Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi stjecanja nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branimir Majčica I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Termin "procjena tržišne vrijednosti nekretnine" nije termin iz Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina koji dosljedno rabi termin "procjena vrijednosti nekretnine" - kao što i piše u samom naslovu Zakona. Stoga bi sporni termin u čl. 3. Uredbe valjalo nomotehnički uskladiti sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina. U stavku 2. i 3. termin "osoba ovlaštena za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine" valja zamjeniti terminom "procjenitelj". Naime, termin "procjenitelj" je zakonska kategorija i definiran odredbama čl. 9. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Nije prihvaćen Termin je u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je temelj za donošenje ove uredbe, te usklađen s resornim ministarstvom.
2 Branimir Majčica PRODAJA NA TEMELJU JAVNOG NATJEČAJA, Članak 5. U članku 5. Uredbe termin "ovlašteni sudski vještak" valja zamijeniti zakonskim terminom "procjenitelj" koji je definiran odredbama čl. 9. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Nije prihvaćen Termin je u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je temelj za donošenje ove uredbe, te usklađen s resornim ministarstvom.
3 Branimir Majčica PRODAJA NA TEMELJU JAVNOG NATJEČAJA, Članak 14. U članku 14. termin "ovlaštena osoba" valja zamijeniti zakonskim terminom "procjenitelj". Naime, termin "procjenitelj" je zakonska katogorija iz čl. 9. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. U čl. 14. st. 3. valja zamijeniti riječi "ponovne procjene njezine tržišne vrijednosti " riječima "ponovne procjene njezine vrijednosti". Naime, zakonski termin koji je čak i u samom nazivu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina glasi: "procjena vrijednosti nekretnina". Nije prihvaćen Termin je u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je temelj za donošenje ove uredbe, te usklađen s resornim ministarstvom.
4 Branimir Majčica IV. RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE, Članak 19. U članku 19. st. 3. termin "tržišna cijena" valja zamijeniti "tržišna vrijednost". Naime, tržišne cijene su ugovorene transakcije na temelju kojih se utvrđuje tržišna vrijednost. Naime, tržišna vrijednost je procijenjeni iznos (čl. 4. st. pods. 41. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina), a tržišna cijena je ugovoreni iznos u pojedinom ugovoru. Tijela javne uprave dužna su prilikom raspolaganja nekretninom postupati prema tržišnoj vrijednosti, a ne prema tržišnoj cijeni. Konačno, tržišna vrijednost je i ustavna kategorija, a tržišna cijena nije. U čl. 19. st. 5. termin "procjena tržišne vrijednosti nekretnine" valja zamijeniti zakonskim terminom "procjena vrijednosti nekretnine". Nije prihvaćen Termin je u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je temelj za donošenje ove uredbe, te usklađen s resornim ministarstvom.
5 Branimir Majčica V. ZAMJENA NEKRETNINA, Članak 20. U čl. 20. st. 3. Uredbe termin "procjena tržišne vrijednosti nekretnina" valja zamijeniti zakonskim terminom "procjena vrijednosti nekretnina". Nije prihvaćen Termin je u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je temelj za donošenje ove uredbe, te usklađen s resornim ministarstvom.
6 Branimir Majčica V. ZAMJENA NEKRETNINA, Članak 21. U čl. 21. st. 2. Uredbe termin "procjena tržišne vrijednosti nekretnine" valja zamijeniti zakonskim terminom "procjena vrijednosti nekretnine". Nije prihvaćen Termin je u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je temelj za donošenje ove uredbe, te usklađen s resornim ministarstvom.