Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga vlasništvo i posjed PRAVILNIK Odvjetnički tim Udruge ‘Vlasništvo i posjed’ iz Zagreba načinio je analizu ‘PRAVILNIKA O SADRŽAJU PODATAKA O STANOVIMA I OSOBAMA KOJE PLAĆAJU ZAŠTIĆENU NAJAMNINU’ te u komentaru na pojedine članke donosimo naše primjedbe uočenih nedostataka. Predložene izmjene temelje se na Zakonu o zaštiti osobnih podataka kao i drugih pozitivnih pravnih propisa. Sa našom analizom suglasna je u cijelosti i Udruga ‘Proljeće’ - privatnih vlasnika stanova, kuća i zemljišta Grada Splita i Splitsko-Dalmatinske županije, pa se izmjene predlažu u ime obje vlasničke udruge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Goran Janković PRAVILNIK Čl.6 Kako, odnosno na koji način vlasnik može doći do podataka iz čl. 4. i čl. 5. ovog Pravilnika. Ja sam kao vlasnik stana išao na policijsku upravu u Splitu i tražio da mi se izda uvjerenje o prebivalištu osoba na adresi mog stana koje koriste zaštićeni najmoprimac s obitelji, nisu mi dali mada sam predočio i vlasnički list Nejasno je zašto bi vlasnik trebao da podnosi izjavu za zaštićenog najmoprimca, kakvu korist ima od toga. Bilo bi neophodno da se obaveže APN da napravi obrazac koji bi bio dostupan i jednima i drugima, zbog lakšeg davanja podataka Prihvaćen Prihvaća se
3 Udruga vlasništvo i posjed I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U čl.2. st.2 u tekstu: "te na podnošenje prijave iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika." članak 3. st. 2. ne postoje, te bi trebalo stajati članka 5. st. 2. jer se tom odredbom uređuje podnošenje prijave. Prihvaćen Prihvaća se
4 Udruga Proljeće - privatnih vlasnika stanova, kuća i zemljišta Grada Splita i Splitsko-Dalmatinske županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Udruga Proljeće Split U članku 2. st. 2. u tekstu : " te na podnošenje prijave iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika . " članak 3. st. 2 ne postoje, te bi trebalo stajati članka 5. st. 2. jer se tom odredbom uređuje podnošenje prijave. Prihvaćen Prihvaća se
5 Domagoj Barać I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Uz puno sreće, znam ime svojeg najmoprimca. Niti u rješenju, prvostupanjskoj pa ni u presudi županijskog suda NE POSTOJI NITI JEDAN NUMERIČKI PODATAK vezan uz stanara, osim broja zgrade u ulici gdje se nalazi MOJ stan (neznan datum rođenja, broj osobne karte, OIB...), a najmoprimka ne samo da me ne pušta u moj stan, negto ne želi ni komunicirati. Ako sud donosi odluke u korist osobe deskriptivnog identiteta, nejasno je kako vlasnici da dođu do podataka o stanaru. Vlasnici i stanari su suprotne strane i nije realno očekivati imalo dobre volje. Onaj tko očekuje neki benefit od svojeg statusa, neka za sebe dostavi podatke. Prihvaćen Prihvaća se
6 Udruga vlasništvo i posjed I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U čl.4.st.1.t.1 "- preslika ugovora o najmu odnosno presude koja zamjenjuje ugovor" Trebalo bi stajati: "- preslika ugovora o najmu ako je sklopljen odnosno presuda koja zamjenjuje ugovor ako je donesena pravomoćna presuda" ili kako se to u čl. 4. st. 3. t. 2. na puno primjereniji i sveobuhvatan način određuje kao: "- osnova stjecanja prava na zaštićenu najamninu" Predmnijevani najmoprimci nemaju ni ugovor ni presudu, ima dosta slučajeva gdje se još vode postupci, ali i slučajeva u kojem najmoprimci nisu nikada pokrenuli sudske postupke. Također postoje i slučajevi u kojima su postojali ugovori, ali nakon smrti ugovornih strana njihovi nasljednici ne žele potpisati ugovor. To su često zaštićeni najmoprimci, jer rok iz čl.38. st.3 ZNS nije prekluzivan, za razliku od roka iz čl.24 st.3 ZNS kod klasičnog najma, kad najmoprimac gubi pravo propuštanjem roka. U članku 3 ili 4. bi trebalo definirati da su vlasnici dužni dostaviti podatke iz čl. 4. st. 2., a zaštićeni najmoprimci podatke iz čl. 4. st.3., dok su podatke o suprotnoj strani dužni dostaviti samo ukoliko su im poznati. Najmodavci i najmoprimci nemaju niti mogu imati sve podatke o suprotnoj strani, a posebno ne e-mail, br. Telefona ili br. osobne iskaznice. Često im nije poznat niti OIB suprotne strane, već samo ime i prezime. Prihvaćen Prihvaća se
7 Udruga Proljeće - privatnih vlasnika stanova, kuća i zemljišta Grada Splita i Splitsko-Dalmatinske županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U čl. 4. st. 1. t. 1. "preslika ugovora o najmu odnosno presude koja zamjenjuje ugovor" treba zamijeniti i trebalo bi biti: "preslika ugovora o najmu ako je sklopljen, odnosno presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu ako je donesena pravomoćna presuda" ili kako se to u čl. 4. st. 3. t. 2. na puno primjereniji i sveobuhvatan način određuje kao : " osnova stjecanja prava na zaštićenu najamninu" Predmnijevani najmoprimci nemaju ni ugovor ni presudu, ima dosta slučajeva gdje se još vode postupci na sudu, ali i slučajeva u kojem najmoprimci nisu nikada pokrenuli sudske postupke. Također postoje i slučajevi u kojima su postojali ugovori, ali nakon smrti ugovornih strana njihovi nasljednici ne žele potpisati ugovor. To su često zaštićeni najmoprimci, jer rok iz čl. 38. st. 3 ZNS nije prekluzivan, za razliku od roka iz čl. 24. st. 3. ZNS kod klasičnog najma, kad najmoprimac gubi pravo propuštanjem roka. U članku 3. i 4. bi trebalo definirati da su vlasnici dužni dostaviti podatke iz čl. 4. st. 2. , a zaštićeni najmoprimci podatke iz čl. 4. st. 3. , dok su podatke o suprotnoj strani dužni dostaviti samo ukoliko su im poznati. Najmodavci i najmoprimci nemaju niti mogu imati podatke o suprotnoj strani, a posebno ne e-mail, br. telefona, br. osobne iskaznice, ..... Često im nije poznat niti OIB suprotne strane, već samo ime i prezime. Prihvaćen Prihvaća se
8 D. Ivanišević I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Na kojem zakonu se temelji da privatna osoba ima pravo fotokopirati tuđu osobnu iskaznicu? Tko će biti kriv ukoliko se fotokopirana iskaznica zloupotrebi? Prihvaćen Prihvaća se
9 Domagoj Barać I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Nejasne su posljedice ne dostave traženih podataka. Imaju li zaštićeni najmoprimci interes ne dostaviti podatke? Što dobivaju time, a što (eventualno) gube? Stvar je potpuno pogrešno postavljena; oni koji imaju interes bi trebali dostavljati podatke za sebe i sami se angažirati. Nisu nigdje navedene posljedice ne sudjelovanja u Nacrtu, a ni nepoštivanja točaka u Zakonu o izmjenama... pa je sve prepušteno ZPP. Nije li traženo u koliziji sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka? Prihvaćen Prihvaća se
10 Nino Đula I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Što točno znači "interes za najam ili kupnju stana"? Znači li to da se već u ovoj fazi izjašnajvanja definira obaveza izbora: najam ili kupnja? Ne bi li to trebalo jasnije odrediti? Glasi li dakle izjava: "zainteresiran sam za najam ili kupnju" ili "zainteresiran sam za najam" ili "zainteresiran sam za kupnju" ili "zainteresiran sam za najam s mogućnošću kupnje"? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jasno je navedeno
11 Udruga vlasništvo i posjed I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. U čl. 6. Vlasnik i najmoprimac uobičajeno nisu kućni prijatelji, te je nejasno kako bi vlasnik uopće mogao doći do podataka iz čl. 4. i čl. 5. S obzirom da vlasnik niti ne može dati izjavu iz čl.5. st.2. t.1., prijavu od strane vlasnika bi se moglo tretirati jedino kao nepotpunu, po kojoj bi APN pozvao najmoprimca na nadopunu i posljedično odbaciti prijavu ako ovaj u danom mu roku ne dostavi izjavu. Također bi bilo uputno da se uz pravilnik dodaju i pripadajući obrasci, a koji bi sigurno ubrzali obradu podataka. Specifičnosti pojedine prijave mogu se dostaviti u posebnoj rubrici ili privitku obrasca. Prihvaćen Prihvaća se
12 Udruga Proljeće - privatnih vlasnika stanova, kuća i zemljišta Grada Splita i Splitsko-Dalmatinske županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Vlasnik i najmoprimac uobičajeno nisu kućni prijatelji, te je nejasno kako bi vlasnik uopće mogao doći do podataka iz čl. 4. i čl. 5. S obzirom da vlasnik niti ne može dati izjavu iz čl. 5. st. 2. t. 1. , prijavu od strane vlasnika bi se moglo tretirati jedino kao nepotpunu prijavu po kojoj bi APN pozvao najmoprimca na nadopunu i odbaciti prijavu ako ovaj u danom mu roku ne dostavi izjavu. Također bi bilo zgodno da se uz Pravilnik dodaju i obrasci, a koji bi sigurno ubrzali obradu podataka. Specifičnosti pojedine prijave se mogu dostaviti u posebnoj rubrici ili privitku obrasca. Prihvaćen Prihvaća se
13 D. Ivanišević I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Koji je interes vlasnika stana za dostavljanje podataka? Zašto bi vlasnik stana to činio? I dovodio sebe u vrlo diskutabilan položaj baratanja tuđim osobnim podacima? Temeljem čega se taj teret uopće stavlja na vlasnika stana? Uostalom, gledajući imovinsko stanje najmoprimaca, možda i ne žele kupiti POSov stan. Već imaju puno bolji negdje na boljoj lokaciji. Kako je već komentirano, ono najbitnije : gdje je suglasnost druge strane? Prihvaćen Prihvaća se
14 Nino Đula I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Kako to vlasnik stana podnosi prijavu "u ime najmoprimca"? Uz njegovu suglasnost? Uz njegovo znanje? Neovisno o tome hoće li i najmoprimac podnijeti prijavu? Što ako se sadržaji prijava koje su podnijeli i vlasnik i najmoprimac međusobno značajno razlikuju? Prihvaćen Prihvaća se
15 D. Ivanišević I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. Temeljem kojeg zakona APN traži da vlasnik stana dostavi fotokopiju OI zaštićenom najmoprimcu? I obratno? U biti, temeljem čega se traži da vlasnik dostavi IKAKVE svoje osobne podatke ikome? Naime, vlasnik stana ima pravo znati tko mu je u stanu obzirom da je zakonski odgovoran kako se stan koristi, ali temeljem čega se traži da vlasnici stanova svoje izrazito osobne podatke tipa email adrese i sl dostave najmoprimcu? Da ne spominjem nametnuti status i da većina vlasnika uopće ne želi imati iznajmljen stan. Ali čak niti to da vlasnik stana ima pravo znati tko mu je u stanu ne opravdava zahtjev da se traži fotokopija OI od bilo koga. Tko će biti kriv ukoliko se npr. temeljem fotokopirane iskaznice, počnu sklapati ugovori s telekomima na ime onog drugog? Što je, nažalost, čest slučaj u RH.... Ujedno, osobno ne dozvoljavam da zaštićeni najmoprimac dostavlja moje podatke trećim stranama što uključuje i dostavu APNu. Koliko znam, GDPR uredba mi to dozvoljava. Na koji način APN misli ovo nametnuti vlasnicima stanova? Najmoprimci imaju osobni interes ulaska u APNovu bazu podataka (povoljna kupnja stana). Vlasnik stana nema. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, zaštita osobnih podataka u nadležnosti je APN-a.