Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Prema novom Zakonu telekomunikacijske tvrtke naknadu bi plaćale na području na kojem se nalazi sjedište tvrtke. To bi konkretno značilo da bi telekomi članarinu plaćali uglavnom Turističkoj zajednici Grada Zagreba, dok bi druge turističke zajednice ostale bez tih prihoda. Za banke je takvo pravilo uvršteno, znači uvodi se pravednija raspodjela sredstava članarine koja se raspoređuje prema broju stanovnika općine, grada ili županije za koje osnovana turistička zajednica. To isto bi se trebalo primijeniti i za telekomunikacijske tvrtke. Odvajanje 2% članarine za udružene turističke zajednice predstavlja nedostatna sredstva napose ako se te turističke zajednice nalaze na kontinentu odnosno ostalim nerazvijenim područjima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 Neoinfo d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA U čl. 22 prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama piše da stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, što znači da će poduzetnici morati plaćati članarinu turističkim zajednicama još cijelu 2019. godinu. Smatramo da se time ne bi rasteretilo poduzetništvo i predlažemo da Zakon stupi na snagu 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
3 Dubravka Gašparac PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Članak 22 prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ima grešku u vidu početka primjene. Navedeno nije rasterećenje poduzetništva već daljnje opterećenje, pogotovo djelatnosti koje s turizmom nemaju veze.b Predlažem ispravak u čl. 22. datum stupanja na snagu 1.siječanj 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
4 ADELA d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA To bi bilo rasterećenje kada bi Zakon stupio na snagu sa 01. siječnja 2019. godine. Svi se nadamo da je navedeni datum 2020. godine greška. Predlažem u čl. 22. datum stupanja na snagu 01.siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
5 Danijela Razum PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA U čl. 22 prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama piše da stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, što znači da će cijelu 2019. poduzetnici morati plaćati članarinu TZ, što onda nije rasterećenje poduzetništva. Ak nas želite rasteretiti, Zakon treba stupiti na snagu već 01.01.2019. godine! Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
6 Turistička zajednica Kvarnera PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Članak 12. - u točki 4. umjesto „bruto prihod“ manji od 200.000 kuna, zamijeniti: „izvorne bruto prihode (turistička članarina i boravišna pristojba) manje od 300.000,00 kuna godišnje…. - obrazloženje: povišenje granice nužno je matematički jer ukoliko ostane granica 200.000 kuna, uz nekih 60% prihoda koje pripadaju lokalnoj TZ, niti jedna neće moći zadovoljiti odredbu o visini plaće pa niti zaposliti direktora. Dakle, kako smo prethodno obrazložili, nužno je da i iznos za plaće kod nerazvijenih bude minimalno 40%. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
7 GORDANA JANKOVIĆ BESEDNIK PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA Čak sedam od 21 sektora koji se oslobađaju plaćanja turističke članarine, u 2017. godini poslovali su s gubicima od ukupno 193 milijuna kuna. Ti sektori su zapošljavali 5.819 ljudi, ali su platili 1,2 milijuna kuna HTZ-u svake godine, platit će i ove (i plaćaju mjesečnu akontaciju), a bome će platiti i sljedeće godine ako ostane ovakav prijedlog zakona i početka primjene tek od 2020. Predlažem u čl. 22. datum stupanja na snagu siječanj 2019. godine, tek promjenom čl.22 nastupilo bi rasterećenje poduzetnika. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
8 Božica Ištvanić PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA U čl. 22 prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama piše da stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, što znači da će cijelu 2019. poduzetnici morati plaćati članarinu TZ, što onda nije rasterećenje poduzetništva. To bi bilo rasterećenje kada bi Zakon stupio na snagu sa 01. siječnja 2019. godine. Iskreno se nadam da je navedeni datum 2020. godine tiskarska greška. Predlažem u čl. 22. datum stupanja na snagu 01.siječnj 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
9 Turistička zajednica Istarske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI   PRIJEDLOG/MIŠLJENJE: Predlaže se da se ponovno razmotri brisanje djelatnosti kao npr. informacijske uslužne djelatnosti; fotografske djelatnosti; prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača; rad sportskih objekata; ostale sportske djelatnosti; frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; djeatnosti za njegu i održaanje tijela jer smo mišljenja da iste imaju izravne ili neizravne veze s turizmom i ostvarivanjem prihoda vezanim za turizam OBRAZLOŽENJE: Naime, sve gore označene djelatnosi su u izravnoj ili neizravnoj vezi s turizmom i ostvaruju prihode od turizma i s njim povezanim djelatnostima...npr.turisti koriste usluge frizerskih salona, kao i salona za njegu i održavanje tijela, isto je i s fitnes centrima itd. Nije prihvaćen Smanjenje neporeznih davanja(rasterećenje gospodarstva), dogovor sa socijalnim partnerima.
10 Ana Peraica ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Ocjena stanja Nedovoljno definirano "obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti" jer se i samostalni umjetnici-likovni kritičari koji ne rade u turizmu ni direktno ni indirektno obavezuju plaćanjem iste. Nije prihvaćen Obveznici plaćanja članarine propisani su člankom 5. Zakona. Samostalni umjetnici-likovni kritičari nisu obveznici plaćanja članarine sa aspekta obavljanja te djelatnosti.
11 Istarska županija ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom PRIJEDLOG/MIŠLJENJE: Predlaže se da se ponovno razmotri brisanje sljedećih djelatnosti: 52.22 Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom; 63 Informacijske uslužne djelatnosti; 74.2 Fotografske djelatnosti; 74.3 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača; 93.11 Rad sportskih objekata; 93.13 Fitnes centri; 93.19 Ostale sportske djelatnosti; 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela - jer smo mišljenja da iste imaju izravne ili neizravne veze s turizmom i ostvarivanjem prihoda vezanim za turizam OBRAZLOŽENJE: Naime, sve gore označene djelatnosti su u izravnoj ili neizravnoj vezi s turizmom i ostvaruju prihode od turizma i s njim povezanim djelatnostima ... npr. turisti koriste usluge frizerskih salona, kao i salona za njegu i održavanje tijela, isto je i s fitnes centrima itd. Nije prihvaćen Smanjenje neporeznih davanja(rasterećenje gospodarstva), dogovor sa socijalnim partnerima.
12 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije Obveznik plaćanja članarine, Članak 4. Obveza plaćanja turističke članarine prema principu osnovanosti lokalne TZ, a ne prema djelatnosti koju obveznik obavlja, smatramo nelogičnom i diskriminirajućom. RTZ se osniva za područje cijele županije te je odgovorna za sve obveznike iz turističke djelatnosti na cijelom području, a za one koju posluju izvan prostora LTZ, prvi je i izravan suradnik. Zašto jedni nositelji ponude plaćaju turističku članarinu jer imaju lokalnu TZ dok drugi iste aktivnosti obavljaju s županijskom TZ, a u sustav ne uplaćuju ništa? Predlažemo dopunu članka:"...na području lokalne/lokalnih i regionalne/regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica (u daljnjem tekstu: lokalna/regionalna turistička zajednica), plaća članarinu turističkoj zajednici." Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
13 Turistička zajednica grada Zagreba Obveznik plaćanja članarine, Članak 4. Ovdje bi istaknuli i često pitanje iz prakse koje ovaj prijedlog zakona ne rješava, a potrebno je urediti postupanje kod obveze podnošenja TZ obrasca za novoosnovane pravne ili fizičke osobe – čeka li se završetak poreznog razdoblja i tek onda podnosi TZ obrazac ili se već u godini osnivanja, prema ostvarenom tromjesečnom prihodu/primitku, utvrđuju mjesečni predujmovi za tekuću godinu. Prihvaćen Riješit će se podzakonskim aktom.
14 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ Obveznik plaćanja članarine, Članak 4. Dopuniti stavak (2) sa prihodima od HZZO-a i prihodima po osnovi dopunskog osiguranja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
15 Telemach Hrvatska d.o.o. Djelatnosti za koje se plaća članarina, Članak 5. Kao dio reformskog paketa iz Nacionalnog plana reformi, Vlada Republike Hrvatske na 84. sjednici održanoj 8. ožujka 2018. donijela je zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. (dalje: Akcijski plan) u tekstu koji je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavilo Vladi Republike Hrvatske aktom, KLASA: 330-01/18-01/128, URBROJ: 526-12-01/2-18-5 od 20. veljače 2018. godine. Akcijski plan sadrži niz mjera i aktivnosti kojima je cilj uklanjanje administrativnih .prepreka, pojednostavljenje propisa ili omogućavanje učinkovite komunikacije gospodarstvenika sa tijelima državne uprave kroz uvođenje elektroničkih postupaka. Akcijski plan kao jednu od mjera rasterećenja planiranih za provedbu tijekom 2018. godine (mjera 28) predviđa i smanjenje broja obveznika plaćanja članarina turističkim zajednicama (dalje: članarina), odnosno ukidanje plaćanja članarina za neke djelatnosti. Nadalje, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojim je mrežnim stranicama 8. ožujka 2018. godine najavilo kako je Akcijskim planom predviđeno ukidanje plaćanja turističke članarine za primjerice IT sektor i druge djelatnosti koje nisu usko vezane uz turizam. Obveza plaćanja članarine propisana je Zakonom o članarinama o turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10,110/15 i 121/16) u čijem je članku 4. bila predviđena obveza plaćanja članarine za djelatnost telekomunikacija kao treće skupine, dok je člankom 9. istog zakona bila propisana stopa za plaćanje članarine koja je iznosila 0,0969. Člankom 5. Prijedloga Zakona o članarinama o turističkim zajednicama(dalje: Prijedlog) je djelatnost telekomunikacija smještena u drugu skupinu čija stopa za plaćanje članarine sukladno članku 6. Prijedloga iznosi 0,1292. Dakle prijedlogom je predviđeno povećanje od čak preko 33%. Smatramo kako Prijedlog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama nije u skladu sa Akcijskim planom budući da se temeljem Prijedloga članarina ne ukida kako je to najavljeno, nego se naprotiv uvećava. Predmetno uvećanje, pored toga što nije u skladu sa Akcijskim planom, predstavlja dodatno opterećenje za sektor telekomunikacija i umanjuje investicijski potencijal sektora. Slijedom gore navedenog predlažemo da se u članku 5. Prijedloga iz druge skupine briše djelatnost telekomunikacija. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
16 Primorsko-goranska županija Djelatnosti za koje se plaća članarina, Članak 5. Članak 5. u članku 5. nabrojeno je tko ne plaća turističku pristojbu, predlažemo dodati osobe koje borave kod stanovnika turistiičke općine ili grada budući da je istima propisana obveza prijave u članku 20. stavku 3. Nije prihvaćen Navedeno se odnosi na turističku pristojbu, a ne na članarinu.
17 HRVATSKA UDRUGA BANAKA DJELATNOSTI ZA KOJE SE PLAĆA ČLANARINA, STOPE I OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE ČLANARINE, Osnovica za obračun članarine Sukladno novom prijedlogu Zakona o članarinama turističkim zajednicama (dalje Zakon) članarinu turističkoj zajednici dužne su plaćati i banke koje imaju odobrenje za rad HNB-a za prihode u bilanci iz skupine „Prihod od provizija i naknada“, a prema stopi za obračun i plaćanje članarine koja je u članku 6. prijedloga Zakona propisana za prvu skupinu obveznika plaćanja članarine (0,1615%). Prema do sada važećem Zakonu banke su bile dužne plaćati članarinu na osnovicu koju su činili prihodi ostvareni od mjenjačkih poslova. Na razini svih banaka osnovica za 2017. iznosila je cca 170m HRK, dok bi prema novo predloženim odredbama osnovica za 2017. Iznosila 4.861m HRK (izvor HNB) odnosno uvećala bi se za cca 28 puta. Konsolidirana obveza plaćanja članarine na razini svih banaka u RH u 2020. godini (prvoj godini primjene novih pravila) iznosila bi projiciranih cca 9,5m HRK. Iz navedenih brojki je razvidno kako bi usvajanjem ovog prijedloga Zakona došlo do drastičnog povećanja troška članarine kod banaka. Iako smo svjesni da je značaj turizma za ukupnu gospodarsku aktivnost u RH iznimno velik i da svi gospodarski subjekti direktno ili indirektno ostvaruju određene poslovne koristi od turističke i povezanih djelatnosti (uključujući i banke), činjenica je da se ovim prijedlogom nerazmjerno povećavaju troškovi članarine bankarskoj djelatnosti koja je već ionako značajno opterećena regulatornim troškovima (najveći u EU) i brojnim parafiskalnim davanjima. Navedeno povećanje troška članarina TZ dodatno će doprinijeti smanjenju konkurentnosti hrvatskih banaka na globalnom financijskom tržištu i sužavanju prostora za smanjenje postojećih kamatnih marži. Shvaćajući važnost funkcioniranja turističkih zajednica za ukupnu gospodarsku aktivnost RH, molimo Vas da razmotrite izmjene u dijelu definiranja osnovice za obračun članarine i visine stope za obračun, prema obrazloženju u nastavku. Prihodi od provizija i naknada obuhvaćaju širok spektar usluga banaka od kojih značajan dio nema nikakvih dodirnih točaka s uslugama u turizmu odnosno uslugama neposredno povezanih s turizmom. Shodno tome, ne smatramo opravdanim da ukupan iznos u skupini „Prihoda od provizija i naknada“ predstavlja osnovicu za obračun članarine. U turističkoj sezoni rast prometa se u pravilu ostvaruje u okviru mjenjačkih poslova (uključujući i one obavljene putem bankomata) i kartičnog poslovanja, pa bi shodno tome navedene pozicije predstavljale adekvatnu osnovicu za obračun članarine. U tom smislu predlažemo da se umjesto cijele skupine „Prihoda od provizije i naknada“ kao osnovica za obračun članarine uzimaju iznosi s pozicija „Provizije i naknade vezane uz kreditne kartice inozemnih izdavatelja“ i „Prihodi po osnovi mjenjačkih poslova“. Na taj način došlo bi do povećanja osnovice za obračun članarine TZ kod banaka sa sadašnjih cca 170m HRK na cca 500m HRK godišnje, odnosno povećanja od cca 200%. U cilju određenog ublažavanja povećanog troška banaka uslijed značajnog povećanja osnovice za obračun, predlažemo da se za banke primjenjuje stopa za obračun koja vrijedi za drugu skupinu djelatnosti odnosno stopa od 0,1292%. U drugoj skupini za koju vrijedi stopa 0,1292% se nalazi npr. djelatnost telekomunikacija koja po prirodi svoje djelatnosti ostvaruje slične ekonomske učinke od turizma kao i banke, pa se ne čini logičnim banke opterećivati višim postotkom članarine TZ. Shodno tome, predlažemo da banke plaćaju članarinu prema stopi propisanoj za drugu skupinu. Djelomično prihvaćen S obzirom da Zakon ide u dva čitanja, sukladno dogovoru sa sastanka od 18.10.2018. godine, navedeno će se uskladiti s HUP-om i Hrvatskom udrugom banaka.
18 Turistička zajednica grada Zagreba Osnovica za obračun članarine, Članak 7. U članku 7. stavak 7. je određeno da je, za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine što je u koliziji s člankom 8. stavak 2. što je i do sada predstavljalo problem. Naime, tim člankom je određeno da pravna i fizička osoba može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja pretežito u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda, obrtni registar ili odgovarajući registar, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije. U prvom slučaju, iz članka 7., osoba plaća članarinu na prihod iz samo pretežite djelatnosti, a ne po prihodu za sve djelatnosti po kojima je obveznik, što bi bilo logično. Člankom 8. stavak 2. je pravilno određeno da se članarina plaća na ukupan prihod po svim djelatnostima za koje je osoba obveznik, ali da može platiti po stopi koja je određena za pretežitu djelatnost, ako je to povoljnije. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
19 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije Visina članarine, Članak 8. Stavak 4. Ovom odredbom dodatno se značajno smanjuju prihodi na području VSŽ. Prihodi po osnovi turističke članarine s područja posebne državne skrbi predstavljaju 40% udjela u ukupnim prihodima TZŽ po ovoj osnovi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
20 Lidija Zečić Visina članarine, Članak 8. Ne slažem se sa pojednostavljenjem obračuna Turističke članarine za privatne iznajmljivače i izračunu prema broju kreveta (stavka 3). Obzirom da postoje značajne razlike u prihodima takvih iznajmljivača, umjesto banalnog izjednačavanja izračuna prema broju kreveta, smatram da treba zadržati izračun prema ukupnom prihodu. Na kraju, to je trenutno i jedini mehanizam prijave Evidencije prometa Poreznoj upravi za obveznike koji nisu u PDV sustavu. Na ovaj način pogodujete skupim smještajnim jedinicama, a stavljate u nepovoljniji položaj male, jeftinije iznajmljivače. (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta i smještajnim jedinicama u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
21 Turistička zajednica grada Vukovara Visina članarine, Članak 8. čl. 8. stavak 4. Ovom odredbom direktno se umanjuje prihod TZ na potpomognutim, odnosno turistički nerazvijenim područjima. Koje su mjere kojima će se taj izostanak prihoda nadomjestiti? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
22 Turistička zajednica grada Zagreba Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost , Članak 10. Ovdje bi istaknuli i često pitanje iz prakse koje ovaj prijedlog zakona ne rješava, a potrebno je urediti postupanje kod obveze podnošenja TZ obrasca za novoosnovane pravne ili fizičke osobe – čeka li se završetak poreznog razdoblja i tek onda podnosi TZ obrazac ili se već u godini osnivanja, prema ostvarenom tromjesečnom prihodu/primitku, utvrđuju mjesečni predujmovi za tekuću godinu. Primljeno na znanje Ujedno se napominje da će isto biti riješeno podzakonskim aktom.
23 Turistička zajednica Karlovačke županije Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Članak 11. Prema Nacrtu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači) članarinu će plaćati u paušalnom iznosu prema broju kreveta ili smještajnih jedinica u kampu u domaćinstvu, po izboru jednokratno ili tri puta godišnje, u istim rokovima kao i boravišnu pristojbu. Mogućnost paušalnog i jednokratnog plaćanja Turističke članarine trebala bi se dati i pravnih i fizičkim osobama koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost budući da je plaćanje turističke članarine na mjesečnoj bazi opterećenje. Djelomično prihvaćen Gospodarstvenici će članarinu moći platiti i odjedanput.
24 Turistička zajednica grada Zagreba Evidencija i raspoređivanje članarine, Članak 12. Članak 12. stavak 9. i nadalje ostavlja obvezu mjesečne dostave podataka lokalnim turističkim zajednicama, Hrvatskoj turističkoj zajednici i Ministarstvu turizma o uplatama članarine i to putem sustava eVisitor. Ovakva praksa se nije ostvarila u svih deset godine primjene dosadašnjeg zakona i nejasno je kako će to biti izvedeno putem sustava eVisitor. Moramo napomenuti da se u članku 12. prijedloga zakona ne navode rokovi u kojima financijska institucija raspoređuje sredstva od članarine što je u sadašnjem zakonu postoji i izrazito je bitno u praksi urediti ovo područje pa predlažemo usvajanje postojećeg roka. Nije prihvaćen Važećim Zakonom nije propisana obveza dostave tih podataka putem eVisitora.
25 Turistička zajednica Istarske županije Evidencija i raspoređivanje članarine, Članak 12. čl.12.stavak 4. OBRAZLOŽENJE/MIŠLJENJE/PRIJEDLOG: Obzirom na čl. 59.st.4.Zakona o TZ i promicanju HR turizma u kojem se navodi da troškovi bruto plaće radnika zaposlenih u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 30% ukupnih prihoda turističke zajednice i ako uzmemo da je prosječna bruto plaća jednog zaposlenog 130.000 kn-140.000 kn a svaka TZ mora imati direktora onda da bi se zadovolji kriterij od 30% ukupni prihodi trebali biti min. 450.000 kn. Članak. 59.st.4. Zakona o TZ i promicanju HR turizma automtski je u oprecnosti u odnosu na predmentu odredbu. Prijedlog da se iznos poveća sa 200.000 kn na min.450.000 kn godišnje. Čl.12.st 3. točka 2 i čl.12.st. 6. i 7. OBRAZLOŽENJE/PRIMJEDBA/PRIJEDLOG: Odredbe u crvenom (t.6 i 7.) su NOVE odredbe. Nemamo primjedbi na to da cijeli proces objave Javnih poziva provodi Ured TZIŽ. Novina je također, rapsored sredstava prema indeksaciji u kojoj se u obzir uzima broj nerazvijenih JLS u županiji u odnosu na ukupan broj JLS u županiji, te index nerazvijenosti....dolje tablica kao prilog. U Istri ima 27 nerazvijenih JLS od ukupno 41 JLS, indeks nerazvijenosti je 65,85%, a udio u RH je 5,74 %. Prema navedenom Istra bi trebala dobiti 5,74% od ukupno prikupljneih sredstava za nerazvijene, a do sada je dobivala cca. 8,8%. Do sada je cijeli proces vodila HTZna način da je raspisivla javne pozive i na temelju kvalitete i postignutih bodova prijavljenih projekata raspoređivala sredstva nerazvijenim TZ. Prijašnjih godina Istra je dobivala 200.000.-250.000 kn (TZ), a inicijative cca. 100.000-150.000 kn! Istra u 2017. je izdvojila za nerazvijene (2,5%) – 3.050.000 kn iz BP i 1.470.000 kn iz TČ = 4.520.000 kn a vraca nam se 350.000-400.000 kn (8,8%). Na razini RH, Istra postotno uplaćuje cca. 26% iz BP i 9%TČ. Prijedlog za razmotriti je da se 1,25% (cca. po podacima iz 2017. – 1.525.000kn) rasporedi i ostaje u županiji za potpore nerazvijenim TZ, a da se ostatak od 1,25% dostaviti HTZ-a za raspored drugima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vezano za članak 12. stavak 3. točku 2. i članak 12. stavak 6. i 7., skreće se pozornost da upravo jedinice regionalne uprave najbolje poznaju stanje na svom terenu.
26 Primorsko-goranska županija Evidencija i raspoređivanje članarine, Članak 12. - u točki 4. umjesto „bruto prihod“ manji od 200.000 kuna, zamijeniti: „izvorne bruto prihode (turistička članarina i boravišna pristojba) manje od 300.000,00 kuna godišnje…. - Obrazloženje: povišenje granice nužno je matematički jer ukoliko ostane granica 200.000 kuna, uz nekih 60% prihoda koje pripadaju lokalnoj TZ, niti jedna neće moći zadovoljiti odredbu o visini plaće pa niti zaposliti direktora. Dakle, kako smo prethodno obrazložili, nužno je da i iznos za plaće kod nerazvijenih bude minimalno 40%. Nije prihvaćen Vezano za Zakon o turističkim zajednicama (i plaće), skreće se pozornost da prihodi turističkih zajednica nisu samo turistička pristojba i članarina, nego i prihodi navedeni u članku 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
27 Istarska županija Evidencija i raspoređivanje članarine, Članak 12. Stavak 1., 2., 3. i 4. OBRAZLOŽENJE/MIŠLJENJE/PRIJEDLOG: Obzirom na čl. 59. st. 4. Zakona o TZ i promicanju HR turizma u kojem se navodi da Troškovi bruto plaće radnika zaposlenih u turističkoj zajednici ne smiju prelaziti 30% ukupnih prihoda turističke zajednice i ako uzmemo da je prosječna bruto plaća jednog zaposlenog 130.000 kn-140.000 kn a svaka TZ mora imati direktora onda da bi se zadovoljio kriterij od 30% onda bi ukupni prihodi trebali biti min. 450.000 kn. Članak. 59. st. 4. Zakona o TZ i promicanju HR turizma automatski je u oprečnosti u odnosu na predmetnu odredbu. Stoga predlažemo da se iznos poveća. Stavak 6. i 7. OBRAZLOŽENJE/PRIMJEDBA/PRIJEDLOG: Nemamo primjedbi na to da cijeli proces objave Javnih poziva provodi Ured TZIŽ. Novina je također, raspored sredstava prema indeksaciji u kojoj se u obzir uzima broj nerazvijenih JLS u županiji u odnosu na ukupan broj JLS u županiji, te indeks nerazvijenosti....dolje tablica kao prilog. U Istri ima 27 nerazvijenih JLS od ukupno 41 JLS, indeks nerazvijenosti je 65,85%, a udio u RH je 5,74 %. Prema navedenom Istra bi trebala dobiti 5,74% od ukupno prikupljenih sredstava za nerazvijene, a do sada je dobivala cca. 8,8%. Do sada je cijeli proces vodila HTZ na način da je raspisivala javne pozive i na temelju kvalitete i postignutih bodova prijavljenih projekata raspoređivala sredstva nerazvijenim TZ. Prijašnjih godina Istra je dobivala 200.000.-250.000 kn (TZ), a inicijative cca. 100.000-150.000 kn! Istra u 2017. je izdvojila za nerazvijene (2,5%) – 3.050.000 kn iz BP i 1.470.000 kn iz TČ = 4.520.000 kn a vraća nam se 350.000-400.000 kn (8,8%). Na razini RH, Istra postotno uplaćuje cca. 26% iz BP i 9% TČ. Prijedlog za razmotriti je da se 1,25% (cca. po podacima iz 2017. – 1.525.000 kn) rasporedi i ostaje u županiji za potpore nerazvijenim TZ, a da se ostatak od 1,25% dostaviti HTZ-a za raspored drugima. Nebrojeno puta smo razno razne prijedloge rasporeda BP za nerazvijene slali i predlagali MINT-u u tijeku procesa izrade predmetnih Zakona i nikada niti jedan nije bio razmotren. Nije prihvaćen Vezano za Zakon o turističkim zajednicama (i plaće), skreće se pozornost da prihodi turističkih zajednica nisu samo turistička pristojba i članarina, nego i prihodi navedeni u članku 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Vezano za stavak 6. i 7. - prima se na znanje.
28 Turistička zajednica mjesta Zlarin Evidencija i raspoređivanje članarine, Članak 12. Vijeće Turističke zajednice mjesta Zlarin ima primjedbu na raspodjelu i duplo financiranje za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (2%) i za razvojne projekte i programe za turistički nerazvijena područja (7,5%) tim više što će se turističke zajednice udruživati i moći koristiti oba programa. Predlažemo izmjenu na način da se od ukupno prihodovanih sredstava 3% doznačuje Poreznoj upravi, 3% za programe i projekte za turistički nerazvijena područja, 2% za projekte i programe udruženih turističkih zajednica, 62% lokalnoj turističkoj zajednici, 15% regionalnoj te 15% Hrvatskoj turističkoj zajednici. Ovdje još jednom ističemo da se svi postotci moraju oduzimati od ukupno ostvarenih prihoda turističke članarine, a ne od dijela koji pripada lokalnoj turističkoj zajednici kao što je sada slučaj. Napominjemo i da sve stavke moraju biti jasno iskazane pa tako i postotak koji se uplaćuje Poreznoj upravi. - Upućujemo primjedbu i na članak 12. stavka 5. koji kaže da će se sredstva od članarina koje plaćaju banke raspoređivati na lokalne i regionalne turističke zajednice prema broju stanovnika općine ili gradova, odnosno županija. Naš prijedlog je da se sredstva raspoređuju prema broju ukupno ostvarenih noćenja za svako pojedino područje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
29 Lidija Zečić NADZOR, Članak 15. Nadzor nad provođenjem ovog Zakona bi svakako trebalo prenijeti i na sustav Turističkih zajednica kod fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači). Nije prihvaćen Takva odredba bi bila u suprotnosti sa Zakonom o sustavu državne uprave.
30 Turistička zajednica Istarske županije PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 21. Čl.21. stavak 2. Mišljenja smo da predmetni stavak treba izbrisati jer Zakon stupa na snagu 01.01.2020. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
31 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 21. Ovaj Zakon se lobira po ministarstvima već dugo. Iz MINGO imamo informacije da je bilo obećanje da će se Zakon mijenjati još lani s primjenom u 2018. godini, pa su Turističke zajednice izlobirale da se produži još godina dana. Sada napokon imamo Zakon na eSavjetovanju s primjenom tek od 2020? Smatramo to nedopustivim i nekorektnim i tražimo da sve djelatnosti koje su predviđene za brisanje s popisa obveznika plaćanja turističke članarine to mogu koristiti već za 2019. godinu. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
32 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Već smo dali komentar da je nužno Zakon početi primjenjivati od 01.01.2019., bar u dijelu koji se odnosi na oslobađanje određenih djelatnosti plaćanja ovog nameta. Imamo potrebu još jednom naglasiti nužnost promtne primjene, posebno u svjetlu novih informacija koje je na sjednici Turističko poslovnog vijeća HGK, državni tajnik iz Ministarstva turizma Tonći Glavina iznio - a to je činjenica da 53% privatnih iznajmljivača NE plaća godinama ni lipe članarine HTZ-u!!! Ovo je samo argument da se izmjene primjene promptno! U suprotnom, i dalje ćemo svi koji ne trebamo plaćati - plaćati umjesto onih koji diretkno žive i ostvaruju prihode od turizma. To nije prihvatljivo i teško da se može naći argument za ovo što predlažete ovim zakonom (početak 2020.) Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
33 Vibor Cipan PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Nužno je članak 22. ovog zakona promijeniti na način da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Naime, Vlada je, kao i resorno ministarstvo, u više navrata najavljivala značajnije smanjivanje (para)fiskalnih nameta u poduzetništvu te bi stupanjem na snagu ovog zakona 1.1.2019. bio postignut značajniji učinak i brže rasterećenje nego da se čeka još dodatnih godinu dana. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
34 Tatjana Schneider PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Budući da je utvrđeno da se određene djelatnosti izuzimaju iz obveze obračuna i plačanja članarine TZ, produžiti tu obvezu još godinu dana, smatram nepotrebnom "kaznom" i nepravednim opterećenjem na poduzetnike. Parafraziram - da vi ne bi trebali plaćati članarinu turističkim zajednicama, ali budući da je godinama već plaćate, dajte još jednu... Ovo je bio nepotreban i čudan namet nekim djelatnostima, te bi se ranijim ukidanjem bar djelomično poništio osjećaj da plaćamo i što trebamo i što ne trebamo. Retorika rasterećenja pada u vodu kad je sa odgodom od godinu dana. Tko zna šta će biti za godinu dana. Ukoliko je uviđena potreba za promjenom, zašto je ne uvesti odmah? Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
35 Diana Tomičić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Zakon mora stupiti na snagu 01.01.2019. - u čemu je smisao rasterećenja, ako se odgađa primjena još za cijelu godinu. Ako je analizom ustanovljeno da navedene djelatnosti ne trebaju plaćati turističku članarinu, koji je argument da to neporezno davanje plaćaju još jednu cijelu godinu - osim "Harač, harač, rajo treba!!!". Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
36 Danijela Jozić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Smatram kako bi Zakon trebao stupiti na snagu 01.01.2019. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
37 ADELA d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst čl, 22. na sljedeće: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Sve predujmove plaćene 2018. nulirati, nema niti jedan argument za plaćanje cijelu godinu članarine i nazivati to rasterećenjem. U stvari se iskreno nadamo da je 2020.g u Vašem prijedlogu tiskarska greška pa bi bilo dobro da ju ispravite. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
38 Marko Mrvelj PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ne vidim razloga da se čeka cijelu godinu dana sa primjenom, jer je jedan od ciljeva rasterećenje gospodarstva. Predlažem promjenu: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
39 dot71 d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst članka 22. da glasi na slijedeći način: " Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. " Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
40 Saša Debeljak PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Smatram da bi čl. 22 trebalo promijeniti na način da Zakon stupa na snagu sa 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti pod zakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
41 TIS - Objektni informacijski sustavi d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst članka 22. da glasi na slijedeći način: " Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. " Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
42 Mario Mucalo PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ima li razlog zbog kojeg ova izmjena čeka do 1.1.2020.? Predlažem izmijenit tekst u: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
43 Andreja Prejel PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst članka 22. : "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
44 Frane Borozan PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst članka 22. na sljedeći način: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nema nikakvoga razlog čekati 2020g. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
45 Ana Berić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Promjene Zakona po akcijskom planu bile su predviđene za 2018. godinu pa smatram da nema razloga da se primjena odgađa za još godinu dana. Izmijeniti tekst članka 22. da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
46 Damir Heinrich PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Predlažem da se članak 22. promijeni u "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1.siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
47 Fontik d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Obveznici plaćanja članarine su djelatnosti na čije prihode turizam, niti aktivnosti turističke zajednice nemaju nikakvih utjecaja. Prvenstveno mislim na djelatnost Računovodstva, koja je prema sada važećem Zakonu obveznik turističke zajednice. Kako već godinama plaćamo turističku zajednicu ,hitno je potrebno to ispraviti. Stoga članak 22 treba glasiti: „Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.“ Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
48 Perpetuum Mobile d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst članka 22. da glasi na slijedeći način: " Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. " Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
49 Nina Dražić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Članak 22. izmijeniti tako da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1.siječnja 2019.godine." Hvalimo se uspjesima u turizmu; vjerujem da će TZ preživjeti jednu godinu ranije i bez moje članarine! Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
50 Anita Rupnik PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Za rasterećenje poduzetništva ne možemo čekati još jednu godinu da krene ovaj Zakon i stupi na snagu samim time što u djelatnosti kojoj obavljam u proteklih 20 godina nikada kod mene uslugu nije tražio turista. Za mene bi primjena navedenog značila plaćanja još jednu godinu bespotrebnog nameta. S toga predlažem da se u tekstu čl.22 dan stupanja na snagu promjeni u 01.01.2019. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
51 Irena Đuranović PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. "U obrazloženju predloženih izmjena iz Ministarstva turizma ističu da polaze od Nacionalnog programa reformi 2016. te odluke Vlade usvojene 27. srpnja o popisu neporeznih davanja koja će se ukinuti i/ili smanjiti u 2016. i 2017." ovo je citat od 7.10.2016. sa stranica vašeg ministarstva https://mint.gov.hr/print.aspx?id=11128&url=print.. Nema čekanja do 1.1.2020. za djelatnosti koje će tada prestati plaćati, čekamo po vama već dvije godine, a trebalo je ukinuti već u 2017. Primjena mora biti od 1.1.2019. !!!!! Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
52 Željka Žganec-Peras PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ima dovoljno vremena da se usvoji i da stupanje Zakona na sagu bude 01. siječnja 2019. Čl. 22 treba glasiti : Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
53 Darko Balog PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Pošto su promjene Zakona po akcijskom planu bile predviđene za 2018. godinu nema razloga da se primjena odgađa za još godinu dana. Izmijeniti tekst članka 22. da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
54 FIDES PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Važećim Zakonom obveznici plaćanja članarine su djelatnosti na čije prihode turizam, niti aktivnosti Turističkih zajednica, apsolutno nemaju nikakvih utjecaja. Budući da nekoliko godina plaćaju nešto od čega nemaju apsolutno nikakve koristi, a u svrhu rasterećenja poduzetništva, predlažem da članak 22 glasi: „Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.“ Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
55 Božica Ištvanić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Prijedlog Zakona je objavljen 2018. godine, te ima dovoljno vremena da se usvoji i da stupanje Zakona na sagu bude 01. siječnja 2019. Čl. 22 treba glasiti : Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
56 Slaven Bačelić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Nekorektno je da se najavljena izmjena Zakona najavi za 2018. a onda se produži rok na 1.1.2020. bez nekakvog razumnog objašnjenja. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
57 Srđan Stanić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. S obzirom da određene djelatnosti poput IT-a godinama nepotrebno plaćaju članarinu HTZ-u, neopravdano je da zakon stupa na snagu tek početkom 2020. godine. Predlažem izmjenu sadržaja ovog članka u sljedeće: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
58 Frane Cvitanić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Zašto čekati 2020. godinu? Kome će to koristiti? Mišljenja sam da bi zakon trebao stupiti na snagu od 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
59 Dražen Oreščanin PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Zakon se treba početi primjenjivati od. 1.1.2019. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
60 ViagemIT d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Zakon treba stupiti na snagu 1.1.2019. Čemu čekati? Razlog čekanja ne može biti činjenica da ne možete pokrpati rupu nastalu ukidanjem, jer ovaj namet ionako nema apsolutnog smisla za djelatnosti koje nemaju veze s turizmom. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
61 Božidar Ševo PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmijeniti tekst članka 22. da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Zašto se treba čekati 2020. godina da ovaj zakon krene s provedbom? Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
62 Goran Luketić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Smatram da bi zakon trebao stupiti na snagu od 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
63 KNJIGOVODSTVENI SERVIS OMNIA J.D.O.O. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Stvarno ne vidim čemu još jedna godina tog nameta, ako želite rasteretiti poduzetnike koji tako i tako plaćaju namet od kojeg nemaju ama baš ništa, rasteretite nas s datumom 01.01.2019., a ne da neko rasterećenje čekamo dodatnih godinu dana. Predujmove uplaćene tijekom 2018 nuliramo sa završnim izvještajem za 2018, i to je to, a ne da se sve to produžuje na još jednu godinu poslovanja, kako biste Vi skupili više novca u državnu blagajnu za promicanje turizma. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
64 Informatika Fortuno d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Smatram da bi zakon trebao stupiti na snagu od 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
65 Boris Bengez PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Shvaćam da je ovaj Zakon dio paketa zakona koji uređuju HTZ s primjenom od 2020. No, smatram da bi izmjene u dijelu oslobođenja navedenih djelatnosti od plaćanja, trebale stupiti na snagu najkasnije s 01.01.2019. Sami ste ustvrdili da nema razloga da ove djelatnosti plaćaju "članarinu", a plaćale su ove "članarine" GODINAMA, stoga je jedino pravedno istog trena staviti oslobođenje na snagu, jer nema razloga zašto se ova prethodno "kriva" odluka nebi ispravila odmah. Nemoramo čekati godinu dana da ispravimo pogrešku koja je uočena. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
66 Carpet d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Definitivno izmijeniti tekst članka 22. da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Zašto čekati još godinu dana za primjenu istog? Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
67 Ana Dujmović PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmijeniti tekst članka 22. da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
68 Ivona Abramović PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst čl, 22. na sljedeće: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Dovoljno dugo smo plaćali turističku članarinu na djelatnost koja nema apsolutno nikakve veze s turizmom, pa predlažem što raniju promjenu istog. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
69 Vesna Varšava PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Nema razloga za odgodu do 2020.godine, čekamo nekolik godina oslobođenje od plaćanja članarine i tražimo izmjenu članka: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1.siječnja 2019.godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
70 Pametni upiti d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Apeliramo da se zakon objavi u Narodnim novinama i stupi na snagu od 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
71 Binaria d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ne postoji razumna argumentacija za odgađanje primjene ovog zakona, stoga promijeniti članak 22 da glasi: Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
72 Josip Pokrajcic PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Predlažem sljedeću izmjenu vezanu za Članak 22. : "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
73 Astra poslovni inženjering PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Shvaćamo da je ovaj Zakon dio paketa zakona koji uređuju HTZ s primjenom od 2020. No, smatramo da bi izmjene u dijelu oslobođenja navedenih djelatnosti od plaćanja, trebale stupiti na snagu odmah, najkasnije s 01.01.2019. To su djelatnosti koje i do sada nisu imale direktne veze s turizmom, a plaćale su ove "članarine", stoga je jedino fer i pravedno istog trena staviti oslobođenje na snagu. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
74 Dražen Đurinić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmijeniti tekst članka 22. da glasi: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
75 Slađana Vukosavljević PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
76 KLASTER HRVATSKIH PROIZVOĐAČA RAČUNALNIH IGARA PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Predlažemo da se Članak 22. izmjeni na slijedeći način: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
77 Toni Frankola PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst članka 22. na sljedeći način: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
78 Josip Katalinić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Ovaj zakon MORA stupiti na snagu odmah s 01.01.2019. Koji je smisao odgode ili još bolje, koji je smisao plaćanja harača jednoj o najprofitabilnijih gospodarskih grana u HR? Zašto ne plaćamo harač npr informatičkoj industriji. Pa da i mi možemo putovati na tuđi račun. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
79 Gordana Muraja PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. S obzirom na sve one koji će stupanjem na snagu biti oslobođeni plaćanja ovog nameta, i s obzirom na to da ni prije nisu imali nikakve veze s turizmom smatram da ih čim prije te obveze treba osloboditi i da zakon treba stupiti na snagu 1.1.2019. Rasterećenje je obećano prije nekoliko godina, nema razloga da se više odgađa! Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
80 Antonio Perić-Mažar PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. tražimo primjenu Zakona s 01.01.2019., nema nikakvog razloga za čekati 2020 godinu Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
81 Milan Puvača PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Prijedlog izmjene: ...a stupa na snagu od 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakoni se ne mogu donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da idu u dva čitanja. također za njihovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte.
82 HashCode PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Predlažem izmjenu teksta: Ovaj Zakon objavit ce se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
83 Mihovil Barančić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjeniti tekst članka 22. da glasi na slijedeći način: " Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. " Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
84 Vedran Đidara PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. S obzirom da se ovaj zakon već dugo očekuje te da ce njegova primjena izravno olakšati poslovanje malim i srednjim poduzetnicima iz sektora koji nemaju dodirnih točaka sa turističkim zajednicama nema opravdanog razloga za odgađanje stupanja na snagu sve do 2020. godine. Poznato je da je ovaj zakon i u planovima vlade za 2018. godinu. Predlažem novi tekst: Ovaj Zakon objavit ce se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
85 ANTONIJA ROZALIJA KALEMBER PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Izmjena Zakona o turističkim članarinama je u planu već neko vrijeme i nema potrebe da se odgađa godinu dana. Uključena je u Akcijski plan Vlade za 2018.g. Izmjeniti tekst članka da glasi na slijedeći način: " Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. " Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
86 Višnja Željeznjak PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. S obzirom da određene djelatnosti poput IT-a godinama nepotrebno plaćaju članarinu HTZ-u, neprihvatljivo je da zakon stupa na snagu tek početkom 2020. godine. Temeljem obećanja Hrvatske Vlade o poreznom rasterećenju gospodarstva, tražim promptnu primjenu ovog zakona. Stoga predlažem izmjenu sadržaja ovog članka u sljedeće: "Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine." Nije prihvaćen Zakon se ne može donijeti do kraja 2018.godine, s obzirom da je predviđeno da će ići u saborsku proceduru u dva čitanja. Također za njegovu primjenu potrebno je donijeti podzakonske akte te omogućiti sustavu turističkih zajednica i drugim subjektima da se upoznaju s novim odredbama Zakona.
87 Damir Heinrich OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA, Uz članak 5. Nije mi jasna korelacija članka 4 i 5. Naime u članku 4 je obveznik plaćanja članarine definiran kao : "Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično , a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti na području lokalne/lokalnih turističkih zajednica koja/koje su osnovane sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica , plaća članarinu turističkoj zajednici." Dok u članku 5. se taksativno navode djelatnosti prema kojima je pravna ili fizička osoba dužna plaćati doprinos TZ. Ne mogu naći vezu između članka 4. i npr. djelatnosti 66.12 (posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima). Prihvaćen Prihvaća se na način da će navedena djelatnost biti određena kao i u važećem Zakonu, tj. da su obveznici plaćanja članarine iz navedene djelatnosti NKD 66.12 mjenjačnice.