Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i organičavanju kemikalija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BROJ 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) ne treba ukidati i njegove poslove seliti u veliku instituciju kao što je Zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Naime, kao glavni razlozi ukidanja navode se dva osnovna cilja: povećanje učinkovitosti rada zavoda i agencija te rasterećenje državnog proračuna. Naša molba da se ponovo razmotri odluka o ukidanju HZTA upravo se temelji na ta dva razloga. Dubinskom analizom jasno je utvrđeno da u ovom slučaju ta dva kriterija nisu zadovoljena, dapače da bi poslovi koje HZTA odrađuje za gospodarstvo bili daleko usporeniji, ako ne i onemogućeni i da bi financijsku učinak bio kontraproduktivan, odnosno da bi predstavljao opterećenje za proračun. Prijedlogom zakona nisu uzete u obzir obveze koje su kod pristupanja EU preuzete kroz Nacionalnu strategiju kemijske sigurnosti, ali i druge akte definirane u predpristupnim pregovorima. Poseban učinak ukidanja HZTA i prebacivanja poslova u Hrvatski zavod za javno zdravstvo je negativni učinak na gospodarstvo kako po pitanju učinkovitosti tako i po pitanju financijskih gubitaka. Argumentacija je vezana uz pojedine stavke u ovoj Procjeni Zakona. Ad. 2. Uključivanje HZTA među zavode i agencije koje treba ukinuti ili pripojiti datira još od 2001. godine. Dubinskom analizom koja je tada načinjena jasno je definirano da ukidanje Zavoda ima negativni financijski učinak i negativni učinak na gospodarstvo. Ad. 3. Pogrešno je navedeno da je tijelo s ogromnim aparatom upravljanja prihvatljivije za krajnje korisnike jer se poslovi koji se trebaju odrađivati za gospodarstvo mogu brže i učinkovitije obavljati u maloj ustanovi nego u velikoj s brojnim stepenicama u subordinaciji. Tome govore u prilog i komentari gospodarstvenika dani na kraju ovog teksta. Ad. 5. Kod utvrđivanja gospodarskih učinaka i utvrđivanja učinaka na tržišno natjecanje pogrešno je navedeno da niti u jednom sektoru ukidanje HZTA neće imati učinak na gospodarstvo, a posebice na mikro, male i srednje poduzetnike. Sloboda kretanja roba, funkcioniranje tržišta i konkurentnost gospodarstva, razmjena dobara i usluga koji će biti usporeni pa čak u nekim slučajevima i onemogućeni imat će značajan učinak kako na cijenu roba i usluga tako i na ukupne uvjete za poslovanje na tržištu. Samim tim će se povećati i troškovi proizvodnje, osobito nabave materijala. Sukladno tome u stavkama 5.1.16., 5.1.17., 5.1.20., 5.1.28., 5.2.6, 5.2.7., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.15., 5.4.16., 5.4.27. veličine adresata, rezultati prethodne procjene gospodarskih učinaka, rezultati na zaštitu tržišnog natjecanja, na rad i tržište rada izravni učinci nikako ne mogu biti NE nego DA čak i u koloni velikih učinaka, a posebice kod malih poduzetnika i/ili obiteljskih gospodarstava čemu u prilog govori najveći dio primjedbi na prijedlog ukidanja HZTA zaprimljenih na zavodsku elektroničku poštu. Sukladno tome i učinci na zaštitu okoliša u stavkama 5.5.6, 5.5.7., 5.5.9., 5.5.12., 5.5.13., 5.5.16., 5.5.24. odgovor ne može biti NE. Ad. 6. Zakon će sasvim sigurno imati učinke na tržišnu konkurenciju i konkurentnost unutarnjeg tržišta EU (6.2.), a posebice na mikro poduzetnike (6.4.) jer će učinkovitost HZTA i brzina usluga koje će se pružati prema mikro, malim i srednjim poduzetnicima zbog preglomaznog aparata. Ad. 8. Sukladno rezultatima prethodne procjene u svim stavkama od 8.1. do 8.5. potrebno je načiniti ponovnu procjenu učinaka propisa,. dakle u svim stavkama odgovori bi trebali biti DA. Prilog: Neke od stotina primjedbi gospodarstvenika, zaprimljene elektroničkom poštom, na odluku vlade republike hrvatske o ukidanju hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping i prebacivanje poslova u Hrvatski zavod za javno zdravstvo Originalna elektronička pošta s podacima o pošiljateljima nalaze se u arhivi Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA) i zaštićena je sukladno Uredbi GDPR – Tijekom posljednjih godina imali smo kontakte sa mnogim zemljama Europe prilikom procesa registracije naših proizvoda i slobodno mogu reći da nitko nema takvu instituciju kao što je HZTA koja treba svima nam. – Nedopustivo je da se u doba posebne koncentriranosti Europe na ispravno korištenje kemikalija, Zavod koji se jedini na taj način njima bavi, ukida ili pripaja bilo kome. Znamo iz brojnih primjera da će to nepovratno unazaditi pozitivan trend kontrole kemikalija. – Ne vidimo razloge zbog čega se HZTA zatvara, mijenja, prelazi, pripaja nekom drugom Zavodu, kad je kao samostalna cjelina radio besprijekorno. – Ne znamo kako će ta "djelatnost" izgledati u budućnosti. Nikako ne bismo željeli da tako ozbiljan i odgovoran pristup poslu s vrlo opasnim zagađivačima okoliša i ugroze zdravlja ljudi, postane samo mala, marginalizirana služba u nekoj drugoj instituciji. – Odlična organizacija HZTA te KONKRETNI i VRLO BRZI odgovori su nešto što korisnici usluga nadasve cijene. – U poslovanju kontaktiramo s mnogo javnih ustanova, ali vašu uistinu i bez pretjerivanja ističemo u pozitivnom smislu. – U kontaktu smo s brojnim tvrtkama, koji ističu HZTA kao primjer odlične organizacije i pružanja brojnih usluga, a koji su im pomogli u poslovanju i time pridonijeli efikasnijem funkcioniranju gospodarstva. – Iskreno sumnjam u kvalitetu usluge institucije kao što je sadašnji HZTA ako se pripoji jednom velikom sustavu, a to naravno nama gospodarstvenicima znači samo dodatne komplikacije. Izražavam potporu da HZTA ostane u ustroju kakav je, jer stvarno vjerujem da će se razina usluge i brzina rješavanja predmeta umanjiti. – Ukidanje HZTA prema svemu sudeći je političkog, a ne stručnog karaktera. – Djelatnici Zavoda nesebično su svoje znanje i stručnost stavili na raspolaganje gospodarstvenicima, a i građanstvu. – Angažman svakog djelatnika Zavoda s kojim sam imao priliku surađivati je daleko iznad prosjeka zaposlenika u državnim službama. – Zavod sa svim svojim djelatnicima, primjer je stručnosti, profesionalnosti, susretljivosti, kako prema tvrtkama, tako i prema građanima jer su na svaki upit odgovorili brzo i stručno. Nadam se da će Vlada RH uvidjeti kako „tim koji pobjeđuje – ne valja mijenjati“ te promijeniti odluku u korist održivosti i samostalnosti Zavoda. – Pomoć, informacije i savjete dobili smo jedino i isključivo od HZTA. Niti jedan poziv nam nije ostao neodgovoren, niti jedan mail ili pitanje nije ostalo nerazjašnjeno. Ugasiti jedan zavod koji savršeno funkcionira je sramotan. Nije prihvaćen Zaključkom o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima Vlade Republike Hrvatske od 02. kolovoza 2018. godine, utvrđeno je da od 01. siječnja 2019. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvao preuzima poslove koje obavlja Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. Slijedom navedenoga, donošenjem predmetnog zakona o izmjenama omogućiti će se provedba reformskih mjera utvrđenih Nacionalnim programom reformi 2018. (smanjenje broja zavoda). Svi stručni poslovi obavljati će se i dalje te se ne očekuju negativni učinci za obavljanje stručnog rada, niti u smislu negativnog učinka na gospodarstvo. Povećano financijsko opterećenje za gospodarstvenike i usporavanje poslova radi drugačije organizacije se ne očekuje.