Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tin Gelenčer II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE U NAJAM, Članak 2. U članku (1) mijenja se tekst "– osobe kojima iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva." koji treba glasiti "– osobe kojima iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 50% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva, a minimalno 25%." Nije prihvaćen Nije prihvatljivo opteretiti najmoprimce s najamninom većom od 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva. Imajući u vidu i druge životne troškove obiteljskog domaćinstva cijenimo da je iznos predviđene najamnine u visini maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda primjerena, te ne nalazimo opravdanih razloga za određivanje minimalne visine najamnine