Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE I DODAVANJE NOVIH DODATAKA X. I XI. UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA U Dodatku II, Tablica 6., navode se podatci za Kanadu (a) i SAD (c). Međutim pod objašnjenjima i za a) i za c) daju se podatci samo za SAD, a ne i za Kanadu pa je to potrebno izmijeniti. Također nije jasno zašto se u svim tablicama ističu samo europski dijelovi Španjolske i Nizozemske, kada se zna da su emisije iz španjolskih enklava u Africi Ceuta i Mellila zanemarivi, dok se isto navodi za Nizozemsku, ne navode se prekomorski teritoriji Francuske (Nova Kaledonija, Martinique i ostali) ni Velike Britanije (Falklandski otoci, Sveta Helena i ostali). Iz Dodatka III potrebno je izbaciti tekstualni dio o područjima Ruske Federacije, jer se za razliku od Kanade (na Kanadu se odnosi cijeli Odjeljak B) i SAD-a (Odjeljak C) nigdje ne navode podatci za Rusiju. Skraćenica za "miligram" je "mg". U Dodatku VI, samo se nekoliko puta točno navodi "mg" a desetak puta netočno "Mg", pa je to potrebno izmijeniti. U Tablici 6. - Granične vrijednosti za aktivnosti premazivanja u različitim industrijskim sektorima potrebno je ..."tiskanje na ekstil# zamijeniti sa "tiskanje na tekstil". Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća komentar u dijelu koji se odnosi na Dodatak II., Tablicu 6. Daljnji komentari se ne prihvaćaju, s obzirom da je sve navedeno dio izvornog prijevoda Izmjena i dopuna Protokola.