Izvješće o provedenom savjetovanju - Konačni prijedlog Zakona o središnjem registru državne imovine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Mađarić Obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar i njihove obveze, Članak 4. Generalno u Zakonu nedostaje bilo kakva naznaka najvažnijeg dijela, a to je kontrola kvalitete podataka u Registru. Nije definirano da se takva aktivnost treba provoditi (kako se provoditi ide u Pravilnik!). Naime, podaci u Registru trebaju biti potpuni i točni, nigdje nema navoda o potrebi uspostave mehanizama kontrole kvalitete o tome. Na primjer, ako građanin ustanovi da postoji državna imovina koje nema u Registru, što mu je činiti? Nije prihvaćen S obzirom da je tijelo koje vodi Središnji registar tijelo državne uprave, na njega se primjenjuju mehanizmi i sustave kontrole koji vrijede za cijelu državnu upravu. Također, kvaliteta, odnosno sadržaj i skup podataka koji će biti sadržani u registru biti će detaljno propisani uredbom. Ukoliko građanin ustanovi da pojedina državna imovina ne postoji u registru, može o tome obavijestiti tijelo nadležno za vođenje središnjeg registra.
2 Miroslav Mađarić Prijelazne i završne odredbe, Članak 12. Premještanje odgovornosti za Registar od Ministarstva državne imovine prema SDU za razvoj digitalnog društva je promašaj: o svakom registru se treba brinuti "vlasnik" podataka, a ne organizacija koja daje tehničku potporu. Naime, potpunost i točnost informacija u Registru, te njegovo korištenje je u domeni MinDrIm, a ne SDU DD. Ako se ovdje postupilo tako, onda svi ostali registri također trebaju prijeći u odgovornost SDU DD. Na primjer, registar osiguranika iz HZZO-a ili Registar poljoprivrednog zemljišta iz MinPolj itd! Nije prihvaćen Radi se o registru imovine svih tijela državne uprave odnosno jedinica lokalne i područne samouprave, a ne samo imovine kojom upravlja ministarstvo državne imovine. Primjerice, registar osiguranika, ili registar poljoprivrednog zemljišta sadrži samo podatke o osobama / nekretninama koje su u nadležnosti tijela koje vodi predmetni registar. Jednako tako, Ministarstvo državne imovine vodi evidenciju podataka o imovini kojom upravlja temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, i te podatke je obvezno dostaviti u Središnji registar.
3 HP-Hrvatska pošta d.d. Prekršajne odredbe, Članak 8. Nejasno je da li se rok od 30 dana propisan člankom 8. stavkom 1. Prijedloga zakona, istekom kojega obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar čine prekršaj ako ne dostave sve podatke vezane uz promjenu podataka o pojavnim oblicima državne imovine kojom upravljaju, raspolažu ili se koriste na temelju zakona i/ili drugog propisa, odnosi i na dostavu podataka vezanih uz promjene vlasništva i drugih stvarnih prava svih pojavnih oblika državne imovine, s obzirom na to da je za dostavu tih podataka propisan različit rok te on, prema članku 4. stavku 4. Prijedloga zakona, iznosi 60 dana od izvršene promjene. Prihvaćen Rokovi su usklađeni.
4 Miroslav Mađarić Prekršajne odredbe, Članak 8. Prekršajna odredba je manjkava: odnosi se samo na prekršaj propusta dostavljanja podataka o IZMJENI podataka. Trenutni problem je taj, što je Registar uglavnom prazan, dakle desetke tisuća predmeta treba prvi put unijeti u Rregistar, kako je to predviđeno člankom 4 stavak 2. Propuštanje ove radnje nije regulirano prekršajnim dijelom Zakona. Prihvaćen Prihvaća se.