Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri REDUKCIJSKOJ DIJETI Ako to nije već učinjeno, treba ukloniti bilo kakve prepreke da roditelji koji su vegani zbog svjetonazorskih razloga (zbog životinja i prirode) imaju pravo svojoj dojenčadi i maloj djeci davati hranu koja je biljnog porijekla bez ikakvog pritiska od strane medicinske ili pravne struke da svojoj dojenčadi i maloj djeci moraju davati namirnice životinjskog porijekla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.