Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu programa školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 branko vidmar PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA Poštovani Zadovoljstvo mi je uključiti se u komentiranje ovog Programa iz razloga što sam mišljenja kako ovaj program ima velko značenje za razvoj i unapređenje pčelarstva u RH. Prije svega, dozvolite mi iskaze ISKRENIH ČESTITKI MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE OSOBITO ONOM ILI ONIMA KOJI SU IDEJNO INICIRALI OVAJ PROGRAM. SVAKA ČAST. Kao ideja program je prihvaćen pozitivno i od medija. Sam Program je poprilično manjkav nedorečen i nije postavljen na način koji bi dobio pohvale i prolaznu ocjenu. Glede komentara imam pitanja koja su istovremeno prijedlozi odnosno dopune kojima bi se mogala podignuta kvaliteta Programa. 1. Umjesto da sam na hodočašću Gospi Mariji Trsatskoj pišem komentare na Program Školski med. Koji je razlog ovako kratkog roka, ako se ne varam samo 8 dana za e javnu raspravu? 2. Mišljenja sam kako će ovaj Program biti vrlo dobro prihvaćen ne samo od medija već i od najšire javnosti osobito kod mladih roditelja. Što mislite kojeg nivoa bi bilo oduševljenje kada bi se prvašićima dodjelio med iz ekološke proizvodnje. Ovim bi ekološka proizvodnja dobila hvale vrijednu potporu. Zašto ne med iz ekološke proizvodnje?. 3. Med lokalnih proizvođača može i ne mora imati oznaku "Med hrvatskih pčelinjaka". Ekološki proizvođači su isključivo lokalnog karaktera a oznaka "Ekološki proizvod" je daleko iznad oznake "Med hrvatskih pčelinjaka". Također, svjedoci smo kako je više hrvatskih medova u postupku certifikacije za EU oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla. Ta oznaka je također daleko iznad oznake "Med hrvatskih pčelinjaka". Zašto se u uvodnom djelu implicira kako je med lokalnih proizvođača ujedno i "Med s hrvatskih pčelinjaka"? 4. Kojom kalkulacijom se došlo do cijene od 60,00 kuna (bez PDV-a) za 1 kg meda ? 5. Ako se u rujnu očekuje oko 39.000 prvašića to znači distribuciju 19.500 kog meda u vrijednosti od 1.170.000,00 kuna. Kako je moguće za 30.000,00 kuna (bez PDV-a) odraditi promotivne aktivnosti na području cijele Hrvatske? 6. Kada je riječ je o pakiranju meda u nacionalnu staklenku za med govori se "sukladno posebnim pravilima Hrvatskog pčelarskog saveza ", čini se kako ta pravila ne postoje. Ako postoje tko ih je donesao i kada ? 7. Još jednom hvalimo kvalitetu ideje Programa Školski med. A zati u tekstu programa nebuloza kao "Registar primarnih pčelinjih proizvoda u republici Hrvatskoj". Takav registar NE POSTOJI u Hrvatskoj. Što to znači? 8. Molim Vas, govori se na više mjesta o zaštičenoj oznaci "Med s hrvatskih pčelinjaka" a ista svojim standardima NE OSIGURAVA GARANCIJU da med potječe iz Republike Hrvatske. Zašto se forsira oznaka koju koristi mali broj hrvatskih pčelara npr. iz Istarske županije čak dvojica (2)? 9. Provedba ovog programa suočena je zadanim rokovima koji mogu uzrokovati raznu vrstu propusta koji nam nisu potrebni. Što znači "Prijedlog smanjenja broja agencij, zavoda, fondova, instituta i dr." Hrvatske vlade u kojem je naznačena Hrvatska poljoprivredna agencija a u Programu ista je navedena kao jedan od nositelja Programa? 10. Agencija za plačanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavljuje popis "registriranih primarnih proizvođača pčelinjih prpoizvoda". Kako Agencija smije imati i objaviti takav popis kada ona isključivo raspolaže s podacima svojih korisnika odnosno korisnika potpora? 11. Svaki proizvođač pa tako i pčelar u pčelarskoj prpizvodnji ima mogućnost ravnopravnog pristupa tržištu. Zašto to mogu samo oni s "popisa" Agencije? 12. Postoji li uzročna veza između "popisa registriranih primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda" Agencije za plačanje i nepostojećeg Registra primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda Ministarstva poljoprivrede? 13. Pravo sudjelovanja imaju osnivači osnovnih škola a to su općine i gradovi R Hrvatske sukladnoma Javnom pozivu. Uvjeti Javnog poziva značajno određuju provedbeni karakter Programa. Zašto u Programu nisu dane neke od ključnih mjera? 14. Ako u Programu sudjeluju općine igradovi koji su to neproračunski korisnici Programa? 15. U poljoprivredi prema meni dostupnoj spoznaji postoji ekološka poljoprivredna proizvodnja i konvencionalna poljoprivredna proizvodnja. Kako se proizvodi zdrava hrana nije mi poznato. U programu navodite izraz "zdrave prehrane" što podrazumjeva uporabu zdrave hrane. Molim detaljno obrazloženje što se podrazumjeva po "zdravom prehranom" odnosno što je to "zdrava hrana"? 16. Jedan hvale vrijedan Program kao ovaj ne smije se pojaviti u javnosti s navodima koji mogu izazvati nevjericu ili podsmjeh. Kao na primjer: Što imaju zajedničko djeca u starosti do jedne godine i prvašići stari u prosjeku 7 godina? 17. Mogu li osobe s dijagnosticiranim dijabetisom konzumirati med glasi pitanje koje sam postavio 10-torici liječnika opće prakse. Od njih 10-torice samo je (1) jedan dao odgovor da dijabetičari mogu konzumirati med!!!!!! Alergijska preosjetljivost na med kao medicinski izraz ne postoji. Naravno niti u jednom pravnom zdravstvenom standardu ne postoji tvrdnja "med se ne koristi u prehrani djece do njihove navršene prve godine života". Zašto ovaj Program u tom pasusu koristi paušalne i neutemeljene izraze? 18. I na kraju, još jednom svaka čast. Vodili li Ministarstvo poljoprivrede računa kako su rokovi pre blizu, kako je Program šupljikav što se jasnose tiče i hoće li to utjecati na kvalitetu izvedbe? Branko Vidmar, dipl.ecc Ekološki pčelar Mlinari 5, 51326 Vrbovsko Primljeno na znanje Razlog kratkog roka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je kratko vremensko razdoblje u kojemu Program treba donijeti na sjednici Vlade Republike Hrvatske i realizirati njegovu provedbu uzimajući u obzir sve dionike uključene u Program i aktivnosti koje se trebaju koordinirano provesti kako bi realizacija bila uspješna. Veća kakvoća meda iz ekološke proizvodnje nije upitna. S obzirom na broj učenika prvih razreda koji bi mogli sudjelovati u Programu, cijenu meda iz konvencionalne i ekološke proizvodnje te iznos proračuna za provedbu Programa, nastojalo se voditi računa da iznos sredstava bude dovoljan da se Program učinkovito realizira. Programom se nastoji promovirati med proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj, med s hrvatskih pčelinjaka. Također, Programom se želi dati prednost lokalnim proizvođačima meda te ih u okviru Programa jače promovirati. Vrlo je važno osigurati prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost meda kod djece i roditelja, potrošača meda. Člankom 9. i 10. Uvjeta za dobrovoljno označavanje meda znakom Med hrvatskih pčelinjaka (propis koji je izradila HPA) određeni su subjekti koji imaju pravo korištenja znaka čime se jasno i nedvojbeno aludira da med mora biti proizveden u Republici Hrvatskoj, u skladu s pozitivni zakonskim propisima, što osigurava prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost med kod potrošača. Programom se nastoji promovirati med proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj, med s hrvatskih pčelinjaka. Također, Programom se želi dati prednost lokalnim proizvođačima meda te ih u okviru Programa jače promovirati. Vrlo je važno osigurati prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost meda kod djece i roditelja, potrošača meda. Člankom 9. i 10. Uvjeta za dobrovoljno označavanje meda znakom Med hrvatskih pčelinjaka (propis koji je izradila HPA) određeni su subjekti koji imaju pravo korištenja znaka čime se jasno i nedvojbeno aludira da med mora biti proizveden u Republici Hrvatskoj, u skladu s pozitivni zakonskim propisima, što osigurava prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost med kod potrošača. Cijena meda određena je na temelju informacija koje su prezentirane na sastancima povjerenstva zaduženog za izradu Programa. Predloženom cijenom željelo se prije svega ublažiti razlike u cijeni meda s obzirom na lokacije pčelinjaka, mjesto i uvjete proizvodnje meda (različite geografske i klimatske regije Hrvatske) kako bi otkupna cijena meda bila prihvatljiva svim proizvođačima, pčelarima koji će sudjelovati u Programu. Sredstva namijenjena provedbi Programa dostatna su za provedbu kada bi se u nju uključile sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Na temelju iskustava u provedbi drugih programa prehrambenog karaktera u obrazovnim ustanovama procjenjuje se da se sve osnovne škole nažalost neće uključiti u provedbu Programa. Hrvatski pčelarski savez zaštitio je pri nadležnom tijelu dizajn nacionalne staklenke za med sukladno posebnom propisu o industrijskom dizajnu te je zadužen za izradu propisa odnosno Pravilnika o uporabi nacionalne staklenke za med i pčelarske proizvode hrvatskog porijekla. Propis je u izradi i očekuje se njegovo odobrenje od strane tijela Hrvatskog pčelarskog saveza. Navedenim propisom uređuje se dostupnost nacionalne staklenke za med, uvjeti korištenja kao i nadzor nad njihovim korištenjem. Sukladno Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN, 84/15) objekti koji podliježu registraciji su objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda. Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda jest proizvođač primarnih pčelinjih proizvoda i dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da objekt ima najmanje prostoriju namijenjenu isključivo rukovanju s pčelinjim proizvodima koja uključuje prostor za skladištenje pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje pčelinjih proizvoda. Radi se o objektu u kojemu se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Nakon kontrole ispunjavanja uvjeta subjekt (primarni proizvođač pčelinjih proizvoda) se upisuje Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se vodi pri Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane. Znakom Med s hrvatskih pčelinjaka osigurava se podrijetlo i kvaliteta meda. Radi se o sustavu dobrovoljnog označavanja meda, Predviđeno je da sva tijela uključena u provedbu Programa surađuju i razmjenjuju potrebne podatke sa svrhom učinkovitije provedbe. Agencija za plaćanja će nakon prikupljanja podataka objaviti popis proizvođača meda zbog osiguravanja podrijetla meda (s hrvatskih pčelinjaka) te sudjelovanja primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda u Programu, upisanih u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, kao objekata u kojima se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Agencija za plaćanja će nakon prikupljanja podataka objaviti popis proizvođača meda zbog osiguravanja podrijetla meda (s hrvatskih pčelinjaka) te sudjelovanja u Programu prvenstveno primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda upisanih u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, kao objekata u kojima se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Primarni proizvođači pčelinjih proizvoda ujedno su upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla što podrazumijeva da su udovoljili zahtjevima Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN, 84/15) te su osigurali da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da objekt ima najmanje prostoriju namijenjenu isključivo rukovanju s pčelinjim proizvodima koja uključuje prostor za skladištenje pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje pčelinjih proizvoda. Radi se o javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu na koji se javljaju osnivači škola s popisom zainteresiranih škola za sudjelovanje u Programu. Neproračunski korisnici su škole kojima nisu osnivači JLS, npr. vjerske i privatne škole. Programom se nastoji educirati djecu o značaju zdrave prehrane, u smislu pravilnog odabira namirnica u prehrani, u ovom slučaju meda, umjesto npr. proizvoda konditorske industrije. U izradu Programa sudjelovali su i predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2 Dražen Lušić PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA U potpunosti podržavam ideju podupiranja proizvodnje hrvatskih pčelara na način da se ista vrši kroz osnovnoškolske institiucije tj. da se najmlađima osigura najbolji proizvod koji će oni kasnije prepoznavati na tržištu. Također podržavam i inicijativu za kompletiranje cijelog programa nacionalne staklenke za med, odnosno izrade alata za njihovu proizvodnju, kako bi se na taj način domaći pčelari bolje etablirali na tržištu. S druge strane, ovaj prijedlog Programa sadrži nekoliko vrlo ozbiljnih nedostataka koji dovode u pitanje cijjeli program, a posebice prvu mjeru „Školski medni dan“. Tim nedostacima se mora pristupiti s velikom pažnjom, jer je razvidno kako se u pripremi teksta prijedloga Programa nije pristupilo s dovoljno ozbiljnosti. Stoga se nastavku Općih komentara na cijeli Prijedlog Programa ukazuje na glavne uočene nedostatke i propuste, njihove moguće posljedice te se traže jasna obrazloženja po svakome od njih i predlaže DETALJNA REVIZIJA cjelovitog dokumenta: 1. Neprimjerenost roka i termina za provedbu ovog javnog e-Savjetovanja; 2. Upitnost oznake „Med s hrvatskih pčelinjaka“; 3. Nepostojeći „Registar primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj“; 4. Vlada Republike Hrvatske ukida Hrvatsku poljoprivrednu agenciju. Nastavno na navedene nedostatke i propuste te opisane implikacije njihovih učinaka, zahtijeva se detaljna revizija opisanih elemenata kako bi sam Program mogao besprijekorno biti proveden! Obrazloženje: Ad 1. Neprimjerenost roka i termina za provedbu ovog javnog e-Savjetovanja Smatram kako je potpuno neprimjeren rok od samo 8 dana za provedbu ovog javnog e-savjetovanja. Ako se pogledaju ostala savjetovanja vidljivo je kako se ona u pravilu provode kao jednomjesečna, a povremeno dvotjedna savjetovanja. Nije jasno zašto je izabran vrlo kratak, osmodnevni vremenski interval (07-15/08/2018), smješten u vrlo „nevidljivom“ periodu (sredina kolovoza). Stječe se dojam kako je zapravo intencija predlagača bila napraviti ovo e-savjetovanje što manje vidljivim, obzirom kako bi jedini bolji period za „skrivanje“ bio u periodu između Božića i Nove godine. Molim obrazloženje izbora upravo ovog termina i vremenskog intervala! Ad 2. Upitnost oznake „Med s hrvatskih pčelinjaka“ U tekstu Prijedloga Programa se implicira kako je med lokalnih proizvođača ujedno i „Med s hrvatskih pčelinjaka“. Poistovjećivanje ta dva pojma nije primjereno i postavlja se pitanje zašto se isto kao takvo navodi? Naime, brend „Med s hrvatskih pčelinjaka“ koji promovira Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA), rezultat je izmjene „Uvjeta za dobivanje znake Med hrvatskih pčelinjaka“. Predmetne Izmjene Uvjeta za dobivanje znake Med hrvatskih pčelinjaka je donijelo Upravno vijeće Hrvatske poljoprivredne agencije na svojoj 26. sjednici održanoj 28/05/2018. Nakon provedene analize objavljenih „Uvjeta za dobivanje znake Med hrvatskih pčelinjaka“, uočen je cijeli niz manjkavosti i nedoslijednosti uslijed kojih je očito kako predmetna oznaka „Med hrvatskih pčelinjaka“ zapravo uopće ne osigurava ono što u svojem nazivu implicira. Ta oznaka, u svojoj osnovi uopće ne daje nikakvo posebno jamstvo da med koji se podvrgava tom standardu uopće potječe iz Republike Hrvatske. Isti je napravljen i sa puno nedosljednosti od koje su neke takvog karaktera da bi u nekim slučajevima omogućile da i med iz uvoza udovoljava odredbama za oznaku „Med hrvatskih pčelinjaka“. Stoga je jako upitno isticanje te oznake u kontekstu potvrde podrijetla meda, a posebice obzirom da se potrošaču implicira status hrane koji joj, potpuno dokazivo, ne pripada. Time se potrošači mogu dovesti u zabludu, čime se sigurno ne ide usklašeno sa Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, kao i resornom hrvatskom regulativom koja uređuje označavanje hrane na tržištu. Zanimljivosti radi, pretragom mrežnih stranica Hrvatske poljoprivredne agencije, više se ne može naći objava predmetne informacije o donošenju odluke o izmjenama „Uvjeta za dobivanje znake Med hrvatskih pčelinjaka“. No, kako su neki portali zabilježili i podijelili predmetnu informaciju, moguće je predmetni dokument još uvijek preuzeti. Jedan od njih je i portal Hrvatskog pčelarskog saveza: http://www.pcela.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=2494. Trebamo li podjsetiti hrvatsku pčelarsku javnost na to kako je završila i oznaka „Med iz Lijepe naše“, takošer brend Hrvatske poljoprivredne agencije? Ad 3. Nepostojeći „Registar primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj“ Tzv. „Registar primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj“ u koji bi trebali biti upisani proizvođači čiji bi med bio prihvatljiv za raspodjelu u okviru mjere „Školski medni dan“ NE POSTOJI U REPUBLICI HRVATSKOJ. A ponajmanje ga vodi Ministarstvo poljoprivrede RH što se navodi u telstu prijedloga Programa. Potpuno je jasno kako programsko pozivanje na obavezu upisivanja, onih koji će sudjelovati u Programu, u neki imaginarni registar, direketno vodi ka vrlo izglednom debaklu u provedbi Programa! Ukoliko je netko od autora Programa pod time možda mislio na neki upisnik (npr. pri Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede) ili evidenciju (npr. pri Hrvatskom pčelarskom savezu) ili registar (npr. pri HPA), potpuno je irelevantno i ostaje u domeni „što bi bilo kad bi bilo“! Kao što bi bio neozbiljan i eventualni odgovor da će se neki takav registar tek osnovati. U dokumentu kojim se predviđa potrošiti 2.000.000,00 kuna poreznih obveznika, takva površnost je naprosto nedopustiva! Molim odgovor na pitanje, tko je sudjelovao u izradi ovog Programa? I još jedno važno pitanje, zašto se krenulo u postupak e-Savjetovanja, a da se prije toga nisu jako dobro provjerile sve činjenice važne za elementarno funkcioniranje samog Programa? Ad 4. Vlada Republike Hrvatske ukida Hrvatsku poljoprivrednu agenciju Dana 02/08/2018 Vlada RH je donijela Zaključak k o prihvaćanju Prijedloga smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Prethodno spomenuti zaključak Vlade RH, objavljen je pet dana prije objave ovog e-Savjetovanja, na mrežnim stranicama Vlade RH: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2018/07%20srpanj/110%20sjednica%20VRH//110%20-%20%20%20%202.pdf Obzirom kako je bjelodano vidljivo da se Hrvatska poljoprivredna agencija nalazi među agencijama koje Vlsda RH predviđa ukinuti, zanima nas svrsishodnost uloge jedne ustanove koja se gasi u „Programu školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka“? Obzirom na predviđeno učešće ustanove koja se ukida, kako kroz promociju, tako i kroz njezini zaštićeni brend „Med s hrvatskih pčelinjaka“, implikacije navedenog mogu biti dalekosežne, čak i negativne, te dovesti do toga da se provedba programa dovede u pitanje. Primljeno na znanje Razlog kratkog roka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je kratko vremensko razdoblje u kojemu Program treba donijeti na sjednici Vlade Republike Hrvatske i realizirati njegovu provedbu uzimajući u obzir sve dionike uključene u program i aktivnosti koje se trebaju koordinirano provesti kako bi realizacija bila uspješna. U izradi ovog Programa sudjelovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske poljoprivredno savjetodavne službe, Hrvatske poljoprivredne agencije, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
3 Udruga proizvođača meda od kadulje PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA Projekat "Školski medni dan" je dobar i za svaku pohvalu projekat, kojeg treba pažljivo pripremiti, dobro organizirati i provesti u djelo. Pitali bi slijedeće: -zašto je tako kratak rok za raspravu, komentare, diskusiju, prijedloge i primjedbe na ovom e-savjetovanju. Samo 8 dana u tijeku turističke sezone i godišnjih odmora ????? - Koja je uloga Hrvatskog pčelarskog saveza u ovom projektu, konkretne zadaće - aktivnosti -Kako će se rasporediti - utrošiti 1.200.000,KN (koliko će HPA, koliko HPS, koliko za nabavku meda, promotivne aktivnosti i drugo. -Dijeliti će se med pakiran u nacionalnoj staklenci za med volumena 370 ml po posebnim pravilima . Tko je propisao ta pravila, gdje se mogu pročitati i gdje se mogu nabaviti nacionalne staklenke za med od 370 ml ???????????? -Da li se može predvidjeti koliko djece ima ove godine upisano u prvi razred (približno - dok se ne dobiju točni podaci) - Kakav je to Registar primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda Nama pčelarima je poznat jedino Upisnik subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koje se vodi u Ministarstvu poljoprivrede. - S obzirom da je cilj promoviranje meda lokalnih proizvođača ZAŠTO je određena otkupna cijena meda u iznosu od 60,00 KN . Poznato je koja je cijena primorskog meda i koja je cijena kontinentalnog meda (primorski je skuplji, kontinentalni jeftiniji), -Da li je ovo prilika da se kontinentalni med niže otkupne cijene dijeli u primorju (na štetu lokalnih proizvođača) Još jednom naglašavamo, da je ovo važan vrijedan projekat za svaku pohvalu u interesu pčelara i promociju pčelarskih proizvoda. , ali malo je vremena za komentare i diskusiju. Primljeno na znanje Razlog kratkog roka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je kratko vremensko razdoblje u kojemu Program treba donijeti na sjednici Vlade Republike Hrvatske i realizirati njegovu provedbu uzimajući u obzir sve dionike uključene u program i aktivnosti koje se trebaju koordinirano provesti kako bi realizacija bila uspješna. Uloga i aktivnosti Hrvatskog pčelarskog saveza opisana je u Programu. Hrvatski pčelarski savez zaštitio je pri nadležnom tijelu dizajn nacionalne staklenke za med sukladno posebnom propisu o industrijskom dizajnu te je zadužen za izradu propisa odnosno Pravilnika o uporabi nacionalne staklenke za med i pčelarske proizvode hrvatskog porijekla. Propis je u izradi i očekuje se njegovo odobrenje od strane tijela Hrvatskog pčelarskog saveza. Navedenim propisom uređuje se dostupnost nacionalne staklenke za med, uvjeti korištenja kao i nadzor nad njihovim korištenjem uređeno je internim aktom Hrvatskog pčelarskog saveza. Sukladno Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN, 84/15) objekti koji podliježu registraciji su objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda. Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda jest proizvođač primarnih pčelinjih proizvoda i dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da objekt ima najmanje prostoriju namijenjenu isključivo rukovanju s pčelinjim proizvodima koja uključuje prostor za skladištenje pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje pčelinjih proizvoda. Radi se o objektu u kojemu se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Nakon kontrole ispunjavanja uvjeta subjekt (primarni proizvođač pčelinjih proizvoda) se upisuje Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se vodi pri Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane. Cijena meda određena je na temelju informacija koje su prezentirane na sastancima Povjerenstva zaduženog za izradu Programa. Predloženom cijenom željelo se prije svega ublažiti razlike u cijeni meda s obzirom na lokacije pčelinjaka, mjesto i uvjete proizvodnje meda (različite geografske i klimatske regije Hrvatske) kako bi otkupna cijena meda bila prihvatljiva svim proizvođačima, pčelarima koji će sudjelovati u Programu. Sukladno Programu med koji će se raspodjeljivati učenicima nabavljat će se od lokalnih proizvođača s područja upravnih jedinica osnivača škola koje sudjeluju u provedbi Programa.
4 Udruga pčelara -kadulja-Otok Krk PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA Udruga pčelara " Kadulja" Otok Krk podržava ovaj hvale vrijedam Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka . Mi u udruzi već desetak godina provodimo sličnu akciju , sakupljanja meda od naših članova na dan sv. Abrozija ( 7.12. ) zaštitnika pčela i pčelara , sakupljeni med doniramo našim lokalnim samoupravama koje ga kasnije dijele vrtićima , školama i potrebitima u vrijeme mjeseca prosinca , mjesec darivanja . Primljeno na znanje primljeno na znanje.
5 Nedjeljko Mrakovčić PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA Dajem punu podršku hvale vrijednoj inicijativi " Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka " , ali postoje elementi u tekstu Prijdlogu Programa koji uveliko narušavaju kvalitetu predloženog Programa . Potpuno je neprimjern rok od 8.dana za provedbu javnog savjetovanja (i to još u vrjeme sezone i godišnjih odmora ) ovakvog hvale vrijednog Programa . Primljeno na znanje Razlog kratkog roka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je kratko vremensko razdoblje u kojemu Program treba biti donesen na sjednici Vlade Republike Hrvatske i realizirati njegovu provedbu uzimajući u obzir sve dionike uključene u program i aktivnosti koje se trebaju koordinirano provesti kako bi realizacija bila uspješna.
6 GORDANA HEGIĆ PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA Podržavam inicijativu edukacije o pčelinjim proizvodima i kao predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva želim ovim putem zamoliti da se i naše društvo aktivno uključi u ovaj projekt tim više što slikovnicu u stihovima o pčelinjim proizvodima već imamo. Primljeno na znanje primljeno na znanje.
7 Danijel Čajko PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA Krešimir Dugonjić Kao prvo promašili ste temu jer ovo je sasvim druga tema od onoga što ste vi komentirali. Da pčele treba zaštiti tu se slažem s vama ali štiteći domaću proizvodnju i potičući ju, zaštitit ćemo i pčelare i pčele. Potaknuti domaću proizvodnju i koristiti domaće proizvode ne samo u školama već u svim javnim ustanovama. Ne mislim tu samo na med već na sve domaće proizvode..... Konačno jedna dobra ideja da se potaknu domaći proizvođači i da se uključe u nešto korisno, da se promovira med hrvatskih pčelinjaka i da se djeca od malih nogu educiraju o zdravoj prehrani. Na njima je kasnije da odluče da li će danas sutra kupovati domaće ili uvozno. Stvar je odabira i nikoga se nemože natjerati na nešto što on ne želi ali se mora ponuditi i domaće, lokalno. Što se tiče cijene od 60kn ni tu niste u pravu. Može se kupiti i po 40kn med ali da li mislite da je to realna cijena, da li mislite da je cvjetni med, medljikovac, kadulja, kesten i da ne nabrajam sada....sva cijena ista? U Hrvatskoj je med najjeftiniji u regiji jer se neštiti domaća proizvodnja već se potiče uvoz, otkupljivači ucjenjuju proizvođače upravo zbog uvoza jer to mogu. Vi ponudite med po 40kn nitko vam to ne brani, sigurno ćete biti izabrani kao dobavljač domaćeg meda hrvatskih pčelinjaka. Kupujmo domaće i od lokalnih proizvođača i tako ćemo zaštititi domaću proizvodnju. Kada bi svi kupovali od lokalnih proizvođača, a ne u trgovačkim centrima, pa tada bi se i uvoz smanjio jer nebi bila tolika potreba za uvoznim....ali valjda smo mi takvi ljudi pa nam je sve tuđe bolje od domaćeg. Lp, Danijel Čajko Primljeno na znanje primljeno na znanje.
8 Krešimir Dugonjić PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA Poštovani, pohvaljujem edukativni program o medu i poticanje domaćeg pčelarstva. No, pčelarstvo se suočava sa ozbiljnim problemima, npr. pčelinjim krpeljima koji su preneseni na europsku pčelu te su rašireni u skoro svim pčelinjim zajednicama u svijetu te protiv kojih trenutno nema niti preventive niti lijeka što znači da pčele u pravilu žive kraće, a mlade pčele ne stignu zamijeniti stare radilice i u konačnici će izumrijeti. Jedna od ideja je svojevremeno bila da se određen broj pčelinjih zajednica izolira na jednom od naših manjih nenaseljenih otoka, a koji je dovoljno udaljen od slijedečeg kopna ili otoka te van dometa pčela u potrazi za medom, odnosno cca 3 km. S obzirom da su pčele inteligentne i same su vrlo poučne te educiraju druge pčele u zajednici, htjelo se postići kroz znanstveni eksperiment da pčele na tom izoliranom otoku nauče same uklanjati pčelinje krpelje sa tijela i iz košnica te da tome poduče druge pčele unutar i van svojih zajednica. Još jedna primjedba: kilogram meda od samih pčelara se može kupiti za 40 kuna, pa ne znam zašto je navedena cijena od 60 kuna. Također, u sklopu porezne reforme pčelari se mogu rasteretiti sa nižim PDV-om od 5 % čime bi bili konkurentni uvoznom medu upitne kvalitete na domaćem tržištu. Ipak, pohvalna edukativna mjera. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Udruga pčelara -kadulja-Otok Krk PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 1. UVOD Tko će i kad provoditi edukaciju po školama ? Primljeno na znanje Kako je navedeno u Programu, Hrvatska poljoprivredna agencija će provoditi aktivnosti informiranja (edukacije) učenika i roditelja. Program predviđa da se edukacija koju provodi HPA održava u jednoj školi na upravnom području jednog osnivača, dok će edukacije u ostalim školama s upravnog područja osnivača škola provoditi učitelji. Na primjer, ako je osnivač škola županija, tada će se u jednoj školi odvijati edukacija koju će provoditi HPA, dok će u ostalim školama iz te županije edukaciju provoditi učitelji. Pritom nije isključeno da škole u kojima učitelji provode edukaciju mogu u edukaciju uključiti i druge vanjske suradnike.
10 Nedjeljko Mrakovčić PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 1. UVOD Zašto se ovdje implicira kako je med lokanih proizvođača ujedno i " Med s hrvatskih pčelinjaka " . Oznaka " Med s hrvatskih pčelinjaka " koju promovira Hrvatska polprivredna agencija dokazano ne osigurava da to predstavlja med lokalnih proizvođača . Primljeno na znanje Programom se nastoji promovirati med proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj, med s hrvatskih pčelinjaka. Također, Programom se želi dati prednost lokalnim proizvođačima meda te ih u okviru Programa jače promovirati. Vrlo je važno osigurati prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost meda kod djece i roditelja, potrošača meda. Člankom 9. i 10. Uvjeta za dobrovoljno označavanje meda znakom Med hrvatskih pčelinjaka, određeni su subjekti koji imaju pravo korištenja znaka čime se jasno i nedvojbeno aludira da med mora biti proizveden u Republici Hrvatskoj, u skladu s pozitivni zakonskim propisima, što osigurava prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost med kod potrošača.
11 WWF Adria PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 1. UVOD Program školskog mednog dana je lijep inicijativa, no nedostaje jedna bitna komponenta - iako se u uvodnom dijelu pozivate na ekološku ravnotežu i biološku raznolikost, to sasvim nedostaje u daljnjem tekstu, a posebice u mjerama. Posljednjih je godina pozornost javnosti skrenuta na težak položaj populacija pčela medarica, u kojima su širom svijeta zabilježeni gubici. U pozadini te pojave nalazi se problem mnogo većih razmjera, a to je dramatičan pad u pojavnosti i raznolikosti svih vrsta europskih divljih kukaca oprašivača, uključujući pčele. Brojne vrste oprašivača izumrle su ili im prijeti izumiranje. Predloženi program morao bi sadržavati i dio koji se odnosi na razumijevanje ove komponente i poveznice između očuvanja biološke raznolikosti, proizvodnje hrane i zdravlja ljudske populacije. Primljeno na znanje Svrha Programa školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka je edukacija djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu te će se osigurati pomoć stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.
12 Davorin Krakar PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 2. CILJEVI PROGRAMA Na početku komentara čestitati je na ideji i spremnosti da se hrvatski med nađe pred učenicima, ali i njihovim roditeljima, braći i sestrama. Sada još imamo skromnu domaću potrošnju, a većina populacije niti ne zna što konzumacija meda donosi. Nadam se da je ovogodišnji program tek početak u nizu događanja koji će voditi Ministarstvo i HPS. O benefitima koje će donijeti program možemo sada tek nagađati pa se u slijedećim mogu ispraviti ili proširiti ciljevi. Možda je izabrani uzrast još nezreo govoriti mu o pčeli i bioraznolikosti, ali će se senzibilizirati i njihovi nastavnici te primjereno unositi u mlade populacije vrijedna trajna saznanja. Pogledajmo samo susjede koji već pčelarstvo uvode kao izborni predmet osnovnog školovanja. Vrlo je važno da se u provedbu programa jasno uključe lokalne pčelarske udruge i pojedinci. Osobno, kao dugogodišnji pčelar mogu djelatno pomoći i kod moguće pripreme izložbe ili kolekcije mojih fotografija za školske prostore, ali i kod predavanja nastavnom osoblju o još uvijek prelijepom biljnom sastavu Lijepe naše. Primljeno na znanje primljeno na znanje
13 WWF Adria PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 2. CILJEVI PROGRAMA za ovje Cilj - educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost, nedostaju Mjere u predloženom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 WWF Adria PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 3. MJERE PROGRAMA Ciljevima i mjerama koje su utvrđene u ovom Programu potrebno je dodati mjere kojima će se pojačati suradnja među relevantnim sektorima, uključujući i organizacije civilnog društva, i tako omogućiti informiranje o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost. U društvu u cjelini potrebno je podignuti razinu svijesti o važnosti oprašivača i potrebi za hitnim djelovanjem kako bi se zaustavilo pogoršavanje njihova stanja. Prijedlog/primjer mjera za podizanje razine svijesti, uključivanje društva u cjelini i promicanje suradnje na temu uloge pčela, očuvanja biološke raznolikosti i proizvodnje hrane: - razvijati i širiti edukativne materijale o oprašivačima - razvijati smjernice o načinu sudjelovanja učenika/škola u očuvanju oprašivača te smjernica za građanske inicijative usmjerene na oprašivače - aktivnosti sudjelovanja za očuvanje oprašivača mogu provoditi mlade osobe koje se podupire u volontiranju na projektima - pridružiti se „koaliciji voljnih za oprašivače” i poticati učinkovito međunarodno djelovanje u pogledu oprašivača - nacionalni pčelarski programi mogli bi podržavati i osposobljavanje učenika/škola namijenjenog širenju razumijevanja u javnosti o važnosti divljih oprašivača - promicati autohtone biljnih vrsta i oprašivače - promicati poboljšanje staništa oprašivača u gradskim područjima i u širem prostoru - primjena znaka za okoliš EU-a na proizvode kojima se podupire očuvanje oprašivača (uz predviđene lokalne oznake), - itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 WWF Adria PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 3. MJERE PROGRAMA potredno je dodati Mjere koje doprinose educiranju učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost, a koje su Cilj ovog Programa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 4. PROVEDBA MJERA HUSAM podržava cijelu ideju i inicijativu promocije hrvatske pčelarske proizvodnje i hrvatskog meda. Pregledom priloženog teksta ustanovili smo nekoliko stvari na koje treba skrenuti pažnju, a neke od uočenih propusta i nelogičnosti u tekstu su već obrađeni od cijenjenih sukomentatora. Iste stoga nismo dodatno produbljivali niti ulazili u daljnju analizu istih. HUSAM daje dva komentara u okviru ove točke kako se navodi u nastavku.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 ANTUN ARH 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN Vezano na uvodni dio gdje se navodi da se programom želi promovirati med lokalnih proizvođača bilo bi dobro dodati da kod odabira dobavljača prednost imaju lokalni pčelari sa područja koje pokrivaju pojedine škole. Obzirom da postoje nejasnoće oko registra primarnih proizvođača bolja je definicija primarni proizvođači upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koju vodi HPS , a koja se koristi i za ostale poticaje koje isplaćuje Agencija za plaćanje u poljoprivredi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN U tekstu prijedloga Programa na e-Savjetovanju navodi se kako "Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje popis registriranih primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda na svojim mrežnim stranicama". Želimo istaknuti kako u domeni Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR) nije vođenje nikakvog popisa registriranih proizvođača pčelinjih proizvoda niti to ona može raditi. Naprosto APRRR nije u posjedu svih relevantnih informacija. Ona može posjedovati samo popis korisnika svojih usluga odnosno potpora. Niti svi pčelari žele niti jesu koristili „usluge“ APRRR, pa tako nisu tako ni svi zapisani kod APRRR. A isto tako imaju legitiman pristup tržištu. Molimo odgovor na pitanje zašto se koristi pristup koji predstavlja diskriminaciju ravnopravnog pristupa svim pčelarima koji su zadovoljili zakonske uvjete za pristup tržištu? Zašto se njih diskriminira i stavlja izvan „utakmice“? Iako se stječe dojam kako to možda samo igra riječi, nikakav POPIS registriranih proizvođača pčelinjih proizvoda nije i ne može biti istoznačan s prije navedenim, nepostojećim REGISTROM primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda, a koji se spominje u u prethodnom stavku ovog prijedloga Programa. U javnom dokumentu svaka riječ i svaki zarez su izuzetno važni. Sjetimo se samo da se „stara“ i „nova“ direktiva o medu, u osnovi razlikuju samo u jednoj riječi. Molimo odgovor na pitanje zašto se uvodi istoznačenje gornjih termina iako se oni ne nikako stavljati u poziciju istoznačnosti? Primljeno na znanje Programom se nastoji promovirati med proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj, med s hrvatskih pčelinjaka. Također, Programom se želi dati prednost lokalnim proizvođačima meda te ih u okviru Programa jače promovirati. Vrlo je važno osigurati prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost meda kod djece i roditelja, potrošača meda. Člankom 9. i 10. Uvjeta za dobrovoljno označavanje meda znakom Med hrvatskih pčelinjaka, određeni su subjekti koji imaju pravo korištenja znaka čime se jasno i nedvojbeno aludira da med mora biti proizveden u Republici Hrvatskoj, u skladu s pozitivni zakonskim propisima, što osigurava prepoznatljivost porijekla i zdravstvenu ispravnost med kod potrošača. Sukladno Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN, 84/15) objekti koji podliježu registraciji su objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda. Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u objektu za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda jest proizvođač primarnih pčelinjih proizvoda i dužan je osigurati da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da objekt ima najmanje prostoriju namijenjenu isključivo rukovanju s pčelinjim proizvodima koja uključuje prostor za skladištenje pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje pčelinjih proizvoda. Radi se o objektu u kojemu se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Nakon kontrole ispunjavanja uvjeta subjekt (primarni proizvođač pčelinjih proizvoda) se upisuje Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se vodi pri Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane. Primarni proizvođači pčelinjih proizvoda ujedno su upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla što podrazumijeva da su udovoljili zahtjevima Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN, 84/15) te su osigurali da objekt ispunjava zahtjeve propisane odredbama Priloga I. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i da objekt ima najmanje prostoriju namijenjenu isključivo rukovanju s pčelinjim proizvodima koja uključuje prostor za skladištenje pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje pčelinjih proizvoda.
19 Dražen Lušić 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN Obzirom na velika sredstva koja su predviđena, a kako to nije vidljivo iz teksta Prijedloga programa, želimo razmotriti pravila sudjelovanja prema kojima će osnivači osnovnih škola (gradovi i općine), moći odgovoriti na Javni poziv. S time u vezi postavljam sljedeća pitanja na koje molim odgovor: 1. Zašto u prijedlogu Programa koji je stavljen na javno e-Savjetovanje nisu prikazani neki od ključnih uvjeta kojima će se uvjetovati predmetni izbor popisa škola nego se predviđa da će detaljni uvjeti za provedbu mjere 1 biti navedeni tek u Javnom pozivu? Ovo nije u duhu transparentnosti trošenja proračunskih sredstava! 2. Obzirom na ograničenost sredstava u ovoj mjeri (1.200.000,00 HRK) posebno molim odgovor na pitanje kako je zamišljena zemljopisna zastupljenost osnivača škola koji će biti uključeni u provedbu programa? 3. Hoće li se ova mjera provoditi u skladu sa zemljiopisnom zastupljenošću svih osnivača, ravnomjerno po cijelom nacionalnom teritoriju? Molim obrazloženje i kako se to misli postići! 4. Da li će se osnivači škola moći obraćati samo pčelarima na svojem užem području ili će se primjerice, osnivači škola morati voditi principima javne nabave te će tako, primjerice, u olviru ove mjere, osnivači iz Šibensko-kninske županije, moći pristupiti nabavci meda i ako on dolazi iz Slavonije? Iz teksta Prijedloga Programa koji je na e-Savjetovanju ovi elementi nisu uopće razrađeni. 5. Koji su kriteriji kojima će se morati voditi osnovači škola prilikom izbora dobavljača meda i da li su to analitički podaci za dobivanje "Oznake Meda s hrvatskih pčelinjaka"? Nije loše napomenuti kako je, uvidom u Uvjete za dobivanje te oznake, vidljivo da se laboratorijska anlaiza može napraviti i izvan Republike Hrvatske. Nije vjerojatno, ali, obzirom da se ništa ne precizira, moguće je onda napraviti analizu i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Ukrajini pa čak i u Kini. 6. U kojem postotku i zašto će se neproračunskim korisnicima isplatiti potpra tek nakon provedene mjere, a ne kao i proračunskim korisnicima kojima se to plaća unaprijed? 7. U tekstu prijjedloga Programa koji je objavljen na e-Savjetovanju navodi se: "...škole će u suradnji s pčelarskim udrugama i Hrvatskom poljoprivrednom agencijom organizirati i razna druga edukativna događanja kojima će se učenici pobliže upoznati o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivredu i bioraznolikost na Zemlji te će uz med djeci biti podijeljena slikovnica edukativnog karaktera kao početna osnova za upoznavanje pčelarstva." Molim odgovor na pitanje, a gdje je ovdje uloga Hrvatskog pčelarskog saveza (HPS)? Navođenje opčenitog termina „pčelarske udruge“ nipošto ne ukazuje kako je u ovaj program ativno involviran i HPS, iako ga se implicira u točki 4.1 ovog Prijedloga Programa. Također molim odgovor, da li se i gdje predviđaju i promotivne aktivnosti Hrvatskog pčelarskog saveza ili će promociju raditi samo HPA? Molim konkretan odgovor zašto se to nije jasno obradilo u tekstu prijedloga Programa ili je to namjerno tako napravljeno da HPS-a nema u provedbi promotivnih i edukacijskih aktivnosti? Primljeno na znanje Agencija za plaćanja objavljuje javni pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu na koji se javljaju osnivači škola s popisom zainteresiranih škola kojima su oni osnivači i koje se nalaze na njihovom upravnom području, za sudjelovanje u Programu. S druge strane, Agencija za plaćanja će nakon prikupljanja podataka od drugih tijela uključenih u provedbu Programa objaviti popis prihvatljivih proizvođača meda, zbog osiguravanja podrijetla meda (s hrvatskih pčelinjaka) te sudjelovanja primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda upisanih u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, kao objekata u kojima se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Agencija za plaćanja objavljuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu na koji se javljaju osnivači škola s popisom zainteresiranih škola kojima su oni osnivači i koje se nalaze na njihovom upravnom području, za sudjelovanje u Programu. Agencija za plaćanja objavljuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu na koji se javljaju osnivači škola s popisom zainteresiranih škola kojima su oni osnivači i koje se nalaze na njihovom upravnom području, za sudjelovanje u Programu. Programom se nastoji promovirati med lokalnih proizvođača koji udovoljava ostale kriterije navedene u Programu, a nalazi se na upravnom području osnivača škole, Agencija za plaćanja objavljuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu na koji se javljaju osnivači škola s popisom zainteresiranih škola kojima su oni osnivači i koje se nalaze na njihovom upravnom području, za sudjelovanje u Programu. S druge strane, Agencija za plaćanja će nakon prikupljanja podataka od drugih tijela uključenih u provedbu Programa objaviti popis prihvatljivih proizvođača meda, zbog osiguravanja podrijetla meda (s hrvatskih pčelinjaka) te sudjelovanja primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda upisanih u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, kao objekata u kojima se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Škole ili osnivači škola odabiru prihvatljivog primarnog proizvođača meda navedenog na popisu. Kriterij odabira je lokalni proizvođač, upisan u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, korisnik znaka Med s hrvatskih pčelinjaka. Proračunski korisnici su osnivači škola koji u svom proračunu nemaju predviđena sredstva za provedbu ovog Programa. Neproračunski korisnici su škole kojima nisu osnivači JLS, npr. vjerske škole. Neformalnu procjenu bit će moguće dati nakon prijave na Javni poziv za iskaz interesa u sudjelovanju u provedbi Programa. Hrvatski pčelarski savez korisnik je mjere 4.2. Promocija meda hrvatskih pčelinjaka. Kako je navedeno u Programu, Hrvatska poljoprivredna agencija provoditi će aktivnosti informiranja (edukacije) učenika i roditelja. Program predviđa da se edukacija koju provodi HPA održava u jednoj školi na upravnom području jednog osnivača, dok će edukacije u ostalim školama s upravnog područja osnivača škola provoditi učitelji. Na primjer, ako je osnivač škola županija, tada će se u jednoj školi odvijati edukacija koju će provoditi HPA, dok će u ostalim školama iz te županije edukaciju provoditi učitelji. Pritom nije isključeno da škole u kojima učitelji provode edukaciju mogu u edukaciju uključiti i druge vanjske suradnike poput pčelara članova raznih pčelarskih udruga članica Hrvatskog pčelarskog saveza.
20 Dražen Lušić 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN U uvodnom dijelu su već obrazložene implikacije korištenja nepostojećeg Registra primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda u Republici Hrvatskoj koji vodi Ministarstvo poljoprivrede! ITakođer su u uvodnim komentarima obrazložene i nedosljednosti zaštićene oznake "Med hrvatskih pčelinjaka" čiji je nositelj zaštite Hrvatska poljoprivredna agencija, agencija koja je predviđena za ukidanje temeljem odluke Vlade RH od 02/08/2018 (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2018/07%20srpanj/110%20sjednica%20VRH//110%20-%20%20%20%202.pdf) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 Dražen Lušić 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN Kojim će se pravilom voditi raspodjela 1.200.000,00 HRK? Koliko je od toga predviđeno za nabavku meda, a koliko za promotivne aktivnosti koje se predviđaju da će ih odraditi Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA)? Primljeno na znanje Za nabavu i distribuciju meda predviđen je iznos od 1.200.000,00 kn. Financiranje aktivnosti informiranja (edukativne aktivnosti) koje će provoditi HPA i po potrebi na dobrovoljnoj bazi pčelarske udruge članice HPS-a nije predviđeno.
22 Nedjeljko Mrakovčić 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN Molim informaciju o tome po kojem će ključu osnivači škola tj. gradovi i općine sudjelovati u Javnom pozivu . Zanima me kako je zamišljena zemljopisna distribucija osnivača koji će biti uključeni u ovaj program . Mene kao pčelara zanima i zato postavljam pitanje dali će se osnivači škola obraćati direktno nama pčelarima sa svog područja ili će biti uvjetovani "Javnoj nabavi " a znamo kako to ide tko je jeftiniji taj dobiva . Primljeno na znanje Agencija za plaćanja objavljuje javni pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu na koji se javljaju osnivači škola s popisom zainteresiranih škola kojima su oni osnivači i koje se nalaze na njihovom upravnom području, za sudjelovanje u Programu. S druge strane, Agencija za plaćanja će nakon prikupljanja podataka od drugih tijela uključenih u provedbu Programa objaviti popis prihvatljivih proizvođača meda, zbog osiguravanja podrijetla meda (s hrvatskih pčelinjaka) te sudjelovanja primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda upisanih u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, kao objekata u kojima se pčelinji proizvodi podrijetlom iz vlastitog pčelinjaka sakupljaju, vrcaju, pune, pakiraju i skladište, a namijenjeni su stavljanju na tržište. Škole ili osnivači škola odabiru prihvatljivog primarnog proizvođača meda navedenog na popisu. Kriterij odabira je lokalni proizvođač, upisan u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, korisnik znaka Med s hrvatskih pčelinjaka.
23 Nedjeljko Mrakovčić 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN Tražio sam na stranicama Ministarsva poljoprivrede " Registar primarnih proizvođača " , pod tim nazivom ne otvara mi niti jedan registar . Da li je "netko " mislio na upisnik ili evidenciju sasvim je nebitno ! U dokumentu gdje se troši proračunski novac od dva milijuna kuna takve se neozbiljnosti nesmiju događati . Od kad Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavljuje registar primarnih proizvođača pčelinjih proizvoda ? Kad znamo da Agencija posjeduje popis korisnika potpora . Ovakav pristup predstavlja diskriminaciju mogućnosti pristupa svim pčelarima koji udovoljavju kriterijima legalnog pristupa tržištu . Primljeno na znanje Predviđeno je da sva tijela uključena u provedbu Programa surađuju i razmjenjuju potrebne podatke sa svrhom učinkovitije provedbe.
24 Nedjeljko Mrakovčić 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN 1. Po kojem ključu je donešena cijena po kilogramu i kolika će se količina meda podijeliti ? 2. Gdje se i po kojoj cijeni može nabaviti " nacionalna staklenka za med " volumena 370 ml ? 3. Tko je i kad donesao posebna pravila Hrvatskog pčelarskog saveza po kojem će se med zapakirati ? 4. Molim odgovor , u kojem postotku će neproračunski korisnici dobiti potporu i zašto ne kao i proračunski unaprijed ? Primljeno na znanje Cijena meda određena je na temelju informacija koje su prezentirane na sastancima Povjerenstva zaduženog za izradu Programa. Predloženom cijenom željelo se prije svega ublažiti razlike u cijeni meda s obzirom na lokacije pčelinjaka, mjesto i uvjete proizvodnje meda (različite geografske i klimatske regije Hrvatske) kako bi otkupna cijena meda bila prihvatljiva svim proizvođačima, pčelarima koji će sudjelovati u Programu. Pravilnikom o uporabi nacionalne staklenke za med i pčelarskih proizvoda hrvatskog porijekla uređuje se dostupnost nacionalne staklenke za med, uvjeti korištenja kao i nadzor nad njihovim korištenjem. Propis je u izradi i očekuje se njegovo odobrenje od strane tijela Hrvatskog pčelarskog saveza kao vlasnika dizajna. Nastavno na navedeno, informacije vezane za nabavu nacionalne staklenke za med moći će se dobiti u Hrvatskom pčelarskom savezu. Hrvatski pčelarski savez zaštitio je pri nadležnom tijelu dizajn nacionalne staklenke za med sukladno posebnom propisu o industrijskom dizajnu te je zadužen za izradu propisa odnosno Pravilnika o uporabi nacionalne staklenke za med i pčelarske proizvode hrvatskog porijekla. Propis je u izradi i očekuje se njegovo odobrenje od strane tijela Hrvatskog pčelarskog saveza. Navedenim propisom uređuje se dostupnost nacionalne staklenke za med, uvjeti korištenja kao i nadzor nad njihovim korištenjem, Proračunski korisnici su osnivači škola koji u svom proračunu nemaju predviđena sredstva za provedbu ovog Programa. Neproračunski korisnici su škole kojima nisu osnivači JLS, npr. vjerske škole. Neformalnu procjenu bit će moguće dati nakon prijave na Javni poziv za iskaz interesa u sudjelovanju u provedbi Programa.
25 Silvija Ružić 4. PROVEDBA MJERA, 4.1. ŠKOLSKI MEDNI DAN Dajem punu podršku ovom hvale vrijednom programu, međutim, uočila sam u ovom Prijedlogu Programa, po meni neke nelogičnosti i nepoznanice... Da li je u redu da se Hrvatska poljoprivredna agencija koja, prema Zaključku Vlade RH od 02.08.2018. o prihvaćanju Prijedloga smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, prestaje postojati 01.01.2019.g., stavlja u poziciju nositelja zaštite, ali i provoditelja aktivnosti informiranja i edukacije? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda 4. PROVEDBA MJERA, 4.2. PROMOCIJA MEDA HRVATSKIH PČELINJAKA U ovoj točki se navodi slijedeće: "U cilju podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranja učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost Hrvatska poljoprivredna agencija će provoditi aktivnosti informiranja učenika i roditelja." Obzirom na strukturu zaposlenika i njihove kompetencije, molimo odgovor ima li HPA adekvatni kadrovski potencijal za provedbu ovako ambiciozno postavljene razine edukacije? Posebice se to odnosi na paušalno korišten izraz „zdrava“ prehrana! Nadalje u istoj točki 4.1 navodi se "Kako upotreba meda u prehrani kod manjeg broja djece koja boluju od dijabetesa ili pate od alergijske preosjetljivosti na med može izazvati zdravstvene poteškoće te da se med ne koristi u prehrani djece do njihove navršene prve godine života, nužno je upoznati roditelje i djecu o navedenim rizicima, a prije same upotrebe meda posavjetovati se s obiteljskim liječnikom. Stoga je obveza nastavnika koji raspodjeljuju med kao i djelatnika Hrvatske poljoprivredne agencije upoznati roditelje i djecu o navedenim rizicima. " 1. Moramo istaknuti kako alergijska preosjetljivost na med, kao medicinski pojam, nigdje nije izrijekom dokumentirana već se uvijek se radi o nekom alergenu tj. pojedinoj tvari ili komponenti hrane (ako je hrana u pitanju). Ukoliko se zaista želi napraviti promocija meda kao nutritivno vrijedne namirnice, onda predlažemo predlagatelju ovog Programa ozbiljnu reviziju teksta i primjeren izbor termina u kojem se ne koriste paušalni izrazi! 2. Skrećemo pažnju predlagatelju kako u nijednom pravnom standardu iz područja zdravstva ne stoji kako se „med ne smije koristiti u prehrani djece do njihove navršene prve godine života“ a, što je elaborirano u daljnjem tekstu. Što se dijabetesa tiče, predlagatelji programa bi morali voditi računa da je to široko prisutni zdravstveni poremećaj (ne samo kod djece) i koji nije uzrokovan uporabom meda u prehrani. Molimo odgovor na pitanje, zašto se u tekstu ove točke koristi upravo ova terminologija? 3. Postoji bojazan, ako se tako olako bude koristila ovakva terminologija u jednom javnom Programu koji promovira uporabu hrvatskog meda i edukaciju onih potrošača na koje u budućnosti računamo, da bi opravdano moglo doći do kontraefekta i potpuno razumljivog porasta bojazni roditelja o konzumaciji meda. Nerijetko je situacija na terenu da čak i medicinsko osoblje nije pravilno informirano, već elemente svojih preventivnih proskribcija zapravo traži u preporukama temeljenim na nekim znanstvenim radovima o prisutnosti bakterije Clostridium botullinum i eventualno prisutnom toksinu te bakterije. Također je opće poznato kako se ta bakterija i njezine spore mogu naći u mnogim drugim vrstama hrane, a za koje se ne postavlja tako tendeciozno pitanje kao kod meda. Molimo odgovor na pitanje, da li je predlagač Programa svjestan mogućih implikacija i posljedica ukoliko se ne bude vodilo računa o gornjim činjenicama? 4. Tražimo odgovor na pitanje – mogu li se djelatnici HPA, kao institucije koja je nositelj edukacije i informiranja djece i roditelja, objektivno i kompetentno nositi s tom problematikom koja uvelike izlazi iz okvira njihova djelovanja, a da istovremeno služe i u svrhu zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje? Obzirom da se radi o ustanovi koju je čak i Vlada RH predodredila za gašenje imamo razlog za vjerovanje da to možda i nije slučaj. Nikako se ne smije potcijeniti senzibilitet roditelja na potencijalne rizike na zdravlje njihove djece i koji je dokazano, vrlo moćan okidač! Sjetimo se brzopoteznog povlačenja i ograđivanja Ministrstva zdravstva RH iz 2006. godine, kada je u medijski prostor izašlo sa potpuno neutemeljenim tvrdnjama kako "med nije dobar za djecu u vrtićima jer kvari zube i deblja". Da li je predlagatelj ovog Programa svjestan svih mogućih implikacija ovakvog pristupa? Nije prihvaćen Pretenciozno je i neprimjereno sumnjati u stručnost i adekvatnu osposobljenost osoblja HPA vezanu za edukaciju djece dobi od sedam godina o porijeklu meda, njegovim nutritivnim karakteristikama, značaju njegove konzumacije i utjecaju na zdravlje. Dodatno, u rad povjerenstva bili su uključeni predstavnici Hrvatskog zavoda za javo zdravstvo.
27 Dražen Lušić 4. PROVEDBA MJERA, 4.2. PROMOCIJA MEDA HRVATSKIH PČELINJAKA Tekst prijedloga Programa na e-Savjetovanju navodi kako su "...dostupnost nacionalne staklenke, uvjeti korištenja kao i nadzor nad njihovim korištenjem uređeni internim aktom Hrvatskog pčelarskog saveza koji je dizajn nacionalne staklenke za med zaštitio pri nadležnom tijelu sukladno posebnom propisu o industrijskom dizajnu." Molim odgovor na pitanje o kojem se internom aktu HPS-a radi jer. prema trenutno dostupnim informacijama, postupak izrade internog akta Hrvatskog pčelarskog saveza još nije zaključen? Primljeno na znanje Hrvatski pčelarski savez zaštitio je pri nadležnom tijelu dizajn nacionalne staklenke za med sukladno posebnom propisu o industrijskom dizajnu te je zadužen za izradu propisa odnosno Pravilnika o uporabi nacionalne staklenke za med i pčelarske proizvode hrvatskog porijekla. Propis je u izradi i očekuje se njegovo odobrenje od strane tijela Hrvatskog pčelarskog saveza. Navedenim propisom uređuje se dostupnost nacionalne staklenke za med, uvjeti korištenja kao i nadzor nad njihovim korištenjem.
28 Nedjeljko Mrakovčić 4. PROVEDBA MJERA, 4.2. PROMOCIJA MEDA HRVATSKIH PČELINJAKA Zahvaljujem se Ministarstvu poljoprivrede na finacijskoj pomoći za nabavu alata za izradu nacionalne staklenke za med ( 210 ml i 580 ml ) . Postavljam pitanje kada je i gdje donešen interni akt Hrvatskog pčelarskog saveza a u svezi dostupnosti nacionalne staklenke , uvjeta korištenja i nadzor nad njihovim korištenjem ? Primljeno na znanje Hrvatski pčelarski savez zaštitio je pri nadležnom tijelu dizajn nacionalne staklenke za med sukladno posebnom propisu o industrijskom dizajnu te je zadužen za izradu propisa odnosno Pravilnika o uporabi nacionalne staklenke za med i pčelarske proizvode hrvatskog porijekla. Propis je u izradi i očekuje se njegovo odobrenje od strane tijela Hrvatskog pčelarskog saveza. Navedenim propisom uređuje se dostupnost nacionalne staklenke za med, uvjeti korištenja kao i nadzor nad njihovim korištenjem uređeno je internim aktom Hrvatskog pčelarskog saveza.
29 Jurica Manestar 4. PROVEDBA MJERA, 4.2. PROMOCIJA MEDA HRVATSKIH PČELINJAKA Poštovani Pišem ovo kao pčelar profesionalac... Cijena meda je vrlo diskutabilna stvar, no sigurno je jedno da samo veliki mogu osigurati količine i cijenu meda za ovaj projekt. Nisam jedan od njih pa mogu biti malo i kritičan. Ono važnije po meni je apsolutno neshvatljivo da se ide samo u projekt nacionalne staklenke u volumenima 210 i 580 ml. Može li mi netko objasniti hoće li, kada i kako biti napravljena standardna " litrica" kao nacionalna staklenka? Zemlje u okruženju imaju takvu staklenku, pa čak i one daleko ekonomski slabije od nas. Zar toliko vremena treba da se dogovori podjela kolača oko tog projekta, a šta je važnije za nas pčelare, mi smo i dalje bez nacionalne staklenke. Bez nacionalne staklenke realno su kompromitirani svi dosadašnji projekti zaštite geografskog porijekla meda u Hr. Nisam siguran dali oni koji odlučuju vide problem u svoj svojoj širini.... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Dražen Lušić PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 5. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Lijepo molim jednoznačni odgovor da li je predviđeno da će se promotivna kampanja HPA u okviru mjere Školski medni dan, financirati iz navedenih 1.200.000 HRK i ako da, po kojoj će se jednadžbi troškovi promocije dijeliti s troškovima same nabavke meda? Točnije, od predviđenih 1.200.000,00 HRK, koliko se predviđa za nabavku meda za osnoškolce, a koliko za promotivne aktivnosti HPA? Primljeno na znanje Kako je propisano točkom 4. Provedba mjera, mjerom Školski medni dan financira se nabava meda za raspodjelu učenicima prvih razreda osnovnih škola. Financiranje aktivnosti informiranja koje provodi HPA nije predviđeno Programom. Za nabavu i distribuciju meda predviđen je iznos od 1.200.000,00 kn. Financiranje aktivnosti informiranja (edukativne aktivnosti) koje će provoditi HPA i po potrebi na dobrovoljnoj bazi pčelarske udruge članice HPS-a nije predviđeno.
31 Nedjeljko Mrakovčić PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 5. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Tražim konkretnu informaciju da li je predviđeno da se promotivna kampanja HPA u okviru mjere Školski medni dan , finacira iz navedenih 1.200.000,00 kuna i ako da po kojem će se ključi dijeliti predmetna svota sa nabavkom meda . Primljeno na znanje Za nabavu i distribuciju meda predviđen je iznos od 1.200.000,00 kn. Financiranje aktivnosti informiranja (edukativne aktivnosti) koje će provoditi HPA i po potrebi na dobrovoljnoj bazi pčelarske udruge članice HPS-a nije predviđeno.
32 Silvija Ružić PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 5. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Obzirom da se iznosom od 1.200.000,00 kn financira nabavka meda, ali i promotivna kampanja HPA u okviru mjere Školski medni dan, po kojem ključu će se rasporediti navedeni iznos? Odnosno, od predviđenih 1.200.000,00 kn, koliko ide za med, a koliko za promotivne aktivnosti koje se predviđaju da će ih odraditi HPA? Primljeno na znanje Za nabavu i distribuciju meda predviđen je iznos od 1.200.000,00 kn. Financiranje aktivnosti informiranja (edukativne aktivnosti) koje će provoditi HPA i po potrebi na dobrovoljnoj bazi pčelarske udruge članice HPS-a nije predviđeno.
33 Apipharma d.o.o. PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA I PROMOCIJE HRVATSKIH PČELINJAKA , 5. PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA Podržavam akciju u idejnom smislu za što imam mnogo obrazloženja i razloga. Poznavajući dosadašnje poticajne mjere, bojim se da će i ova akcija kao i sve prije toga završiti na tome da će novac netko uzeti za svoje planove, te da neće biti potrošen u svrhu za koju je izdvojen. to je već dokazanaa osobina nas Hrvata kako koristimo Državne mjere. u poljoprivredi se to dokazalo mjerama za sadnju vočaka, mjerama za poljoprivrednu proizvodnju itd. pojedinci su tamo uzimali novac i nikada nisu napravili ono za što su novac uzeli. u ovom konkretnom slučaju protiv toga sam da se isplata vrši avansno. Potrebno je postaviti što je program, koji oblici aktivnosti i rada u danima meda za škole, tko će te akcije provoditi, kako i na koji način i tko će ga kontrolirati. također treba napraviti tko će kontrolirati one koji vrše kontrolu provedbe, jer je i to važno. nakon toga, kada akcija bude završena, može se pristupiti zahtjevu za isplatu financijskog dijela uz predočenje dokaza da je sve izvršeno - uz ovjeru kontrole - za koju se novac traži. ujedno pčelari koji žele zatražiti sredstva za podijeljeni med, obavezni su svojim učešćem u medu - 50 dati med bez naknade, da bi dobili dio poticaja - sredstava za podijeljeni med. ako se to ne bude na takav način isplaćivalo i kontroliralo, pojedinci će pare pokupiti - ja već njušim i koji - a od akcije neće biti ništa. ( u igri za pokupiti pare bez provedene akcije - ako bude isplate avansa su svakako - Pčelarski savez, te veliki otkupljivači meda, kojima će pčelari potpisati da je to njihov "lokalni med" ; jer u protivnom pčelarima neće nitko med otkupiti. U zajedničkom društvu sigurno će biti i pokoji političar ili bivši političar Ministarstva poljoproivrede, odnosno savjetnik ili kakva mu je već funkcija - kao što to uvijek i bude. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.