Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Rajka Turk PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA U tekstu Pravilnika gdje se navodi "specijalist medicine rada" predlažem izmijeniti u "specijalist medicine rada/specijalist medicine rada i sporta" jer se naziv specijalizacije promijenio 2003 godine pa treba obuhvatiti i stari i novi naziv. Nije prihvaćen U važećim propisima ne koristi se termin"specijalist medicine rada i sporta", npr. u Pravilniku o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada ("Narodne novine" br. 12/14, 149/14, 53/17 i 129/17). Također, usvojeno je posebno dobiveno očitovanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu o zadržavanju termina "specijalist medicine rada“.
2 Rajka Turk PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA U Tablici IV je greškom za koncentraciju žive u krvi (elementarne i organske) navedena vrijednost od 100 ug/L a treba biti 10 ug/L. Ostale vrijednosti u navedenom redku za živu su točne. Prihvaćen Prihvaća se, isto će se korigirati.
3 Hempel d.o.o. OSTALE ODREDBE, Članak 10. U stavku (2) umjesto "o graničenje" treba pisati "ograničenje". U stavku (3) umjesto "Prilog IV" treba pisati "Prilog XIV". Prihvaćen Prihvaća se, isto će se korigirati.