Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA , Članak 6. Prijedlog: Ukinuti obvezu prikupljanja i izvještavanja o OIB-a za strane osobe koje imaju kontrolu na klijentom izvještajne financijske institucije Obrazloženje: U članku 26. st. 1 toč.1. navodi se da automatska razmjena informacija o financijskim računima, između ostalih informacija obuhvaća i osobni identifikacijski broj (OIB) i za osobu koja ima kontrolu nad subjektom koji je imatelj računa i za koji je nakon primjene pravila dubinske analize utvrđeno da ima jednu ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje. Navedena odredba se odnosi i na strane osobe koje imaju kontrolu nad klijentom izvještajne institucije, za što smo mišljenja da nema uporište u Zakonu o osobnom identifikacijskom broju i njegovom pratećem Pravilniku koji u članku 28. propisuju kada je nastao povod za praćenje strane osobe te se na ovakav način posredno uvodi obveza prikupljanja istog. U praksi se često radi o osobama koje ne borave u Republici Hrvatskoj niti imaju po drugim osnovama obvezu imanja OIB što financijskim institucijama otežava prikupljanje i komunikaciju s klijentima pravnim subjektima koje u poslovanju s financijskom institucijom zastupaju zakonski zastupnici, a ne stvarni vlasnici koji u pravilu imaju kontrolu nad klijentom u smislu Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog ne zahtijeva izmjenu Nacrta prijedloga Zakona uzimajući u obzir odredbe Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08). OIB se dostavlja za strane osobe koje imaju kontrolu nad subjektom koji je imatelj računa samo u slučaju da im je izdan OIB.