Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI Poštovani, pri izmjeni zakon potrebno je voditi računa o ustavnoj odredbi da je u RH u službenoj uporabi hrvatski jezik i da u hrvatskom standardnom jeziku prednost valja dati riječi šport pred oblikom sport, o čem postoje jasne znanstvene spoznaje: Nataša Bašić, Sport i šport u hrvatskome, Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika (Zagreb), 47 (1999.) br, 2, str. 52-62, https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113767 Također, potrebno je voditi računa o obvezi poštovanja nomotehničkoga načela ustaljene uporabe istih termina. Sukladno tomu, očekujem da Središnji državni ured za šport predloži da se u naslovu i u svim odredbama zakona imenica sport i pridjev sportski zamijene imenicom šport i pridjevom športski, u odgovarajućem broju i padežu. Petar Radelj Primljeno na znanje Središnji državni ured za šport prima komentar na znanje.