Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu nacrta Plana pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Punda PRIJEDLOG NACRTA PLANA PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ Uvidom u napisani dokument savjetujem da se u tekstu jasno obrazloži pojam profilakse stabilnom jodom kao “profilaksa Kalijevim jodidom u dozi od 2x65 mg”, u cilju izbjegavanja primjene neadekvatnih pripravaka stabilnog joda čime ne bi bila postignuta primjerena zaštita štitnjače. Nije prihvaćen Poštovani, Plan pripravnosti i odgovora RH na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj identificira profilaksu stabilnim jodom kao bitnu mjeru zaštite. Kako, sukladno Uredbi o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja ("Narodne novine", br. 24/18), "Način primjene profilakse stabilnim jodom određuje i potrebne količine preparata za profilaksu osigurava ministarstvo nadležno za zdravstvo", točno navođenje preparata i doziranja za odrasle, dojenčad i djecu ovisno o dobi je materijal za plan Ministarstva zdravstva.
2 Dražen Huić PRIJEDLOG NACRTA PLANA PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE NA RADIOLOŠKI ILI NUKLEARNI IZVANREDNI DOGAĐAJ, 1.UVOD Poštovani, U nekoliko navrata se u tekstu spominje 'Nacionalni referentni centar za liječenje ozračenih osoba'. Bilo bi dobro precizirati o kojoj ustanovi se radi. Odnosi li se to na Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, Klinički bolnički centar Zagreb, ili na neku drugu ustanovu? Ukoliko se odnosi na navedeni klinički zavod onda je ispravno reći "Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko zbrinjavanje ozračenih osoba". Sljedeće što bi trebalo definirati je pripravnost navedene medicinske ustanove u slučaju eventualnog neželjenog događaja. Putem međunarodnog ugovora je dogovorena 24 satna pripravnost samo za incidente u NEK Krško, ne i za druge incidente s ozračenim bolesnicima. Naravno da bi naš zavod reagirao i kod drugih unesrećenika, no onda se postavlja pitanje opremljenosti i broja osoblja potrebnih za zbrinjavanje unesrećenika u incidentima većih razmjera. Lijepi pozdrav, Prof. Huić Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. U poglavlju 2 - planske osnove, a posebno u poglavlju 2.4 - Koncepti odgovora navode se samo funkcije, bez ulaženja u detalje kako su te funkcije ostvarene u Republici Hrvatskoj. U poglavljima 3 - Odgovor na izvanredni događaj i 4 - Pripravnost za izvanredni događaj potrebno je navesti ime jedinice koja ostvaruje traženu funkciju. Stoga nacionalni referentni centar za liječenje ozračenih osoba ostaje u poglavlju 2, a u poglavljima 3 i 4 ćemo ispraviti na predloženi naziv. O drugom dijelu Vašeg prijedloga treba raspravljati tijekom izrade planskih dokumenata Ministarstva zdravstva o pripravnosti i odgovoru na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj.