Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Saša Debeljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM -Potrebno je promijeniti zakon tako da prijavu poslovnog prostora, radnog vremena i sve vezano uz posl. prostor prijavljuje i mijenja sam poduzetnik preko naplatnog uređaja kao što je to bilo na početku primjene zakona. -Potrebno je promijeniti da se naplata karticama ( debitnim ili kreditnim ) ne smatra gotovinom ( čl. 2 st. 5 Zakona ), jer ukoliko poduzetnik svoje poslovanje organizira samo preko kartica čija sredstva prilikom naplate ionako sjedaju na transakciji račun poduzetnika zašto bi kartica trebala imati obilježje gotovine. - Porezna uprava bi trebala graditi partnerski odnos sa svim poduzetnicima, te stoga ne vidim razlog ni u kažnjavanju poduzetnika zbog viškova i manjkova za sitne iznose. Visina dozvoljenog viška/manjka bi trebala biti utvrđena u odnosu na ostvareni promet. Očekivati od radnika da baš nikad ne pogriješi kod uzvraćanja novca je nemoguće. -Što se tiče oznake poslovog prostora smatram da bi porezna uprava imala mogućnost kroz svoj sustav ugraditi kontrolu kada se npr. izda račun sa nepostojeće oznake poslovnog prostora. To bi bio partnerski odnos. Ovako sada se kažnjava zbog pogrešne oznake poslovnog prostora malog i velikog slova što se u budućnosti nebi desilo da se ugradi kontrola ( osim kod onih poduzetnika koji bi i dalje svjesno radili prekršaj i takve treba kažnjavati ). -Definirati točno što se smatra pokretni poslovni prostor i utvrditi isto postupanje po svim poreznim upravama jer jedna porezna uprava kućicu na sajmu smatra pokretnim poslovnim prostorom a druga smatra fiksnim. Kod pogrešne prijave takvog prostora prilikom nadzora slijedi kazna poduzetniku, a da državni proračun nije bio oštećen. Za takve prekršaje potrebno je uvesti opomene. Nije prihvaćen Od donošenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje: ZFPG) propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. Sobzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
2 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Predlažemo izmjenu članka 23. Zakona koji govori o postupku dokazivanja nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka obveznika fiskalizacije prema Poreznoj upravi. Smatramo kako je procedura krajnje komplicirana i nepotrebna, zahtjeva utrošak velike količine vremena i financijskih sredstava od strane poduzetnika, i smatramo kako u današnje digitalno doba telekomunikacijski operateri mogu navedeno provesti na puno jednostavniji način, budući posjeduju digitalne karte na kojima je jasno i transparentno označena pokrivenost Internet vezom na području cijele Republike Hrvatske. Smatramo da je potrebno provesti pojednostavljenje procedure dokazivanja nemogućnosti uspostave internet veze za razmjenu podataka obveznika fiskalizacije (čl. 34. -37. Pravilnika o fiskalizaciji o fiskalizaciji u prometu gotovinom), na način da Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) sama od elektroničkih operatera pribavi dokaze o nedostupnosti Internet veze na određenom području, a nastavno na zahtjev poduzetnika koji posluje na tom području. Nije prihvaćen Činjenica nemogućnosti uspostave veze dokazuje se potvrdom HAKOM-a te će se u suradnji s HAKOM-om razmotriti pojednostavljenje postupka dokazivanja nemogućnosti uspostave veze. Prema broju obveznika koji su zatražili potvrdu o nemogućnosti uspostave veze i koju je HAKOM dostavio u Poreznu upravu, došlo se do saznanja da se radi o veoma malom broju obveznika. Stoga za sada ne postoji opravdana potreba za promjenom dosadašnjeg načina rješavanja pitanja razmjene podataka iz postupka fiskalizacije sa Poreznom upravom kada nema mogućnosti uspostave veze prema potvrdi HAKOM-a.
3 HOK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Smatramo da naziv Zakona nije u skladu s pitanjima koja su u njemu sadržana. Naime, iz naziva Zakona moglo bi se zaključiti da se njegove odredbe odnose isključivo na obveznike koji svoje usluge i isporuke dobara naplaćuju u gotovini. Međutim, Zakon regulira pitanja i pravila svih obveznika fiskalizacije, neovisno o načinu naplate (u gotovini ili bezgotovinski). Stoga predlažemo izmjenu naziva Zakona u novi naziv "Zakon o fiskalizaciji". Nije prihvaćen Problem svih suvremenih zemalja očituje se u stalnoj borbi i naporima da se raznim mjerama podigne razina svijesti o potrebi plaćanja poreza. Sve zemlje bilježe određenu stopu sive ekonomije koja predstavlja veliki problem razvoja gospodarstva, ali i funkcioniranja državnog aparata. Izuzetak u tome nije ni gospodarstvo Republike Hrvatske . Odredbe ZFPG-a uređuju postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području RH. Dakle, ZFPG ne uređuje obvezu izdavanja računa, već postupak fiskalizacije kada postoji obveza izdavanja računa koji se naplaćuju sredstvima koja se prema ZFPG-u, smatraju gotovinom. Člankom 2. točkom 5. ZFPG-a propisana su sredstva koja se smatraju gotovinskim plaćanjem (novčanice, kartice, ček ili drugi sličan način plaćanja).
4 Violeta Vrdoljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Pitam se koja je svrha i zašto moramo preko e-porezne prijavljivati svaku promjenu radnog vremena u prodajnom prostoru... Pri tome mislim na privremene promjene.. Što mislite, kad zaključate vaše urede i odete na godišnji odmor, imaju li pravo i knjigovođe na odmor ili trebaju dežurati i čekati kada ih zovu : jedan spaja za Veliku Gospu, drugi ide na godišnji odmor, treći se vraća ranije jer mu je prevruće, četvrti se predomislio, radnik mu ide na godišnji pa će dvokratno itd...itd....... " Ma to samo klikni tamo i promijeni... " Za jednu promjenu ( jer se tamo u poreznoj netko sjetio da to treba napraviti svaki put...) izgubimo od 15 minuta do 45 minuta... ( dok se spojimo, provjerimo kakvo vrijeme po svakom danu želi klijent, upisujemo za svaki radni dan u tjednu novo radno vrijeme... ) Tako mi gubimo vrijeme (uz to se osjećamo se kao da se nalazimo u Cirkusu Montyja Pythona), poduzetnicima povećavamo troškove zbog nečijih suludih ideja, npr moramo poreznu upravu obavještavati o svakoj promjeni radnog vremena : ako je PP zatvoren u pojedine dane npr: svake druge subote u mjesecu, ili 25/12 - Božić, ili 02/01 – inventura – ako određeni dan u tjednu radimo jednokratno (u tabeli radnog vremena za taj dan "razbijamo" radno vrijeme npr 07:00-10:00 – pa 10:01-12:00) – ako radno vrijeme ovisi o parnim/neparnim danima ako je PP izvanredno otvoren na neki blagdan a inače blagdanom ne radi – npr. Božić 25/12 otvoreno od 08:00 – 15:00 svako kratkotrajno odstupanje od prijavljenog radnog vremena – npr skraćeno radno vrijeme za određeni dan ili dane zbog inventure, bolesti... privremeno dvokratno radno vrijeme ako je redovno prijavljeno jednokratno i obratno PRIVREMENO ZATVARANJE: kada PP neće biti neko vrijeme otvoren zbog nekog razloga moramo ga PRIVREMENO ZATVORITI i navesti razlog zatvaranja npr. kolektivni godišnji odmor datum zatvaranja ne može biti manji od trenutnog datuma i ne može biti datum na koji se još izdaju računi – ostali podaci privremeno zatvorenog prostora ne mogu se mijenjati, pa je potrebno sve eventualne iznimke unijeti PRIJE privremenog zatvaranja – kod privremenog zatvaranja moguće je odmah unijeti i datum do kada je PP privremeno zatvoren, ali taj datum ne može biti veći od 30 dana u odnosu na današnji dan – stoga ako 23/12 privremeno zatvarate PP za siječanj ne možete odmah unijeti datum DO 31/01 – nego je potrebno pričekati par dana i tek onda unijeti datum DO... i tako dalje...i tako dalje... i tako dalje...i tako dalje...i tako dalje... i tako dalje...itd...itd... – kod ponovnog otvaranja potrebno je prostor prvo otvoriti i verificirati otvaranje – a tek onda raditi eventualne potrebne korekcije u radnom vremenu i ostalo Nije prihvaćen Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. Sobzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
5 Davor Brkić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Prije svega treba doraditi odnosno izmijeniti čl.34. koji i dalje ostavlja otvorenom opciju kažnjavanja poduzetnika čak i u slučajevima kada nije nastala nikakva šteta za državni proračun. Pritom prvotno mislim na kažnjavanja radi krivih oznaka poslovnog prostora, čija je prijava potpuno krivo zamišljena i time je ostavljen prostor za pogreške koje je praktički ne moguće izbjeći. Svakako vratiti prijavu poslovnog prostora kroz software preko kojeg se i izdaju računi (prijava posl.prostora, izmjena radnog vremena, privremena zatvaranja radi korištenja god.odmora i sl.) Dakle, za svaki prekršaj kojime nije ostvarena šteta za državni proračun uvesti OPOMENU kao imperativ, i razumni rok u kojem se taj prekršaj mora ukloniti. Nije prihvaćen Novčane kazne propisane ZPFG-om propisane su za postupanje suprotno odredbama ZFPG-a. No i u slučajevima postupanja suprotno zakonskim odredbama, Prekršajni zakon propisuje mogućnost primjene načela oportuniteta i to: 1. bez uvjeta i određivanja obveza počinitelju (prekršajni postupak neće se u tom slučaju započinjati) 2. uz uvjete i određivanje jedne ili više obveza počinitelju (počinitelj nije ranije bio počinitelj istog prekršaja te je preuzeo jednu od propisanih obveza: a. otkloniti posljedicu prekršaja, b. naknaditi štetu prouzročenu prekršajem, c. platiti propisane obveze neplaćanjem kojih se ostvaruje obilježje prekršaja). Navedeno načelo se primjenjuje i u postupcima nadzora koji se provode sukladno ZFPG-u stoga se ne prihvaća prijedlog korisnika. Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na na dostupnost informacija Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. S obzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
6 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Prodaja putem automata Kroz dugogodišnju poslovnu podršku subjektima u djelatnosti samoposlužnih uređaja detaljno smo upoznati s poslovnim i operativnim posebnostima rada u djelatnosti, stoga kroz komentare (koje smo uvrstili uz konkretne segmente i članke Nacrta) želimo ukazati na naša zapažanja nakon razmatranja Nacrta prijedloga Zakona, u nadi da će to pomoći u primjerenom definiranju konačnog teksta, što bi omogućilo da zakonodavac u punoj mjeri ostvari očekivane učinke i rezultate. Smatramo da je spremnost i namjera zakonodavca da fiskalizacijom pokrije područje samoposlužnih uređaja za pohvalu, obzirom da je to jedan (ali nipošto i jedini) od nužnih načina uvođenja zakonitosti rada i fiskalnog reda u tu djelatnost. Nažalost, tekst Nacrta prijedloga Zakona ne uvažava posebnosti djelatnosti samoposlužnih uređaja, dapače, poistovjećuje ih s općim maloprodajnim mjestom. Rezultat je tekst koji u trenutnom obliku neopravdano otežava poslovanje, a u nekim dijelovima dovodi u pitanje opstojnost djelatnosti u Hrvatskoj. Ako se to ne uzme u obzir, Nacrt prijedloga u svom sadašnjem obliku stavlja cijelu djelatnost u izrazito neravnopravan položaj u odnosu na ostale djelatnosti obuhvaćene Zakonom. Sudjelovali smo s komentarima i u raspravi o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, no ona je zaključena dan prije otvaranja ove rasprave o Nacrtu ovog Zakona i, nažalost, razvidno je da na taj tekst očito nije imala nikakvog upliva. Upravo je zbog posebnosti djelatnosti samoposlužnih uređaja trebalo provesti temeljitu prethodnu procjenu, kako bi se pravovremeno i s razumijevanjem sagledale stvarne okolnosti relevantne za izradu kvalitetnog teksta Zakona te dala promišljena procjena utjecaja Zakona na izmjenu tih okolnosti, ostvarenje ukupnih interesa RH i njenih građana te ciljeva navedenih kao povod za izradu zakona, uz uvažavanje legitimnih i ustavnih interesa obveznika. Ozbiljna procjena učinaka pokazala bi kako se prodaja proizvoda i usluga putem automata, u kontekstu fiskalizacije, ne može zakonski i tehnički tretirati na isti način kao poslovni prostor sa stalno prisutnim prodavačima bez ugrožavanja te djelatnosti i stvaranja tržišne neravnopravnosti. Mišljenja smo da ocjena stanja i posljedica navedena u tekstu Nacrta bitno odstupa od stvarnog stanja i učinaka koje bi on imao na sve koji zakonito posluju u djelatnosti prodaje robe i usluga putem samoposlužnih uređaja, ali i na ostvarenje ključnih deklariranih svrha Zakona („stvaranje izdašnijeg, pravednijeg i konkurentnijeg poreznog sustava“ i „unaprjeđenje poreznog nadzora“). Isto tako ozbiljna procjena pokazala bi da, zbog raznolikosti u svrsi, načinu rada i korištenja samoposlužnih uređaja, rješenja za fiskalizaciju ne mogu biti realizirana na isti način za sve vrste automata, jer oni podatke za fiskalizaciju mogu generirati ovisno o svojoj funkciji i tehničkom rješenju, ili iz istih razloga to ne mogu. Svaka vrsta samoposlužnih uređaja ima svoje specifične razlike u odnosu na klasičan „poslovni prostor“ s fiskalnom blagajnom i blagajnikom, ali i međusobno, te specifična ograničenja i rizike koji utječu na uspostavu fiskalizacije. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZFPG-a u svojim odredbama propisuje obveznika fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Navedeno ne znači provedbu postupka fiskalizacije i izdavanja računa, stoga nije potrebno nabavljati posebni elektronički naplatni uređaj, već je samo potrebno omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata fiskalizacije prodaje. Za one samoposlužne uređaje koji su i do sada mogli izdavati račune važi obveza provedbe postupka fiskalizacije prodaje.
7 Božica Ištvanić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Izmijeniti članak 34a i uvesti kaznu opomene za prekršaje kada nije nastala nikakva šteta za državni proračun. Također, sve kazne prilagoditi i JASNO definirati kada se radi o malom poduzetniku, koji npr. zbog jednog pogrešno napisanog slova ili nenapisane odluke može staviti “ključ u bravu” i stavlja ga se u položaj da mu egzistencija ovisi o dobroj volji inspektora što bi u uređenom sustavu trebalo biti nezamislivo. Minimalna kazna od 30.000kuna za ovakve vrste prekršaja je neprimjerena, nepravedna i represivna prema malim poduzetnicima i obrtnicima. Radi se o prekršajima kako je navedeno u članku 34a. Svaki obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom ima i mora imati certifikat FINE. Sada je ograničenje certifikata samo na fiskaliziranje računa, a s istim certifikatom obveznik nema mogućnost prijave poslovnog prostora i radnog vremena. Fiskalizacijski certifikat bi, kao što mu i naziv govori, trebao biti certifikat s kojim je moguće ispuniti sve obveze prema Zakonu o fiskalizaciji, te bi trebalo biti moguće preko njega prijaviti poslovni prostor. Da li će se prijava poslovnog prostota i radnog vremena prijaviti putem programskog rješenja ili će se omogućiti ograničena prijava na e poreznu za usluge Fiskalizacije - prijava poslovnih prostora nije bitno već je neophodno da obveznik fiskalizacijskim certifikatom može ispuniti sve obveze po Zakonu o fiskalizaciji. Prijava poslovnog prostora - Ako se baš mora provoditi, trebalo bi izbaciti odredbu kojom se traži da to bude napravljeno prije izdavanja prvog računa. Rok bi mogao biti fleksibilniji. Svaki izdani račun se ionako fiskalizira i preko oznake poslovnog prostora se lako poveže s naknadnom prijavom. Ako fiskalizacija krene prije prijave, porukom kroz pretinac ePorezne se može zatražiti da se ažuriraju podaci o poslovnom prostoru. Slanje prijave bi trebalo vratiti na način kako je bilo ranije, da se šalje direktno iz aplikacije za fiskalizaciju. Brže je, jednostavnije, i smanjuje se vjerojatnost pogreške. Prijava radnog vremena - da li je nužna? Kao što je rečeno, prema fiskaliziranim računima je sve vidljivo. Ukidanje obveze prijave radnog vremena bilo bi u korist administrativnog rasterećenja. Uvid u fiskalizirani promet putem ePorezna - Omogućite uvid kako bi mogli provjeriti i po potrebi se uskladiti. Ako već ne može na mjesečnoj bazi, omogućite to istekom godine, a prije izrade završnih računa. Ako bude odstupanja i dalje možete tražiti objašnjenja. Nije prihvaćen Novčane kazne propisane ZPFG-om propisane su za postupanje suprotno odredbama ZFPG-a. No i u slučajevima postupanja suprotno zakonskim odredbama, Prekršajni zakon propisuje mogućnost primjene načela oportuniteta i to: 1. bez uvjeta i određivanja obveza počinitelju (prekršajni postupak neće se u tom slučaju započinjati) 2. uz uvjete i određivanje jedne ili više obveza počinitelju (počinitelj nije ranije bio počinitelj istog prekršaja te je preuzeo jednu od propisanih obveza: a. otkloniti posljedicu prekršaja, b. naknaditi štetu prouzročenu prekršajem, c. platiti propisane obveze neplaćanjem kojih se ostvaruje obilježje prekršaja). Navedeno načelo se primjenjuje i u postupcima nadzora koji se provode sukladno ZFPG-u stoga se ne prihvaća prijedlog korisnika. Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. S obzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
8 Ines Deranja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Promašeno je definiranje blagajničkog maksimuma na način iz članka 29. Zakona i trenutno od njega ima koristi jedino državni proračun jer kažnjava porezne obveznike bez pravog razloga. Niti možemo položiti novac da bi bili u granicama blagajničkog maksimuma (kada je promet dana veći), niti je partnerski od državne vlasti maltretirati porezne obveznike da sumanuto polažu novac na žiro-račun, kao da im je to prva zadaća kojoj se moraju posvetiti u poslovanju. Definirajte samo da novac treba položiti u razumnom roku od nekoliko narednih radnih dana i da blagajnički maksimum ne može biti iznad tog iznosa. Dovoljno je! Porezni obveznici će ga znati sami odrediti u tim gabaritima i neće biti potrebe sankcionirati prekršitelje zbog trivijalnosti. Nisu banke vaši partneri, nego su to porezni obveznici. Nije prihvaćen ZFPG-om je propisano da obveznici fiskalizacije mogu raspolagati gotovim novcem i zadržati ostvareni promet u blagajni, ali do visine propisanog blagajničkog maksimuma, te plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije. Gotov novac od prodaje robe, usluga ili po drugoj osnovi, iznad visine određenog blagajničkog maksimuma, obveznik fiskalizacije je dužan istog dana ili najkasnije idućeg radnog dana položiti na svoj račun otvoren kod banke.
9 Dubravka Gašparac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Kao zaključak nameće se pitanje samo po sebi: Da li nas poduzetnike država smatra partnerima i želi s nama izgraditi partnerski odnos ili nas kako sami navode smatra ZLORABITELJIMA SUSTAVA i samo jednom konstantom koja kontinuirano proizvodi sredstva potrebna za namirenje državnog proračuna i aparata? Represija i mnoštvo inspekcijskih službi kojima nije prioritet ukazati na nepravilnosti i educirati sebe kako i poduzetnike, već isključivo napisati ogromnu novčanu kaznu za i najmanji mogući prekršaj ili čak nenamjernu grešku dovode u pitanje rok do kojega će to stanje još biti izdrživo. Mnoštvo zakona koji međusobno nisu usklađeni, sve više dodatne dokumentacije koju se propisuje za svakodnevno izvješćivanje, ne ostavlja poduzetnicima ni prostora ni vremena kako bi stvarali dodanu vrijednost zbog koje su i krenuli u poduzetništvo. Primljeno na znanje Rješenje fiskalizacije koje se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 2013. godine značajno se razlikuje od primjene do tada poznatih rješenja fiskalnih blagajni. Fiskalizacijom se propisuju uvjeti koji se trebaju ispuniti ostavljajući tržištu da u uvjetima konkurencije ponudi više zakonski zadovoljavajućih modela fiskalizacije, ne stavljajući obvezu da se koristi tek jedna zakonski određena fiskalna blagajna. Pristup otvorenog modela fiskalizacije prema tržištu te mogućnost provedbe efikasnih i ciljanih nadzora utemeljenih na ovakvom modelu fiskalizacije koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj, od poreznih sustava drugih država prepoznati su kao dobro rješenje tako da i druge države sve više pristupaju razvoju modela fiskalizacije po uzoru na hrvatski model.
10 Violeta Vrdoljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Izmijeniti članak 34a i uvesti opomenu za prekršaje i upozorenje i savjet porezne uprave ( prije novčane kazne) kada nije nastala nikakva šteta za državni proračun. Također, sve sankcije potrebno je prilagoditi i jasno definirati u zakonu za male poduzetnike , koji npr.zbog jednog slova na računu, nenapisane odluke ili sličnih prekršaja može staviti “ključ u bravu” i stavlja ga se u položaj da mu egzistencija ovisi o dobroj volji inspektora što bi u uređenom sustavu trebalo biti nezamislivo. Minimalna kazna od 30.000kuna za ovakve vrste prekršaja je neprimjerena, nepravedna i represivna prema malim poduzetnicima i obrtnicima ( U praksi postoje takvi slučajevi). Razraditi visine kazni prema visini ostvarenog ukupnog prihoda prethodne godine ( do 300.000 kuna, do 1.000.000 kuna, do 3.000.000 kuna, preko 3.000.000 kuna). Sve sankcije za prekršaje revidirati i propisati pravednije i primjerenije učinjenom prekršaju. Radi se npr. o prekršajima kako je navedeno u članku 34a: 1. Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije, ako: 1. izdaje račune koji ne sadrže sve Zakonom propisane podatke (članak 9. stavci 1. i 2., članak 15. stavak 1.) - 2. ne dostavi podatak o poslovnim prostorima (članak 15. stavak 2. i članak 19. stavak 1.) 3. dostavi podatak o poslovnim prostorima bez svih Zakonom propisanih podataka (članak 19. stavak 2.) 5. izdaje račune iz uvezane knjige računa, koju nije prije početka uporabe, ovjerio u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 22. stavak 2.) 6. ne dokaže nemogućnost uspostave veze za razmjenu podataka potvrdom HAKOM-a (članak 23. stavak 2.) 7. plaća gotovim novcem suprotno odredbi članka 28. stavka 3. ovoga Zakona 8. iznos primljene gotovine ne položi na račun prema odredbama članka 28. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona 9. ne odredi visinu blagajničkog maksimuma u skladu s odredbama članka 29. ovoga Zakona. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona. (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, obveznik fiskalizacije.«. Također članak 35.sadrži neprimjerene i represivne kazne za male poduzetnike početnike: 1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije, ako: 1. za potrebe dostave elemenata računa ne poveže oznaku operatera i OIB operatera na naplatnom uređaju te ne dostavi OIB operatera Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 10.) 2. ne osigura izdavanje brojeva računa na način propisan odredbama ovoga Zakona (članak 11.) 3. ne nabavi digitalni certifikat od Financijske agencije radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa (članak 12.) 4. u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, ne uspostavi elektroničku vezu te ne dostavi sve izdane račune (članak 21. stavak 2.) 5. u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, ne uspostavi rad naplatnog uređaja te ne dostavi izdane račune (članak 22. stavci 3. i 4.) 6. na kopijama ispostavljenih računa iz uvezane knjige računa ne dopiše ili ne dopiše pravodobno podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa (članak 22. stavak 6.) 7. kod izvršavanja storno računa ne postupa sukladno odredbama za izdavanje računa (članak 24.) 8. ne istakne obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun u poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu (članak 25.). Nije prihvaćen Novčane kazne propisane ZPFG-om propisane su za postupanje suprotno odredbama ZFPG-a. No i u slučajevima postupanja suprotno zakonskim odredbama, Prekršajni zakon propisuje mogućnost primjene načela oportuniteta i to: 1. bez uvjeta i određivanja obveza počinitelju (prekršajni postupak neće se u tom slučaju započinjati) 2. uz uvjete i određivanje jedne ili više obveza počinitelju (počinitelj nije ranije bio počinitelj istog prekršaja te je preuzeo jednu od propisanih obveza: a. otkloniti posljedicu prekršaja, b. naknaditi štetu prouzročenu prekršajem, c. platiti propisane obveze neplaćanjem kojih se ostvaruje obilježje prekršaja). Navedeno načelo se primjenjuje i u postupcima nadzora koji se provode sukladno ZFPG-u stoga se ne prihvaća prijedlog korisnika.
11 NO BOSS JDOO NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Potrebno je rasteretiti knjigovodstvene servise koji trenutno obavljaju sve radnje vezane za fiskalizaciju ( prijave,odjave,promjene radnog vremena,prostora,operatera i ostalo) iz razloga što NE MOŽEMO biti dostupni 24 sata svim klijentima. Putem fiskalnih blagajni potrebno im je omogućiti SVE potrebne radnje jer ionako je naša profesija svima manje vrijedna ( pa što vam je samo još to unijeti ) Sve u istoj cijeni koštanja. Mislim da smo u zadnjih par godina toliko opterećeni sa dodatnim radom koji nam je sama Porezna uprava prenijela a ovo s Fiskalizacijom je vrh svega. Nije prihvaćen Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. S obzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
12 Dubravka Gašparac NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Obavezno vratiti prijave, promjene i odjave radnog vremena putem sustava fiskalizacije kako računovodstveni uredi ne bi trebali dežurati i mijenjati promjene radnog vremena što čini veliki admnistrativni trošak. Još je boji prijedlog da se radno vrijeme računa kao okvirno, ne strogo ili da se uopće ukine prijavljivanje radnog vremena kao usporednice s izdavanjem računa. Poduzetnik je dobio kaznu zbog 9 sekundi razlike između računa i fiskalizacije???? To je bolesno! Nije prihvaćen Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. Sobzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
13 Darko Balog NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Svaki obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom ima i mora imati certifikat FINE. Sada je ograničenje certifikata samo na fiskaliziranje računa, a s istim certifikatom obveznik nema mogućnost prijave poslovnog prostora i radnog vremena. Fiskalizacijski certifikat bi, kao što mu i naziv govori, trebao biti certifikat s kojim je moguće ispuniti sve obveze prema Zakonu o fiskalizaciji. Da li će se prijava poslovnog prostota i radnog vremena prijaviti putem programskog rješenja ili će se omogućiti ograničena prijava na e poreznu za usluge Fiskalizacije - prijava poslovnih prostora nije bitno već je neophodno da obveznik fiskalizacijskim certifikatom može ispuniti sve obveze po Zakonu o fiskalizaciji. Nije prihvaćen Obveznik fiskalizacije podatak o adresi poslovnog prostora dostavlja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna kojeg su porezni obveznici već prije koristili za razmjenu podataka sa Poreznom upravom.
14 Irena Đuranović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Što se tiče prijave Poslovnih prostora, to bi se trebalo odraditi samo jednom kada se otvara novi poslovni prostor, promijene radnog vremena putem aplikacije na e-poreznoj su smiješne, a k tome mogu ići tek od slijedećeg dana.. Ukoliko se ne misli prijava i promijena radnog vremena vratiti putem fiskalnih blagajni, onda svakako ukinuti prijavljivanje promijene, odnosno svaki poduzetnik koji ima otvoren poslovni prostor može račune izdavati kada god želi u periodu koje npr. prijavi od 07:24 h. Nije prihvaćen Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. S obzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
15 Irena Đuranović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM " U članku 35. stavku 1. točki 5. riječ: „dva“ zamjenjuje se riječju: „pet“." I pet dana je malo..naime ako se radi o programskim rješenjima nekih malih poduzetnika ( onda se problem riješava u roku i od ODMAH, međutim "velike" kuće kao što su fiskalne blagajne Hrvatskog telekoma ili nekoga drugog operatera ne osposobe svoje blagajne niti u roku od 15 dana. Zato bi trebalo kažnjavati programere ukoliko ne osposobne svoje blagajne u predivđenom zakonskom roku, nikako poduzetnike jer oni su nemoćni i ne znaju na koji način osposobiti niti internetsku vezu niti program blagajne, a rok svakako dignuti na 10 dana ili 15 dana, jer npr. kvar se dogodi u petak ,subota i nedjelja se broje a neradni su dani kod većine IT kuća, znači poduzetnik tek 3. dan stupa u kontakt sa svojim programerima. Uosatalom pa i vi u državnoj administraciji znate u kojem roku riješavate svoje programske probeleme, pa bi bio red da i poduzetnicima odredite iste rokove. Nije prihvaćen Ovim člankom produljuje se rok iz članka 22. stavka 3. ZFPG-a u kojem je obveznik fiskalizacije obvezan uspostaviti rad naplatnog uređaja prilagođenog za provedbu fiskalizacije ako dođe do potpunog prestanka njegovog rada. Rok se produljuje sa dva dana na pet dana, a isti se računa od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja. Naime, iskustva obveznika fiskalizacije pokazala su da često nije moguće ponovno uspostaviti rad naplatnog uređaja u roku od dva dana, uglavnom iz sljedećih razloga: 1. proizvođači i/ili održavatelji programskih rješenja te serviseri naplatnih uređaja u pravilu ne rade vikendom, 2. nije moguće sve rezervne dijelove nabaviti u roku od dva dana, 3. određeni broj obveznika fiskalizacije nalazi se u malim naseljima te nema u blizini proizvođača i/ili održavatelja programskog rješenja kao ni servisera naplatnih uređaja. Produljenjem roka na pet dana obveznicima fiskalizacije ostavljeno je dovoljno vremena za ponovnu uspostavu rada naplatnog uređaja. Navedeni rok vrijedi i za obvezu dostavljanja Poreznoj upravi svih izdanih računa, putem uspostavljene elektroničke veze. Svim naknadno dostavljenim računima Porezna uprava će odrediti Jedinstveni identifikator računa koji će dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o njihovoj zaprimljenosti. Obveznik fiskalizacije dužan je na kopijama ispostavljenih računa uvezanih u posebnu knjigu računa ovjerenu od strane Porezne uprave, dopisati podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa odmah po zaprimanju.
16 Slaven Sarić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Uvedite po uzoru na Sloveniju obvezu printanja zaštitnog koda i u obliku QR-code-a. Zatim, promijenite nagradnu igru tako da korisnik ne šalje račune poštom nego izradite aplikaciju koju će korisnici instalirati na svoj mobitel i s kojom će u trenutku moći provjeriti je li račun fiskaliziran i usput odigrati nagradnu igru. Znači, ne mora utipkati 32 znaka zaštitnog koda nego slika, pošalje i odmah vidi je li dobio nagradu. Na taj bi način stimulirali kupce da traže račun. Kupci bi zahtijevali račun jer bi mogli u trenutku odigrati (besplatno) nagradnu igru i možda dobiti nagradu, nešto kao express lutrija. Primljeno na znanje Uvođenje obveze printanja zaštitnog koda u obliku QR-code-a značilo bi dodatne troškove za obveznike fiskalizacije, zbog čega prijedlog nije prihvaćen. Prijedlog o promjeni nagradne igre nije relevantan za ovaj propis s obzirom da se pravila nagradne igre ne propisuju ZFPG-om.
17 ANTONIJA ROZALIJA KALEMBER NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Slažem se s prethodnim komentarom. Produženje roka za naknadnu fiskalizaciju je više nego dobrodošlo i olakšat će rješavanje problema u izvanrednim situacijama. Prijava poslovnog prostora - Ako se baš mora provoditi, smatram da bi trebalo izbaciti odredbu kojom se traži da to bude napravljeno prije izdavanja prvog računa. Rok bi mogao biti fleksibilniji. Svaki izdani račun se ionako fiskalizira i preko oznake poslovnog prostora se lako poveže s naknadnom prijavom. Ako fiskalizacija krene prije prijave, porukom kroz pretinac ePorezne se može zatražiti da se ažuriraju podaci o poslovnom prostoru. Slanje prijave bi trebalo vratiti na način kako je bilo ranije, da se šalje direktno iz aplikacije za fiskalizaciju. Brže je i jednostavnije, i smanjuje se vjerojatnost pogreške. Prijava radnog vremena - da li je nužna? Kao što je rečeno, prema fiskaliziranim računima je sve vidljivo. Ukidanje obveze prijave radnog vremena bilo bi u korist administrativnog rasterećenja. Uvid u fiskalizirani promet putem ePorezna - Omogućite nam uvid kako bi mogli provjeriti i po potrebi se uskladiti. Ako već ne može na mjesečnoj bazi, omogućite nam to istekom godine, a prije izrade završnih računa. Ako bude odstupanja i dalje možete tražiti objašnjenja. Djelomično prihvaćen Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. S obzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
18 Ivan Capan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Pozdravljam promjenu naknadne fiskalizacije sa 2 na 5 dana to predstavlja veliko olakšanje jer je u praksi jako teško rješiti tehnički kvar u 2 dana. Ovjera bi trebalo vratiti preko programa, jer ovako ide puno teže ne uskladi se programer i knjigvođa i bude problema. Obavežite zakonski davatelja usluga interneta da mora dostaviti stranci na zahtjev obavijest o nemogućnosti spajanja na internet. Često greška nastaje jer internet nije dostupan, to nije u uticaju stranke, teleoperateri ne žele dati obavijest da innternet nije bio ispravan. Postoje situacije da se fiskalizacija ne može obaviti niti u roku od 2 (sad 5 ) dana jer naprosto Internet nije dostupan. Kontrola za ovo bi bila da ne dozvolite fiskalizaciju računa ako prostor nije registriran. To programski nije teška kotnrola, a izbjegli bi se mogućnost da kasa radi uredno fiskalizira, a da prostor nije registriran. Razmisliti čak i mogućnosti da se prvim računom registrira prostor. Slanje radnog vremena je nepotrebno jer promatranjem rada u 10 –ak dana vidi se radno vrijeme. Dopsutite dostupnost podataka da knjigvođe preko sustava e-porezne vide koliko je fislaizirano. Zbog dodjele JIR nemoguće je račun mijenjati i prepravljati Poseban problem predstavlja tehnički kvar HARD DISKA i nemogućnost dolaska podataka. Velika većina malih računala spremi podatke jednom dnveno nažalost neki i jednom tjedno na vanjski medij. U tijek u rada dođe do mehaničkog kvara nosača podataka. (Hard disK) Termalni pos pisači (danas najčešći) nemaju dvije trake (kod termalnih printera i tehnički nemoguće) tako da nam ostaje gatati promet na osnovu novca u kasi, izvadaka od kartiačar i ostalo. Veliki problem predstavlja poduzetnik koji radi sa različitim stopama poreza, nemoguće je utvrditi koliko je prometa po kojoj stopi bilo. Na kraju godine često dobijemo obavijest da fiskalizacija ne odgovara iskazanog prometa. Slanje podataka preko Interneta sa ovom tehnikom nije 100 % sigurno. (daleko su sustavi računala, poslovnih programa u malom poduzetništvu od bankarskih sustava i tu nije 100 % sigurnost ne stane veza u trenutku slanja računa, račun je poslan nije doašo odgovor i itd.) Kad bi knjigovođe mogle vidjeti i porediti podatke prije obračuna PDV ili godišnjih poreznih prijava i iste uskladiti uštedjelo bi se puno vremena i knjigvođama ali i referentima porezne uprave. Ponavljam podatci se ionako nemogu mijenjati. Na kraju godine knjigvođe dobiju zahtjev da se usklade ali bez da dobiju podatke o razlikama, to je i s aspekta zakona o upravnom postupku nedopustivo jer obje strane u postupku nemaju iste podatke. Ako je razlika do cca 2% mislim da ne bi trebali ništa poduzimati Dobijali smo zahtjeve da se očitujemo o razlici od oko 200 do 300 kuna na promet od 300 000,00 Onemogućite duplo slanje istog broja računa. Iz internog akta ukinite ime ili oznaku zaposlenika, u praktičnom smislu to ne znači ništa, a zbog prijave odjave radnika vrlo često to moramo mijenjati. Definirajte višak novcau blagajni u postotku od prometa ili slično. Na 2500,00 kuna 34 kuna sigurno ne mogu biti višak koji dokazuje nefiskalizaciju prometa i povod za pisanje kazne i slično. I inače vrlo je diskutabilno samo na osnovu viška u blagajni definirati da se promet ne fiskalizira. To grešaka može doći i zbog krivo izvraćenog novca, zbog greške u kucanju načina plaćanja, zbog nedostatka sitnog novca i ostalo. Smatram da u velikoj većini slučaja nemože se bez ikakve sumnje tvrditi da višak novca predstavlja ne fiskalziirani proimet. Pokrenut je upravno spor koji još nije završen. Poseban aspekt postavite i na rad kod ugostitelja jer im je neprkatično novac kucan iza ponoći od 12 do 3 sata, ostaviti u kasi tijekom sutrašnjeg dana. Npr lokal se otvara tek u 10, zaključak od tog dana sadrži i promet od ponoći do 3,00 sata. PROBLEM koji se baš ovih dana pojavljuje je problem rada na feštama, festivalima, ribarskim danima i slično. Naprosto tih par dana godišnje (fešta za ugostitelje, sisvete za cvjećare) je tehnički zbog količine prometa nemoguće kucari. Veliki protok ljudi, nedostatak tehnike (neće se kupovati kopmjuter za 2-3 dana godišnje, obučiti ljude za rad na kasi i slično. Molim vas razmislite o nekom rješenju jer fešte, slavlja su postala totalno opterećena strahom od fiskalizacije, a ljudi koji bi i htjeli (većina bi htjela sve raditi poštenom, naravno da postoje i oni koji ne bi) naprosto tehnički ne mogu. Molim vas uputite sekciji ugostitelja da i oni pokušaju dati neko rješenje. Nije prihvaćen Činjenica nemogućnosti uspostave veze dokazuje se potvrdom HAKOM-a te će se u suradnji s HAKOM-om razmotriti pojednostavljenje postupka dokazivanja nemogućnosti uspostave veze. Prema broju obveznika koji su zatražili potvrdu o nemogućnosti uspostave veze i koju je HAKOM dostavio u Poreznu upravu, došlo se do saznanja da se radi o veoma malom broju obveznika. Stoga za sada ne postoji opravdana potreba za promjenom dosadašnjeg načina rješavanja pitanja razmjene podataka iz postupka fiskalizacije sa Poreznom upravom kada nema mogućnosti uspostave veze prema potvrdi HAKOM-a. Obveznik fiskalizacije je dužan dostaviti podatke o poslovnim prostorima i osobama koje su mu implementirale i koje mu održavaju programsko rješenje. Navedene podatke obveznik fiskalizacije dostavlja elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave, ePorezna, s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa. Iznimno, obveznik fiskalizacije koji po posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, navedene podatke dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije, neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu. Sustav fiskalizacije izrađen je na način da služi potrebama Porezne uprave, a porezni obveznik u svojem sustavu osigurava praćenja za vlastite potrebe. S obzirom na mogućnost testiranja sustava, porezni obveznici mogu biti sigurani da sve što dostavljaju u sustav fiskalizacije stvarno i odgovara njihovim podacima. Prema navedenom uvid u fiskalizirani promet predstavlja isti skup podataka koje porezni obveznici u svojem knjigovodstvu imaju kao podatke poslane Poreznoj upravi. Višak ili manjak u blagajni nije predmet ZFPG-a.
19 Grga K NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Potrebno je uvesti obvezu negotovinskih plaćanja - odnosno na svakom prodajnom mjestu gdje se plaća gotovinom mora se omogućiti i plaćanje karticama odnosno drugim vrstama negotovinskog plaćanja (smartfone aplikacije i sl.). To bi omogućilo ubrzani razvoj gospodarstva, pogotovo u ugostiteljskom i turističkom sektoru koji bi na početku pružili veliki otpor uvođenju takve obveze, a na kraju bi izvukli najveće benefite ukoliko ih se obveže na to (mjesečni troškovi te obveze mogu biti oko 100 kn, internet je dostupan gotovo svugdje, a ukoliko isti nije dostupan, kartične kuće garantiraju za novčane gubitke). Neuvođenje kartičnog poslovanja je stvar neprihvatljive poduzetničke inertnosti te se mora uvesti obveza od određenog datuma, a do tog datuma se poticati takav način poslovanja. Primljeno na znanje Način plaćanja za robe ili usluge nije predmet ZFPG-a.
20 Ana Dujmović NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Vratiti prijave, promjene i odjave radnog vremena putem sustava fiskalizacije kako računovodstveni uredi ne bi trebali dežurati i mijenjati promjene radnog vremena što čini veliki admnistrativni trošak. Nije prihvaćen Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. S obzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
21 Siniša Stanković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Poštovani, predlažem da razmotrite mogućnost vraćanja prijava radnog vremena putem sustava fiskalizacije, kao što je to nekada bilo. Sadašnje rješenje u kojem knjigovodstva prijavljuju radno vrijeme putem ePorezne zahtjeva od knjigovodsvenih servisa da danonoćno dežuraju i budu na usluzi poduzetnicima koji se obično u zadnji trenutak sjete da treba promjeniti radno vrijeme. Minimum koji bi vjerujem zadovoljio sve poduzetnike i knjigovodstvene djelatnike je da se omogući prijava IZUZETAKA od radnog vremena putem fiskalnih softvera. Znači, sadašnja prijava REDOVNOG radnog vremena i dalje bi išla preko sustava ePorezne, a samo IZUTETCI bi se mogli prijavljivati putem fiskalnih softvera. Takvo rješenje pozdravili bi sigurno svi porezni obveznici! No, ima tu još jedna bitna stvar, a to je da se putem ePorezne radno vrijeme može prijaviti samo za slijedeći dan. Ako bi se omogućilo poduzetnicima da prijavljuju izuzetke od redovnog radnog vremana, tada bi se i za tekući dan mogla prijaviti promjena radnog vremena. Kako se to sada ne može većina poduzetnika koja odluče u zadnji trenutak produžiti sat vremena radno vrijeme za tekući dan sada ulaze u sivu zonu i uglavnom ulaze u sivu zonu i ne prikazuju da rade i ne fiskaliziraju račune. Nije prihvaćen Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. Sobzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
22 Solventa services j.d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM Molim da se razmotri mogućnost da poduzetnici sami na svojim kasama i programima mogu odraditi prijave prostora, odjave prostora te promjene radnog vremena (kako je bilo nekada do uvođenja otvaranja prostora preko e-porezne) tako da mi knjigovođe ne moramo biti dostupni 24 sata. Nije prihvaćen Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Pojam radnog vremena je podatak povezan uz poslovni prostor. Stoga prijavu radnog vremena moguće je unijeti samo kroz podatak o poslovnom prostoru, te dvije prijave nije moguće međusobno razdvojiti. S obzirom na prijedloge na eSavjetovanju, Pravilnikom će se detaljno propisati kada je i u kojem slučaju je potrebno prijavljivati promjenu radnog vremena u skladu sa svrhom i ciljem Zakona.
23 Zagrebački holding d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Komentar podužnice Autobusni kolodvor Zagreb: Zakonom o fiskalizaciji obvezna je fiskalizacija za ostvarene promete u prodaji karata ili žetona u putničkom prometu. Odredbe zakona su jasne kada prijevoznik prodaje voznu kartu za svoju uslugu prijevoza, međutim javljaju se nedoumice kada se prodaja karata obavlja sukladno čl. 10 st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost u tuđe ime i za tuđi račun što je slučaj kada vozne karte, temeljem ugovora o prodaji karata, u ime i za račun prijevoznika obavljaju agencije i autobusni kolodvori. Temeljem tumačenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područni ured Zagreb Klasa: 410-01/2009-001/1054 Ur. Broj: 513-07-01/09-2 od 6 svibnja 2009. godine Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Autobusni kolodvor prodaje karte u ime i za račun prijevoznika i na računu navodi naziv prijevoznika i njegov OIB. Agencije i kolodvori u pravilu prodaju karte za više prijevoznika i gotovinski promet se odvija u agenciji ili kolodvoru koji novac ostvaren prodajom karata polaže na svoj račun. Iz tog razloga smatramo da je potrebno odrediti da je obveznik fisklaizacije u prometu gotovinom agencija odnosno kolodvor i da se fiskalizacija obavlja putem digitalnog certifikata prodavatelja vozne karte. Nije prihvaćen ZFPG se određuju obveznici fiskalizacije, kao osobe koje su dužne provoditi postupak fiskalizacije. Tako se obveznicima fiskalizacije smatraju: 1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te 2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge. ZFPG propisuje i koje se djelatnosti isključuju od obveze fiskalizacije (čl.5.).
24 Martina Rako NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Moj prijedlog za prijavu na e-poreznu Prijava poslovnog prostora, je da se u putem naplatnih uređaja uvede OBAVEZNO da prilikom prijave se popune podaci koji će se evidentirati u poreznoj te da ukoliko dođe do bilo kakvih promjena vezano za radno vrijeme ili rad na praznike, nedjelje i dr. ukoliko je prijavljeno da se taj dan ne radi ili je radno vrijeme drugačije od prijavljenog program automatski ne dozvoljava mogućnost ulaska u blagajnu dok se podaci ne promjene u programu za poreznu. Na taj način će se rasteretiti knjigovodstvo koji u pravilu ne radi vikendima, u popodnevnim satima i praznicima. Programeri bi veoma lako mogli implementirati to u sustave, ukoliko se bave zaozbiljno knjigovodstvenim programima, a ako ne nek počnu ili se ostave čorava posla. Ujedno i odluke o blagajničkom maksimumu ili interni akt o odluci o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima postavi se u programu pc kase i dobije se obrazac te se svaka promjena vezano za slijednost računa ili izmjeni operatera uredno evidentira. Na dobitku svi, porezna, poslodavci i knjigovođe. Nije prihvaćen ZFPG-om je propisan način dostave podatka o poslovnim prostorima koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati budući da prijavljene poslovne prostore u sustav fiskalizacije nije moguće točno locirati te nije moguće izvršiti uvid o djelatnostima po poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije. Radi unapređenja sustava s jedne strane, a s druge strane kako se poreznim obveznicima koji su obveznici fiskalizacije ne bi nametali dodatni troškovi odnosno kako bi se omogućilo korištenje postojećih resursa i poslovnih procesa, propisuje se dostava podataka o poslovnim prostorima putem elektroničkog servisa Porezne uprave - ePorezne, sustava kojeg porezni obveznici već koriste u svojoj komunikaciji s Poreznom upravom. Obveznici fiskalizacije i sada mogu sami prijaviti poslovni prostor kroz sustav ePorezna, osobna je stvar obveznika hoće li ovlastiti drugu osobu da u njegovo ime obavlja određene radnje, odnosno dati punomoć. Punomoć treba biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije, kako bi se mogle radnje obavljati u ime i za račun obveznika.
25 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prodaja putem automata - čl. 28 i 29 Zakona - blagajnički maksimum i polog gotovine Vezano za primjenu članaka 28. st (4) i (6) te 29. Zakona (polog gotovine, blagajnički maksimum): prikupljanje gotovine iz samoposlužnih automata sada se obavlja periodički, ovisno o prometu (a najmanje jednom mjesečno). Definiranje i praćenje blagajničkog maksimuma te dnevni polog gotovine u okvirima poslovanja samoposlužnim automatima je fizički, organizacijski, kadrovski i ekonomski nemoguće provesti i suštinski se kosi s ekonomskom logikom samoposlužnih automata. Općenito, manipulacija novcem kod automata neusporediva je s prodajnim mjestom koje ima kao blagajnika fizičku osobu i veće dnevne/mjesečne količine gotovine, a upravo to je model na kojem se temelji Zakon (što je vjerojatno glavni razlog zašto je do sada poslovanje samoposlužnim automatima bilo izuzeto od fiskalizacije). Bez jasnog zakonskog definiranja provedivog načina izvršenja obveza po gore navedenim člancima Zakona (ili izuzimanjem od njihove primjene), jedini izbor obveznika je napustiti djelatnost ili kršiti Zakon (i možda snositi sankcije uzrokovane samim zakonom). Primljeno na znanje Zakonom je propisano da obveznici fiskalizacije mogu raspolagati gotovim novcem i zadržati ostvareni promet u blagajni, ali do visine propisanog blagajničkog maksimuma te plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije. Gotov novac od prodaje robe, usluga ili po drugoj osnovi, iznad visine određenog blagajničkog maksimuma, obveznik fiskalizacije je dužan istog dana ili najkasnije idućeg radnog dana položiti na svoj račun otvoren kod banke.
26 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prodaja putem automata - čl. 24 Zakona - storno računa Vezano za članak 24. Zakona, koji predviđa storniranje fiskaliziranog računa i povrat novca kupcu, Zakonom predviđeni način je neprovediv u slučaju samoposlužnih automata. Tu postoji i cijeli niz drugih situacija za koje se treba jasno i praktično definirati način poništenja kupnje i povrata novca kupcu, odnosno način rješavanja neregularnih situacija: • plaćena roba nije izdana ili nije ispravna (što kupac reklamira obvezniku, on organizira dolazak tehničara koji prvom prilikom kupcu može izvršiti povrat ili isporuku, međutim cijela evidencija je u samom automatu i to nije moguće evidentirati kroz sustav automata), • bilo da se izvrši neposredni povrat novca ili izda drugi proizvod, to remeti stanje blagajne i evidenciju potrošnje, • kupci ubacuju kovanice u stranoj valuti i druge predmete koje uređaj ponekad prihvaća kao legitiman novac (što se ustanovljuje tek kod brojanja novca), • automati izdaju robu i vrate novac (što se ustanovljuje tek kod brojanja novca), • i sl. Prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZFPG-a u svojim odredbama propisuje obveznika fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Ova odredba ne znači provedbu postupka fiskalizacije i izdavanja računa, stoga nije potrebno nabavljati posebni elektronički naplatni uređaj, već je samo potrebno omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata fiskalizacije prodaje. Za one samoposlužne uređaje koji su i do sada mogli izdavati račune važi i dalje obveza provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa.
27 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prodaja putem automata - ispis računa Prema Nacrtu, obveza izdavanja računa na samoposlužnom automatu podrazumijeva ugradnju pisača u sve automate, pa tako (ako je takva ugradnja tehnički uopće moguća) cijelo poslovanje ovisi i o njihovom ispravnom radu. Poznato je da su pisači skloni kvarovima i zastojima zbog svoje mehaničke konstrukcije i nužnosti korištenja papirnatog medija za ispis. To ih čini jednim od čestih mjesta kvara i uzroka zastoja u radu. Kako je glavni ekonomski smisao automata da on svoju funkciju ostvaruje bez zastoja i stalne prisutnosti osobe-prodavača, svako zaglavljivanje, nestanak papira, kvar i sl. znači prekid poslovanja do dolaska tehničara na lokaciju, a sve samo da bi se, sukladno Nacrtu zakona, izdavao veliki broj računa od samo nekoliko kuna (koji, realno, većina kupaca neće uzeti, što je više nego zorno pokazalo iskustvo u nekim zemljama EU, koje su uvele ispis računa i sad je ozbiljno pitanje čija je odgovornost čišćenja hrpa računa odbačenih oko automata). Pristup do nekih automata (zakonskih „poslovnih prostora“) ograničen je radnim vremenom objekta gdje je smješten automat, pa i popravak ne može biti obavljen izvan tog vremena, već se često mora obaviti onda kad je potrošnja potencijalno najveća, što može bitno utjecati na gubitak prihoda, ali i nezadovoljstvo potrošač Nije prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZFPG-a u svojim odredbama propisuje obveznika fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Ova odredba ne znači provedbu postupka fiskalizacije i izdavanja računa, stoga nije potrebno nabavljati posebni elektronički naplatni uređaj, već je samo potrebno omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata fiskalizacije prodaje. Za one samoposlužne uređaje koji su i do sada mogli izdavati račune važi i dalje obveza provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa.
28 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prodaja putem automata - nerazmjeran teret fiskalizacije za obveznika Od svih samonaplatnih samoposlužnih automata na tržištu su najzastupljeniji oni za tople napitke, kod kojih je danas prosječna cijena po transakciji oko 2,5 - 3 kn (s uključenim PDV-om). U tu cijenu moraju biti uključeni svi troškovi sirovina, amortizacije, čaša, održavanja na lokaciji, zaposlenih, vozila, servisiranja, upravljanja, sigurnog prikupljanja i brojanja novca s dostavom u banku, administracije, režijskih troškova, zakonima propisanih davanja, ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta, naknade ustupatelju prostora, itd. Ukupni mjesečni bruto prihod po automatu često ne doseže niti 600 kn (480 kn + PDV). Zbog tako malih prihoda Operatori samoposlužnih automata ostvaruju isplativost poslovanja velikim brojem automata, koje iz raznih poslovnih, tehničkih i praktičnih razloga učestalo instaliraju, povlače i premještaju (nekad i više puta mjesečno), što prema tekstu nacrta znači stalno „otvaranje“ i „zatvaranje“ „poslovnog prostora“, uz opsežnu dodatnu administraciju za ažurnu najavu, prijavu i odjavu promjena, ali i uz nepotrebno dodatno opterećenje na strani tijela javne uprave, koja moraju obrađivati i pohranjivati podatke dostavljene sukladno Zakonu (naročito ako se koriste papirnati obrasci). Usprkos tome, tekst Nacrta uvjetima potpuno izjednačava automat s poslovnim prostorima koji ostvaruju najmanje 15-20 puta više prometa (realnije 40-60x i više), ali koji uvjete za fiskalizaciju i potrebne radnje i prijave najčešće moraju ostvariti i izvršiti samo jednom u više godina. Za operatera samoposlužnih automata koji poštuje propise, čisti financijski ostatak (ako ga ima: na većim lokacijama neki automati rade i s gubitkom, koji se pokriva profitabilnim automatima) često se može svesti na ne više od 5% prihoda, iz čega bi se sada trebalo financirati i fiskaliziranje automata. Jednostavna računica pokazala bi kako raspoloživi ostatak od prihoda po „poslovnom prostoru“ često ne može pokriti niti mjesečne troškove vezane za tehničko rješenje i osiguranje internetske veze, a kamo li ukupne troškove investicije i prilagodbe nužne za fiskalizaciju. Ne uzima se u obzir da se svi ti Zakonom nametnuti troškovi i teškoće po „poslovnom prostoru“ množe za svakog poslovnog subjekta u djelatnosti velikim brojevima. Dok dosadašnji obveznici fiskalizacije uglavnom imaju 1-2, rijetko više od 10 fiskalnih blagajni, odnosno "poslovnih prostora“, u poslovanju s automatima to su deseci, stotine, pa i tisuće, dok su prihodi po „poslovnom prostoru“ više desetaka puta manji od klasičnih „poslovnih prostora“. Samo uzevši gore nabrojano, to za budućeg obveznika: • drastično nadmašuje potrebno vrijeme za prilagodbu te cijenu u odnosu na uvođenje današnje fiskalne blagajne (naročito u odnosu na očekivane prihode po „poslovnom prostoru“), • stvara kontinuirane, nerazmjerno visoke operativne troškove (u odnosu na predviđene utrške), • podrazumijeva opsežne organizacijske i kadrovske promjene te povećanje broja tehničkih i administrativnih radnika bez ekonomskog opravdanja (isključivo zbog izvršenja zakonskih uvjeta), što se može tumačiti kao dodatni skriveni zakonski namet koji osjetno ruši produktivnost i profitabilnost; • neki operateri bit će prisiljeni na otpis po Zakonu neadekvatne (inače potpuno funkcionalne) imovine – drugim riječima država bi svojim aktom trenutno obezvrijedila imovinu brojnih poduzetnika, • gornji otpis istovremeno generira značajnu količinu opasnog elektroničkog otpada, čiju će cijenu otpisa i zbrinjavanja opet snositi obveznik, • za one koji ostaju u djelatnosti nameće se nužnost nabavke novih automata (vrijednosti po jedinici u tisućama €), itd. Sve navedeno stavlja poduzetnike u ovoj djelatnosti, a posebno one manje, u izuzetno neravnopravan položaj u odnosu na druge obveznike Zakona, a to već otvara i pitanje procjene ustavnosti ovako postavljenog Nacrta zakona, posebno po sljedećim Ustavnim odredbama: • čl. 49 st 2: „država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu“ • čl. 49. st 3: „država potiče gospodarski napredak …“ • čl. 49. st 4: „Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom“ • čl. 50 st 1: „Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.“ • čl. 51. st 2: „porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti“. Nije prihvaćen ZFPG-om je propisano da će se provedba postupka fiskalizacije provoditi pod jednakim uvjetima za sve obveznike. Napominje se da će izmjene i dopune ZFPG-a, u dijelu koji se odnosi na samospolužne uređaje, stupiti na snagu 2021. iz razloga kako bi se tim obveznicima ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu poslovanja.
29 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prodaja putem automata - problem tehničkog rješenja za fiskalizaciju Kao jedino obrazloženje potrebe za razdobljem prilagodbe za primjenu Zakona navode se „troškovi nabave elektroničkog naplatnog uređaja i prilagodbe postupku fiskalizacije“, očito se vodeći analogijom iskustva sa zamjenom klasičnih blagajni fiskalnim blagajnama. No dok se blagajnike može obučiti za korištenje bilo koje fiskalne blagajne na tržištu, a poduzetnik može iz tržišne ponude fiskalnih blagajni odabrati onu koja mu je po osobinama i cijeni najpogodnija (i koristiti ju samo kad mu je potrebna), svaki automat ima svoje tehničke i namjenske specifičnosti kojima se uređaj za fiskalizaciju tehnički i softverski mora prilagoditi i pri tom još dokazivo jamčiti da ne omogućuje zlouporabu. Teško je očekivati da će za dominantni broj postojećih automata postojati jednoobrazni tržišni izbor sustava za fiskalizaciju. To posljedično znači da pojedini operator automata ima obvezu riješiti te prihvatiti trošak i zakonsku odgovornost za svako pojedino rješenje za svaku vrstu automata koje posjeduje ili nabavlja, a to može biti i više desetaka vrsta rješenja. Zakonodavac sigurno ne bi niti pomislio da postavi zahtjev da svaki blagajnik mora imati svoju vlastitu fiskalnu blagajnu, a upravo se na to svodi trenutni zakonski pristup samoposlužnim uređajima. Nacrt ne uzima u obzir da sada na tržištu u djelatnosti ima više desetaka tisuća aktivnih automata, proizvedenih od više desetaka proizvođača, raznih svrha, namjena, modela, verzija, veličina i starosti, koje pogone brojne verzije elektronike, softvera i naplatnih sistema. Na istom automatu u isto vrijeme danas može istovremeno biti i gotovinska i bezgotovinska naplata (kupovina žetona ili punjenje naplatnog ključića uplatom unaprijed na račun, koji se koriste istovremeno s naplatom u kovanicama i novčanicama), što bi se uvođenjem fiskalizacije trebalo u sustavu ili jasno razgraničiti ili bi se na štetu operatora moralo zabraniti. Mnogi stariji automati ne mogu se tehnički prilagoditi za fiskalizaciju, iako funkcionalno zadovoljavaju sve druge poslovne zahtjeve. Ne uzima se u obzir odnos ulaganja u prilagodbu naplatnog sustava za fiskalizaciju s očekivanim utršcima po „poslovnom prostoru“, niti prosječna cijena robe/usluga po izdanom računu. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZFPG-a u svojim odredbama propisuje obveznika fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Ova odredba ne znači provedbu postupka fiskalizacije i izdavanja računa, stoga nije potrebno nabavljati posebni elektronički naplatni uređaj, već je samo potrebno omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata fiskalizacije prodaje. Za one samoposlužne uređaje koji su i do sada mogli izdavati račune važi i dalje obveza provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa. Ovim člankom propisuje se obveza obveznika fiskalizacije koji provodi postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja da na svakom samoposlužnom uređaju istakne obavijest o fiskalizaciji prodaje. Ministar financija pravilnikom će propisani za potrebe fiskalizacije prodaje putem samospolužnih uređaja propisati što se smatra samoposlužnim uređajem, sigurnosne mehanizme za razmjenu podataka iz postupka fiskalizacije prodaje, protokole za postupanje u slučaju grešaka te izgled i sadržaj obavijesti na smospolužnim uređajima.
30 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prodaja putem automata - održivost primjene Zakona po predloženom nacrtu Smatramo da provedba Zakona na način predložen u Nacrtu osjetno narušava održivost poslovanja u djelatnosti prodaje putem automata, a s druge strane ne uviđaju se značajne prednosti koje bi se mogle ostvariti kroz optimizaciju sustava fiskalizacije kroz razumijevanje ključne činjenice da posao blagajnika umjesto osobe u ovom slučaju obavlja stroj, kroz predefiniran, ujednačen i provjerljiv postupak. Također smo dojma da autori Nacrta nisu nimalo upoznati s tehničkim, poslovnim, organizacijskim i financijskim aspektom prodajnih automata niti s njima povezanom prodajom. Nije uočena potreba tehničkog i organizacijskog preispitivanja sadašnjeg sustava fiskalizacije, što bi moglo omogućiti neposredno praćenje postave i načina korištenja automata kroz sustav. Nije uočeno da bi, ako se ne uvaže njihova ograničenja, neke vrste automata trebalo ukloniti s tržišta, niti je procijenjen posljedični gospodarski učinak (na štetu dosadašnjih operatora, a što ujedno može biti nepravedna prednost za nove, koji mogu kupovati opremu prilagođenu novim zakonskim zahtjevima). Ovo sve je vjerojatno i razlog za potpuno pojednostavljenu Ocjenu stanja koja, u svom zadnjem odjeljku, svodi uočene i moguće poteškoće i „rješenja“ samo na: 1. produljenje roka za rješavanje tehničkih prekida i teškoća na 5 dana, što možda ima smisla ako imamo živog blagajnika koji „piše“ privremene račune kako bi se naknadno fiskalizirali, no to u slučaju automata znači da su oni cijelo vrijeme do saniranja greške van pogona (a onda je ograničenje na bilo koji broj dana bespredmetno, jer nema prometa, pa time niti računa ni fiskalizacije). Ali to ni približno ne obuhvaća sve situacije i poslovno-financijsko-formalne posljedice prekida ili obustave poslovanja automata radi kvara fiskalizacijskog sklopa, čak i na kraće vrijeme, pogotovo jer se prekid realno može istovremeno dogoditi u desecima „poslovnih prostora“ jednog poreznog obveznika, na jednoj ili više fizičkih lokacija; 2. pretpostavku da je jedini problem nastavka prekinutog poslovanja automata nabavka i ugradnja rezervnog dijela. Što ako se, primjerice, treba zamijeniti cijeli sklop za fiskalizaciju (koji je funkcionalno vezan za određeni model i verziju automata i u pravilu nije tržišno dostupan), pa i cijeli prodajni automat? Osim tehničkih problema automati su često izloženi zlonamjernom oštećivanju, zlouporabi i vandalizmu te se moraju zamijeniti, a time se, sukladno Zakonu i Nacrtu, mijenja i „poslovni prostor“, odnosno parametri koji se o poslovnom prostoru trebaju voditi, najaviti, ispisati na računu, itd. To je samo fragment mogućih situacija koje Nacrt ne predviđa i ne daje provedivo rješenje, već i sam dodatno generira nove probleme. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisuje da će se provedba postupka fiskalizacije provoditi pod jednakim uvjetima za sve obveznike.
31 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prodaja putem automata - definicija samoposlužnog uređaja u kontekstu Zakona Prema Nacrtu, u istom košu su automati za tople napitke (koji napitke proizvode iz sirovina, a prema Nacrtu je fiskalizacijom obuhvaćen samo gotovi proizvod), automati za prodaju robe (čista prodaja trgovačke robe), mljekomati (prodaja proizvoda u rinfuzi), masažni stolci, dječje igračke, automati za zabavu i sl. na kovanice u prodajnim centrima i javnim prostorima (osobne usluge), automati za naplatu parkiranja, samoposlužne praonice rublja i automobila, automati za naplatu korištenja WC-a, itd. Za uspješnu provedbu Zakona i postizanje željenih učinaka to se sve treba uzeti u obzir i ponuditi adekvatne zakonske okvire, kako na razini djelatnosti, tako i za svaku specifičnu grupu. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZFPG-a u svojim odredbama propisuje da će ministar financija pravilnikom propisati što se smatra samoposlužnim uređajem.
32 Konsenta d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA Prodaja putem automata - neiskorišteni potencijal prilagodbe sustava, uz istovremeno gušenje tržišta Za istinsko ostvarenje „izdašnijeg, pravednijeg i konkurentnijeg“ poreznog sustava relativno mala ulaganja u tehničku i organizacijsku prilagodbu postojećeg poreznog i upravnog sustava poslovanju samoposlužnim automatima mogla bi dati osjetne ukupne pozitivne rezultate i u kratkom vremenu ostvariti višu razinu porezne discipline i kvalitete praćenja i poreznog, ali također i upravnog nadzora, čak i u sadašnjim zakonskim okvirima, te predstavljati značajno poboljšanje i pojednostavljenje u odnosu na tekst Nacrta prijedloga zakona, i to za sve uključene strane. Smatramo da se predloženim tekstom i pristupom, umjesto poticanja zdravog tržišnog natjecanja, silom zakona guši konkurentnost tržišta u djelatnosti te pogoduje najvećima, jer oni najlakše mogu financijski podnijeti i organizacijski premostiti zakonske zapreke te temeljem takve nepravedne prednosti izgurati manje s tržišta. Nerijetko su veliki operateri to postali upravo zahvaljujući svom dosadašnjem „kreativnom“ pristupu poslovanju te izostanku kontrole i sankcija za kršenje propisa, a to u dijelu koji nije obuhvaćen fiskalizacijom i dalje mogu nastaviti. Istodobno se na taj način smanjuje ukupna vrijednost tržišta te ukupni promet djelatnosti, a time i porezni prihodi, bez eliminacije ključnih načina zlouporabe i izbjegavanja financijskih obveza prema državi u djelatnosti (a prikupljanje tih financijskih obveza po definiciji također spada u fiskalizaciju, mada se sam Zakon sada bavi samo gotovinskim prometom). Nije prihvaćen ZFPG-om je propisano da će se provedba postupka fiskalizacije provoditi pod jednakim uvjetima za sve obveznike.
33 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM Vezano za Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom za koji su predložene izmjene i dopune zakona dostavlja se izdvojeno mišljenje članica računovodstvene djelatnosti: „Svaki obveznik fiskalizacije u prometu gotovinom ima certifikat FINE. Trenutno je ograničenje samo na fiskalizaciju računa. Predlaže se da se s istim certifikatom obvezniku omogući prijava poslovnog prostora i radnog vremena putem klase ili programa koji se koristi u poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije. Fiskalizacijski certifikat bi, kao što mu sam naziv govori, trebao biti certifikat s kojim je moguće ispuniti sve obveze prema Zakonu o fiskalizaciji. Što se tiče prijave radnog vremena, predlaže se ukidanje obveze promjene radnog vremena putem fiskalizacije tj. ePorezne jer bi to bilo u korist administrativnog rasterećenja. U odnosu na uvid u fiskalizirani promet, predlaže se omogućiti uvid u fiskalizirani promet korisnika preko ePorezna radi lakšeg usklađenja – može biti na godišnjoj razini.“ Nije prihvaćen Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom sustavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezna porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućen im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica. Prijava radnog vremena određene poslovnice bitna je u sustavu fiskalizacije kako bi se mogla utvrditi sličnost poslovanja pojedinih obveznika. Porezna uprava izradila je sustav u kojem porezni obveznici mogu testirati ispravnost dostave određenog računa. Testiranjem kroz sustav porezni obveznici mogu testirati svoje programsko rješenje i tako biti sigurni da svaki poslani račun stvarno na propisani način dođe do Porezne uprave. Sustav fiskalizacije izrađen je na način da služi potrebama Porezne uprave, a porezni obveznik u svojem sustavu osigurava praćenja za vlastite potrebe. S obzirom na mogućnost testiranja sustava, porezni obveznici mogu biti sigurni da sve što dostavljaju u sustav fiskalizacije stvarno i odgovara njihovim podacima. Prema navedenom, uvid u fiskalizirani promet predstavlja isti skup podataka koje porezni obveznici u svojem knjigovodstvu imaju kao podatke poslane Poreznoj upravi. S obzirom na navedeno prijedlog za promjenu prijave poslovnica, radnog vremena te uvid u fiskalizirani promet nije moguće prihvatiti.
34 HOK IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 1. Nacrtom novog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom predlaže se ukidanje izuzeća od obveze fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvaruju promet u djelatnosti prodaje robe ili usluga putem samoposlužnih uređaja. Smatramo da će ovim izmjenama propisa doći do povećanja troškova poslovanja svih obveznika koji prodaju robu putem automata, jer će morati prilagoditi svoje uređaje za prodaju novim pravilima prodaje i izdavanja računa. Uz to nastaju administrativni troškovi i radnje za ispunjavanje propisanih zahtjeva (kupnja fiskalnog certifikata u FINI, internetska veza s Poreznom upravom, instalacija programa za fiskaliziranje na prodajnim automatima, instalacija fiskalnih naplatnih uređaja, itd.). S obzirom da veliki broj obrtnika koristi prodajne automate, to će se direktno odraziti i na njihovo poslovanje odnosno na dodatne troškove poslovanja. Nije prihvaćen Kako bi se obveznicima fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu, izmjene ZFPG-a u dijelu koji se odnosi na samoposlužne uređaje primjenjivat će se od 1. siječnja 2021.
35 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 1. Prodaja putem automata - problem kategorije "poslovni prostor" Korištenje pojma "poslovni prostor" ima višeslojne negativne posljedice, koje dobivaju novu dimenziju kad se primijene na samoposlužne automate sa samonaplatom, a naročito ako se kroz zakonsko poopćenje (kako to sugerira tekst Nacrta) i tako definiraju "svi samoposlužni uređaji". Opće proglašavanje baš svakog samoposlužnog uređaja „poslovnim prostorom“ je neprimjenjivo i neopravdano, jer oni često izlaze iz okvira fiskalizacije u prometu gotovinom. Naime, u korištenju su i brojni samoposlužni automati/uređaji koji nemaju neposrednu naplatu od korisnika, imaju kombiniranu naplatu, ili se dio vremena koriste izvan, a dio unutar prometa gotovinom, na primjer: • u hotelima se za doručak, uz obroke, a ponekad i u sobama, koriste samoposlužni automati za napitke čije je korištenje uključeno u cijenu sobe ili obroka, • prema sada važećim Promjenama poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, Ministarstvo financija RH propisuje „da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena“, a što je najpraktičnije realizirati samoposlužnim automatom, no potrošnja se plaća od strane poslodavca isplatom s poslovnog računa, • u poslovanju se radi brzine posluživanja mogu koristiti samoposlužni automati, ali se sama naplata obavlja na fiskalnoj blagajni (benzinske postaje, lokali brze prehrane, itd.), • postoje brojni samoposlužni automati/uređaji bez naplate, za korištenje u industriji, poslovanju, bolnicama, kućanstvu, koji bi ovom formulacijom automatski postali „poslovni prostori“, a svi vlasnici koji zadovoljavaju kriterij iz čl. 3 Zakona i posjeduju bilo kakav samoposlužni automat postali bi zakonski obveznici fiskalizacije tih automata, neovisno kako se oni koriste i postoji li naplata ili ne, • na istom automatu nerijetka je praksa da se kombinira gotovinska naplata s negotovinskom (tzv. „pre-paid“, gdje se konzumacija unaprijed uplaćuje na poslovni račun s obračunatim PDV-om, a temeljem toga se isporučuju žetoni, odnosno pune elektronički ključići i kartice koji se na automatima mogu koristiti usporedo s gotovinom). Formulaciju treba dopuniti, na primjer: „svaki samoposlužni uređaj sa samonaplatom, u dijelu gotovinskog plaćanja“ ili slično. Važno je naglasiti kako, i s izmijenjenom formulacijom, po stupanju Zakona na snagu ovim člankom i najmanji operator samoposlužnih automata s naplatom odjednom dobiva minimalno 10 „novih“ poslovnih prostora (oni veći za redove veličine više), a da se u predmetu, opsegu i načinu poslovanja nije ništa drugo promijenilo! Samo ova činjenica znači da provedba ovog zakonskog teksta automatski nerazmjerno opterećuje subjekte u djelatnosti u odnosu na ostale zakonske obveznike. Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZFPG-a mijenja se na način da se pojam poslovni prostor proširuje na svaki samoposlužni uređaj. Od donošenja ZFPG-a propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica.
36 Ines Deranja IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 1. Ukidanje izuzeća od obveze fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvaruju promet u djelatnosti prodaje robe ili usluga putem samoposlužnih uređaja zahtjeva od poreznih obveznika dodatna ulaganja u nabavu elektroničkih naplatnih uređaja, telefonskih linija, plus ostale nenavedene prilagodbe samih uređaja. Trošak prilagodbe koji im se nalaže nije opravdano argumentiran od strane porezne vlasti. Porezna vlast treba dokazati opravdanost ukidanja dosadašnjeg oslobođenja putem obrazloženja učešća u poreznoj evaziji prilikom upotrebe samoposlužnih uređaja, a ne samo lakonski utvrditi da je to u cilju "...osiguravanja evidentiranja svakog ostvarenog prometa u gotovini, sprječavanja poreznih utaja na području poslovanja gotovinom". Od poreznih obveznike se mogu zahtijevati samo opravdani zahtjevi, u ovom slučaju potkrijepljeni analizom, koliko projekcijom dobiva proračun, a koliko ulaže porezni obveznik po svakom samoposlužnom uređaju. Nije prihvaćen Kako bi se obveznicima fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu, izmjene ZFPG-a u dijelu koji se odnosi na samoposlužne uređaje primjenjivat će se od 1. siječnja 2021.
37 Jozo Jurić IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 1. DOVRAGA kad će se netko sjetiti da zamjeni neprimjereni izraz fiskalni "POSLOVNI PROSTOR" izrazom fiskalno "NAPLATNO MJESTO" koje onda može biti pokretno ili nepokretno, na otvorenom ili zatvorenom, na prvom ili drugom katu zgrade, u ćošku nekog poslovnog ili izložbenog prostora, na vodi ili u zraku, privremeno ili trajno otvoreno ili zatvoreno… i na kojem onda mogu biti jedan ili više NAPLATNIH UREĐAJA samostalnih ili umreženih, samoposlužnih ili potpuno automatiziranih. Zamjenom izraza" Poslovni Prostor" izrazom "Naplatno Mjesto" zakon o fiskalizaciji bi postao jasan i laicima. Ovako "fiskalni poslovni prostor" nema veze sa "uobičajenim poslovnim prostorom" što do frustracije komplicira zakon!!! Primljeno na znanje Što se smatra poslovnim prostorom propisano je ZFPG-om i to: Poslovni prostor je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga. Za potrebe provedbe fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost. Poslovnim prostorom smatra se i prostor koji obveznik fiskalizacije radi potrebe obavljanja djelatnosti koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili provedbu sličnih djelatnosti. Ovisno o prirodi posla, obveznik fiskalizacije sam donosi odluku o potrebi zasebnog vođenja pokretnog poslovnog prostora za djelatnosti koje se obavljaju na terenu.
38 Čazmatrans Promet d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, predlažemo da se ukine fiskalizacija 100% i u međužupanijskom i u županijskom linijskom prijevozu putnika na udaljenostima do 100 km. Fiskalizacija koja se provodi dovodi do zagušenja u prijevozu putnika u prigradskim i gradskim središtima, gdje se sve mora činiti po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a obzirom da se uvodi Javna usluga, sam institut fiskalizacije gubi smisao zbog nadzora županijskih, općinskih i lokalnih tijela , te sve ide u sustav porezne nadležnosti. U širim ruralnim područjima postoje veliki problemi zbog gubljenja veze i svaka karta se naknadno fiskalizira, a pošto se radi o prigradskom prometu, provođenje istoga je još teže i složenije. Sve usluge će biti obuhvaćene Javnom uslugom do 30. studenoga 2019. godine, što je određeno Uredbom (EZ) br.1370/2007 i samim time se uvodi nepotrebno dvostruko vođenje svih podataka. Stoga ne vidimo razlog za uvođenje fiskalizacije na linijama do 100 km, obzirom da se uvodi Javna usluga sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.41/18), gdje temeljem članka 33. stavka 6. Zakona, dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 km. Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici koristili su nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te nisu prikazivali broj prodanih karata što omogućuje umanjnje prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
39 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, predlažemo da se ukine fiskalizacija 100% i u međužupanijskom i u županijskom linijskom prijevozu putnika na udaljenostima do 100 km. Fiskalizacija koja se provodi dovodi do zagušenja u prijevozu putnika u prigradskim i gradskim središtima, gdje se sve mora činiti po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a obzirom da se uvodi Javna usluga, sam institut fiskalizacije gubi smisao zbog nadzora županijskih, općinskih i lokalnih tijela , te sve ide u sustav porezne nadležnosti. U širim ruralnim područjima postoje veliki problemi zbog gubljenja veze i svaka karta se naknadno fiskalizira, a pošto se radi o prigradskom prometu, provođenje istoga je još teže i složenije. Sve usluge će biti obuhvaćene Javnom uslugom do 30. studenoga 2019. godine, što je određeno Uredbom (EZ) br.1370/2007 i samim time se uvodi nepotrebno dvostruko vođenje svih podataka. Stoga ne vidimo razlog za uvođenje fiskalizacije na linijama do 100 km, obzirom da se uvodi Javna usluga sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.41/18), gdje temeljem članka 33. stavka 6. Zakona, dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 km. Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici koristili su nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te nisu prikazivali broj prodanih karata što omogućuje umanjnje prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
40 Čazmatrans d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, predlažemo da se ukine fiskalizacija 100% i u međužupanijskom i u županijskom linijskom prijevozu putnika na udaljenostima do 100 km. Fiskalizacija koja se provodi dovodi do zagušenja u prijevozu putnika u prigradskim i gradskim središtima, gdje se sve mora činiti po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a obzirom da se uvodi Javna usluga, sam institut fiskalizacije gubi smisao zbog nadzora županijskih, općinskih i lokalnih tijela , te sve ide u sustav porezne nadležnosti. U širim ruralnim područjima postoje veliki problemi zbog gubljenja veze i svaka karta se naknadno fiskalizira, a pošto se radi o prigradskom prometu, provođenje istoga je još teže i složenije. Sve usluge će biti obuhvaćene Javnom uslugom do 30. studenoga 2019. godine, što je određeno Uredbom (EZ) br.1370/2007 i samim time se uvodi nepotrebno dvostruko vođenje svih podataka. Stoga ne vidimo razlog za uvođenje fiskalizacije na linijama do 100 km, obzirom da se uvodi Javna usluga sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.41/18), gdje temeljem članka 33. stavka 6. Zakona, dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 km. Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici koristili su nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te nisu prikazivali broj prodanih karata što omogućuje umanjnje prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
41 Autotransport Karlovac d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, predlažemo da se ukine fiskalizacija 100% i u međužupanijskom i u županijskom linijskom prijevozu putnika na udaljenostima do 100 km. Fiskalizacija koja se provodi dovodi do zagušenja u prijevozu putnika u prigradskim i gradskim središtima, gdje se sve mora činiti po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a obzirom da se uvodi Javna usluga, sam institut fiskalizacije gubi smisao zbog nadzora županijskih, općinskih i lokalnih tijela , te sve ide u sustav porezne nadležnosti. U širim ruralnim područjima postoje veliki problemi zbog gubljenja veze i svaka karta se naknadno fiskalizira, a pošto se radi o prigradskom prometu, provođenje istoga je još teže i složenije. Sve usluge će biti obuhvaćene Javnom uslugom do 30. studenoga 2019. godine, što je određeno Uredbom (EZ) br.1370/2007 i samim time se uvodi nepotrebno dvostruko vođenje svih podataka. Stoga ne vidimo razlog za uvođenje fiskalizacije na linijama do 100 km, obzirom da se uvodi Javna usluga sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.41/18), gdje temeljem članka 33. stavka 6. Zakona, dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 km. Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici koristili su nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te nisu prikazivali broj prodanih karata što omogućuje umanjnje prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
42 Čazmatrans Vukovar d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, predlažemo da se ukine fiskalizacija 100% i u međužupanijskom i u županijskom linijskom prijevozu putnika na udaljenostima do 100 km. Fiskalizacija koja se provodi dovodi do zagušenja u prijevozu putnika u prigradskim i gradskim središtima, gdje se sve mora činiti po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a obzirom da se uvodi Javna usluga, sam institut fiskalizacije gubi smisao zbog nadzora županijskih, općinskih i lokalnih tijela , te sve ide u sustav porezne nadležnosti. U širim ruralnim područjima postoje veliki problemi zbog gubljenja veze i svaka karta se naknadno fiskalizira, a pošto se radi o prigradskom prometu, provođenje istoga je još teže i složenije. Sve usluge će biti obuhvaćene Javnom uslugom do 30. studenoga 2019. godine, što je određeno Uredbom (EZ) br.1370/2007 i samim time se uvodi nepotrebno dvostruko vođenje svih podataka. Stoga ne vidimo razlog za uvođenje fiskalizacije na linijama do 100 km, obzirom da se uvodi Javna usluga sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.41/18), gdje temeljem članka 33. stavka 6. Zakona, dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 km. Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici zloupotrebljavaju nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te neistinito prikazuju broj prodanih karata što omogućuje utaju prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
43 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, predlažemo da se ukine fiskalizacija 100% i u međužupanijskom i u županijskom linijskom prijevozu putnika na udaljenostima do 100 km. Fiskalizacija koja se provodi dovodi do zagušenja u prijevozu putnika u prigradskim i gradskim središtima, gdje se sve mora činiti po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a obzirom da se uvodi Javna usluga, sam institut fiskalizacije gubi smisao zbog nadzora županijskih, općinskih i lokalnih tijela , te sve ide u sustav porezne nadležnosti. U širim ruralnim područjima postoje veliki problemi zbog gubljenja veze i svaka karta se naknadno fiskalizira, a pošto se radi o prigradskom prometu, provođenje istoga je još teže i složenije. Sve usluge će biti obuhvaćene Javnom uslugom do 30. studenoga 2019. godine, što je određeno Uredbom (EZ) br.1370/2007 i samim time se uvodi nepotrebno dvostruko vođenje svih podataka. Stoga ne vidimo razlog za uvođenje fiskalizacije na linijama do 100 km, obzirom da se uvodi Javna usluga sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.41/18), gdje temeljem članka 33. stavka 6. Zakona, dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 km. Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici koristili su nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te nisu prikazivali broj prodanih karata što omogućuje umanjnje prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
44 AUTOTRANSPORT D.D. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, predlažemo da se ukine fiskalizacija 100% i u međužupanijskom i u županijskom linijskom prijevozu putnika na udaljenostima do 100 km. Fiskalizacija koja se provodi dovodi do zagušenja u prijevozu putnika u prigradskim i gradskim središtima, gdje se sve mora činiti po Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a obzirom da se uvodi Javna usluga, sam institut fiskalizacije gubi smisao zbog nadzora županijskih, općinskih i lokalnih tijela , te sve ide u sustav porezne nadležnosti. U širim ruralnim područjima postoje veliki problemi zbog gubljenja veze i svaka karta se naknadno fiskalizira, a pošto se radi o prigradskom prometu, provođenje istoga je još teže i složenije. Sve usluge će biti obuhvaćene Javnom uslugom do 30. studenoga 2019. godine, što je određeno Uredbom (EZ) br.1370/2007 i samim time se uvodi nepotrebno dvostruko vođenje svih podataka. Stoga ne vidimo razlog za uvođenje fiskalizacije na linijama do 100 km, obzirom da se uvodi Javna usluga sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.41/18), gdje temeljem članka 33. stavka 6. Zakona, dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave mogu ovisno o prijevoznim potrebama i stanju na prijevoznom tržištu, zajednički potpisati ugovor o javnoj usluzi prijevoza i za međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru ne prelazi 100 km. Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici koristili su nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te nisu prikazivali broj prodanih karata što omogućuje umanjnje prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
45 Martina Rako IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Referirano na članak 3. predmetnog Nacrta prijedloga Zakona o fiskalizaciji st.2 i 3 nije mi jasno zašto bi se pojedine usluge izuzele od fiskalizacije npr. trafike koje "navodno"prodaju u maloprodaji pretežno dnevni tisak, duhan i duhanske prerađevine, ako za isti takav proizvod u trgovini mješovitom robom dobijemo uredno fiskalizirani račun. Znamo da ni trafike nisu što su nekad bile pa sam mišljenja da bi i njima trebalo uvesti obvezu fiskalizacije neovisno o kvantiteti prodane robe, tako bi i mogli napraviti i izuzeće za pekare da može isto imati oslobađanje ako proda više od 50% kruha neovisno o ostalim pecivima. Danas je internet dostupan pa gotovo u cijeloj RH pa zašto ne uvesti obvezu izdavanja fiskalnih računa i inima. Nije prihvaćen Pretpostavka za izuzimanje određenih djelatnosti od obveze fiskalizacije jest činjenica da se obavljanje tih djelatnosti može uspješno pratiti putem mjerljivih veličina, odnosno da se nadzor nad ostvarenim prometom u gotovini može vršiti bez provedbe fiskalizacije.
46 HGK IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Vezano uz članak 3. predmetnog Nacrta prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom dostavlja se mišljenje Udruženja cestovnog putničkog prometa u Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: Udruženje cestovnog putničkog prometa):"Udruženje cestovnog putničkog prometa predlaže dopunu članka 3. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (članak 5. važećeg Zakona) na način da se od obveze fiskalizacije izuzme i prodaja karata ili žetona za cestovni linijski prijevoz putnika na svim linijama kraćim od 100 km. Navedena dopuna se predlaže jer prema prijedlogu Udruženja cestovnog putničkog prometa, osim u cestovnom lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu koji se obavlja sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave, od fiskalizacije bi trebala biti izuzeta prodaja karata ili žetona za cestovni linijski prijevoz putnika u javnom prometu na svim linijama kraćim od 100 km neovisno o tome obavljaju li se sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave ili sukladno dozvolama, koncesijama ili ugovorima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljenih na Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu. Izuzeće od fiskalizacije nužno je za neometano obavljanje gradskog i prigradskog prijevoza putnika. Lokalne linije na koje se odnosi odredba iz čl. 5. st. 4. važećeg Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom prisutne su samo u većim gradovima , no i tamo postoje županijske /međužupanijske linije koje imaju obilježja lokalnih linija (gusti vozni redovi, veliki broj stajališta, brze izmjene putnika i sl.). Za primjer, Udruženje cestovnog putničkog prometa navodi linije Zagreb-Samobor, Zagreb-Velika Gorica i sl. Većina jedinica lokalne samouprave nema organiziran lokalni prijevoz pa se isti obavlja putem županijskih ili međužupanijskih linija. Primjena fiskalizacije na ovim kratkim, a putnicima i stajalištima frekventnim linijama, dovela je do usporavanja prometa i produljenja vremena prijevoza. Problem predstavljaju i slabe internetske veze u pojedinim područjima, a posebno u rubnim područjima prema susjednim državama gdje često dolazi i do „miješanja“ signala, što dodatno otežava postupak fiskalizacije." Nije prihvaćen Udruženje cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore upozorilo je, kako je nakon uvođenja fiskalizacije u prometu gotovinom, posebnim propisom omogućena prodaja karata i u prijevoznim sredstvima te se na taj način otvorio prostor moguće prodaje karata izvan kontrole fiskalizacije. Pojedini prijevoznici koristili su nepostojanje obveze fiskalizacije izdavanja računa te nisu prikazivali broj prodanih karata što omogućuje umanjnje prihoda i vezano s time manja porezna davanja. Slijedom navedenog, ukinuto je oslobođenje od fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvare promet u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, izuzev prodaje karata u lokalnom linijskom prijevozu putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave zbog mogućih gužvi i zastoja u prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu gdje se prodaja karata može pratiti u sustavu prodaje i bez provedbe fiskalizacije.
47 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. Prodaja putem automata - kriteriji uključivanja/izuzimanja djelatnosti od primjene Zakona Obrazloženje i kriteriji za izuzetke po točkama 1, 2, 4, 5 i 7 su kontradiktorni (izuzimanje se u tumačenju članka opravdava „načinom obavljanja djelatnosti“, odnosno „funkcijskim“ razlozima), naročito jer se isto obrazloženje koristi za opravdavanje uvođenja fiskalizacije za samoposlužne automate. No upravo nabrojani izuzeci imaju „način obavljanja djelatnosti“ u kojem osoba kao blagajnik ima neposredan dodir s blagajnom i novcem, dakle taj „način obavljanja djelatnosti“ je puno pogodniji za zlouporabu i manipulaciju gotovinom od automata, u kojima je postupak automatiziran. S druge strane, i u izuzetim djelatnostima moguće je korištenje samoposlužnih automata, no oni se sadašnjim tekstom izuzimaju iz primjene Zakona, a to opet stavlja ostale operatore samonaplatnih automata u neopravdano neravnopravan položaj. Ako se vodimo istim obrazloženjima i kriterijima izuzeća, tada upravo samoposlužni automati trebaju biti izuzeti iz fiskalizacije. Naime, svi samoposlužni automati s gotovinskom naplatom već imaju ugrađene tehničke sustave za automatski i kontrolirani prihvat i pohranu utrška, praćenje gotovinskog prometa i robe te sustavnu evidenciju transakcija bez intervencije čovjeka (jer bi bez svega toga bili poslovno neupotrebljivi i besmisleni). Tako je argument da je „cilj fiskalizacije … uspostaviti nadzor nad ostvarenjem te evidentiranjem ostvarenog prometa u gotovini“ već tehnički prisutan u samim automatima sa samonaplatom, jer je to jedna od njihovih osnovnih funkcija. To što se te tehničke mogućnosti do sada nisu, a prema Nacrtu i ne namjeravaju, koristiti za kontrolu i nadzor isključivo je posljedica pristupa kreatora propisa. Čak i jednostavnom obveznom prijavom automata i očitanja prometa od strane operatora u odgovarajući evidencijski sustav te periodičnom kontolnom usporedbom prijavljenog sa stvarnim stanjem na terenu (dakle čak i bez dodatnog tehničkog rješenja na samom automatu), uvjereni smo da bi se postigli brži i znatno kvalitetniji ukupni učinci vezani za fiskalizaciju automata i eliminaciju crnog i sivog poslovanja (uz znatno manje troškove i na neusporedivo jednostavniji način za sve strane) nego ugradnja fiskalnih blagajni u automate. Takav fiskalizacijsko-kontrolni evidencijski sustav mogao bi neposredno iskoristiti „funkcijske“ mogućnosti dostupne u najbrojnijim automatima (brojači potrošnje i prihoda, praćenje ulaza/izlaza robe i sirovina, usporedba potrošnje, utrška i normativa, itd.), kao mehanizam za: - pojednostavljenje, integriranje, širenje obuhvata, ujednačavanje, unapređenje efikasnosti i pojeftinjenje upravne kontrole u svim resorima koji provode nadzor nad raznim aspektima prodaje putem automata te - jasan, jednostavniji, ujednačeniji i jeftiniji postupak ispunjenja zakonskih obveza za obveznika, jedinstven na cijelom teritoriju RH (što danas nije slučaj). Nije prihvaćen Pretpostavka za izuzimanje određenih djelatnosti od obveze fiskalizacije jest činjenica da se obavljanje tih djelatnosti može uspješno pratiti putem mjerljivih veličina, odnosno da se nadzor nad ostvarenim prometom u gotovini može vršiti bez provedbe fiskalizacije. Naknadno je utvrđeno kako se obavljanje djelatnosti prodaje robe ili usluga putem samoposlužnih uređaja ipak ne može uspješno pratiti bez provedbe fiskalizacije. Naime, u praksi je uočeno da se prometi u gotovini sve više ostvaruju putem samoposlužnih uređaja čiji se prometi ne mogu efikasno pratiti od strane Porezne uprave. Iz tog razloga, ovim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se da se postupak fiskalizacije provodi i kod prodaje putem samoposlužnih uređaja, ali na način da se ne zahtijeva izdavanje računa već se propisuje obveza fiskalizacije podatka o prodaji iz samoposlužnog uređaja. Znači fiskalizacija prodaje putem samoposlužnog uređaja ne znači izdavanje fiskaliziranog računa kupcu već prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, a ova prijava će se odvijati putem instaliranog softvera na samoposlužnom uređaju i elektroničkog sustava Porezne uprave. Na ovaj način uvodi se nova kategorija fiskalizacije (fiskalizacija za prodaju robe ili usluga putem svih vrsta samoposlužnih uređaja) koja će se obavljati kroz prijavu prodane robe ili usluge putem samoposlužnog uređaja, pri čemu ne postoji obveza izdavanja računa. Međutim, samoposlužni uređaji koji već imaju mogućnost izdavanja računa mogu i dalje izdavati račune, ali će biti obvezni provoditi fiskalizaciju kroz prijavu prodanih roba ili usluga putem instaliranog softvera. Kako bi se obveznicima fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu, ove odredbe bi se primjenjivale od 1. siječnja 2021.
48 HRVATSKA UDRUGA BANAKA IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 4. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje ZIDZFPG) predlaže se ukidanje izuzeća od obveze fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvaruju promet u djelatnosti prodaje robe ili usluga putem samoposlužnih uređaja. Obzirom da Zakon ne definira što se sve smatra samoposlužnim uređajem, postavlja se pitanje smatraju li se bankomati samposlužnim uređajima? Odredbama članka 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje Zakon) propisano je izuzeće od fiskalizacije za pružanje bankovnih usluga, pa shodno tome smatramo kako se sve platne transakcije koje se obavljaju na bankomatima izuzete od obveze fiskalizacije. Budući je danas posredstvom bankomata klijentima banaka omogućena npr. kupovina i plaćanje bonova telekomunikacijskih operatera, na način da se za iznos kupnje uvijek tereti transakcijski račun klijenta, smatramo da se navedeno ne može smatrati prometom u gotovini sukladno članku 2. točki 5. Zakona. Prema tome, niti u tom dijelu ne prepoznajemo obvezu provođenja postupka fiskalizacije. Obzirom na opisane funkcije i karakteristike bankomata kao i činjenicu da Zakon ne daje definiciju samoposlužnog uređaja, predlažemo da se bilo u tekstu prijedloga ZIDZFPG ili u provedbenim propisima koji će uslijediti, bankomati izuzmu iz definicije samoposlužnih uređaja prema ZIDZFPG, kako ne bi bilo dvojbi oko izuzeća transakcija koje se obavljaju na bankomatima od provođenja postupka fiskalizacije. Prijedlog dopuna ZIDZFPG dodavanjem stavka 4.: Članak 4. Članak 8. mijenja se i glasi: „ (1) Obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona dužni su provoditi postupke fiskalizacije propisane člancima 9., 10., 11. i 25. ovoga Zakona za sve djelatnosti, osim za ostvarene promete u djelatnostima iz članka 5. ovoga Zakona . (2) Obveznici fiskalizacije iz stavka 1. ovoga članka koji ostvaruju promet gotovinom dužni su prije početka izdavanja računa u prometu gotovinom izvršiti sve radnje za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa iz poglavlja IV. i V. ovoga Zakona e odgovarajuće primjenjivati odredbe članaka 21. do 27.a ovoga Zakona. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obveznici fiskalizacije koji ostvaruju promet gotovinom prodajom robe ili usluge putem samoposlužnih uređaja pri čemu nisu obveznici izdavanja računa prema posebnom propisu dužni su prije početka prodaje izvršiti sve radnje za provedbu postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja iz poglavlja V.a i članka 25.a ovoga Zakona.“. (4) Bankomati se ne smatraju samoposlužnim uređajima u smislu odredbi ovog Zakona. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te će Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisati da će ministar financija pravilnikom propisati što se smatra samoposlužnim uređajem.
49 Mario Hanžek IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 4. Poštovani, u članku 19 Zakona navode se obveze koje obveznik fiskalizacije mora zadovoljiti prije početka izdavanja računa. U pravilu same obveze prije početka rada nisu sporne te većinu njih smatramo opravdanima. Ono što je sporno, i upitno potrebnio i korisno je dio točke 7 koja kaže "(7) Obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora iz stavka 2. točke 8. ovoga članka dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara". Konkretan problem je u "Privremenom" zatvaranju. Smatramo da bi tu riječ trebalo maknuti iz zakona ili definirati minimalni rok na koji se poslovni prostor zatvara a da je tu promjenu potrebno prijaviti (i eventualno za taj rok omogučiti evidenciju privremenog zatvaranja unatrag ukoliko je moguće). Naime, postoji veliki broj malih poslovnih prostora koji na neki način posluju s gotovinom. Nekada je to nekoliko fiskalnih računa sa jednim zaposlenim. Osoba iz nekog razloga nije u mogućnosti doći na posao (glavobolja, menstrualni bolovi, crijevna viroza), a kako je sam svoj šef, nikome za to ne treba odgovarati (osim poreznoj i kupcima no neka predanost kupaca definira tržište). U tom slučaju, prije rješavanja svojih osobnih problema, ista mora prijaviti da je bolesna i da neće doći danas na posao što je nepraktično i nepotrebno. Ukoliko postoji logičan i opravdan razlog, koji za svrhu ima sprečavanje rada na crno i utaje poreza, voljeli bi znati koji je. Prijedlog je da se riječ "Privremeno" zatvaranje koristi isključivo ili kod sezonskog rada u kojem se prostor stvarno i privremeno zatvara, nema robe, nema kase, nema novca duži vremenski period, ili se u potpunosti izbaci iz zakona. Budimo realni redosljed "1. Porezna, 2, Liječnik i onda sve drugo" upitno je pošten a nema realne učinke na ekonomiju, prikupljanje novca od poreza. Naglašavamo da ne smatramo spornom praksu prijave radnog vremena i zabrane rada prije i poslije radnog vremena (iako u tu treba uvesti toleranciju jer ako 15 minuta prije kraja radnog vremena stranka dođe u salon, bi li ju trebali odbiti i ne naplatiti račun te na taj načinzakinuti državu za PDV). no privremeno zatvaranje na jedan - dva dana ili čak korištenje godišnjeg odmora, smatramo upitno opravdanim. Stavimo još to u kontekst računovodstvenih servisa koji vodi poslovne knjige 15 frizerskih salona, 5 salona za manikuru i pedikuru, 10 kafića i sl.... Primljeno na znanje Od donošenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje: ZFPG) propisana je obveza prijave poslovnice. Prijava poslovnice u cijelom susutavu fiskalizacije izuzetno je bitna kako bi se ostvareni prometi u gotovini pratili ne samo na razini OIB-a već i prema poslovnici u kojoj se promet ostvaruje. Praćenjem ostvarenog prometa po poslovnici korištenjem suvremenih alata Porezna uprava je u mogućnosti uspoređivati ostvarene promete na istom području, u isto vrijeme i u istoj djelatnosti ciljano usmjeravajući porezne nadzore. Tijekom primjene ZFPG-a pokazalo se da prijava poslovnica na način da porezni obveznici upisuju adrese poslovnica čini veliki problem u identificiranju stvarne adrese određene poslovnice. Stoga je postupak prijave poslovnice izmijenjen s primjenom od 1. srpnja 2017. na način da se prijava izvršava kroz sustav ePorezne. Prijavom kroz sustav ePorezna, Porezna uprava nudi jedinstvenu listu šifriranih adresa čime je svaki slučaj pogrešne identifikacije isključen. Napominjemo da sustav ePorezne porezni obveznici već koriste u komunikaciji s Poreznom upravom. Iako je ZFPG-om propisana obveza prijave adresa poslovnica prije izdavanja prvog računa, sustav fiskalizacije omogućuje dostavu računa i u slučajevima kada poslovnica nije prijavljena. Kako bi porezni obveznici imali saznanja o navedenom omogućenem im je uvid u sustavu ePorezne. Navedeni uvidi od strane Porezne uprave za potrebe poreznih obveznika ažuriraju se svaki tjedan te stoga porezni obveznici s obzirom na na dostupnost informacija od strane Porezne uprave ne bi trebali imati nikakvih problema glede prijave poslovnica.
50 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 4. Navodi se članak 25.a koji ne postoji u postojećem Zakonu niti se navodi u Nacrtu. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te je izmjenjeno u 26.a.
51 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 7. Prodaja putem automata - ad čl. 20b st(2) Način kako ovaj članak promatra povezivanje automata „odgovarajućom primjenom“ uvjeta koji vrijede za fiskalne blagajne bitno narušava temeljne pretpostavke i poslovni smisao samoposlužnih automata. Na ovaj način ograničava se njihova zakonita primjena samo na lokacije koje jamče pouzdanu internetsku vezu prema sustavu fiskalizacije. U stvarnosti značajan dio instalacija automata upravo je svojom svrhom i namjenom posebno pogodan za komunikacijski izolirane lokacije (prostorno ili zemljopisno dislocirane, prometno teže dostupne ili ograničene konstukcijom objekta koja ometa signal, lokacije u pokretu), odnosno mjesta gdje je neisplativo ili nemoguće imati uobičajen prodajni objekt sa stalnim prodavačem, a nužno je radi zadovoljavanja potreba osoba na toj lokaciji, kojima je to možda jedini izbor i način nabave potrebnih proizvoda. Većina automata radi 24 sata, tako da bi svaki prekid ili nepostojanje komunikacije onemogućavalo korištenje onima koji možda čak i ovise o njihovom radu (u industrijskim pogonima, naročito u smjenskom radu, uredima, na gradilištima, u bolnicama, školama, kolodvorima, brodovima, autobusima, vlakovima, benzinskim postajama, domovima za stare i nemoćne, na graničnim prijelazima, itd.). Dobar primjer je izgradnja ceste, gdje se automat pomiče kako napreduju radovi, a komunikacijska veza prema fiskalizacijskom sustavu može ovisiti o trenutnoj poziciji. Pitanje: kako prijaviti „poslovni prostor“ na lokaciji bez adrese, koji se svakih par dana pomiče za 100 metara? Prihvaćen Pitanje provođenja ovog Zakona detaljnije će propisati pravilnik koji će donijeti ministar financija.
52 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 7. Prodaja putem automata - ad čl 20.a st (3) Formulacija „odgovarajuće se primjenjuju odredbe“ u slučaju reguliranja poslovanja automata u praksi predstavlja veliki problem, jer na taj način se slobodna procjena i tumačenje primjene zakona ostavlja pojedinom nadležnom upravnom djelatniku na terenu. Primjer iz prakse je ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta za automate, za koje se „odgovarajuća primjena“ propisa uglavnom svodi na zaključak da je automat poslovni prostor, a kako nema jasnog službenog stava i očitovanja što je „odgovarajuće“ u kontekstu automata kao poslovnog prostora, time on kod svakog postavljanja ili zamjene u pravilu (prema tumačenju upravnog djelatnika) mora zadovoljavati sve tehničke uvjete kao bilo koji dućan. Po toj analogiji, u praksi bi nadležni djelatnici mogli legitimno inzistirati da „odgovarajuća primjena“ znači da pored automata sjedi blagajnik s fiskalnom blagajnom. Prihvaćen Pitanje provođenja ovog Zakona detaljnije će se propisati pravilnik koji će donijeti ministar financija.
53 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 7. Prodaja putem automata - ad čl 20.a st (2) U praksi primjena ovog članka (bez adekvatnog rješenja, a to je, po nama, sustavna registracija i praćenje korištenja automata na tržištu kroz odgovarajući registar koji na jednostavan način ažuriraju obveznici) može znatno povećati operativnu administraciju i nepotrebne troškove (i kod poduzetnika i na strani uprave), a sam sustav praćenja učiniti potpuno netransparentnim. Naime, isti operator automata može svaki svoj automat koristiti za ostvarenje prometa gotovinom, ali i s naplatom preko poslovnog računa ili kroz najam, odnosno staviti ih van funkcije i pohraniti u skladištu ili servisu. Promjene iz jednog načina i stanja u drugi mogu se događati učestalo, radi promjene korisnika ili ugovora, zbog tehničkih kvarova, redovnog održavanja u servisu, itd. Administrativno otežavanje i usporavanje ovakvih promjena svrhe ili uporabnog stanja drastično ruši produktivnost poslovanja u djelatnosti, u kojoj je optimizacija korištenja automata i brzina djelovanja osnovica uspješnog poslovanja. Prihvaćen Pitanje provođenja ovog Zakona detaljnije će propisati pravilnik koji će donijeti ministar financija.
54 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 8. Prodaja putem automata - ad čl. 21 st (5) Ova obveza je već i sada problem za brojne obveznike, jer pokrivenost signalom u RH nije 100%-tna, niti je realno da će biti u dogledno vrijeme. Pri tome se odgovornost funkcioniranja javne usluge (sustava fiskalizacije) u dijelu koji ni po čemu nije pod kontrolom obveznika, zakonski prebacuje na njega, iako postoje podaci o pokrivenosti i nadležna državna agencija koja tim podacima raspolaže. Javna usluga bi, po svojoj osnovnoj društvenoj funkciji i logici, trebala pružati sve preduvjete koji su izvan kontrole obveznika, a nužni su za zadovoljavanje zakonskih obveza, a ne zakonski i visokim kaznama prisiljavati da svaki obveznik (čak i najmanji mikro-poduzetnik) pojedinačno provjerava i osigurava te uvjete za korištenje zakonom obvezne javne usluge. U kontekstu prodajnih samoposlužnih automata, ova obveza (baš kao i sve druge obveze koje proizlaze iz Zakona i Nacrta) množi se ukupnim brojem postavljenih automata s naplatom i mora se obnavljati kod svakog premještanja/zamjene automata, tako da, u odnosu na dosadašnje obveznike, to znači množenje obveza, radnji, administrativnih postupaka, vremena ishođenja potvrda, itd. s višekratnikom 10, 100 ili 1000, za neke i više puta godišnje. Osim što to ponovno stavlja obveznike u djelatnosti samoposlužnih automata u osjetno nepovoljniji položaj u odnosu na obveznike u drugim djelatnostima po istom Zakonu i praktički blokira poslovanje, samo ovakav zahtjev može prepoloviti sadašnje tržište naplatnih automata i dignuti cijene za najmanje 50% te prisiliti veliki broj poduzetnika na prestanak poslovanja. To ne bi smjela biti prihvatljiva posljedica primjene Zakona, pogotovo jer su time u konačnici svi na gubitku. Nije prihvaćen Činjenica nemogućnosti uspostave veze dokazuje se potvrdom HAKOM-a te će se u suradnji s HAKOM-om razmotriti pojednostavljenje postupka dokazivanja nemogućnosti uspostave veze. Prema broju obveznika koji su zatražili potvrdu o nemogućnosti uspostave veze i koju je HAKOM dostavio u Poreznu upravu, došlo se do saznanja da se radi o veoma malom broju obveznika. Stoga za sada ne postoji opravdana potreba za promjenom dosadašnjeg načina rješavanja pitanja razmjene podataka iz postupka fiskalizacije sa Poreznom upravom kada nema mogućnosti uspostave veze prema potvrdi HAKOM-a.
55 HOK IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 9. Kod potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, želimo pozitivno ocijeniti prijedlog da se produlji rok u kojem su obveznici dužni uspostaviti rad naplatnog fiskalnog uređaja i to s dva na pet dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 9. Prodaja putem automata - ad Članak 16. st (2) – Smatramo da je problematika fiskalizacije samoposlužnih automata toliko specifična i razgranata u podgrupe da bi se u navedenom roku trebala razmotriti izrada pravilnika koji bi mogao detaljnije definirati način provedbe u toj djelatnosti. Prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZFPG-a propisuje da će ministar financija donijeti pravilnik koji će se detaljnije propisati provedba ZFPG-a.
57 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 9. Prodaja putem automata - ad Čl. 22 st (3) i (7) – Kao što je već detaljnije obrazloženo u našem komentaru na poglavlje II, ova promjena je u kontekstu prodajnih automata praktični neprimjenjiva, pa time i irelevantna. Primljeno na znanje Ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa tako i obveznika koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja.
58 Martina Rako IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 11. Ako se izda ponuda sa svim podacima za plaćanje i krajni korisnik prihvati i plati gotovinom tada se izdaje gotovinski fiskalizirani račun , ne vidim smisla u ovom prijedlogu. Nepotrebno. Prihvaćen Kada iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije koji je u obvezi provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome mora vidno napisati propisanu obavijest. Ovom mjerom želi se kupcu kao primatelju računa olakšati raspoznavanje izdanog računa od ostalih dokumenata koji se u postupku prodaje roba ili usluga izdaju prije samog izdavanja računa.
59 HGK IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 11. Vezano za predloženi članak 11. Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom navodi se sljedeće izdvojeno mišljenje članica računovodstvenih djelatnosti: ,,U predmetnom prijedlogu dodanog članka 27.a. nije precizirano koji su to dokumenti na kojima se navode podaci o ploćanju, a nisu ročun. Ako su to otpremnice ili ponude mora Ii tekst OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN, pisati samo no onim dokumentima u kojima se spominje gotovinsko plaćanje ili na svim dokumentima bez obzira no nacin ploćonja. Ako je tako, to zahtjeva povećane troškove poreznim obveznicima jer će morati prilagoditi postojeće programe za izdavanje navedene dokumentacije." Nije prihvaćen Kada iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije koji je u obvezi provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome mora vidno pisati propisanu obavijest. Ovom mjerom želi se kupcu kao primatelju računa olakšati raspoznavanje izdanog računa od ostalih dokumenata koji se u postupku prodaje roba ili usluga izdaju prije samog izdavanja računa.
60 Tatjana Lenić IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 11. Molim napomenu da se radi o obvezniku fiskalizacije sa načinom plaćanja "gotovina" i "kreditne kartice", jer inače povećavate troškove standardih poduzetnika koji su obveznici fiskalizacije. Velika većina računa kod poduzetnika imaju način plaćanja "transakcijski račun", te kod pratećih dokumenata (ponude, predračuni i sl) bi trebali mjenjati programska rješenja i dodati i ovaj opis, a zapravo nije niti relevantan. Prihvaćen Kada iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije koji je u obvezi provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome mora vidno pisati propisana obavijest. Ovom mjerom želi se kupcu kao primatelju računa olakšati raspoznavanje izdanog računa od ostalih dokumenata koji se u postupku prodaje roba ili usluga izdaju prije samog izdavanja računa.
61 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 13. Prodaja putem automata - odgovornost vlasnika prostora Smatramo da bi bilo nužno predvidjeti kazne za vlasnike prostora u kojima se postavljaju samoposlužni automati sa samonaplatom, ako oni nisu registrirani u sustav fiskalizacije. Vlasnici prostora su ti koji dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju instalaciju automata u svom prostoru, odnosno odabiru tko će automat instalirati i pod kojim uvjetima, no danas oni nemaju nikakvu zakonsku odgovornost za to. Tako nije rijetko da upravo zato vlasnici prostora omogućavaju djelovanje operatera u vlastitom prostoru u sivoj zoni, uz odgovarajuću neregistriranu kompenzaciju. Nije prihvaćen ZFPG-om se određuju obveznici fiskalizacije, kao osobe koje su dužne provoditi postupak fiskalizacije. Tako se obveznicima fiskalizacije smatraju: 1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te 2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge. ZFPG propisuje i koje se djelatnosti isključuju od obveze fiskalizacije (čl.5.).
62 Jozo Jurić IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 16. Članak 16.a (NN 115/16) - (2) Stavak - Glasi! Obveznik fiskalizacije te proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja odgovorni su za ispravnost programskog rješenja iz stavka 1. ovoga članka. ---------------------------------------------------------------------- Nije jasno kako "održavatelj programskog rješenja" može biti odgovoran za "ispravnost programskog rješenja", te kad počinje i dokle seže njegova odgovornost?!? Programsko rješenje je pojam koji se prije svega odnosi na "softversko rješenje" a softversko rješenje je "gotov proizvod" na kojega održavatelj ne može uticati osim možda preporukom "korisniku softvera" da programsko rješenje koristi ispravno po uputama proizvođača i u skladu sa zakonskim ograničenjima i pravilima struke. Jednako besmisleno bi bilo da proizvođač kalkulatora odgovora zao što je neki student pao ispit ili pak da automehaničar odgovara za nemar i prekršaje u prometu koje je napravio nemarni vozač. A programsko rješenje je u biti "kalkulator za posebne namjene" usklađen sa zakonom i ima smisla teretiti proizvođača kalkulatora ako je neispravan, odnosno neusklađen sa zakonom, ali besmisleno je kalkulator ili servis kalkulatora optužiti za nepravilno riješeni matematički zadatak kojeg je napravio korisnik. Zakonodavac je valjda htio uvesti odgovornost održavatelja za funkcioniranje "cijelog fiskalnog sustava" (što je sa tehničkog gledišta puno širi pojam) a ne samo za funkcioniranje programskog rješenja. Međutim postavlja se pitanje da li zakonodavna regulativa kao i prosječan korisnik fiskalnog sustava uopće razlikuju funkcionalnu odgovornost : • Proizvođača fiskalnog softvera • Distributera fiskalnog softvera • Proizvođača (Dobavljača) pojedinih komponenti fiskalnog sustava • Implementatora fiskalnog sustava • Održavatelja fiskalnog sustava • Korisnika fiskalnog sustava Sve ove funkcije može obavljati jedan pravni subjekt ali svaku od njih pak može obavljati ili neobavljati i poseban pravni subjekt, što je najčešća praksa i što bi trebalo biti jasno svima a posebno korisnicima fiskalnog sustava. Kad se pojavi problem sa fiskalizacijom, zakonodavac, odnosno Porezna uprava prijeti drakonskim kaznama korisniku fiskalnog sustava a onda korisnik prebacuje odgovornost na implementatora sustava podrazumijevajući da je implementator istovremeno i "besplatni održavatelj" njegova fiskalnog sustava bez obzira što sa istim nema nikakav ugovor o "preventivnom" održavanju sustava, nego ga uobičajeno zove na intervenciju kad se šteta već desila. Ovdje je naglasak na "preventivnom održavanju" jer korisnik ni zakonodavac često ne razumiju da se popravak spaljenog računala ili podataka na računalu ne može zvati "održavanje u smislu preventivne odgovornosti" za nefunkcioniranje fiskalnog sustava. Pored tehničke neispravnosti fiskalnog sustava postoji i "logička neispravnost podataka" koju korisnik najčešće ne uočava dok ga ne kontaktiraju iz porezne uprave a najčešće sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci kada se posebnim analizama uočavaj problemi sa fiskalizacijom. Zbog svega navedenog samo "preventivni nadzor i održavanje" bi se mogli zvati održavanjem iz kojega može proizaći odgovornost. Kao i u avioindustriji, ako hoćete da vam avion leti bez problema morate imati ugovoreno preventivni nadzor i održavanje, te redoviti servis i zamjenu komponenti a kad avion padne onda možete utvrđivati eventualnu odgovornost proizvođača, preventivnog održavatelja ili pilota za nastalu štetu. Po istom principu bi trebalo propisati i utvrđivati fiskalnu odgovornost svih sudionika u fiskalizaciji pa onda telekomi ne bi reklamirali kako "bez ugovorne obaveze" za cca 75 kn imaju fiskalno rješenje za sve korisnike, prešutno svaljujući svu odgovornost za nefunkcioniranje fiskalnog sustava na korisnika sustava, a kradući pri tome poslove malim proizvođačima softvera i održavateljima sustava koji s tim iznosima i u količinama koje mogu opslužiti ne mogu konkurirati neodgovornim telekomima. Ali eto korisnik će uvijek odabrati najjeftinije rješenje. Ako se u autoindustriji jasno se zna tko je: Proizvođač (Tvrtka/Brand), Ovlašteni Distributer (Auto kuća), Trgovac preprodavač, Održavatelj (Autoservis) i Vozač, i dokle seže čija odgovornost, ne vidim razloga da se isti princip ne bi prenio i na sustave za fiskalizaciju, posebno ako su propisane kazne za nefunkcioniranje od 30.000 - 300.000 kn. Ovako za 30% rabata (60 kn) koliko dobijem za distribuciju licence softvera koja vrijedi 200 kn ni u kom slučaju ne bih želio da korisnik ili porezna pomisle da sam istovremeno i "besplatni održavatelj" fiskalnog sustava korisnika. Nije prihvaćen Obveznik samostalno vrši izbor proizvođača i/ili održavatelju programskog rješenja. Odredbama ZFPG-a nije propisano koje programsko rješenje je potrebno osigurati već je samo propisana obveza korištenja programskog rješenje koje omogućava postupanje u skladu s odredbama, odnosno programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa.
63 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 17. Prodaja putem automata - procjena učinka Rok za naknadnu procjenu učinaka jednak je predviđenom roku pune primjene Zakona, u čemu u kontekstu prodajnih automata ne vidimo puno smisla (prekasno za ispravak uočenih nedostataka u tekstu zakona prije nego oni postanu veliki problem, prerano da bi se vidjeli puni učinci Zakona koji u cjelini stupa na snagu nakon te procjene). Ponovno ukazujemo na činjenicu da prije pisanja teksta zakona nije provedena adekvatna procjena učinaka te da će zbog toga doći do velikih teškoća u provedbi koje će široko i značajno negativno utjecati na djelatnost prodaje putem automata. Stoga, osim temeljite dorade teksta zakona, uzimajući u obzir realnu procjenu okolnosti i učinaka, on mora predvidjeti i učestalije procjene učinaka nakon stupanja na snagu, bar u navedenoj djelatnosti, inače će procjena predviđena u članku vjerojatno samo moći konstatirati nepovratno štetne učinke. Nije prihvaćen Procjena učinaka propisa propisana je Zakonom o procjeni učinaka propisa i isto nije predmet ovog zakona. Članak 17. navedenog Zakona propisuje se da će stručni nositelj naknadno provesti procjenu učinaka propisa najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja zakona na snagu.
64 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 18. Ponovo se referencira članak 25.a koji nigdje ne postoji. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te je izmjenjeno u 26.a.
65 Konsenta d.o.o. IV. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM S OBRAZLOŽENJEM, Članak 18. Prodaja putem automata - nejasne obveze u prijelaznom periodu Ovakva formulacija nije jasna u pogledu obveza obveznika u periodu od 1. siječnja 2019. do 1. siječnja 2021. Po njoj, na primjer, članak 8. i neki drugi obvezujući članci koji nisu izuzeti, na snazi su od 1. siječnja 2019., iako nije jasno kako mogu biti provedeni bez dijela koji stupa na snagu početkom 2021. godine. Ako se konačni tekst zakona suštinski ne promijeni i ne uvaži specifičnosti, okolnosti i poslovne zakonitosti poslovanja automata s gotovinskom naplatom, smatramo da bi formulacija članka trebala biti: „Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.“ Nije prihvaćen Ovim člankom propisano je stupanje na snagu izmjena i dopuna ZFPG-a i objava u Narodnim novinama. Propisano je da izmjene i dopune ZFPG-a stupaju na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 1., 2., 3., 4., 7., 10., 12., 14. (u dijelu koji se odnosi na članke 20.a i 20.b) i 15. (u dijelu koji se odnosi na članak 26.a) Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. Zbog troškova nabave programskog rješenja za samoposlužne uređaje i prilagodbe postupku fiskalizacije prodaje robe ili usluga putem samoposlužnih uređaja, obveznicima fiskalizacije s ove osnove ostavit će se dovoljno vremena za prilagodbu.
66 Jozo Jurić OBRAZLOŽENJE, Uz članak 8. Pri proceduri slanja JIR-a korisniku, izdanog od Porezne za pojedini račun, u komunikacijskom protokolu porezna mora osigurati i kontrolni mehanizam koji će potvrditi da je korisnik dobio poslani mu JIR, odnosno Porezna mora dobiti digitalnu potvrdu od korisnika fiskalizacije, da je dobio namijenjeni mu JIR što do sada nije bio slučaj. Naime u posebnim situacijama pri komunikacijskim smetnjama dešavalo se da korisnik ciklički pokušava fiskalizirati jedan te isti račun (npr svakih 15 minuta) pri čemu sustav porezne zaprimi zahtjev i odgovori mu JIR-om kojega korisnik zbog posebnih grešaka u komunikaciji nikad ne dobije. I onda korisnik ponovo traži JIR za isti račun a Porezna mu kao rezultat izda desetke i stotine JIR-ova za isti taj račun korisnika. Dešavalo se, ne ponovilo se !! Sad je prilika da se i to propiše kao obaveza komunikacijskog protokola ! Nije prihvaćen Porezni obveznik dužan je prilagoditi programsko rješenje sukladno ZFPG-u i Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom te Tehničkoj specifikaciji. Obveznici fiskalizacije dužni su osigurati hardversku i softversku podršku za razmjenu poruka s pristupnom točkom CIS-a kao i preduvjete za provedbu postupka fiskalizacije. Tržište programskih rješenja za fiskalizaciju je koncipirano kao slobodno tržište na kojem svaki obveznik bira rješenje koje mu najbolje odgovara sukladno poslovnim potrebama i financijskim mogućnostima, a prema tome i promjenu proizvođača programskog rješenja, odnosno promjenu programskog rješenja ukoliko za obveznika postojeće izlazi iz tih okvira. Poruke koje nisu dobile JIR treba dostaviti naknadno u periodu manjeg opterećenja, uzimajući u obzir zakonom propisan rok od 48 sati za dostavu računa. Maksimalno vrijeme (time-out) koje pristupna točka obveznika fiskalizacije treba čekati poruku odgovora s JIR-om od CIS-a određuje obveznik. Obveznik treba napraviti procjenu vremena uzimajući u obzir vrstu i dostupnost internetske veze koju koristi i poslovno prihvatljivo vrijeme za dobivanje odgovora. Kod procjene u obzir treba uzeti i maksimalno vrijeme od 2 sekunde u kojem CIS treba obraditi poruku zahtjeva i vratiti poruku odgovora (vrijeme od trenutka ulaska poruke zahtjeva u CIS do trenutka izlaska poruke odgovora iz CIS-a).