Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o nacrtu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programi edukacije za poduzetnike početnike“ za Urbano područje Slavonski Brod (ITU mehanizam)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silvija Bungić Programi edukacije za poduzetnike početnike Ako se to odnosi za otvaranje novih firmi ili obrta,pod obavezno bi svaki poduzetnik trebao imati na razini države bar 3 mjeseca edukacije o poslovanju tvrtke ili obrta ili drugog oblika poduzetništva,jer knjigovođe ne mogu educirati i toliko gubiti vrijeme za objašnjavanje osnovnih pojmova o poduzetništvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sukladno točki 2.7. Uputa za prijavitelje, aktivnosti pružanja stručne i savjetodavne pomoći i informiranja u okviru ovog Poziva mogu biti povezane s regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući financijske instrumente, savjetovanje o dijagnosticiranju nedostataka i izazova MSP–ova i drugim područjima u kojima je MSP-ovima potrebno pružati usluge sukladno identificiranim potrebama i dokazanim nedostacima na relevantnom tržištu.