Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Bjeliš PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem, da se evidencija o prodanim količinama, vrsti proizvoda, mjestu proizvodnje (K.Č. ili Arkod) i mjestu prodaje (Adresa ili K.Č.) te datumu prodaje podnosi kroz AGRONET sustav do 15. u mjesecu za prošli mjesec. Na toj način bi smanjili zloporabu trgovaca koji trgovačku robu prodaju pod vlastitu proizvodnju. Nije prihvaćen U cilju unapređenja poslovne klime i provođenja inicijative rasterećenja i oslobađanja od raznih nameta i prepreka i Pravilnik o Upisniku OPG-a mora doprinositi umanjenju administrativnih troškova poljoprivrednika/nositelja OPG-a. Iz ovih razloga ne možemo prihvatiti primjedbu da se evidencija o prodanim količinama, vrsti proizvoda, mjestu proizvodnje i mjestu prodaje te datumu prodaje podnosi kroz AGRONET sustav do 15. u mjesecu za prošli mjesec. Radi osiguravanja sljedivosti poljoprivrednih proizvoda, u Upisniku OPG-a će se povezati podaci o proizvodnji i prodaji s proizvodnim resursima u koje, između ostalih, spadaju i podaci o posjedu poljoprivrednog zemljišta. Putem AGRONET sustava nositelj OPG-a izvještava jednom godišnje Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o proizvodnji i prodaji poljoprivrednih proizvoda najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini. Navedeni podaci ni na koji način ne umanjuju niti proširuju obveze propisane Zakonom o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 - OUSRH, 114/11, 68/13 i 30/14). Naime, u članku 16. ovoga Zakona propisani su podaci koje trgovac (a prema članku 5. istoga Zakona trgovci su nositelji i/ili članovi OPG-a) mora osigurati u pisanom ili elektroničkom zapisu nadležnom inspektoru.
2 Ivana Granić PRAVILNIK, Članak 15. Prekratak je rok za unos prodaje vlastitih proizvoda za unos kroz sustav Agronet, prvo zbog toga što dosta vlasnika OPG-ova koje poznajem nisu informatički opremljeni da bi to radili svakodnevno, a drugo neki od njih prodaju na lokacijama udaljenima od sjedišta OPG-a i nisu u mogućnosti odmah unositi to kroz sustav AgroNet. Produžiti svakako rok za unošenje prodaje vlastitih proizvoda. Primljeno na znanje Sukladno članku 14. nositelj OPG-a izvještava Agenciju za plaćanja o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda putem AGRONET sustava jednom godišnje i to do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Evidencija o prodaji se kao i do sada vodi u papirnatom obliku u obrascu iz Priloga 8. koji je sastavni dio pravilnika.