Izvješće o provedenom savjetovanju - savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PP Orahovica d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, O GOSPODARSKOM PROGRAMU KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U prijedlogu pravilnika nedostaje obrazac za Gospodarski program za javni natječaj za ribnjake. Sukladno navedenom u članku 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Gospodarski program trebao bi sadržavati podatke o ponuditelju (osnovni podaci i brojevi povlastica koje ponuditelj posjeduje), ukupna proizvodnja u protekle 3 godine, opis planiranih investicija i planirano novo zapošljavanje. Nije prihvaćen Navedeno nije predmet gospodarskog programa pa se uz natječaj za zakup ribnjaka prilaže gospodarski program na jedinstvenom obrascu, a predložene ponude su prilozi uz ponudu kao dokazi za ostvarivanje prava prvenstva na natječaju.