Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona S obzirom na najavljene izmjene Ovršnog zakona, sukladno ovlasti iz članka 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), u očekivanju teksta prijedloga zakona, ukazujemo na potrebu da se prilikom intervencija u ovom području osobito vodi računa o zaštiti djece kao ovrhovoditelja u postupcima radi ostvarenja uzdržavanja te u postupcima radi iseljenja ovršenika s djecom. Podsjećamo na obvezu da u svim akcijama koje se odnose na djecu, najbolji interes djece mora imati prednost. Sukladno tome zalažemo se za: - učinkovitije ovršne postupke - smanjenje troškova postupka u interesu djece - skraćivanje rokova radi ostvarenja uzdržavanja - reguliranje pitanja razmjernog namirenja tražbina u slučajevima ovrhe na novčanim sredstvima u situaciji kada pravo na uzdržavanje ostvaruje veći broj djece - osiguranje ostvarivanja prava na uzdržavanje u slučaju uplate iznosa uzdržavanja na blokirani račun - osiguranje prvenstvenog reda namirenja uzdržavanja djeteta i onemogućavanje manipulacija obveznika uzdržavanja u svrhu izbjegavanja ovrhe radi naplate uzdržavanja - u slučaju povećanja iznosa tražbine za koji se ne može provesti ovrha na nekretnini, predviđanje izuzetka radi prisilnog ostvarenja tražbine radi zakonskoga uzdržavanja djece, tražbine radi naknade štete i drugih potraživanja u korist djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona PROBLEM DVA PROVEDBENA TIJELA – UVOĐENJE SUDOVA UZ JAVNE BILJEŽNIKE To je velik problem. Smatramo kako svako uvođenje sudova u bilo koji postupak i bilo koju fazu gdje to nije nužno, a ovdje nije, može značiti samo jedno (jer je to uvijek to značilo) – značajno produljenje postupka uz velike dodatne komplikacije. Općepoznata je činjenica da postupci temeljem ovršnih isprava koje vode sudovi izuzetno dugo traju, a poznato je i da sudovi nemaju kapaciteta niti vremena da se bave i sa dodatnih 700.000 ovrha temeljem vjerodostojne isprave godišnje. Iako je ovdje uloga suda „samo formalna“ i „kontrolna“, vrlo je jasno kako svako uvođenje sudova koji za isti nisu i ne mogu biti spremni može značiti samo ovršnu katastrofu. Svaki će se pravnik nerado prisjetiti vremena u kojima su sudovi vodili i ovršne postupke temeljem vjerodostojnih isprava. Zna se kako je to funkcioniralo – tj. nije funkcioniralo uopće. To je bio „postupak zbog provođenja postupka“, tek toliko da se može reći da se „nešto radi“, prema zastarjelom komunističkom principu. I zato su ti postupci dani u nadležnost javnim bilježnicima. A sada, mnogo godina kasnije, mi se - vraćamo tome principu. Možemo ovdje usporediti vrijeme potrebno za iskazivanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti na sudu i kod javnog bilježnika: na sudu je to i 1-3 godine, a kod javnog bilježnika, 1 – 3 mjeseca. Kod javnog bilježnika, nakon 1 mjeseca od pokretanja postupka, i 60% predmeta je pravomoćno, a nakon 3 mjeseca, i preko 95%. To je učinkovitost. Zašto dirati u sistem koji odlično funkcionira? Zna se da će sudovima i za jednostavno „udaranje štambilja“ rješenja o ovrsi, biti potrebno i 12 mjeseci više nego što je to potrebno javnom bilježniku. Niti sva elektronifikacija tu neće dovoljno pomoći ubrzanju postupka. Ovime neće biti oštećeni samo ovrhovoditelji koji će do ispunjenja svoje tražbine čekati i 12 puta dulje, već će biti oštećeni i sami ovršenici, kojima će između ostalog, isto toliko porasti i zakonska zatezna kamata. Nadalje, vezano uz presudu suda EU, na koju se svi pozivaju kao izliku da se vrate sudovi: ta presuda nema formalnog utjecaja na važnost, tj ulogu javnih bilježnika u RH. Ona se odnosi na nerezidente. Problem ovrha protiv nerezidenata, koje čine možda par % od ukupnih ovrha, treba rješavati na druge načine, a ne zakomplicirati pravila za ostalih 99% postupaka. Ovo je u suprotnosti sa svrhom i ciljem ovršnog postupka te svim načelima istog: brzina, učinkovitost, promptno rješavanje. Ovim se dakle postupak komplicira i produljuje. Treba raditi na način da se ovršni postupak maksimalno skrati, da se smanji broj radnji, da se skrate rokovi, a ovo nikako nije način. SMANJENJE TROŠKOVA POSTUPKA Nije jasno, kako to da će, unatoč svim zahtjevima pojeftinjenja postupka, postupak ovime u stvari poskupiti u odnosu na dosadašnje stanje. Za najniže iznose dugova, postupak (do početka faze same provedbe ovrhe) će biti skuplji nego do sada (govorimo o iznosima u razredima dugova do 1.000 te od 1.000-3.000 kn), no ništa pretjerano, dok će za iznose duga veće od navedenog, a posebno za iznose veće od 5.000 kn, prilično pojeftiniti. Nije dakle jasno kako da postupak zapravo poskupljuje za onaj dio ovršnih postupaka - do 3.000 kn, a koji je najveći problem društva i koji čini najveći udio ovršnih postupaka? Međutim to nije sve: ima naime jedna stvar koja nije do sada prezentirana kao takva te je prolazila „ispod radara“: kod ovrhe na ovčanim sredstvima, a koja čini i više od 90% ovrha u RH, uz navedene prezentirane troškove, već su uvedeni i veliki troškovi provedbe te ovrhe pred FINOM, u iznosu i do dodatnih 5.000 kn. Dakle, ovrha neće pojeftiniti ni za koga, već će dapače i prilično poskupiti, pošto se svaka ovrha nakon donošenja rješenja o ovrsi mora i provesti, a ovrha se uglavnom provodi pred FINOM, a taj dio postupka košta dodatniih 200-5.000 kn troškova. Gdje je tu pojeftinjenje? Građani nisu i neće biti svjesni što ih je snašlo dok im se ne ovrši iznos sa računa. Dakle, dok Ministarstvo pravosuđa radi na sniženju troškova ovršnog postupka i trsi se na sve moguće načine da nađe prostora za to smanjenje, s druge strane, tvorac Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima – Ministarstvo financija, troškove umnogostručuje. ELEKTRONIFIKACIJA Apsoltno pozitivna točka prijedloga novog Ovršnog zakona. No da bi elektronifikacija polučila traženi učinak, potrebna je provedba sveobuhvatne elektronifikacije koja bi bila napravljena tako da se automatizira apsolutno sve, svaka faza postupka i svaka radnja u postupku: od popunjavanja ovršnog prijedloga, opcija koje sustav uopće nudi, povezivanja sustava sa sustavom državne uprave, dodjele predmeta u rad, preispitivanja od strane samog sustava značajki i sadržaja ovršnog prijedloga, automatskog donošenja rješenja o ovrsi i klauzule ovršnosti, elektronička dostava i slično, automatsko elektroničko slanje na provedbu, elektronička provedba. Kada bi bila provedena takva elektronifikacija, bilo bi sasvim svejedno koje tijelo bi bilo u potpisu navedenih rješenja. No nije sigurno, iako bi se trebalo, hoće li se u Hrvatskoj ići tako duboko u postupak elektronifikacije. Trenutno se u praksi ne provodi ni elektronifikacija dijela parničnog postupka koja je propisana prije više godina te je pitanje funkcionira li on u tehničkom smislu u praksi, a tehnički zahtjev za sveobuhvatnom elektonifikacijom ovrha, koje su neusporedivo mnogobrojnijie, puno je kompleksniji, no apsolutno izvediv (primjer susjedne nam Slovenije gdje je elektronifikacija provođena od 2004.-2008. (ne zato što se radilo sporo, već zato što jednostavno tehnički nije moguće u potpunosti osposobiti jedan tako velik sustav za besprijekorno funkcioniranje u praksi preko noći), pod tutorstvom SR Njemačke, što je rezultiralo nagradom Kristalna vaga Europske komisije i Vijeća europe). Bez sveobuhvatne elektronifikacije, postupak treba do daljnjega ostati u nadležnosti jednog, dokazano učinkovitog tijela, a to su javni bilježnici i to na način kako je bilo i do sada, bez izmjena. UKIDANJE OVRHE NA PRIMANJIMA Ovaj se institut ne bi smio ukidati. Prvenstveno zbog mnogobrojnih subjekata (njih preko 100.000, pa i do 300.000) koji primaju isplatu na ruke. Tu dakle uopće ne bi bila moguća ovrha na novčanim sredstvima, pošto novac nikada niti neće doći do računa. Nužno je stoga, ili ostaviti ovrhu na primanjima kao institut, ili prethodno naći način kako osigurati da bilo kakva stalna novčana primanja jednostavno nije moguće isplaćivati na ruke. Nadalje tu je i isplata primanja na račune otvorene u inozemnim bankama, radi izbjegavanja ovrhe ili drugih razloga, a čega je sve više. Dakle, prije olakšavanja posla poslodvacima, nužno je ipak osigurati i vjerovnike. Nije prihvaćen Vraćanjem ovršnog postupka pod nadzor suda uz digitalizaciju postupka i elektroničko podnošenje prijedloga za ovrhu, odnosno elektroničku komunikaciju, postupci će se koncentrirati, a uz uključivanje javnih bilježnika kao povjerenika suda i ubrzati. Predlaže se da postupke na sudu uz suca pojedinca vode i sudski savjetnici, što će uz povećane kapacitete sudaca i sudskih savjetnika zbog reorganizacije i spajanja prekršajnih sudova s općinskima, dovesti do ubrzanja postupka. U odnosu na postupke s prekograničnim učinkom napominjemo kako svaki postupak može potencijalno imati prekogranični učinak, zbog čega je nužno postupak vratiti pod okrilje suda i omogućiti ovrhovoditeljima jednostavniji postupak naplate i u drugim državama članicama Europske unije. Prijedlog je da se troškovi postupka fiksiraju na određeni iznos koji će se raspoređivati u određenim omjerima između tijela koja sudjeluju u postupku, uključujući i FINA-u. Također, uvođenjem obrazaca smanjiti će se mogućnost pogrešaka i omogućiti jednostavnije podnošenje prijedloga za ovrhu, a time i jeftiniji i brži postupak. Ministarstvo pravosuđa radi na digitalizaciji procesa pred sudom te od listopada 2017. na uvođenju elektroničke komunikacije na sve trgovačke, a posljedično i na općinske sudove u Republici Hrvatskoj, što će u velikoj mjeri ubrzati sudske postupke, kao i komunikaciju suda s ostalim tijelima u postupku. Prijedlog je da se ovrha na plaći i stalnim novčanim sredstvima spoji s ovrhom na novčanim sredstvima po računu radi uspostavljanja jedinstvenog redoslijeda provedbe ovrhe, dok u slučaju poslodavaca koji plaću isplaćuju u gotovini prijedlog je da sud na prijedlog ovrhovoditelja zabrani ispunjenje novčanih obveza ovršeniku u gotovom novcu i naloži im da do drukčije obavijesti suda sve novčane obveze prema ovršeniku moraju ispunjavati uplatom novčanih sredstva na račun ovršenika otvoren kod banke u Republici Hrvatskoj, kako bi se izbjegle isplate primanja na račune u inozemstvo te u slučaju ovrhe obvezati poslodavce na isplatu plaće na račun.
3 Goran Gudlin Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona Poštovanje, kada će biti kreiran Nacrt novog ovršnog zakona, hvala. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga Ovršnog zakona će u kraćem roku biti upućen na javno savjetovanje.
4 Jelena Čuveljak Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona Prvo moram primjetiti da se Analiza stanja ne mijenja već 20 godina sa gotovo svakom izmjenom OZ-a. No, kako se u ovršnom postupku primjenjuje pravna stečevina Europske unije, nadam se da novi zakon neće dovesti do problema vezanih uz primjenu tih pravila. Nadalje predlažem da neka pravila iz Europskog naloga za blokadu računa uvrstimo u Ovršni zakon (kao npr. mogućnost da protivnik osiguranja da nalog banci da se iz blokiranih sredstava podmiri tražbina vjerovnika, može se razmisliti i o dostavi rješenja i dr.) Iako je ovo načelno, kako sudska kontrola može smanjiti visoke troškove ovrhe, jer oni za sada nisu krivo određeni. U pogledu dostave, da li će svaki građanin dobiti e poštanski sandučić i opremu da to može koristiti? Glede ovrhe na temelju vjerodostojne isprave - postojeći postupak je iznimno kompliciran i za vjerovnike nepraktičan a za dužnike nejasan i skup, a kako ste opisali - bojim se da će to biti jako komplicirano za vjerovnike i dugotrajno, šteta što se ne uvede sustav kao u Sloveniji ili Austriji gdje je cijeli postupak elektronički, brz i jednostavan. Nadam se da obrasci neće izazvati više problema nego rješenja (kao što su obrasci u stečajnom postupku). U pogledu fiducija, za kojeg je predloženo ukidanje, napominje se i veliki broj slučajeva zbog kojih je on bio koristan za građane. Da pojasnim: ako dužnik ne vrati dug, predajom nekretnine u punopravno vlasništvo fiducijarnog vjerovnika prestaje cjelokupna tražbina dužnika, dok u slučaju prodaje nekretnine pod hipotekom sve ovisi o prodajnoj cijeni. Tako ako cijena nije bila dostatna za namirenje tražbine, dužnik i dalje duguje vjerovniku razliku - dakle ostao je i bez imovine (nekretnine) i još mora platiti (on ili njegovi jamci i sl). U praksi su zbog velikog broja preuzetih nekretnina banke prestale nuditi fiducij. Dakle, oba instituta (hipoteka i fiducij) imaju svojih prednosti i mana, stoga smatram da je jako loša odluka da se institut fiducija ukine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Loris Gergorić Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona Ovrši zakon kao i Rješenja državnih tijela koja su blokirala sva sredstva ovršenika u prethodnom ili u postupku nigdje ne predviđaju mogućnost kako ovršeniku omogućiti plaćanje svih pristojbi u postupku bez kojih nema žalbi i svih ostalih zakonom obveznih postupka za ovršenika . Npr., nakon blokade svih računa ovršenika ili poreznog obveznika ili ….., ovršenik je dužan odjaviti tablice automobila jer je isti predmet ovrhe. Za povrat tablice automobila, a koje je ovršenik prethodno kupio, država ne vrača novac već za istu uslugu traži još 20 Kuna. Ako ih ovršenik nema ide kazna u visini 5000 Kn. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Ivan Lustek Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona U ovrsni zakon treba unjeti rok zastare od 3 godine bez obzira od koga je ovrha pokrenuta,i sve stare ovrhe obustaviti,koje su nenaplative,onemoguciti nikoga da osim suda iste provodi..dic malo place da ljudi imaju kako podmirovat troskove koje imaju pa niko nece bit duzan... Nije prihvaćen Građanski postupci ne poznaju institut apsolutne zastare te je osnovno pravilo građanskih postupaka da se obveze moraju ispuniti.
7 IVAN DUŠAN Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga ovršnog zakona, Obrazac prethodne procjene - Nacrt prijedloga ovršnog zakona Vezano za rečenicu koja glasi: "Jedan od problema koji se predlaže riješiti ovim Zakonom jesu troškovi ovršnog postupka koji će se ovim zakonom smanjiti i staviti pod nadzor suda (sudska kontrola)." - predlažem da se iza riječi ovršnog postupka" dodaju riječi "i ograničiti iznos zateznih kamata". Važnpo je ograničiti iznos zateznih kamata koje se mogu naplatiti u ovršnom postupku Primljeno na znanje Primljeno na znanje.