Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VELEBIT PROMET d.o.o. PRAVILNIK, PRILOG 3.: Označavanje vozila pratnje Kod zahtjevne pratnje, svjetlosna signalna ploča bi trebala biti nešto manja zbog velikog otpora zraka, posebice je to bitno na itinerarima sa pojačanim udarima vjetra. U Austriji, Njemačkoj i Sloveniji veličina displeja je 100x71cm upravo iz toga razloga. Nije prihvaćen Veličina ploče je predložena od strane predstavnika prijevoznika sukladno dosadašnjoj praksi te su iste prihvaćene s obzirom da veličina ploče utječe na vidljivost prikazanih informacija i povezanu sigurnost prometa na cestama.
2 Prijevoz Krpan d.o.o. V. KONTROLA IZVANREDNIH PRIJEVOZA, Članak 32. Ako kod izmjene i dopune zahtjeva piše da je moguće obaviti izmjenu dozvole unutar 15 dana , onda ovdje kad se nekog uhvati da prijevoz obavlja bez dozvole najmanje potrebno čekati bar 30 dana dozvolu i adekvatnu novčanu kaznu, odnosno maksimalnu , a ne nikako minimalnu ili ako odmah plati umanjti mu za 50 %. Nije prihvaćen Inspekcijski nadzor izvanrednog prijevoza se vrši temeljem više zakona koji omogućavaju različite načine sankcioniranja te se temeljem istih prema potrebi mogu primijeniti odredbe koje će sigurno destimulirati prekršitelje (npr. Isključivanje vozila iz prometa na rok od 30 dana).
3 Prijevoz Krpan d.o.o. V. KONTROLA IZVANREDNIH PRIJEVOZA, Članak 31. Ovdje je sve uredu , kontrolu treba postrožiti , ali dolje stoji da kontrlou može vršiti druga pravna ili fizička osoba ili obrt? Osim Hrvatskih cesta doo, inspekcije MMPI , MUP-a i carine , nitko nebi smio vršiti kontrolu. Ovo nije nikakva igra , kontrola je ozbiljna stvar državnih institucija, nikako nekog trećeg. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Pravilnika.
4 LAGER BAŠIĆ d.o.o. IV. MJERILA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 29. U svakom slučaju potrebno je omogućiti godišnje dozvole za sve kategorije i izbaciti plaćanje korištenja cesta jer to predstavlja dvostruko plaćanje, cestarina se plaća za autoceste. Nije prihvaćen Zbog značajnog utjecaja na sigurnost prometa na cestama ne postoji mogućnost izdavanja godišnjih dozvola za sve kategorije izvanrednog prijevoza već se za svaki zahtjevniji izvanredni prijevoz provodi poseban postupak. Troškovi izvanrednog prijevoza su značajno smanjeni u odnosu na važeći pravilnik te se sastoje od dva dijela, i to: trošak postupka obrade zahtjeva i trošak koji nastaje za upravitelja ceste koji treba održavati cestu.
5 Prijevoz Krpan d.o.o. IV. MJERILA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 29. Članak 29. Ovdje znači da III kategorija , može biti teška 200-300-400-500 tona , i npr. od Bregane do Bajakova 305 km, ili Bregana - Dubrovnik - Karasovići 640 km, DOZVOLA košta 3.000 kn. To znači 0 kuna za takav teret i osovinsko opterećenje .Ovdje se ide iz jedne krajnosti (sad su preskupe dozvole) u drugu puno lošiju krajnost. Naravno da dozvole trebaju puno manje koštati , kako se došlo do ovih iznosa ? Koja je to matematika? Npr.Mađarski cjenik je trenutno 30 % niži od našeg koji je na snazi i svi veći tereti idu preko Mađarske , znači trebali smo postojeći cijenik umanjiti za 50-60 posto , i svi bi tereti išli preko HR , ali bi ostalo na 10tke mil.kuna u državnoj blagajni, ne znam kome to nije u interesu . Nije prihvaćen Cijene su formirane temeljem smjernica EU o izvanrednom prijevozu te u skladu s praksom većine EU država.
6 VELEBIT PROMET d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 25. totalno bespotrebno iz razloga što je to sve već ranije uneseno u zahtjev za dozvolu i nema smisla ponovo raditi jedan te isti posao. Primljeno na znanje U stvaku 2. nalaze se podaci koje je potrebno odobriti tj. potvrditi njihovu ispravnost. Sve podatke koji su ranije dostupni kroz sustav ili su uneseni u zahtjevu za dozvolu i ukoliko nisu promijenjeni neće trebati ponovno unositi u sustav.
7 VELEBIT PROMET d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 24. voditelj izvanrednog prijevoza mora biti državljanin Republike Hrvatske iz razloga što je izvanredni prijevoz specifična djelatnost i potrebno je dobro poznavanje prometnica, zakona te uopće prilika koje će se možda pojaviti prilikom obavljanja izvanrednog prijevoza. Zbog komentara koji sam ranije naveo, svaka država uvjetuje da njihovi građani obavljaju tako zahtjevne djelatnosti, ako zbog ničeg drugog onda zbog sigurnosti. Svaka ozbiljna firma koja se bavi izvanrednim prijevozima na teritoriju Republike Hrvatske posjeduje bazu podataka za gotovo sve mostove i ceste kojima se prometuje upravo da se faktor rizika svede na minimum. Nije prihvaćen Sukladno članku 18. Ugovora o funkcioniranju EU-a zabranjena je diskriminacija na temelju državljanstva.
8 Prijevoz Krpan d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 24. Ovdje pod (1) peti red , piše da je prethodno pregledan put (itinerer) , odnosno da mu je poznat. --jedne prilike sam osobno pregledao itinerer dan uoči prijevoza , kad smo krenuli sa prijevozom , na obilaznom pravcu zbog radova na AC , dogodilo se to da su isti dan počeli radovi , za koje nitko nije znao , niti HC , Policija . Svi koji izvode radove , moraju poslati najavu (obavijest) 5-7 dana ranije u Hrvatske ceste , da bi se izbjegao problem. Primljeno na znanje Za svaki izvanredni prijevoz II i III kategorije suglasnost daje upravitelj ceste sukladno čl. 22. Pravilnika te stanju na cestama kojima upravljaju. Člankom 7. stavkom 4. Pravilnika su definirane odredbe vezano za ograničenja, uključujući i radove na cestama, i obvezu informiranja o istima..
9 Prijevoz Krpan d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 22. Ovdje kod članka 22, je uistinu lako riješiti suglasnost , da se ne mora tražiti za svaki teret pojedinačno , što oduzima jako puno vremena i energije. Koncesionari AC , Županijske ceste kao i gradovi , bi trebali prilikom svakih radova , najaviti izdavatelju dozvola Hrvatskim cestama doo, o izvođenju radova , početku i završetku istih na pojedinim dionicama , te mogućnost prolaska određenih dimenzija., kao i mogućnost izmicanja građ.opreme kod velikih prijevoza , kojima je problem ići okolnik cestama. Prihvaćen Suglasnost je potrebna za izvanredne prijevoze II. i III. kategorije zbog potencijalnog utjecaja na sigurnosti prometa te je stoga neophodno sudjelovanje upravitelja ceste u postupku izdavanja dozvole.
10 Prijevoz Krpan d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 20. Kod ovog članka 20, (1) Prijevoznik ima pravo podnjeti zahtjev za izmjenu ili dopunu dozvole prije isteka važenja dozvole (DA pod uvjetom da već nije obavio prijevoz prema prije ishođenoj). (2) Izdavatelj je dužan izdati dozvolu najkasnije u roku 15 dana od primitka zahtjeva. - zamsilite da prijevoznik domaći ili strani dođe u našu tvornicu koja izvozi , kotao , tranformator ili sl., pokvari se dio sklopa ,kamion ili prikolica , i zatraži promjenu , te mora čekati cca 10-15 dana , a roba mora biti na odredištu za cca 3-5 dana, npr. teret ide dalje brodom iz neke luke za treće zemlje. 15 dana je puno previše. Nije prihvaćen Dozvola za izvanredni prijevoz vrijedi 30 dana te se u istom periodu može obaviti izvanredni prijevoz što prijevozniku ostavlja dovoljno vremena za planiranje izvanrednog prijevoza. U navedenom roku je moguće prijaviti početak izvanrednog prijevoza čime se dozvola aktivira tj. može započeti izvođenje izvanrednog prijevoza.
11 Prijevoz Krpan d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 19. Kod ovog članka 19, utvrđivanje vremena polaska , je već regulirano noćnom odnosno vožnjom i po danu ako to dozvoljavaju uvjeti na cesti i dimenzije tereta. Treba voditi računa da može biti problem u samoj robi , npr. zna se dogoditi da se u nekoj našj firmi dogodi problem sa robom , pa umjesto u 20,21,22 sata , kretanje je u 23,00 sata, zašto je potrebna suglasnost izdavatelja ako su svi drugi uvjeti zadovoljeni i ne krši se zakon niti pravilnik o IP. Djelomično prihvaćen Odredba je dorađena na način da se ista odnosi samo izrazito složene izvanredne prijevoze. Suglasnost za izmjenu je potreban u iznimnim situacijama tj. kada je određen vremenski okvir u dozvoli.
12 Prijevoz Krpan d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 17. Kod ovog članka 17, vrijedi kao i kod članka 9. - Ovaj članak je također bio na dnevnom redu radne skupine gdje je usuglašeno da prijevoznik ili posrednik mora biti registriran na području RH. U zakonu o prijevozu u cestovnom prometu koji je na snazi od 12.05.2018. NN 41 /18 , također stoji u Članku 77, (5) Dozvolu iz ovog stavka 2. ovog članka rješenjem izdaje , kao javnu ovlast , društvo Hrvatske ceste d.o.o. na temelju zahtjeva koji prijevoznik podnosi preko pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje otpremničke , odnosno agencijske djelatnosti u cestovnom prometu. Prihvaćen Tekst Pravilnika će biti dorađen u skladu s navedenom odredbom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
13 Prijevoz Krpan d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 15. (5) Jednokratna dozvola ovisno o karakteristikama vozila i tereta . - trebalo bi pisati do kojih dimenzija, i propisati koliko pratnji ? Nije prihvaćen Jednokratna dozvola se izdaje prema kategorijama izvanrednog prijevoza koje su definirane člankom 4. Pravilnika dok su uvjeti za pratnju izvanrednog prijevoza propisani člankom 9. Pravilnika.
14 Prijevoz Krpan d.o.o.  III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ, Članak 14. (1)Dozvolu bi jedino trebale izdavati Hrvatske ceste d.o.o. -u suprotnom se može dogoditi da morate vaditi 5-6 dozvola , ovisno od itinerera ? Nije prihvaćen Odredba je u skladu s Zakonom o cestama te se kao takva ne može mijenjati.
15 DUNAVTRANS-VUKOVAR doo II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 10. bežična naprava ? mobitel ? toki voki sa kirbaja ? ili bi trebalo upisat CB STANICA a skoro svi članci su nedorečeni ili nestručno napisani, pa dajte pozovite nas koji se bavimo tim poslom pa da se napravi jedan normala prijedlog zakona ili jednostavno prepišite Austrijski, ................ Nije prihvaćen Nema potrebe navedeno detaljnije propisivati.
16 LAGER BAŠIĆ d.o.o. II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 9. Skratiti rok za odgovor policije na maksimalno 2 dana. Prihvaćen Sudjelovanje prometne policije se očekuje za iznimno složene izvanredne prijevoze i to na dijelu ceste gdje je potrebna privremena obustava prometa ili ručno upravljanje prometom kako bi se omogućio siguran prolaz izvanrednog prijevoza. U predmetnim slučajevima izdavatelj dozvole traži mišljenje policije. Kako cijeli postupak izdavanja dozvole traje do 15 dana, u šro je uključen i postupa dobivanja svig potrebnih suglasnosti i mišljenja, smatramo da je propisani rok od 5 dana primjerena te isti neće utjecati na maksimalno dozvoljeno trajanje postupka za izdavanje dozvole.
17 Prijevoz Krpan d.o.o. II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 9. Kod ovog članka 9, radna skupina je uzela u obzir sve aspekte , te je bilo uvršteno da se pratnja izvanrednog prijevoza mora obavljati sa vozilima registriranim u RH , tako je i stajalo u prijedlogu za 7 mjesec , netkom se to nije svidjelo, razlog je samo njemu ili njima poznat? U dosta članica EU koje su sve redom stare članice(Austrija , Belgija,Poljska,Italija itd) , mora biti pratnja sa vozilima koja su tamo registrirana, u Austriji pratioc čak mora imati Austrijsko državljanstvo. To znači da nema zajedničkog pravilnika niti stajališta niti obaveze donjeti ovakvu odluku, možda je ovo nekom smješno ,ali ono što sljedi , je gubitak radnih mjesta ,danas nas sutra naših prijevoznika. Ako nekad budemo morali imati svi jednak zakon i pravilnik , onda će nam to biti jasno , ali sad promjenite , tako da imamo svi iste uvjete. Već imamo slučaj da stranci otvaraju firme u HR , i to je uredu. Djelomično prihvaćen Prema prijedlogu iz teksta pravilnika je izbačena odredba da se pratnja obavlja vozilima registriranima na području EU. Primarna svrha pratnje je povećanje sigurnosti prometa na cestama kod obavaljanja izvanrednih prijevoza te prema članku 13. sva vozila kojima se obavalja pratnja trebaju proći posebni dio tehničkog pregleda u RH tj. posjedovati potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila pratnje izvanrednog prijevoza.
18 DUNAVTRANS-VUKOVAR doo II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 9. pratnju izvanrednog prijevoza može da vrši samo vozilo registrirano u RH i pratitelj bi trebao biti barem uposlen u RH ili još bolje državljanin RH, jer naša vozila ne mogu da vrše pratnje u zemljama EU. Prihvaćen Primarna svrha pratnje je povećanje sigurnosti prometa na cestama kod obavaljanja izvanrednih prijevoza te prema članku 13. sva vozila kojima se obavalja pratnja trebaju proći posebni dio tehničkog pregleda u RH. Samo vozila koja za koja je izdana potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila pratnje izvanrednog prijevoza mogu pratiti izvanredne prijevoze.
19 VELEBIT PROMET d.o.o. II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 8. Stavak 3, koji definira noćnu vožnju od 20:00h je u redu a ne kako predlažu kolege iz Bine Istre da noćna vožnja bude tek od 23:00h. Naime, susjedne zemlje imaju definiranu noćnu vožnju od 20:00h te se trebamo uskladiti sa njima, iz razloga da ako upalimo vozila tek u 23:00h nećemo stići dalje granice Republike Hrvatske. Ukratko, nećemo moći obaviti kontrolu na granici zbog radnog vremena kontrolora koji ne rade tako kasno te moramo čekati drugi dan da obavimo kontrolu i tek navečer ponovo krenuti. Također s obzirom da izvozimo hrvatske proizvode, tuneli u Austriji koje zatvaramo na itineraru zbog izavnrednog prijevoza su: prvi 02:00h a drugi u 04:00h te nam je izuzetno bitno da se može voziti od 20:00h da bi stigli na vrijeme na zatvaranje tunela. Primljeno na znanje Za svaki složeni izvanredni prijevoz u postupku izdavanja dozvole se obavalja detaljna provjera itinerara i uvjeta na cesti te sukladno istome svaki upravitelj ceste može odrediti i drugačiji vremenski okvir ukoliko za to postoje opravdani razlozi.
20 Prijevoz Krpan d.o.o. II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 8. (1) da se izvanredni prijevoz širine veće od 3,50 m, obavlja noću ? Pitanje ; što je sa drugim gabaritima , zbog kojih može biti i većih zastoja i problema ; Dužina i Visina Djelomično prihvaćen Temeljem dostavljene primjedbe dorađen je tekst pravilnika na način da je vožnja noću jasnije propisana te je ista obavezna kada se očekuje zatvaranje ceste za promet, značajnije usporavanje prometnog toka ili je potrebna demontaža opreme na cesti.
21 DUNAVTRANS-VUKOVAR doo II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, Članak 8. veće od 3,5m širine? to bi značilo da primjerice 80m dužine može da se vozi danju, ili 6m visine može da se vozi danju ? totalno nelogično !? prijedlog u ovoj stavci treba dodati: noćna vožnja samo u turističkoj sezoni na pravcima prema moru Djelomično prihvaćen Temeljem dostavljene primjedbe dorađen je tekst pravilnika na način da je vožnja noću obavezna kada se očekuje zatvaranje ceste za promet, značajnije usporavanje prometnog toka ili je potrebna demontaža opreme na cesti.
22 Prijevoz Krpan d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. -Kod III kategorije ,stoji da premašuje vrijednosti II kategorije , ovo nije dobro definirano , jer ne piše za III kategoriju do kuda ta premašenja mogu biti , po ovome do beskonačnosti? Osim ako na samoj cesti nebi bilo ograničenja , ali onda ista ta ograničenja moraju stajati i u pravilniku. -Kod IV kategorije stoji "čija ukupna masa premašuje propisanu dozv.ukupnu masu. ili dozvoljena osovinska opterećenja. Pitanje ; gdje stoje te dozvoljene vrijednosti po kojima se može usporediti stvarno stanje,u oba ova nejasna slučaja koja sam naveo , jer radni strojevi nemaju iste karakteristike kao sklopovi IP. Nije prihvaćen Maksimalna dopuštena prekoračenja određuje upravitelj ceste sukladno tehničkim karakteristikama ceste te iz istog razloga sudjeluje u izdavanju dozvole kroz davanje suglasnosti.
23 Prijevoz Krpan d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. (6) Tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza, dozvola-original , mora biti u vozilu odnosno kod pratitelja. Eventualno posjedovati elektorničku dozvolu , koju inspekcija , policija ili djelatnici HC mogu provjeriti, da li je ispravna . (Nikako preslika , koja je kao takva podložna raznim preinakama ,dok je kod originala skoro ne moguće). Djelomično prihvaćen Pravilnikom je predviđena uspostava informatičkog sustava za izdavanje dozvola temeljem kojeg će se obavljati provjera valjanosti dozvole. Posjedovanje dozvole u vozilu u bilo kojem obliku (original, preslika, elektronički forma) je obavezno kako bi se osiguralo da su svi sudionici izvanrednog prijevoza upoznati s svim bitnim informacijama za sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza koje su sadržane u dozvoli. Sukladno navedenom biti će dorađen tekst Pravilnika. Vezano za eventualne manipulacije iste nisu moguće jer se svi podaci nalaze u sustavu koji će biti dostupan nadležnim službama, a isto predstavlja kazneno djelo.
24 LAGER BAŠIĆ d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Poštovani, naše je mišljenje prijedlog novog pravilnika i dalje donosi brojne admistrativne barijere u vidu pojedinačnih dozvola kao i nezakonita dvostruka plaćanja korištenja cesta. Zbog toga i dalje predlažemo da se novi pravilnik prilagodi primjerice Danskom zakonu i pravilniku o transportu koji nije destimulirajući za industriju nego je pozitivan za razvoj njihove industrije jer omogućuje jednostavan i povoljan transport do luka i drugih država svojih proizvoda. Treba omogućiti da svako vozilo koje se može registrirati za obavljanje transporta prilikom registracije plati naknade ( koje su različite za različit broj osovina) za osovinsko opterećenje i time dobije godišnju dozvolu za obavljanje svoje djelatnosti. Iz ovog razloga treba plaćati samo prebačaj po osovinskom opterećenju a isto povećati na minimalno 10 tona, odnosno ovisno o tehničkim karakteristikama osovina. Moramo konačno spriječiti dva puta plaćanje pojedinih usluga, primjerice kod nas dva puta plaćamo za obavljanje djelatnosti vozila koje posjedujemo i u koje smo investirali, jednom prilikom registracije, a drugi put kada mora obaviti konkretan transport. U Danskoj se plaća registracija, tehnička pratnja ako je potrebna tj. ako nisi sam registriran za pratnju i cestarine (mostarine i tunelarina). Stoga tražimo da se predloženi Pravilnik u potpunosti izmijeni i prilagodi Danskom zakonu omoguće godišnje dozvole i na taj način spriječe administrativne barijere i time stvorimo poticajni Pravilnik za vlastito gospodarstvo a samim time i budžet jer će donijeti značajan porast prihoda od cestarina, potrošnje goriva jer strani prijevoznici neće zaobilaziti ceste RH, a još više poticajem našim kompanijama koje ovise o transportu teške i vangabaritne opreme i mehanizacije da mogu biti konkurentne susjednim kompanijama i omogućiti im širenje, rast i upošljavanje što je jedini jamac prosperiteta RH i zaustavljanja iseljavanja. U nastavku ponovno dostavljamo prijedlog izgleda i sadržaja Pravlinika za RH. Primljeno na znanje Navedene primjedbe nisu utemeljene na usporedbi važećeg Pravilnika i ovog prijedloga Pravilnika. Radna skupina za pripremu Pravilnika je detaljno razmtrala najbolju praksu u EU država te je temeljem istog pripremljen ovaj prijedlog Pravilnika kojim se smanjuju administrativne barijere i torškovi izvanrednog prijevoza.
25 LAGER BAŠIĆ d.o.o. PRAVILNIK Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza, uvjeti i postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz te mjerila za izračun naknade za izvanredni prijevoz. Članak 2. (Osnovni uvjeti za izvanredni prijevoz) (1) Prijevoz vozilom ili skupom vozila (dalje u tekstu: vozilo) koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom premašuje propisane dimenzije (širina, dužina, visina) ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz (u daljnjem tekstu: dozvola). (2) Javnom cestom na kojoj je prometnim znakom uspostavljeno ograničenje dimenzije, ukupne mase odnosno osovinskog opterećenja vozila, vozilo koje samo ili zajedno s teretom prelazi ograničenja određena prometnim znakom može se kretati samo na temelju dozvole. (3) Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati: - ako je vozilo ili teret konstrukcijski nedjeljiv na način da jednostavnom demontažom dijelova vozila ili tereta nije moguće uskladiti ukupnu masu, osovinska opterećenja ili dimenzije s propisanim iznosima ili ograničenjima označenim prometnim znakom za cestu ili njezin dio, odnosno ako prijevoz vozila ili tereta nije moguće u cijelosti obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ili ako su troškovi organizacije i izvršenja prijevoza drugim prijevoznim sredstvima složeni i nerazmjerno visoki; - u drugim hitnim slučajevima kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti i racionalnost prijevoza, ako je pri izvršenju istog moguće osigurati nužne uvjete u pogledu zaštite cesta, te sigurnosti i protočnosti prometa. (4) Izvanredni prijevoz mora se obaviti u skladu s dozvolom. (5) Ako se kontrolom sukladno posebnim propisima utvrdi nepridržavanje bilo kojeg uvjeta iz dozvole, smatra se daje izvanredni prijevoz obavljen bez dozvole. (6) Tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza dozvola ili preslika dozvole mora biti u vozilu kojim se obavlja prijevoz. Članak 3. Iznimno od odredbi članka 2. ovog Pravilnika dozvola za izvanredni prijevoz nije potrebna te se izvode pod sljedećim uvjetima i na sljedeći način: Za izvanredne prijevoze koji se moraju obaviti interventno radoi otklanjanja posljedica prirodnih katastrofa, elementarnih nepogoda, prometnih nesreća ili drugih izvanrednih okolnosti kao npr. vuča pokvarenog ili oštećenog autobusa ili teretnog vozila zaustavljenog na kolniku do najbližeg mjesta pogodnog za istovar i si., a o čemu je, prije početka obavljanja takvog izvanrednog prijevoza, prijevoznik ili posrednik dužan obavijestiti nadležnog davatelja dozvole i policiju; Za izvanredne prijevoze s vozilima međunarodnih mirovnih snaga, međunarodnih organizacija, odnosno obrambenih snaga drugih država, ako je tako određeno posebnim sporazumom ili ugovorom sa Republikom Hrvatskom; Za vozial ministarstvva unutarnjih poslova i oružanih snaga republike Hrvatske; Članak 4. (Kategorije izvanrednog prijevoza) Izvanredni prijevozi se s obzirom na prekoračenje dozvoljenih ukupnih masa, osovinskih opterećenja i dimenzija dijele u pet kategorija: Izvanredni prijevoz I. Kategorije je prijevoz vozilom, koje samo ili zajedno s teretom ne premašuje 50 tona za sklop do 5 osovina, odnosno 90 tona za sklop od 9 ili više osovina, ukupne mase i/ili 3,5 m širine i/ili 4,3m visine i/iii dužine do 30 metara te propisanim osovinskim opterećenjima ili osovinskim opterećenjima određenim prometnim znakovima. Izvanredni prijevoz II. kategorije je prijevoz vozilom, koje samo ili skupa s teretom ima sljedeće vrijednosti ukupne mase, dimenzija ili osovinskih opterećenja: iznad 90 tona za 9 osovina do najviše 160 tona za 16 osovina ukupne mase i /ili do najviše 4,5 m širine i/ili do najviše 4,5 m visine i/ili dužine veće od 23 metra do najviše 30 80 metara; Izvanredni projevoz III. kategorije je prijevoz s vozilom, koje samo ili skupa s teretom premašuje gornje granice ukupne mase i/ili dimenzija i/ili osovinskih opterećenja, za izvanredni prijevoz II. kategorije; Izvanredni prijevoz IV. kategorije je prijevoz vozilima bez tereta, registriranim za sudjelovanje u prometu čija ukupna masa premašuje propisima dozvoljenu ukupnu masu, odnosno, zbog čije su ukupne mase premašena dozvoljena osovinska opterećenja (dizalice, radni strojevi i si.). 3 - izvanredni prijevoz V. kategorije je prijevoz vozilima bez tereta, kada to vozilo premašuje propisane dimenzije, odnosno dimenzije određene prometnim znakom (vozila za obavljanje poljoprivrednih radova). II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA Članak 5. (Uvjeti za izvanredni prijevoz) (1) Osovinsko opterećenje vozila s kojim se obavlja izvanredni prijevoz u pravilu ne smije premašiti osovinska opterećenja koja iznose više od 12 tona po osovini. Veće premašivanje osovinskih opterećenja se dozvolom može odobriti uz uvjete koji se odnose na stanje kolnika, način vožnje te tehničke značajke vozila. (2) Uvjete iz stavka 1. ovog članka određuje izdavatelj dozvole, na prijedlog pravne osobe koja upravlja cestom na kojoj se izvanredni prijevoz obavlja. (3) Teretni automobil ili priključno vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz, a čije osovinsko opterećenje premašuje najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje za više od 3 tone, mora biti opremljeno automatskim izravnavanjem osovinskog pritiska i najmanje četiri kotača po osovini za priključno vozili. (4) Dozvolom se može odobriti prekoračenje propisanih vrijednosti samo koliko je propisano u deklaraciji proizvođača vozila s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova, odnosno koliko dopušta nosivost i stanje kolnika i objekata na predviđenom putu prijevoza. Članak 6. (Označavanje vozila) (1) Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora biti označeno s prednje i stražnje strane natpisom „IZVANREDNI PRIJEVOZ14 te opremljeno žutim rotirajućim ili trepćućim žutim svjetlom sukladno Prilogu 1. (2) Ako vozilo samo ili zajedno s teretom ima širinu veću od dopuštene mora biti označeno s sa svake bočne strane, propisanim oznakama odnosno gabaritnim svjetlima sukladno Prilogu 1.. (3) Ako vozilo samo ili zajedno s teretom ima duljinu veću od dopuštene oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora se dopuniti dodatnom oznakom »Duljina m«, na kojoj je označena stvarna duljina izvanrednog prijevoza u metrima. (4) Oznaka »Izvanredni prijevoz« veličine je 400 x 600 mm. Veličina dodatne oznake »Duljina.... m« je 220 x 600 mm. Veličina okvira u koji se ulažu brojevi visine 120 mm je 170 x 170 mm. (5) Vozilo koje je samo ili zajedno s teretom širine veće od 4,5 metra ili za terete koji premašuju duljinu vozila za više od 1 metar, potrebno je rubne dijelove označiti dodatnim (rotacijskim ili trepćućim) svjetlima. (6) Oznake za izvanredni prijevoz izrađuju se od materijala i prema standardu koji se primjenjuje za izradu prometnih znakova, razreda retrorefleksije RA1, žute je boje s natpisom i okvirom crne boje. Članak 7. (Javne ceste za izvanredni prijevoz) 1) Izvanredni prijevoz prioritetno se obavlja javnim cestama s boljim prometno-tehničkim elementima ceste koje su određene Prilogom 2. ovog Pravilnika. 2) Sve informacije vezano za javne ceste iz stavka 1. ovog članka dostupne su i ažurne na web stranici društva Hrcatske ceste d.o.o. 3) Podaci o javnim cestama se prikupljaju sukladno članku 32. Zakona o cestama kojime je propisano vođenje baze podataka o javnim cestama. 4) Ukoliko je, na javnoj cesti iz stavka 1. ovog članka zbog izvođenja radova na održavanju i/ili drugih radova odnosno aktivnosti potrebno ograničenje njezine uporabe ili potpuno zatvaranje izvanredni prijevoz se može obaviti i alternativnom cestom s odgovarajućim prometno- tehničkim karakteristikama, ako je isto utvrđeno dozvolom. Članak 8. (vrijeme obavljanja izvanrednog prijevoza) 1) Izvanredni prijevozi obavljaju se 0-24 h dnevno. Članak 9. (Uvjeti za pratnju izvanrednog prijevoza) 1) Za izvanredni prijevoz s obzirom na zahtjevnost i značaj prijevoza te prijevozne pravce određuje se obveza i vrsta pratnje izvanrednog prijevoza, broj vozila za pratnju i obveza sudjelovanja policije kod osiguravanja sigurnog odvijanja izvanrednog prijevoza. 2) Pratnju izvanrednog prijevoza izvode pratitelji izvanrednog prijevoza, s vozilima za pratnju registriranom na području EU-a. 3) Pratnja izvanrednih prijevoza je obvezna samo za onaj dio prijevoznog puta za koji je u dozvoli izričito određeno, te se izvodi sa najmanje s jednim vozilom za pratnju koje vozi ispred izvanrednog prijevoza, a na autocesti iza istog. Kada se pratnja izvodi s dva ili više vozila jedno vozilo treba biti ispred a ostala iza, te ako se ista sastoji od vozila zahtjevne pratnje isto se za vrijeme prijevoza nalazi ispred izvanrednog prijevoza, a na autocesti iza istog. 4) Na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije vozne trake: je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,5 m i/ili duljine od 30 m do 40 m; obvezne su najmanje dvije jednostavne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 4,5 m i/ ili duljine do 40 metara. 5) Na ostalim cestama: Je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,Om do zaključno 3,5m i/ili duljine od 23 metra do 25 metara; Je obvezna dvije jednostavne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,0 m i/ili duljine od 25 metara do 30 metara. Obvezne su najmanje dvije tehničke pratnje za izvanredne prijevoze širine do zaključno 5m i/ ili duljine od 30 metara do 50 metara uz mogućnost sudjelovanja policije; Obvezne su najmanje dvije zahtjevne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 5 m i/ili duljine od 80 m i sudjelovanje policije. Iznimno od stavaka 4. i 5. ovog članka s obzirom na svojstva izvanrednog prijevoza i puta prijevoza, može se odrediti i zahtjevniji opseg pratnje kao i sudjelovanje policije. Kada izdavatelj dozvole smatra da je za određeni izvanredni prijevoz potrebno sudjelovanje policije, tada od nadležne Policijske uprave na čijem području prijevoz započinje, treba zatražiti mišljenje po kojim sigurnosnim uvjetima se izvanredni prijevoz može obaviti. Policijska uprava dužna je dostaviti pisanu suglasnost u kojoj su određeni opseg i način policijskog sudjelovanja unutar jednog dana od njenog traženja. Članak 10. {Vozilo pratnje) Pratnja se izvodi s osobnim ili teretnim vozilom koje ne premašuju najvišu dozvoljenu masu od 3,5 tone, koji vozaču osigurava dobru vidljivost prema natrag i na stranama te su označena i opremljena prema odredbama ovog pravilnika (u daljnjem tekstu: vozila za pratnju) te nisu vozila s kojima se izvodi izvanredni prijevoz. Vozilo za pratnju i vozilo s kojim se izvodi izvanredni prijevoz moraju biti opremljeni bežičnom napravom koja omogućava vozaču vozila za pratnju uspostavljanje veze s vozačem koji izvodi izvanredni prijevoz. Članak 11. (Jednostavna pratnja) Jednostavna pratnja se izvodi s vozilom za pratnju koje je opremljeno s dva žuta trepćuća svijetla i bijelim svijetlom ili reflektirajućom pločom s natpisom „IZVANREDNI PRIJEVOZ" odnosno odgovarajućom krovnom konzolom ili aktivnim displejom, tako da su vidljivi svim sudionicima u cestovnom prometu. Ploča mora biti duga najmanje 80 cm s visinom slova najmanje 10 cm. Natpisi na ploči moraju biti crne boje. Žuto trepćajuće svijetlo se može ugraditi u svjetlosnu ploču. Natpis na ploči mora biti vidljiv za vrijeme izvođenja izvanrednog prijevoza. Ugrađena signalizacija mora biti vidljiva svim sudionicima u prometu. Vozilo pratnje treba biti sa svih strana označeno retroreflektirajućim bijelo/crvenim poljima. Izgled vozila pratnje i način označavanja definiranje u Prilogu 3. Vozilo koje izvodi jednostavnu pratnju mora biti opremljeno najmanje slijedećom dodatnom opremom: Zelenom i crvenom zastavicom za upravljanjem prometom ili s okruglom pločom za ručno upravljanje prometom te svjetiljkom koja emitira crvenu svijetlost, Dvama reflektirajućim prometnim znakovima (trostrana piramida) na kojima su prikazani znak „opasnost na cesti" sa stranicom jednostraničnog trokuta najmanje 60 cm, i dopunska ploča s teksto „IZVANREDNI PRUEVOZ", s veličinom teksta 6 najmanje 8 cm, odnosno s dvama samostojećim prometnim znacima koji sadrže znak „opasnost na cesti" sa stranicom jednostraničnog trokuta najmanje 60 cm i dopunskom pločom s tekstom „IZVANREDNI PRIJEVOZ", s veličinom teksta najmanje 8 cm, - dvama prijenosnima treptajućim svjetiljkama žute boje te - sigurnosnim prslukom fluorescentne narančaste boje s vidljivim reflektirajućim trakama za sudionika. Članak 12. (Zahtjevna pratnja) (1) Zahtjevna pratnja se izvodi s vozilom za pratnju koje mora biti označeno i opremljeno jednako kao vozilo s kojima se izvodi jednostavna pratnja, te još dodatno opremljeno: - s mjeračem dužine i visine te - sa svjetlosnom signalnom pločom veličine najmanje 1000 mm x 700 mm, s promjenjivim sadržajem prometnih znakova: znak „opasnost na cesti" s dopunskom pločom „IZVANREDNI PRIJEVOZ", znak „zabranjeno pretjecanje svih vrsta motornih vozila, osim motornih vozila s dva kotača", znak „zabranjeno pretjecanje za teretna vozila", žuta treptajuća strelica, usmjerena lijevo ili desno, koja upozorava da je prometna traka zatvorena i daju je potrebno mijenjati u smjeru strelice. Ugrađena signalizacija mora biti vidljiva svim sudionicima u prometu Na signalnoj ploči ne smije biti reklamnih poruka. Upotreba znakova mora biti upravljana iz vozila. (2) Vozilo za pratnju s kojim se izvodi zahtjevna pratnja može se upotrebljavati i za izvođenje jednostavne pratnje. Članak 13. (Uvjeti za vozila pratnje) (1) Ispunjavanje uvjeta za vozila pratnje sukladno odredbama ovog Pravilnika utvrđivat će se Potvrdom o ispunjavaju uvjeta za vozila pratnje izvanrednih prijevoza. (2) Potvrdu iz stavka I. ovog članka izdaje ovlaštena stručna organizacija za ispitivanje vozila sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama. (3) Visinu naknade za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ovlaštena stručna organizacija, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za promet. (4) Evidenciju izdanih Potvrda vodi ovlaštena stručna organizacija i to u elektroničkom obliku, a elektronskim putem (web) dostupna je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu unutarnjih poslova i Hrvatskim cestama. (5) Obrazac Potvrde o ispunjavanju uvjeta za vozila pratnje tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 4.). 7 Članak 14. (Obaveze sudionika izvanrednog prijevozu) (1) Podnositelj zahtjeva za dozvolu (Prijevoznik ili Posrednik sukladno Zakonu o prijevozu) odgovoran je za: - za ispravnost podataka upisanih u zahtjev za dozvolu prema Prilogu 5., - da su svi sudionici (voditelj, vozač, pratitelj) osposobljeni i opremljeni za obavljanje izvanrednog prijevoza prema uvjetima iz ovog Pravilnika, - da ima osigurane odgovarajuće kapacitete (teretno vozilo, vozila pratnje, signalizaciju, opremu za učvršćivanje tereta i si.) za obavljanje izvanrednog prijevoza, - ispravno prijavljen početak izvanrednog prijevoza što uključuje provjeru dimenzija, ukupne težine, osovinskog opterećenja, dokumenata temeljem kojih je predan zahtjev za dozvolu. (2) Pošiljatelj tereta je odgovoran za: - za dostavu ispravnih podataka o vrsti tereta s pripadajućim tehničkim podacima (dimenzije, masa, nedjeljivost, bitne karakteristike za sigurno prevoženje) koji se prevozi te isto potvrđuje izjavom koja je definirana Prilogom 6., - obustavu prijevoza ako provjerom utvrdi da Prijevoznik nema važeću dozvolu (ili neodgovarajuću prijavu prijevoza) za izvanredni prijevoz sa ispravno deklariranim dimenzijama tereta prije odlaska sa lokacije utovara i izlaska na javnu prometnicu, - provjeriti ispravnost učvršćivanja tereta na vozilu (prijevoznom sklopu). (3) U postupku obavljanja izvanrednog prijevoza prijevoznik je odgovoran za: - pravilan i siguran smještaj tereta na vozilo ili skup vozila, - učvršćivanje tereta na vozilu (prijevoznom sklopu) ispravnom i atestiranom opremom za vezanje, dimenzioniranom prema masi tereta koji se vozi, - sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, prijevoz tereta i izvanredni prijevoz, - poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom, - ispravno označavanje prijevoznog sklopa koji obavlja izvanredni prijevoz signalizacijom i rasvjetom prema propisima iz ovog Pravilnika, - ispravno prijavljen početak izvanrednog prijevoza što uključuje provjeru dimenzija, ukupne težine, osovinskog opterećenja, dokumenata temeljem kojih je predan zahtjev za dozvolu. (4) Pratnja izvanrednog prijevoza, kada je ista obavezna, je odgovorna za : - ispravno označavanje vozila za pratnju signalizacijom i rasvjetom, te opremanje opremom prema propisima iz ovog Pravilnika, - mjerenje vanjskih dimenzija prijevoznog sklopa prije početka izvanrednog prijevoza radi provjere usklađenosti dimenzija (gabarita) prijevoznog sklopa i provjeru mase i osovinskog opterećenja sa propisima i dozvolom, - odbijanje započinjanja pratnje izvanrednog prijevoza kada prijevoznik nema dozvolu za izvanredni prijevoz ili ista nije usklađena s stvarnim dimenzijama i masom tereta, - koordinaciju/komunikaciju s svim sudionicima (pratnja, vozač, policija, voditelj) izvanrednog prijevoza, 8 - poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom, - sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, prijevoz tereta i izvanredni prijevoz, - poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu. (5) Voditelj izvanrednog prijevoza odgovoran je za: - koordinaciju svih sudionika izvanrednog prijevoza (pošiljatelj, prijevoznik, pratitelj, policija) i upoznavanje istih o svim obavezama, - sigurno obavljanje izvanrednog prijevoza u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama, prijevoz tereta i izvanredni prijevoz, - ispunjenje svih uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli, - usklađenost dimenzija i mase tereta deklariranih od strane pošiljaoca tereta sa dozvolom za izvanredni prijevoz i propisima, - privremeno obustavljanje postupka izvanrednog prijevoza do izmjene dozvole za izvanredni prijevoz, u slučaju da od Vozača, Prijevoznika ili Pratioca dobije informaciju da izmjerene dimenzije tereta prelaze dimenzije deklarirane u dozvoli za izvanredni prijevoz, - postupke i radnje svih osoba koje sudjeluju u obavljanju izvanrednog prijevoza, - upoznavanje osoblja s planom i svim uvjetima za obavljanje izvanrednog prijevoza utvrđenih u dozvoli, - koordinaciju/komunikaciju s svim sudionicima (pratnja, vozač, policija, voditelj) izvanrednog prijevoza, - poznavanje puta prijevoza određenog u dozvoli te prometnih uvjeta na istom, - poznavanje Hrvatskog jezika u govoru i pismu, - ispravno prijavljen početak izvanrednog prijevoza (6) Izdavatelj dozvole odgovoran je za: - za provjeru ispravnosti zahtjeva za izvanredni prijevoz, - za utvrđivanje dodatnih zahtjeva/obaveza za obavljanje izvanrednog prijevoza, - za ishođenje potrebnih suglasnosti propisanih ovim Pravilnikom, - za vođenje evidencije o izdanim dozvolama i prijavljenim izvanrednog prijevoza, - obavještavanje (informiranje) javnosti sukladno Zakonu o cestama, - u dozvoli treba biti navedena obaveza obavještavanja izvođača izvanrednog prijevoza prometa vezano za smetnje u odvijanju prometa koje će izazvati obavljanje izvanrednog prijevoza na način kako je to utvrđeno u dozvoli i kontakt podatke upravitelja, vatrogasaca, ophodara, ograničenja koje je potrebno obavijestiti u izvanrednim situacijama. (7) Vozač teretnog vozila izvanrednog prijevoza: - poznavanje Hrvatskog jezika u govoru i pismu ukoliko izvanredni prijevoz ne uključuje pratnju, - treba poznavati propise i uvjete prometovanja na području RH. 9 Članak 15. (Obaveze tijekom prijevoza) (1) Voditelj izvanrednog prijevoza, vozač vozila ili skupa vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz i pratitelj moraju se tijekom obavljanja prijevoza brinuti za sigurnost prijevoza i sigurnost ostalih sudionika u prometu te da se izvanredni prijevoz obavlja u skladu s važećom dozvolom. (2) Ako zbog izvanrednog prijevoza nastane kolona vozila, pratitelj ili vozač izvanrednog prijevoza moraju zaustaviti izvanredni prijevoz na prvom mogućem odgovarajućem mjestu i propustiti kolonu vozila. (3) Ako tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza dođe do kvara na vozilu ili skupu vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz, vozilo ili skup vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz treba ukloniti s kolnika a ukoliko to nije moguće, treba osigurati sigurno odvijanje prometa uspostavom privremene regulacije postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova. O tome je voditelj prijevoza dužan odmah izvijestiti nadležnu policijsku upravu, upravitelja ceste i izdavatelja dozvole te poduzeti sve potrebne radnje za što brže uklanjanje vozila s ceste. Članak 16. (Izvanredni uvjeti) (1) Ako nastupe nepovoljne vremenske prilike koje ugrožavaju sigurnost prometa kao što je smanjena vidljivost zbog magle, jaka kiša, olujni vjetar, snijeg i ledena kiša, obavljanje izvanrednog prijevoza mora se odmah prekinuti, a vozilo ili skup vozila odmah ukloniti s ceste na prvom mogućem odgovarajućem mjestu. (2) Izvanredni prijevoz mora se prekinuti i u slučaju izvanrednog događaja nastalog na javnoj cesti koji ugrožava sigurnost daljnjeg obavljanja izvanrednog prijevoza. (3) O svim izvanrednim okolnostima koji zahtijevaju izmjenu uvjeta, vremena i načina obavljanja izvanrednog prijevoza utvrđenih dozvolom prijevoznik je dužan pisanim putem izvijestiti izdavatelja dozvole. III. UVJETI I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ Članak 17. (Zahtjev za izdavanje dozvole) (1) Za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz prijevoznik ili posrednik registriranih za obavljanje prijevozničke ili posredničke djelatnosti na području Europske unije predaje pisani zahtjev za izvanredni prijevoz i pripadajuće priloge (u daljnjem tekstu: zahtjev) izdavatelju dozvole prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 7.). (2) Zahtjev i pripadajući prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku. (3) Zahtjev za izdavanje dozvole mora sadržavati najmanje podatke o: - podnositelju zahtjeva za dozvolu za izvanredni prijevoz, - važeću licenciju za javni prijevoz tereta - vozila, uključujući prikolice, kojim će se obaviti izvanredni prijevoz, 10 - teretu (vrsta tereta i tehnički podatci o teretu (masi, dimenzijama i dr.)); - sve podatke o značajkama vozila kojima će se izvoditi izvanredni prijevoz (registarska oznaka vozila, za vozila koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj prilaže se preslika prometne dozvole i potvrda o sukladnosti vozila ili drugi dokument iz kojega je moguće utvrditi adekvatnost vozila te državu registracije, a za vozila za koja nije potrebna registracija vozila prilaže se identifikacijski broj vozila), - izvanrednom prijevozu (dimenzije, ukupna masa, osovinska opterećenja), - vremenu obavljanja prijevoza (predviđeni početak i trajanje), - planiranom putu prijevoza (itinerar) s detaljnim opisom prolaza/puta izvanrednog prijevoza od polazišta do odredišta, - izjavu prijevoznika o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti odnosno upravljati vozilom ili skupom vozila izvanrednog prijevoza, - imenovanom voditelju izvanrednog prijevoza, - odluku o imenovanju voditelja izvanrednog prijevoza na propisanom obrascu koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 8.); - pošiljatelju prijevoza, - izjavu prijevoznika ili posrednika na propisanom obrascu koja je sastavni dio ovog Pravilnika, o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti, odnosno upravljati vozilom ili skupom vozila izvanrednog prijevoza; - obavijest davatelju dozvole o točnom vremenu i mjestu spremnosti izvanrednog prijevoza za pregled i kontrolu od strane ovlaštene osobe ili zapisnik o prethodno obavljenoj kontroli osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila; - posebnu izjavu prijevoznika ili posrednika na propisanom obrascu prema Prilogu 5. koja je sastavni dio ovog Pravilnika, a koja posebice sadrži sljedeće podatke: - da su svi podaci navedeni u zahtjevu istiniti, - da će izvanredni prijevoz obaviti u skladu sa uvjetima iz dozvole, - da će izvanredni prijevoz obaviti tehnički ispravnim vozilima, - da je prethodno pregledao itinerar, odnosno da mu je isti poznat i da je izvanredni prijevoz moguće obaviti. - druge potrebne podatke i priloge koji određuje specifične značajke izvanrednog prijevoza. (4) Iznimno od odredbe stavka 3. za podnošenje zahtjeva za godišnju dozvolu potrebno je: - podnositelj zahtjeva za dozvolu za izvanredni prijevoz, - važeću licenciju za javni prijevoz tereta, - vozila, uključujući prikolice, kojim će se obaviti izvanredni prijevoz, - sve podatke o značajkama vozila kojima će se izvoditi izvanredni prijevoz (registarska oznaka vozila, za vozila koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj prilaže se preslika prometne dozvole i potvrda o sukladnosti vozila ili drugi dokument iz kojega je moguće utvrditi adekvatnost vozila te državu registracije, a za vozila za koja nije potrebna registracija vozila prilaže se identifikacijski broj vozila), 11 - izjavu prijevoznika o osposobljenosti i opremljenosti osoba koje će pratiti odnosno upravljati vozilom ili skupom vozila izvanrednog prijevoza, - imenovanom voditelju/ima izvanrednog prijevoza, - posebnu izjavu prijevoznika ili posrednika na propisanom obrascu prema Prilogu 5. koja je sastavni dio ovog Pravilnika, a koja posebice sadrži sljedeće podatke: - da su svi podaci navedeni u zahtjevu istiniti, - da će izvanredni prijevoz obaviti u skladu sa uvjetima iz dozvole, - da će izvanredni prijevoz obaviti tehnički ispravnim vozilima, - daje prethodno pregledao itinerar, odnosno da mu je isti poznat. (5) Za izvanredne prijevoze II., III., IV. i V kategorije zahtjevu treba priložiti i skicu voziia s kojima će se obaviti izvanredni prijevoz (tlocrt, nacrt i poprečni presjek s oznakom dimenzija i ukupne mase), odnosno odgovarajuće fotografije. Kada izvanredni prijevoz premašuje osovinska opterećenja, skica mora sadržavati i brojčanu vrijednost osovinskih opterećenja i razmake osovina. (6) Za izvanredne prijevoze II. i III. kategorije kod kojih su potrebna kratkotrajna zaustavljanja prometa, zahtjevu se prilaže i plan prijevoza. (7) Za izvanredne prijevoze III. kategorije prijevoznik ili posrednik po potrebi mora davatelju dozvole dostaviti potvrdu proizvođača vučnog vozila (tegljača), o odnosu bruto snage motora izražene u kilovatima i najveće dopuštene mase vozila izražene u tonama, ako će se izvanredni prijevoz obaviti na cesti sa uzbrdicom/nizbrđicom. (8) Zahtjev za izdavanje dozvole strani prijevoznik i prijevoznik Europske unije podnosi Hrvatskim cestama d.o.o. putem posrednika u skladu s Zakonom o prijevozu. Članak 18. (Plan prijevoza) (I) Plan prijevoza iz stavka 5. članka 17. ovog Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke: - itinerar prijevoza s navođenjem javnih cesta po kojima će se odvijati izvanredni prijevoz te svih parkirališnih i drugih prometnih površina uz trasu prijevoza, prikladnih za zaustavljanje izvanrednog prijevoza i odgovarajući kartografski prikaz, - vremenski tijek prijevoza s navođenjem predviđenih zaustavljanja na parkirališnim ili drugim prometnim površinama uz put prijevoza, - opis, lokaciju i predviđeno vrijeme posebnog manevriranja s vozilom ili manipuliranja s teretom, - opis predviđenih posebnih mjera pri izvođenju izvanrednog prijevoza (djelomično ili potpuno zatvaranje javne ceste zbog izvanrednog prijevoza s predviđenim vremenom njegovog trajanja, predviđeni zahvati u naprave i vodove u zračnom prostoru iznad kolnika ceste i slično), - način uređivanja prometa u slučajevima iz alineje 3. i 4. ovog stavka (izmjenično odvijanje cestovnog prometa usmjereno pomoću semafora ili ručno, preusmjeravanje prometa na obilazne ceste i slično). 12 Članak 19. (Dopuna zahtjeva) (1) Ako je zahtjev nepotpun ili davatelj dozvole sumnja u istinitost navoda iz zahtjeva i priloga uz zahtjev, prijevoznik ili posrednik mora na zahtjev davatelja dozvole, dopuniti zahtjev odnosno dokazati istinitost navoda, a davatelj dozvole u svakom trenutku može neposredno obaviti i kontrolu dokumentacije, svih sastavnih dijelova izvanrednog prijevoza, uključivo kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila. (2) Davatelj dozvole može prije izdavanja dozvole od prijevoznika ili posrednika zatražiti da: - promjeni vozila kojima će se obaviti izvanredni prijevoz ukoliko utvrdi da nisu zadovoljeni tehnički uvjeti i uvjeti sigurnog obavljanja izvanrednog prijevoza; - zbog prometno - tehničkih i sigurnosnih razloga promjeni predloženi itinerar te predloži novi itinerar. (3) Ako prijevoznik ili posrednik ne postupi po zahtjevu izdavatelja sukladno odredbama ovog članka izdavatelj dozvole odbacit će zahtjev za izdavanje dozvole. Članak 20. (Sadržaj dozvole) (1) Dozvola sadrži osobito: - obvezu prijave izvanrednog prijevoza iz članka 22. ovog Pravilnika, - podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi kojoj se izdaje dozvola, - podatke o teretu, vozilu odnosno skupu vozila kojim se obavlja izvanredni prijevoz, - planirano vrijeme obavljanja izvanrednog prijevoza, - duljinu i opis relacije po kojoj se obavlja izvanredni prijevoz, - podatke o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju, - iznos i način plaćanja naknade za izvanredni prijevoz, - iznos i način plaćanja troškova postupka i ostalih troškova izvanrednog prijevoza, - uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza, - način i obvezu pratnje izvanrednog prijevoza, - način i obvezu obavješćivanja javnosti, - ostale podatke bitne za sigurno i nesmetano obavljanje izvanrednog prijevoza. (2) Dozvola za izvanredni prijevoz mora sadržavati uvjet daje Voditelj izvanrednog prijevoza dužan prijaviti početak izvođenja izvanrednog prijevoza, na način koji je određen ovim Pravilnikom i uz dodatni uvjet koji u dozvoli odredi izdavatelj dozvole. (3) Izdavatelj dozvole može u dozvoli dodatno odrediti: - da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola o obavljanju izvanrednog prijevoza mora obavijestiti javnost preko sredstava javnog informiranja te odrediti sadržaj obavijesti i broj njenih ponavljanja, Da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola mora prije početka obavljanja izvanrednog prijevoza obavijestiti izdavatelja dozvole da je izvanredni prijevoz spreman za pregled i omogućiti pregled izvanrednog prijevoza. Da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola mora obavijestiti izdavatelja dozvole o točnom početku izvanrednog prijevoza najmanje osam sati prije njegovog početka i to na način kako ga odredi izdavatelj dozvole, Da pravna ili fizička osoba kojoj se izdaje dozvola mora ispuniti druge dodatne uvjete potrebne za osiguravanje sigurnosti javne ceste i prometa na javnoj cesti. Članak 21. (Dozvola za izvanredni prijevoz) 1) Za obavljanje izvanrednog prijevoza mogu se izdati sljedeće vrste dozvola: Jednokratna dozvola, Godišnja dozvola 2) Jednokratna dozvola izdaje se za svaki pojedinačni izvanredni prijevoz I., II., III. i IV. kategorije vozila i vrijedi najviše 30 dana od dana izdavanja. 3) Jednokratna dozvola može se izdati za više ponovljenih izvanrednih prijevoza 11. i IH. kategorije uz uvjet unaprijed određenog puta prijevoza, tereta i broja prijevoza; 4) Jednokratna dozvola ovisno o karakteristikama vozila i tereta, može se izdati dozvola za izvanredni prijevoz s više vozila, odnosno prijevoz u konvoju koji može sadržavati najviše 4 vozila. 5) Godišnja dozvola se izdaje za izvanredni prijevoz I., II. i IV. kategorije koja se izdaje za prijevoznika te sadrži podatke o svim vozilima kojima se može obavljati izvanredni prijevoz. 6) Kod izdavanja dozvola iz stavaka 5. i 6. ovog članka u dozvoli se obvezno određuje da dozvola ne vrijedi za obavljanje izvanrednih prijevoza po javnim cestama na kojima je zabranjen promet teretnih vozila ili na kojima izvanredni prijevoz premašuje osovinsko opterećenje, ukupnu masu, ukupnu širinu, ukupnu dužinu ili ukupnu visinu koja je određena prometnim znakom na javnoj cesti. 7) Kod obavljanja izvanrednog prijevoza moraju se, bez obzira na izdanu dozvolu, poštivati sva ograničenja prometa koja su nastupila nakon izdavanja dozvole iz stavka 3. ovog članka i određena su prometnim znakom na javnoj cesti. 8) O izdanim dozvolama ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju izdanih dozvola u elektroničkom obliku, a elektronskim putem (web) dostupna je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu unutarnjih poslova i upraviteljima javnih cesta. Članak 22. (Prijava izvanrednog prijevoza) l) Prijevoznik je dužan prije početka obavljanja izvanrednog prijevoza svaki izvanredni prijevoz prijaviti početak prijevoza na informacijski sustav davatelja dozvole. 14 (2) Prijevoznik je obvezan u sustav upisati sljedeće podatke: - broj dozvole; - vrijeme Primljeno na znanje Izneseni komentari su razmotreni te na odgovarajući način obrađeni u konačnom tekstu pravilnika.
26 Prijevoz Krpan d.o.o. PRAVILNIK "Prijevoz-Krpan" doo Poštovani, danas je zadnji dan prijedloga i komentara pa evo još jednom želim istaknuti , što se tiče našeg zakonodavca , Ministarstva prometa , da vozila za pratnju budu registrirana na području EU , moram naglasiti da sam cijelu noć tražio gdje u EU direktivama ili preporukama i sl. stoji da pojedina članica EU , mora propisati ovo ili ono , da , postoje neke smjernice , ali oko ovoga što nas nadam se sve skupa tišti , nema takvog dokumenta. Ako postoji , molim da ga i objave da vidimo i mi. U našoj susjednoj državi R.Austriji , za pristup ispitu za voditelja , pratitelja izvanrednog prijevoza , mora posjedovati Državljanstvo R.Austrije. Vozila kojima se obavlja pratnja istih , također moraju proći posebnu proceduru tehničkog pregleda i registracije u Austriji pa nakon toga se dobiva potvrda da auto zadovoljava sve uvjete. Objašnjenje koje čujemo od mjerodavnih , je da smo u EU , mi to znamo i svjesni smo toga . Ako Vi nećete brinuti o nama , ne znam onda kome se obratiti? Hvala na pažnji . lp,Tomislav Pašalić Djelomično prihvaćen Iz teksta Pravilnika je izbačena odredba kojom se definira registracija vozila za praćenje izvanrednog prijevoza. Člankom 13. su jasno propisani uvjeti za vozila pratnje koje treba potvrdom odobriti stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj. Sukladno članku 18. Ugovoru o funkcioniranju EU zabranjena je diskriminacija temljem državljanstva te ista nije primjenjiva za državljane EU-a.
27 Hrvatske autoceste d.o.o. PRAVILNIK Hrvatske autoceste d.o.o. u nastavku teksta dostavlja primjedbe na Pravilnik o izvanrednom prijevozu, tekst u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 27.08. do 11.09.2018. Članak 3. uređuje da za pojedine izvanredne prijevoze dozvola nije potrebna. Pod pretpostavkom odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o cestama kojima će se osigurati pravne pretpostavke da se ovim Pravilnikom navedeno uredi, u alineji 1. kojom se uređuju izvanredni prijevozi koji se moraju obaviti interventno radi otklanjanja posljedica izvanrednih okolnosti, potrebno je dodati da je prijevoznik prije početka obavljanja takvog izvanrednog prijevoza, osim policije i nadležnog davatelja dozvole, dužan obavijestiti pravne osobe koje upravljaju cestama kojima se taj izvanredni prijevod treba obaviti (upravitelji imaju prema Zakonu o cestama obvezu obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta te izvanrednim događajima na njima značajnim za sigurno odvijanje prometa). U članku 4. u alineji 2. predlažemo da za II. kategoriju izvanrednog prijevoza širina bude određena u rasponu od 3,0 do najviše 3,4 m (umjesto predložene gornje granice do 3,5 m). Naime, prometni trak u tunelima autocesta uglavnom je tipski, širine 3,50 metra. Ograničenje do najviše 3,4 m širine za II. kategoriju izvanrednog prijevoza omogućilo bi da se takav izvanredni prijevoz sigurno obavi i kada je zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja u tunelima uspostavljena privremena regulacija prometa u vidu zatvaranja samo jedne prometne trake ili zatvaranja tunelske cijevi za sav promet i vođenja dvosmjernog prometa kroz tunelsku cijev. U članku 7. stavku 2. propisuje se da se izvanredni prijevoz obavlja isključivo javnim cestama koje su određene Prilogom 2. U Prilogu 2 nisu navedene sve izgrađene dionice autocesta te je isti potrebno dopuniti za autocestu A1 i autocestu A5, kako slijedi: - A1 Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – Split – čvorište Ploče A10) – Karamatići (D425) (duljine 481,8 km) - A5 čvorište Osijek – Đakovo - čvorište Sredanci (A3) (duljine 56,2 km). U članku 7. stavku 4. propisano je cit.: "O svim izmjenama i dopunama ograničenja, uključujući i privremene izmjene zbog izvođenja radova na održavanju i/ili drugih radova, odnosno aktivnosti potrebno ograničenje njezine uporabe ili potpuno zatvaranje, pravna osoba koja upravlja javnom cestom mora odrediti odgovarajući obilazak, najmanje 30 dana prije novonastalih uvjeta, odnosno u što kraćem roku za izvanredne događaje te o istome bez odgode obavijestiti društvo Hrvatske ceste d.o.o." Mišljenja smo kako isto nije moguće primijeniti u cijelosti, odnosno isto je moguće poštovati u manjoj mjeri s obzirom da većinu radova vremenski nije moguće točno predvidjeti, usuglasiti s ostalim (uključenim) subjektima 30 dana ranije te na posljetku iste započeti trideseti dan. Naime, u očuvanju visokog nivoa uslužnosti autocesta izvode se svakodnevno brojni radovi redovnog i izvanrednog održavanja autocesta, kao i određeni radovi za potrebe trećih pravnih osoba, a čiji vremenski početak izvođenja uvjetuje, odnosno definira više faktora (npr. suglasnosti drugih pravnih osoba (obilazni pravci), izvođač radova, vremenske prilike, izvanredne okolnosti, prioritetni radovi i dr.). Nadalje, odredba prema kojoj pravna osoba koja upravlja tom cestom mora odrediti odgovarajući obilazak, može vrijediti samo u slučaju ako je obilazak u nadležnosti iste pravne osobe, u svim ostalim slučajevima odredba nije provediva. Uvažavajući navedeno predlažemo brisanje stavka 4. u cijelosti. U članku 8. u stavku 1., a vezano na našu primjedbu na članak 4., predlažemo da se umjesto širina do 3,5 m odredi širina do 3,4 m. Nadalje, mišljenja smo kako je za III. kategoriju izvanrednog prijevoza potrebno ograničiti vrijeme prometovanja, posebice u vrijeme turističke sezone te uoči i na dane blagdana. Naime, s obzirom na opterećenje prometnica i povećanje prometa iz godine u godinu, posebice u vrijeme turističke sezone i u vrijeme blagdana kada je promet vrlo gust i intencija je povećanja istog i u narednom periodu, te u cilju osiguranja protočnosti prometa i kvalitete putovanja korisnika javnih cesta, mišljenja smo kako je opravdano i u narednom periodu (sukladno dosadašnjoj praksi) ograničiti promet izvanrednih prijevoza tijekom turističke sezone te uoči i u dane blagdana na vrijeme smanjenog intenziteta prometa, odnosno u vrijeme turističke sezone zabraniti/ograničiti prometovanje u dane vikenda od petka do nedjelje i tijekom blagdana (uoči i za vrijeme blagdana) isto ograniči, a sve prema procjeni pravne osobe koja upravlja javnom cestom ili na nivou cijele prometne mreže definirati vrijeme mogućnosti prolaska. S tim u vezi predlažemo u članku 8. dodati novi stavak 4. koji glasi: "(4) Pravna osoba koja upravlja javnom cestom i koncesionar ovlašteni su na javnim cestama kojima upravljaju odrediti ograničenja prema pojedinim dimenzijama i/ili ukupnoj masi i/ili osovinskom opterećenju prijevoznog skupa vozila, odnosno prema objektivnim i optimalnim uvjetima odrediti zabrane i/ili vremenska ograničenja za prometovanje izvanrednog prijevoza te o istome obavijestiti izdavatelja dozvole." Članak 14. stavak 2. potrebno je izričajno prilagoditi. Naznačenom odredbom propisuje se da Hrvatske ceste d.o.o. izdaju dozvolu ako se prijevoz treba obaviti na javnim cestama u nadležnosti više upravitelja ili kad je podnositelj zahtjeva prijevoznik iz Europske unije ili druge strane države. S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije i hrvatski prijevoznici smatraju se prijevoznicima Europske unije, te bi se navedena odredba mogla tumačiti na način da Hrvatske ceste d.o.o. izdaju dozvole za svaki izvanredni prijevoz. Odredba članka 14. stavka 3. u suprotnosti je s odredbom članka 46. stavka 4. Zakona o cestama ako se izvanredni prijevoz prema godišnjoj dozvoli obavlja samo javnim cestama kojima upravlja jedan upravitelj. Članak 15. stavkom 3. predviđa se jednokratna dozvola koja bi vrijedila 30 dana od dana izdavanja. S obzirom da je na autocesti, iz operativnih razloga (kako smo detaljnije pojasnili vezano za članak 7.) vrlo teško predvidjeti sve radnje i aktivnosti 30 dana ranije, a u cilju smanjenja administrativnih radnji i troškova, ocjenjujemo opravdanim rok valjanosti jednokratne dozvole s 30 dana smanjiti na 10 dana. Člankom 15. stavkom 9. propisano je da prijevoznik mora poštivati sva ograničenje prometa koja su nastupila nakon izdavanja dozvole iz stavka 4. istog članka, odnosno za izvanredne prijevoze I, IV i V kategorije. Mišljenja smo da prijevoznik mora poštivati sva ograničenje prometa koja su nastupila nakon izdavanja dozvola iz stavka 3. i 4. članka 15., za izvanredne prijevoze svih 5 kategorija, neovisno o vremenu trajanja dozvole. Stoga predlažemo da stavak 9. članka 15. glasi: "(9) Kod obavljanja izvanrednog prijevoza moraju se, bez obzira na izdanu dozvolu, poštivati sva ograničenja prometa koja su nastupila nakon izdavanja dozvole iz stavka 3. i 4. ovog članka i određena su prometnim znakom na javnoj cesti ili odlukom upravitelja ceste." Člankom 15. stavkom 10. predviđa se uspostava informacijskog sustava kojim bi se predavali zahtjevi, izdavala dozvola i sl. Imajući u vidu procese povezivanja državnih i javnih službi kroz razne sustave (npr. e-građanin) koji su već u tijeku, mišljenja smo da bi se razvojem novog zajedničkog sustava (prilikom kojeg bi svi sudionici u kreiranju dozvole bili spojeni na jedinstveni sustav) uvelike pridonio pojednostavljenju i ubrzanju administracije, kako pravnim osobama koje upravljaju javnim cestama tako i podnositeljima zahtjeva (podnositelj zahtjeva bi na jednom, centraliziranom mjestu, podnio zahtjev za izdavanje dozvole, a svi sudionici u postupku bi sukladno zahtjevu utvrdili svoje uvjete i ograničenja prolaska izvanrednog prijevoza). Sukladno navedenom predlažemo da stavak 10. članka 15. glasi: "(10) Hrvatske ceste d.o.o. će uspostaviti informacijski sustav za potrebe predaje zahtjeva, ishođenja suglasnosti drugih pravnih subjekata čijim itinerarom prijevoz prolazi, izdavanja dozvola, prijave izvanrednog prijevoza, pregleda itinerara kretanja, vođenje evidencije izdanih dozvola u električnom obliku, vođenja evidencije razdiobe naknade za korištenje javnih cesta za svaki pojedini izvanredni prijevoz sukladno stvarno izvršenom prijevozu te omogućiti korištenje istoga od strane svih upravitelja javnih cesta i podnositelja zahtjeva, a elektronskim putem (web) za korištenje i provođenje potrebnih kontrola Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu financija." Članak 22. stavak 3. predlažemo dopuniti na način da suglasnost iz stavka 1. i 2. članka 22. može ishoditi i podnositelj zahtjeva, uz uvjet da je o istome prethodno obavijestio izdavatelja dozvole. Nadalje, kako izvanredni prijevoz može imati utjecaj na sigurnost javne ceste i sigurnost prometa, a ne samo na interakciju na objektima, opravdana je naplata administrativnog troška izdavanja suglasnosti u skladu s važećim mjerodavnim zakonima, stoga predlažemo članak 22. dopuniti novim stavcima 5. i 6., koji glase: (5) Izdavatelj suglasnosti može u postupku izdavanja suglasnosti od prijevoznika ili otpremnika zatražiti da: - dostavi odgovarajući projekt mjera za osiguranje mostova, cestovnih objekata i drugih cestovnih građevina, - dostavi projekt privremene regulacije prometa na kritičnim točkama predloženog itinerara te - druge potrebne podatke i priloge koji određuju specifične značajke izvanrednog prijevoza. (6) Izdavatelj suglasnosti ovlašten je prijevozniku ili otpremniku naplatiti troškove postupka izdavanja suglasnosti iz stavka 3. ovog članka." Članak 24. stavak 2. uređuje pitanje prava na naknadu štete na drugačiji način nego je to uređeno mjerodavnim zakonom. Uz to, predviđeno je da se prijevozniku ili otpremniku vraća plaćena naknada za izvanredni prijevoz, no otvoreno ostaje pitanje povrata plaćenih troškova postupka i ostalih troškova izvanrednog prijevoza koji se prema članku 33. stavku 1. predujmljuju prije izdavanja dozvole. Članak 24. stavci 4. i 5. uređuje pitanje odgovornosti pratnje odnosno voditelja izvanrednog prijevoza, kao sudionika izvanrednog prijevoza. Uvažavajući mogućnost nastanka novih uvjeta u odnosu na izdane uvjete u suglasnosti, a samim time i dozvoli za izvanredni prijevoz (olujni udari vjetra, elementarne nepogode, izvanredni radovi i sl.), predlažemo stavke 4. i 5. dopuniti dodatnom alinejom koja glasi: "- pravovremenu provjeru prohodnosti itinerara neposredno prije početka obavljanja kao i kontinuirano vršiti provjeru stanja prohodnosti (po dionicama) tijekom obavljanja izvanrednog prijevoza,". Nadalje, u članku 24. u stavku 5. predlaže se dodati i alineju s odredbom koja glasi: "- voditelj izvanrednog prijevoza odgovoran je da se u izvanrednom prijevozu nalazi izdana dozvola te adekvatne suglasnosti ostalih upravitelja javnih cesta." Članak 29. stavak 1. u koliziji je s člankom 86. stavkom 1. točkom 4., člankom 47. stavkom 1. kao i člankom 8. Zakona o cestama. Naznačenom odredbom Pravilnika propisuje se da se naknada za izvanredni prijevoz sastoji od naknade za tehničku obradu zahtjeva za izvanredni prijevoz i naknade za korištenje javnih cesta, što je protivno članku 86. stavku 1. točki 4. Zakona o cestama kojom je naknada za izvanredni prijevoz propisana kao jedinstvena naknada. Nezakonitost definiranja naknade za izvanredni prijevoz kao naknade za tehničku obradu zahtjeva za izvanredni prijevoz i naknade za korištenje javnih cesta, proizlazi i iz članka 47. stavka 1. Zakona o cestama kojom odredbom je regulirana obveza plaćanja troškova postupka izdavanja dozvole. Iako Pravilnikom nije definirano što naknada za tehničku obradu zahtjeva za dozvolu točno podrazumijeva, osnovano je za zaključiti da ista predstavlja troškove postupka izdavanja dozvole. Također prema članku 8. Zakona o cestama pod pojmom naknade za korištenje javnih cesta podrazumijevaju se naknade za uporabu javnih cesta koje se plaćaju pri registraciji vozila. Iz istih razloga u koliziji sa Zakonom o cestama je i članak 29. stavak 6. kojim se propisuju mjerila za izračun naknade za izvanredni prijevoz. Članak 30. stavak 6. u koliziji je s člankom 93. stavkom 4. Zakona o cestama. Naznačenom odredbom propisuje se da je naknada za tehničku obradu zahtjeva za dozvolu prihod izdavatelja dozvole. Budući da je člankom 29. stavkom 1. Pravilnika propisano da je ista dio naknade za izvanredni prijevoz, koja prema članku 93. stavku 4. Zakona o cestama pripada onom upravitelju javne ceste na kojoj se izvanredni prijevoz obavlja, naknada za tehničku obradu zahtjeva za dozvolu ne može biti prihod izdavatelja dozvole. Sukladno navedenim primjedbama, potrebno je prilagoditi preostale odredbe Pravilnika kojima se regulira naknada za tehničku obradu zahtjeva na način da se izraz naknada za tehničku obradu zahtjeva za izvanredni prijevoz zamijeni izrazom troškovi postupka izdavanja dozvole. Članak 30. uređuje raspodjelu naknade za izvanredni prijevoz, ali u Pravilniku nema odredbe kojom bi se uredilo pitanje raspodjele ostalih troškova izvanrednog prijevoza. Potpuno je neprihvatljivo i neopravdano da se svi ostali troškovi izvanrednog prijevoza koji se treba obaviti po cestama više upravitelja predujmljuju Hrvatskim cestama d.o.o. Naime, prema članku 28. stavku 2. propisuje se što se smatra pod ostalim troškovima - uz ostalo se navodi izvođenje posebnih mjera za osiguranje cesta i objekata, izvedba radova proširenja kolnika te korekcije elemenata ceste, otklanjanje nastalih šteta na cesti, objektima i opremi ceste te dovođenje ceste i objekata u prvobitno stanje. Sve navedene zahvate i aktivnosti provode upravitelji cesta, upraviteljima cesta nastaju troškovi koji se njima (a ne izdavatelju dozvole) moraju nadoknaditi. Djelomično prihvaćen Tekst Pravilnika je prema prijedlogu usklađen s Zakonom o cestama te je usklađen Prilog 2. s trenutno izvedenim stanjem mreže autocesta.
28 DAMIR SIKETIĆ PRAVILNIK Članak 4. (Kategorije izvanrednog prijevoza) PROMJENA izvanredni prijevoz I. kategorije je prijevoz vozilom, koje samo ili zajedno s teretom ne premašuje 44 tone za sklop do 5 osovina, odnosno 48 tona za sklop od 6 ili više osovina, ukupne mase i/ili 3 m širine i/ili 4, 2 m visine i/ili dužine do 21 metra te propisanim osovinskim opterećenjima ili osovinskim opterećenjima određenim prometnim znakovima. Članak 9. (Uvjeti za pratnju izvanrednog prijevoza) PROMJENA (2) Pratnju izvanrednog prijevoza izvode pratitelji izvanrednog prijevoza s vozilima za pratnju koja moraju biti registrirana u Republici Hrvatskoj. NEZNAM ZAŠTO FORSIRATE STRANCE. PA AKO VEĆ MORAJU BAR ZAŠTITIMO NAŠE FIRME KOJE SE BAVE PRATNJAMA. (3) Kada je potrebna više pratioca za pratnju, ostala vozilima za pratnju mogu biti registrirani na području EU–a. (4) Na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije vozne trake: je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3, 0 m do zaključno 3, 5 m i/ili duljine od 21 metra do 30 metara; (5) Na ostalim cestama: je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3, 0 m do zaključno 3, 5 m i/ili duljine od 21 metra do 25 metara; TOČKA ( 4 ) I ( 5 ) ŠTA JE SA TEŽINOM I VISINOM TOČKA( 6 ) I ( 7 ) NADAM SE DA ĆE IZDAVATELJI DOZVOLE NAPRAVITI PRAVILNIK ZA POLICIJSKU PRATNJU UNAPRIJED ZA KOJE DIMENZIJE I NA KOJIM CESTAM JE POTREBNA POLICIJKA PRATNJA ( MOGUČNOST SIVE ZONE I OVISNO O MJESTU IZDAVANJA DOZVOLE - NA ISTOJ CESTI RAZLIĆITE PRATNJE) PREPORUČAM (4) Na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije vozne trake: - je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 m do zaključno 3,5 m i/ili duljine od 21 metra do 30 metara; - je obvezna jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,0 m i/ili duljine od 30 metra do 40 metara; - je obvezna jedna zahtjevna pratnja i jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 4,0 m do zaključno 5,0 m i/ili do 40 metara. - je obvezne su jedna zahtjevna pratnja i jedna policijska pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 5,0 m i/ili duljine od 40 metra. (5) Na ostalim cestama: - je obvezna jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 m do zaključno 3,5 m i/ili duljine od 21 metra do 25 metara; - je obvezna jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 m do zaključno 4,0 m i/ili duljine od 25 metra do 30 metara; - obvezne su jedna zahtjevna pratnja i jedna policijska pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 4,0 m i/ili duljine iznad 30 m. TREBA NAVESTI I VISINU I TEŽINU DA BUDE JASNO. Članak 14. (Izdavatelji dozvole) DODATI (6) Davatelj dozvole je dužan izdati dozvolu u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva. Članak 17. (Zahtjev za izdavanje dozvole) . PROMJENA (4)Zahtjev za izdavanje dozvole prijevoznik podnosi, preko pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje prijevoznićke , otpremničke ili agencjiske djelatnosti u cestovno prometu RH ZAŠTITITE NAŠE FIRME . Članak 20. (Izmjena dozvole) PROMJENA (2) Izdavatelj je dužan izdati dozvolu najkasnije u roku od 3 (TRI) dana od dana primitka zahtjeva za izmjenu odnosno dopunu dozvole. Članak 24. (Obaveze sudionika izvanrednog prijevozu) PROMJENA (4) Pratnja izvanrednog prijevoza odgovorna je za: –dimenzija prijevoznog sklopa prije početka izvanrednog prijevoza zbog provjere usklađenosti dimenzija (gabarita) prijevoznog sklopa i provjeru mase i osovinskog opterećenja sa propisima i dozvolom, ( 5 ) Voditelj izvanrednog prijevoza odgovoran je za: usklađenost dimenzija i mase tereta deklariranih od strane pošiljatelja tereta sa dozvolom i propisima, –privremeno obustavljanje postupka izvanrednog prijevoza do izmjene dozvole, u slučaju da od vozača, prijevoznika ili pratioca dobije informaciju da izmjerene dimenzije tereta prelaze dimenzije deklarirane u dozvoli, TO JE POSAO : Članak 31. (1) Kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja izvanrednog prijevoza provode inspektori cestovnog prometa, inspektori cesta, policijski i carinski službenici, i vagari Hrvatskih cesta sukladno posebnim propisima. Članak 25. (Prijava izvanrednog prijevoza) TREBA SAMO PISATI (1) Prijevoznik je dužan prije početka izvanrednog prijevoza za svaki izvanredni prijevoz obaviti prijavu izvanrednog prijevoza na informacijski sustav društva Hrvatske ceste d.o.o. (2) Prijevoznik je obvezan u sustav unijeti: –broj dozvole; –vrijeme početka i planirano vrijeme završetka izvanrednog prijevoza; –u slučaju kvara vozila , duže pauze ( 9 sati ) , vremeskih nepogoda obavjestit izdavaoca dozvole o mjestu zaustavljanja prijevoza; SVE OSTALO PIŠE U DOZVOLI Članak 29. (Naknada za izvanredni prijevoz) KATEGORIJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA UDALJENOST VRSTA DOZVOLE NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ ZA TEHNIČKU OBRADU ZA KORIŠTENJE JAVNIH CESTA I. sve jednokratna 500 kn 0 kn sve godišnja 1.000 kn 0 kn II. do 150 km jednokratna 300 kn 300 kn preko 150 km jednokratna 600 kn 600 kn III. do 150 km jednokratna 1.000 kn 1.500 kn preko 150 km jednokratna 2.000 kn 3.000 kn IV. sve jednokratna 500 kn 0 kn sve  godišnja 1.000 kn 0 kn V. sve godišnja 0 kn 0 kn DOPUNA ŠTA JE SA TEŽINOM I OSOVINSKIM PRITISKOM VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 33. PROMJENA BRIŠI TOČKU ( 3 ) OSIM MOŽDA ZA KATEGORIJE IV i V ( GODIŠNJE DOZVOLE ) Članak 4. (Kategorije izvanrednog prijevoza) izvanredni prijevoz IV. kategorije je prijevoz vozilima bez tereta, registriranim za sudjelovanje u prometu čija ukupna masa premašuje propisima dozvoljenu ukupnu masu, odnosno, zbog čije su ukupne mase premašena dozvoljena osovinska opterećenja (dizalice, radni strojevi i sl.) ; izvanredni prijevoz V. kategorije je prijevoz vozilima bez tereta, kad to vozilo premašuje propisane dimenzije za I. kategoriju izvanrednog prijevoza, odnosno dimenzije određene prometnim znakom (vozila za obavljanje poljoprivrednih radova) . PROMJENA NEPOTREBNO, NIGDJE U EUROPI TO VIŠE NE TREBA ( SLOVENIJA JE UKINULA PRIJE 8 GODINA ) TERETI UVIJEK VOZE PO AUTO CESTI A TAMO JE TOTALNO NEPOTREBNO UPOROZENJE NA DULJINU -Minimalno pet čunjeva visine 35 cm ili više; PROMJENA -Minimalno pet čunjeva visine 30 cm ili više; U PRODAJI POSTOJE OD 30 CM I 50 CM VISINE Zahtjevna pratnja: PROMJENA -Boja vozila se preporuća da bude svijetla i lako uočljiva (bijela ili žuta) ; - Vozilo mora imati na krovu postavljenu svjetlosnu signalnu ploču minimalne veličine 100 x 70 cm. U roku od tri godine od nastupanja novog pravilnika , obavezna je svijetla boja vozila ( vrijeme prilagodbe - smanjenje troška za firme , u startu novog pravilnika) TREBA UBACITI ČLANAK Ako strani prijevoznik ne podmori dugove domaćem zastupniku, domaći zastupnik koj mu je ishodovao dozvole može tražiti zabranu u hrvatskim cestama izdavanje dozvole do podmirenje duga . ZAŠTITA DOMAČIH FIRMI O ISKORIŠTAVANJU STRANACA. Prihvaćen Sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila na cestama ("Narodne novine", broj 85/16 i 24/17) redovna maksimalna dužina vozila koja sudjeluju u prometu iznosi 21,00 metar. Predložena dužina od 23,00 metra je usuglašena s svim članovima radne skupine te ista neće predstavljati problem za sigurnost prometa na cestama jer je izvanredni prijevoz dodatno označen s 2 para rotirajućih svjetala/bljeskalica (1 par sprijeda, 1 par straga). Iz članka je izbačena odredba o mjestu registracije vozila pratnje. Vozila pratnje trebaju ispunjavati obaveze iz članka 13. tj. proći dodatni tehnički pregled za dobivanje potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila izvanrednog prijevoza i navedena odredba se odnosi na sva vozila pratnje. Usklađene su odredbe vezane za broj i vrstu pratnji za odrđene izvanredne prijevoze definrine stavcima 4. i 5. članka 9. Sudjelovanje policije ne predstavlja pratnju niti može zamijeniti propisani broj pratnji. Sudjelovanje policije se pretpostavlja u iznimnim slučajevima kada je potrebna mjestimična zahtjevnija privremena regulacija prometa (kod demontaže opreme, potpuno zatvaranje prometa, i sl.). U ovakvim slučajevima se očekuje da svaka policijska postaja/uprava osigurava sudjelovanje za svoje područje nadležnosti. Vezano za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole tekst pravilnika je u potpunosti usklađen s Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Skraćivanje roka za davanje potrebnih suglasnosti je nepotrebno jer su predmetni rokovi značajnije kraći od ukupnog vremena potrebnog za provođenje postupka za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz. Članak 31. je usklađen s primjedbom te uz zakonski određene inspekcijske službe tijekom inspekcijskog nadzora koje su ovlaštene za mjerenje mogu se se prema potrebi koristiti i djelatnici društva Hrvatske ceste d.o.o. samo za provođenje mjerenja. Ostale komentari su na odgovarajući način obrađeni kroz ostale primjedbe i tekst pravilnika.
29 Bina-Istra PRAVILNIK Koncesionar Bina – Istra, d.d., u nastavku dostavlja prijedloge u odnosu na javnu raspravu vezanu za Pravilnika o izvanrednom prijevozu. 1) U odnosu na ceste na kojima se prioritetno obavljan izvanredni prijevoz (Prilog 2), predlaže se izričito predvidjeti da se izvanredni prijevoz uvijek iz sigurnosnih razloga treba obavljati po autocestama odnosno po dijelovima cesta s boljim prometno-tehničkim karakteristikama; 2) U članku 8. stavak 3, razmotriti da se, zbog sigurnosti, vrijeme od 23:00 sata do 05:00 sati odredi kao vrijeme koje se smatra kao noć. 3) U odnosu na naknade za korištenje javnih cesta za dozvole koje je izdalo društvo Hrvatske ceste d.o.o. a koje se raspoređuju potom upraviteljima odnosno koncesionarima, predlaže se predvidjeti da takve uplate se obavljaju na poseban račun društva Hrvatskih cesta d.o.o., koji služi isključivo za navedenu namjenu. 4) U članku 30. stavak 7, predlaže se predvidjeti da društvo Hrvatske ceste d.o.o. dostavljaju obračun, na osnovu kojeg koncesionari izdaju fakturu ako nema primjedbi i odstupanja s evidencijama koje vode te se tada obavlja raspodjelu odnosno plaćanje temeljem izdane fakture. 5) Kako u praski ne bi dolazilo do dvojbi, predlaže se u Pravilniku izričito navesti sljedeći tekst: „Prijevoznik plaća cestarinu za korištenje autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama, sve sukladno važećim cjenicima, ako je uvedena takva naplata cestarine odlukom upravitelja odnosno koncesionara.“ Primljeno na znanje Svi izneseni komentari su već na primjeren način obuhvaćeni pravilnikom i važećim propisima.
30 MAP j.d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, prije svega se slažem s kolegama iz tri različite tvrtke koji su veliki profesionalci u ovome poslu, ja kao najmlađi i 'najsvježiji', osvrčući se i na njihove komantare, i na neke detalje u ovom nekakvom prijedlogu izmjene zakona, postavio bih pokoje pitanje nekomu, ako tko to uopće bude čitao što mi dolje izlažemo: Je li itko, ikada, od osoba koje rade, pokušavaju skrojiti i prepraviti postojeći zakon, ikada sudjelovao u nekakvom procesu IP-a, kao vozač, kao pratitelj, kao promatrač, ili samo kao promatrač tijekom vožnje po AC vozeći se na more, kada zaobiđe na cesti vozilo za pratnju i kompoziciju tegljača i prikolice? Molim Vas, jedan detalj koji je meni zapao za oko, pokušaj definiranja složene pratnje, na osnovu kojih indicija bi osoba kao organizator i osoba koja ishodi dozvolu, posrednik, mogao znati kako će netko taj dan definirati hoće li biti ili neće potrebna policijska pratnja, jer ako znate, razlika kod davanja ponude nas koji se borimo za poslove, može biti velika u cijenu, ukoliko je definirano ili nije definirano kako i zašto i kome će biti dodjeljena policijska pratnja? I primejrice, kod označavanja zahtjevne pratnje, u čl. 12 stoji da vozilo mora biti opremljeno 'tablom' minimalno 100*70 cm, dok u prilogu 3, 100*90cm?? Postoji još masa stvari, i masa detalja koji baš nisu realno povezani sa stvarnim situacijama na terenu. Najbolja stvar je savjetovanje sa ljudima, pišem s ljudima koji su najduže i najviše u poslu, koje bi po nekom normlano slijedu trebalo okupiti za stol, jer ti ljudi svakodnevno nebrojen broj puta pune proračun, na terenu i u teškim i opasnim uvjetima iskušavaju i dobre i loše stvari ovoga posla, jer jedino na taj način se najbolje i najpravovaljanije može donjeti ikakav prijedlog, ikakav zakon, jedino ukoliko ne postoji druga strana priče pogodovanja nekom 'duhu'. Budite ljubazni, pa pozovite ljude, profesionalce, sa terena, na okrugli stol, i savjetovanje, iz prijevozničkih tvrtki Zagrebtrans, Velebit, posrednici Krpan Prijevoz, Dunavtrans, Prijevoz Blažeka, Amstaf, Contour Design, MTS, jer ipak ti ljudi nebrojene i nebrojene količine novaca svakodnevno uljevaju u državni propračun, kroz dozvole, gorivo, doprinose i da ne nabrajamo, nadam se da znate/mo to i sami! Hvala i LP Primljeno na znanje Komentar je obrađen kroz iznesene primjedbe drugih sudionika javnog savjetovanja.
31 PRIJEVOZ BLAŽEKA d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, Nismo se referirali u predhodnoj objavi prijedloga novog pravilnika , jer smo smatrali da bude MMPI u suradnji sa HC uskladilo nepravilnosti i nedostatke a u svrhu omogučavanja lakšeg poslovanja domaćim prijevoznicima i posredničkim agencijama, no međutim očigledno se to nije dogodilo. Svakako se ne slažemo sa djelom (čl. 9 /stavka 2) u kojem se navodi da EU građani i agencije mogu slobodno pristupiti u RH, kao eventualni nosioci poslova oko ip-a. Prije svega slobodni smo Vam napomenuti je za sada u RH uključen veliki broj agencija/posrednika i prijevoznika koji su kao mikro ili mini poduzeća jednostavno prisiljeni plaćati sve obaveze prema državi, kako bi opstali a time i zavisne troškove IP-a., za koje predloženi EU pravni niti fizički subjekti, još uvjek nemaju niti tehničke mogućnosti za ispunjavanje traženih uvjeta iz više razloga: bankovna knjiženja, valutne razlike,provjera solventnosti, a veliki problem svakako je “ Opća uredba o zaštiti osobnih podataka „NN42/18, ili Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679, a koja se kosi sa popunjavanjem samog Zahtjeva za IP. To povlači i pitanje zakona o PDV-u, itd.- a, s obzirom da davatelj dozvole ne može ispostaviti račun sa uključenim PDV iznosom, govorimo prema EU subjektima. Nadalje , pitajte MUP koliko su spremni slati fakture u EU na naplatu, uz naravno obavezan uplaćeni trenutni avans prije dolaska policije u pratnju ? U zemljama EU se prakticira zaštita vlastitih obrta i firmi kao osnovni izvor zarade za Državu, a ovdje je u velikoj mjeri predloženo praktički revidiranje vlastitih , da bi se nečemu pogodovalo... Ako Vi smatrate da EU subjekti mogu imati više sluha za RH , od nas samih onda molim lijepo. Prije svega poznato se da je svaki EU investitor došao u RH sa samo jednom namjerom , a to je profit, a sigurno ne stoje u redu kako bi podmirili troškove Hrvatske adimistracije. Osim toga prijedlog čl.6. i čl 9. , i čl. 13 te prilog br 3 se direktno kose sa prijedlogom čl. 9. direktni primjer: kako mislite da EU čimbenik /vlasnik vozila građanin EU dobije potvrdu za „OZNAČAVANJE VOZILA PRATNJE „ od strane citat „ čl-13“st.2. (2) Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje ovlaštena stručna organizacija za ispitivanje vozila sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama. Ili to znači da je mi kao domaći moramo platiti, a strancima bi se gledalo kroz prste.??? Također se moramo referireti na Član 4.-„kategorizacija IP-a“ Nikako se ne slažemo sa prijedlogom ukupne dužine od do 23 metra za I kategoriju IPa Zamislite vozilo o predloženih 23 m koje ulazi na Gp Terezino polje , da bi tranzitiralo , bez pratnje , uz upitno vozačevo pozvanje itinerera, došlo do Luke Rijeka ??? Pitajte djelatnike HC-a, koji bi mu izdao dozvolu , jednokratniu ili godišnju? Mi kao posrednici svakako nismo spremni uz zahtjev za IP , priložiti potpisanu IZJAVU O ODGOVORNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA (prilog 9), na nečiji zahtjev za 23 m duzine, za godišnju dozvolu, a prema točkama 5,6 i 7 , prema kojima kompletna odgovornost ostaje na nama- cijele godine ! Nadalje svakako nije usklađeno jer koliko je poznato, na auto ceste se mora ulaziti sa Suglasnosti HAC-a , a koji propisuju druge dimenzije, za dobivanje iste. Naš prijedlog za I kategoriju je zaključno 20,0 m x 3,0 širine x 4,2 visine , sa predloženom masom. Prema navedenom , vidimo da se radi na informatizaciji sistema , kao i prijedlog za valajnost iste od 30 dana,što pohvaljujemo jer je neophodno da se dozvole nakon puštanja u promet mogu nasmetano kontrolirati, a to je sadašnjom papirnatom obliku znatno teže jer postoji samo jedna kao original. Ovakvih primjera ima još dosta , pa smatramo da je neophodno sazvati naredni sastanak uz predstavnike prijevoznika i posrednika – možda ne istovremeno- ali obavezno uz prisustvo sadašnjih izdavatelje dozvola, a za koje mislimo da su svakako najupućeniji u navedenu problematiku. U svakom slučaju pravilnik kao takav iziskuje još dodatne konzultacije, jer svakako nije spreman za javnu primjenu. Sa štovanjem Djelomično prihvaćen Dio primjedbe koji se odnosi na registraciju vozila pratnje je prihvaćen te je navedena odreba izbačena iz teksta pravilnika. Primarna svrha pratnje je povećanje sigurnosti prometa na cestama kod obavaljanja izvanrednih prijevoza te prema članku 13. sva vozila kojima se obavalja pratnja trebaju proći posebni dio tehničkog pregleda u RH. Samo vozila koja za koja je izdana potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila pratnje izvanrednog prijevoza mogu pratiti izvanredne prijevoze. Vezano za Opće uredbe o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 svi podaci se koriste osiguravajući javnu sigurnost tj. sigurnost prometa na cestama koji je povezan s poslovima izvanrednog prijevoza tereta na cesta. Izdavatelj dozvole i svi sudionici izvanrednog prijevoza dužni su postupati u skladu s navedenim.
32 Prijevoz Krpan d.o.o. PRAVILNIK Poštovani svi , baveći se posredništvom u cest.prometu 25 godina , stekli smo veliko iskustvo i znanje o izv.prijevozima .Surađujemo sa preko 50 stranih firmi (prijevozničkih i posredničkih -agenc.djelatnosti) , te smo upoznati sa pravlnicima u državama članicama EU. Novi prijedlog pravilnika u cijelosti nije loš , uvjek može bolje , ali neki njegovi dijelovi su jako štetni za RH ,za nas male poduzetnike, koji marljivo i pošteno punimo proračun , a isto tako su nepotrebni,jer nas nitko ne prisiljava da imamo pravilnik kao netko drugi ,(posebno se odnosi da firme ,vozila za pratnje budu reg.na području EU) , jer u članicama EU nema jednakih zakona niti pravilnika. Kad bi bio donesen zakon na nivou EU o jednakosti , onda više niti Vi nebi morali raditi pravilnik nego samo svi skupa primjeniti takvu odluku , ali sad nije tako, i nemojmo sami sebe "ubijati". Ostalo ćemo komentirati po pojedinim člancima. Primljeno na znanje Sve odredbe vezano za obavljanje agencijske djelatnosti su primijenjene sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu.
33 DUNAVTRANS-VUKOVAR doo PRAVILNIK Poštovana gospodo, što vam uopće napisati, počeo sam komentirati pojedine članke zakona ali sam zaključio da bih trebao pisati komentar na skoro svaki članak, ako već niste stručni dajte organizirajte sastanak ili savjetovanje na koje bi pozvali stručne ljude ( davatelje dozvola, prijevoznike, posrednike ) ako ovakav zakon izglasate možemo polagano krenuti zatvarat firme, otpustiti uposlenike, spakovati obitelji i trbuhom za kruhom, Njemačka ili slično, i dosadašnji zakon je bio dobar,samo ste trebali poslušati šta predlažu oni koji žive od ovog posla, primjerice trebalo je cijenik za težinu smanjit za 50% da bi bili konkurentniji od Mađara i prebaciti kompletan tranzit na RH, pojačat kontrole po cestama i granicama, ali kontrole Hrvatskih cesta, policije , carine, državnih institucija, a u novom prijedlogu zakona predlažete da i privatne tvrtke rade kontrolu ? koje, kome će se ponovno pogodovat. Da treba vidjeti sa ljudima koji se bave ovim poslom šta ih muči, olakšat prijevoznicima, posrednicima i izdavateljima dozvola, treba poboljšat učinkovitost, ma mogao bih vam pisati puno toga mada nevidim svrhu jer sumnjam da će i ovo itko pročitat od vas, osim ljudi koji kao i ja žive od ovog posla, i na kraju šta reći osim da je ovaj prijedlog zakona totalni promašaj. S poštovanjem Primljeno na znanje Tijekom pripreme Pravilnika su analizirani primjeri drugih EU članica, uključujući i Njemačku.