Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Na temelju odredbi članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 29/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX. rujna 2018. godine donosi Vezano za izmjene Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: Pravilnik) , dostavlja se mišljenje Grupacije skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK, koja predlaže izmjene stavka 2. članka 18. Pravilnika na način da isti glasi: „Depozitar je obvezan za svaki dan vrednovanja, prvi radni dan nakon dana vrednovanja, a najkasnije do kraja radnog dana, dostaviti Agenciji Izvještaj o vrednovanju.“ Prihvaćen Prihvaćen