Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o nacrtu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetničko potpornih institucija urbane aglomeracije Split“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Općina Dugopolje 1          OPĆE INFORMACIJE, 1.4         Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Molimo korekciju vezanu za najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva. Prijedlog je da se ukupni iznos projekta poveća na 2.100.000,00 kuna, odnosno da se udio partnera poveća s 300.000,00 kn na 700.000,00 kn. Obzirom da se predviđa aktivnije sudjelovanje i samih partnera na projektu, molimo da im se omogući isto. Prihvaćen Prihvaćeno. Uzevši u obzir ukupnu raspoloživu alokaciju Poziva, ići će se u smjeru povećanja najvišeg iznosa bespovratnih sredstava. Samo napominjemo da i trenutni najviši iznos bespovratnih sredstava ne ograničava partnerov udio u troškovima projektnog prijedloga, odnosno ne postoji ograničenje prema kojem partner može biti nositelj maksimalno 300.000,00 kn, niti da prijavitelj mora biti nositelj maksimalnog iznosa sredstava kojeg može ostvariti sukladno primjenjivom programu potpora male vrijednosti.
2 Općina Dugopolje 2.9         Prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.9.1        Prihvatljive kategorije troškova Molimo da se kod prijavitelja koji su novoosnovani i do same prijave na projekt nisu imali zaposlenih, troškovi plaća osoblja računa na temelju realnih troškova, a ne na temelju Uredbe obzirom da ne postoji dostupni podatci za referentno razdoblje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Razmotrit će se mogućnost uvođenja troškova plaće osoblja na temelju stvarnog troška, u iznimnim slučajevima.
3 Maja Zelić 2           PRAVILA POZIVA, 2.6         Prihvatljivost projekta Predlažem da se pod točkom 2.7 Prihvatljive aktivnosti, pod točkom 2 uvrsti i službeno obrazovanje djelatnika kako bi zaista imali stručan i školovan kadar. Mislim na diplomski ili poslijediplomski studij koji bi značajno unaprijedio razinu stručnosti djelatnika PPI te stekao povjerenje MSP-a. To je neophodno potrebno pogotovo za ljudi koji imaju minimalno 5 ili 10 godina rada u realnom sektoru na tržištu, a danas su dio institucija na koje se poduzetnici oslanjaju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uzevši u obzir odredbe točke 1.5. Razdoblje provedbe projekta Uputa za prijavitelje gdje je definirano razdoblje provedbe koje ne smije biti dulje od 36 mjeseci kao i opravdanost i nužnost takve aktivnosti u odnosu na druge kraće i usko specijalizirane programe usklađene s potrebama MSP-ova, predloženi tip aktivnosti nije moguće navesti kao prihvatljiv u okviru ovog Poziva.
4 Danira Kujundžić 2.9         Prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.9.1        Prihvatljive kategorije troškova poglavlje 2.9.1. / molimo koerkciju u ogledu da nam se omogući da troškove za plaća osoblja omogući izračun temeljem stvarnog troška, a ne isključivo primjenu standardne veličine jediničnih troškova iz Uredbe (EU) br. 1303/2013. s obzirom da se radi o Razvojnoj agenciji koje je tek osnovana. Općina Lećevica Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Razmotrit će se mogućnost uvođenja troškova plaće osoblja na temelju stvarnog troška, u iznimnim slučajevima.