Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor