Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jugana Sinovčić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE  ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU Dana 9. travnja 2018. održan je sastanak u Splitu kojem su prisustvovali ministar Butković, državna tajnica Maja Markovčić Kostelac, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta te ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet Paula Vidović te predstavnice inicijative 30 udruga osoba s invaliditetom RH. Na sastanku je jednoglasno zaključeno da će se osigurati sredstva za ostvarivanje povlastica za prijevoz osoba s invaliditetom za prijelazno razdoblje, te da će se do kraja godine ići na promjenu zakona u kojem bi se osobe s invaliditetom, njihova pratnja i osobno vozilo uvrstilo u kategorije povlaštenog prijevoza (u preporuci ministra Butkovića navode se samo besplatna vozila iako je na sastanku dogovoreno i sve navedeno, što mogu potvrditi svi sudionici a vidljivo je iz priloženog dopisa Jadrolinije poslanog na e-mail adresu osobe zadužene za izradu Obrasca, g. Balančić-Farkaša). U skladu s navedenim predlažemo da se tijekom trenutne izmjene Zakona u skladu s gore navedenom (također priloženom) preporukom ministra Butkovića u Poglavlju 5. Povlašteni prijevoz, u članku 47. izvrše sljedeće nadopune: Stavak 1. članka 47. Pravo na povlašteni prijevoz u javnom prijevozu imaju sljedeće osobe mijenja se i dopunjava točkom 7. • Pratnja osobe s invaliditetom Stavak 2. Članka 47. Pravo na besplatni prijevoz u javnom prijevozu imaju sljedeće osobe iz stavka 2. ovoga članka mijenja se i dopunjava točkom 4. • Osobe s invaliditetom (strogo definirano) i vozila registrirana na osobu s invaliditetom ili roditelja, skrbnika ili zakonskog zastupnika osobe s invaliditetom. Inicijative 30 udruga za OSI Republike Hrvatske DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE UDRUGA HVIDR-a SPLIT UDRUGA ANĐELI UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLATIRANIH BOLESNIKA SDŽ UDRUGA DRAVET SINDROM HRVATSKA UDRUGA LASTAVICE UDRUGA MLADIH PRIJATELJ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SUNCE UDRUGA TJELESNIH INVALIDA “TOMS” UDRUGA KOLIBRIĆI DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA GRADA RIJEKE UDRUGA TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KARLOVAČKE ŽUPANIJE DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM PULA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SPLIT UDRUGA ZA SINDROM DOWN 21 SPLIT UDRUGA SRCE LIGA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI PLIVAČKI KLUB „CIPAL“ SPLIT UDRUGA MOJE DIJETE SOLIN UDRUGA PRIJATELJ METKOVIĆ UDRUGA DJECA PELJEŠCA OSIce – HRVATSKI SAVEZ UDRUGA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “SVETI BARTOLOMEJ” KNIN DRUŠTVO OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE ZADARSKE ŽUPANIJE DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE Nije prihvaćen Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu provodi Zaključak Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima temeljem kojega s radom prestaje Agencija za obalni linijski pomorski promet, a njene poslove preuzima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Stoga je nužno njihovo donošenje u kratkom roku kako bi se osigurao zakonodavni okvir za nastavak neometanog obavljanja djelatnosti. Pitanje povlastica za prijevoz osoba s invaliditetom od iznimne je važnosti za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te će se u suradnji s predstavnicima zainteresiranih skupina pristupiti izradi izmjena i dopuna zakona kojima će se osigurati najpovoljniji mogući uvjeti prijevoza za navedenu skupinu putnika. Slijedom navedenog, smatramo da je ovo pitanje kojemu je potrebno posvetiti veliku pozornost te ga nije moguće urediti u kratkom periodu kakav zahtijevaju planirane ad hoc izmjene. Ministarstvo će, odmah po donošenju ovoga zakona i završetka procesa preustroja, pokrenuti postupak radi donošenja zakonodavnog okvira kojim bi se uredile povlastice za prijevoz osoba s invaliditetom.
2 OTOČNI SABOR -udruga za razvitak hrvatskih otoka OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE  ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU Otočni sabor smatra da Agencija za obalni linijski pomorski promet se ne smije ugasiti i mora ostati samostalna kao i do sada. Zašto? Agencija za obalni linijski pomorski promet u svom radu dnevno rješava otočnu pomorsku povezanost i komunicira s otočnim JLS oko potrebnih dnevnih izmjena plovidbenih redova za potrebe otočana. Bojimo se da ukoliko zaista dođe do ukidanja Agencije, neće biti moguće intervenirati u plovidbeni red na dnevnoj razini. Smatramo da bi se ukidanjem Agencije za obalni linijski pomorski promet i prebacivanjem njenih ovlasti na Ministarstvo pomorstva došlo do sukoba interesa oko dodjele koncesija na obalnim linijama za državnog brodara Jadroliniju. Primljeno na znanje U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, Agencija za obalni linijski pomorski promet prestaje s radom dok njene poslove preuzima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. No, važno je reći da neće doći do promjene funkcija ili poslova koje je do sada obavljala Agencija obzirom da će se oni i dalje obavljati u Splitu. Plovidbeni red utvrđuje se na godišnjoj razini i to u postupku koji uključuje usklađivanje s potrebama lokalnih zajednica, kao i usklađenja s ostalim vidovima prometa, a to će i dalje biti slučaj, kao što će se i u slučajevima izvanrednog prijevoza nastaviti primjenjivati uhodani mehanizam. Nadalje, neće doći ni do promjena u zajamčenim pravima koja uživaju otočne zajednice kako u pogledu dostupnosti usluga tako i u transparentnosti. Štoviše, smatramo da će ista biti poboljšana s obzirom na logističku potporu Ministarstva koja će sada moći biti pružena. Slijedom navedenog, mišljenja smo da planirana promjena ovlasti neće dovesti do smanjenja kvalitete pružanja usluga u sustavu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza. Također, novo koncesijsko razdoblje započelo je početkom ove godine te su izabrani koncesionari koji obavljaju poslove na redovitim linijama. Temeljem navedenog smatramo da nema bojazni da će obavljanje poslova od strane Ministarstva umjesto Agencije dovesti do sukoba interesa.