Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Anušić PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM Prijedlog Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem ne donosi nikakve promjene u model beneficiranog staža. S liste beneficiranih radnih mjesta skidaju se radna mjesta bez zaposlenih u RH, za neka se zanimanja u prijevozu beneficija snižava za jedan ili dva mjeseca, a na listu se dodaje kabinsko osoblje, premda tako ispada da moderna tehnologija u avionima donosi veći rizik nego stara. Koncept beneficiranog staža star je preko 50 godina, datira iz vremena jednog zaposlenja za cijeli život. Nesposobnost za obavljanje istog posla rješavala se prijevremenim umirovljenjem kroz umjetno uvećavanje staža, spuštanje dobne granice za umirovljenje, uz dodatni trošak (doprinos) na teret poslodavca. Prekvalifikacija i cjeloživotno učenje nisu bile opcije. Nažalost, i danas za teška i rizična zanimanja primjenjujemo isti pristup. Međugeneracijska solidarnost je dvosmjerna cesta. Sposobni za rad trebali bi raditi i doprinositi, a ne primati mirovinu. Nitko ne spori da nije isto biti baletni ili operni umjetnik ili ronilac u 30oj ili 60oj godini života, ali taj posao se ne mora raditi cijeli život. Umjesto prijevremene mirovine, osoba se može baviti nekim drugim poslom. Beneficirana zanimanja ne bi tebala ići u prijevremenu mirovinu po automatizmu. Dodatni doprinos za vrijeme rada na beneficiranom random mjestu mogao bi se uplaćivati na osobni račun, kojeg bi osoba na teškim zanimanjima mogla umjesto prijevremene mirovine povući kasnije i ostvariti veću mirovinu. Motiv zaposlenika u tom bi slučaju bio ostanak na tržištu rada umjesto povlačenja s njega. Opcija prijevremene mirovine mogla bi se i dalje koristiti uz najnižu dobnu granicu, uz posljedično nižu mirovinu. Zakon o mirovinskom osiguranju, međutim, određuje da se svi osiguranici s beneficiranim radnim stažom vraćaju u prvi stup, a oni kojima se već odredila drugostupna mirovina, mogu se predomisliti, zatražiti preračun i vratiti u prvi stup. Današnji svijet rada potpuno je drugačiji. Umjesto jednog zaposlenja u životu, osobe ih promijene desetak. U teška zanimanja ulazi se i izlazi brže i češće nego prije. Za sve koji dio karijere provode u beneficiranom zanimanju, ulaze ili izlaze iz njega, mehanizam osobnog računa i dodatne štednje, koji bi mogao stimulirati ostanak u svijetu rada, trajno se zatvara. Umjesto predloženih kozmetičkih rješenja trebali bismo pripremiti sustavnu reformu za prilagodbu ovog dijela mirovinskog sustava modernom tržištu rada. (stavovi ne odražavaju stavove institucije u kojoj sam zaposlen) Nije prihvaćen Predloženi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem temelji se na stručnoj analizi radnih mjesta i zanimanja provedenoj od strane stručnjaka medicine rada i zaštite na radu sukladno kojoj se staž osiguranja s povećanim trajanjem omogućuje samo na onim radnim mjestima i zanimanjima na kojima, unatoč svim primijenjenim mjerama zaštite na radu, može doći do oštećenja zdravlja. Staž osiguranja s povećanim trajanjem utvrđuje se za ona radna mjesta i zanimanja na kojima se kod više od 50% radnika očekuju bolesti uzrokovane uvjetima rada koje dovode do smanjenja radne sposobnosti prije stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu. Napominjemo kako osoba kojoj se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ne ide po automatizmu ranije u starosnu mirovinu, već može nastaviti raditi i nakon ispunjenja prvih uvjeta za starosnu mirovinu. Prekvalifikacija i cjeloživotno učenje nisu predmet ovoga Zakona. Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju staža osiguranja s povećanim trajanjem uređeni su Zakonom o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) i nisu predmet ovoga Zakona.
2 Marina Držaić PRIJEDLOG ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM Ne želim se osvrtati na odredbe prijedloga zakona, nego čestitati predlagatelju na dobro pripremljenom prijedlogu. Naime , čak je i u obrazloženju napisano da se ispravlja nepravda prema pojedinim dijagnozama s kojima treba moći živjeti i raditi. Vjerujem da govorim u ime mnogih osoba oboljelih od SLE i sličnih težih dijagnoza. U moje i njihovo ime hvala ministru i njegovim suradnicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo se na Vašim komentarima.
3 Sindikat tehničkog pregleda vagona i vlakova II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 15. Članak 15. treba glasiti: 1) Kao osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta u željezničkom prometu utvrđuju se: 1. radna mjesta strojovođe elektrovučnih i dizelvučnih vozila za prugu 2. radna mjesta rukovatelja manevre i manevrista 3. radno mjesto prometnika vlakova 4. radno mjesto strojovođe na manevarki 5. radno mjesto pomoćnika strojovođe 6. radno mjesto pregledača vagona 7. radno mjesto skretničar (radnik) koji neposredno (ručno na licu mjesta) rukuje skretnicama. (2) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. stavak 1. ovog članka računa staž osiguranja kao 18 mjeseci. (3) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 2. do 6. ovoga stavka računa se u staž osiguranja kao 16 mjeseci. (4) Svakih 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 7. računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci. KOMENTAR točka 1. stavak 1.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od dva mjeseca jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti strojovođe koja je propisana posebnim propisima i uvećane psihofiziološke napore koji se ne mogu izbjeći zbog samog procesa organizacije rada. Napominjemo da su upravo psihofiziološki napori i cirkadijurni ritam, kojeg Vi zanemarujete, bili osnova za utvrđivanje staža osiguranja kao 18. mjeseci. Prema ovom prijedlogu ugrožava se sigurnost željezničkog prometa i nemoguće je očekivati da će strojovođe moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. KOMENTAR točka 1. stavak 2.: Zadržati istu razinu prava, jer se za ta radna mjesta ništa nije promijenilo. Taj posao zahtjeva rad s vozilima u pokretu, penjanje na njih, iskakanje, zaustavljanje i sl. Nemoguće je s više od 57 godina života obavljati taj posao. KOMENTAR točka 1. stavak 3.: a) Prebrojavanje za ostvarivanje tog prava vrvi pogreškama i privatnim tumačenjem koji vlakovi se broje, a koji ne. HŽI pri utvrđivanju broja vlakova tumači da se broje samo određeni vlakovi, tzv. redoviti vlakovi, iako su svakodnevno u prometu i drugi vlakovi. Zašto postoji vozni red i u njega ucrtani vlakovi koje HŽ ne broji? Očito zbog namjere da se onemogući dio radnika u stjecanju prava na uvećani staž s osnova broja vlakova! b) Uloga komandnog stola u reguliranju kretanja vlakova i/ili manevarskih vožnji upravo je presudna za priznavanje prava na uvećani staž. Komandni stol isključuje suradnike koji postavljaju skretnice, ulazne ili izlazne signale, zaštitne branike na cestovnim prijelazima i sl. Prometnik vlakova (radnik) sve informacije i sve radnje potrebne za sigurno i uredno kretanje vlakova i/ili manevarskih vožnji saznaje tim komandnim stolom i naređuje tim komandnim stolom. Smještaj uređaja ne može biti podloga za pravo na uvećani staž. Ista uloga mu je bez obzira da li je u posebnoj zgradi ili u dijelu zgrade – na 2. ili 3. katu, u cijeloj zgradi ili u dijelu zgrade, u prizemlju, podrumu i sl. KOMENTAR točka 1. stavak 6.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od jednog mjeseca, jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada, te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Rad na ispravnosti i kontroli vagona i vlakova te pregled svih vrsta tereta u svim vremenskim uvjetima, zahtjeva potpunu psihofizičku koncentraciju kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti željezničkog prometa, a samim tim i zaštitu okoline i ljudstva . Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti radnika koja je propisana posebnim propisima. Terenski rad i obavljanje poslova po kolosijecima gdje se odvija promet zahtjeva potpunu koncentraciju koja se s godinama definitivno gubi. Prema ovom prijedlogu nemoguće je očekivati da će radnici moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. Smatramo da su i dosadašnja prava na granici s obzirom na sve navedeno. KOMENTAR točka 1. stavak 7.: Skretničari koji rade u kolodvorima (službenim mjestima) u kojima neposredno (ručno na licu mjesta) ne rukuje skretnicama dobili su naziv skretničar – kolodvorski radnik tako da su isključeni iz uvećanja staža. Za skretničare koji neposredno rukuju skretnicama nisu se ni u jednoj okolnosti stvorili uvjeti za neko smanjenje. Nije prihvaćen Stručnom revizijom radnih mjesta u željezničkom prometu utvrđeno je da je automatizacijom procesa rada i povećanjem sigurnosti u prometu došlo do smanjenja preostalog rizika za razvoj bolesti i gubitak odnosno smanjenje radne sposobnosti. Naglašavamo da se staž osiguranja s povećanim trajanjem računa primjenjuje se samo ako su zaposleni na tim poslovima s punim radnim vremenom, odnosno sa skraćenim radnim vremenom koje se smatra punim radnim vremenom. Sustav staža osiguranja s povećanim trajanjem primjenjuje se samo onda kada nije moguće osposobljavanjem za rad na siguran način, korištenjem uputa za rad na siguran način, korištenjem osobne zaštitne opreme, pridržavanjem zakonskih odredbi o smjenskom radu i redovnom odmoru i sl. štetne uvjete rada svesti na prihvatljivu razinu. Brisanje uvjeta koji se odnose na intenzitet prometa za određena radna mjesta nije prihvatljivo jer upravo to predstavlja granicu kod koje dolazi do utjecaja na zdravlje i radnu sposobnost radnika i zbog čega ti radnici imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem. Vaš prijedlog naziva radnih mjesta u željezničkom prometu znatno proširuje krug osiguranika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem što je protivno cilju ove mirovinske reforme.
4 Sindikat strojovođa Hrvatske II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 15. članak 15. treba glasiti: 1) Kao osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta u željezničkom prometu utvrđuju se: 1. radna mjesta strojovođe "B" kategorije 2. radna mjesta rukovatelja manevre i manevrista 3. radno mjesto prometnika vlakova 4. radno mjesto strojovođa "A" kategorije 5. radno mjesto pomoćnika strojovođe 6. radno mjesto pregledača vagona 7. radno mjesto skretničar (radnik) koji neposredno (ručno na licu mjesta) rukuje skretnicama. (2) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. stavak 1. ovog članka računa staž osiguranja kao 18 mjeseci. (3) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 2. do 6. ovoga stavka računa se u staž osiguranja kao 16 mjeseci. (4) Svakih 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 7. računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci. KOMENTAR točka 1. stavak 1.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od dva mjeseca jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti strojovođe koja je propisana posebnim propisima i uvećane psihofiziološke napore koji se ne mogu izbjeći zbog samog procesa organizacije rada. Napominjemo da su upravo psihofiziološki napori i cirkadijurni ritam, kojeg Vi zanemarujete, bili osnova za utvrđivanje staža osiguranja kao 18. mjeseci. Prema ovom prijedlogu ugrožava se sigurnost željezničkog prometa i nemoguće je očekivati da će strojovođe moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. KOMENTAR točka 1. stavak 2.: Zadržati istu razinu prava, jer se za ta radna mjesta ništa nije promijenilo. Taj posao zahtjeva rad s vozilima u pokretu, penjanje na njih, iskakanje, zaustavljanje i sl. Nemoguće je s više od 57 godina života obavljati taj posao. KOMENTAR točka 1. stavak 3.: a) Prebrojavanje za ostvarivanje tog prava vrvi pogreškama i privatnim tumačenjem koji vlakovi se broje, a koji ne. HŽI pri utvrđivanju broja vlakova tumači da se broje samo određeni vlakovi, tzv. redoviti vlakovi, iako su svakodnevno u prometu i drugi vlakovi. Zašto postoji vozni red i u njega ucrtani vlakovi koje HŽ ne broji? Očito zbog namjere da se onemogući dio radnika u stjecanju prava na uvećani staž s osnova broja vlakova! b) Uloga komandnog stola u reguliranju kretanja vlakova i/ili manevarskih vožnji upravo je presudna za priznavanje prava na uvećani staž. Komandni stol isključuje suradnike koji postavljaju skretnice, ulazne ili izlazne signale, zaštitne branike na cestovnim prijelazima i sl. Prometnik vlakova (radnik) sve informacije i sve radnje potrebne za sigurno i uredno kretanje vlakova i/ili manevarskih vožnji saznaje tim komandnim stolom i naređuje tim komandnim stolom. Smještaj uređaja ne može biti podloga za pravo na uvećani staž. Ista uloga mu je bez obzira da li je u posebnoj zgradi ili u dijelu zgrade – na 2. ili 3. katu, u cijeloj zgradi ili u dijelu zgrade, u prizemlju, podrumu i sl. KOMENTAR točka 1. stavak 6.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od jednog mjeseca, jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada, te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Rad na ispravnosti i kontroli vagona i vlakova te pregled svih vrsta tereta u svim vremenskim uvjetima, zahtjeva potpunu psihofizičku koncentraciju kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti željezničkog prometa, a samim tim i zaštitu okoline i ljudstva . Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti radnika koja je propisana posebnim propisima. Terenski rad i obavljanje poslova po kolosijecima gdje se odvija promet zahtjeva potpunu koncentraciju koja se s godinama definitivno gubi. Prema ovom prijedlogu nemoguće je očekivati da će radnici moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. Smatramo da su i dosadašnja prava na granici s obzirom na sve navedeno. KOMENTAR točka 1. stavak 7.: Skretničari koji rade u kolodvorima (službenim mjestima) u kojima neposredno (ručno na licu mjesta) ne rukuje skretnicama dobili su naziv skretničar – kolodvorski radnik tako da su isključeni iz uvećanja staža. Za skretničare koji neposredno rukuju skretnicama nisu se ni u jednoj okolnosti stvorili uvjeti za neko smanjenje. Nije prihvaćen Stručnom revizijom radnih mjesta u željezničkom prometu utvrđeno je da je automatizacijom procesa rada i povećanjem sigurnosti u prometu došlo do smanjenja preostalog rizika za razvoj bolesti i gubitak odnosno smanjenje radne sposobnosti. Naglašavamo da se staž osiguranja s povećanim trajanjem računa primjenjuje se samo ako su zaposleni na tim poslovima s punim radnim vremenom, odnosno sa skraćenim radnim vremenom koje se smatra punim radnim vremenom. Sustav staža osiguranja s povećanim trajanjem primjenjuje se samo onda kada nije moguće osposobljavanjem za rad na siguran način, korištenjem uputa za rad na siguran način, korištenjem osobne zaštitne opreme, pridržavanjem zakonskih odredbi o smjenskom radu i redovnom odmoru i sl. štetne uvjete rada svesti na prihvatljivu razinu. Brisanje uvjeta koji se odnose na intenzitet prometa za određena radna mjesta nije prihvatljivo jer upravo to predstavlja granicu kod koje dolazi do utjecaja na zdravlje i radnu sposobnost radnika i zbog čega ti radnici imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem. Vaš prijedlog naziva radnih mjesta u željezničkom prometu znatno proširuje krug osiguranika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem što je protivno cilju ove mirovinske reforme.
5 Nezavisni hrvatski sindikati II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 15. Članak 15. treba glasiti: 1) Kao osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta u željezničkom prometu utvrđuju se: 1. radna mjesta strojovođe elektrovučnih i dizelvučnih vozila za prugu 2. radna mjesta rukovatelja manevre i manevrista 3. radno mjesto prometnika vlakova 4. radno mjesto strojovođe na manevarki 5. radno mjesto pomoćnika strojovođe 6. radno mjesto pregledača vagona 7. radno mjesto skretničar (radnik) koji neposredno (ručno na licu mjesta) rukuje skretnicama. (2) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. stavak 1. ovog članka računa staž osiguranja kao 18 mjeseci. (3) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 2. do 6. ovoga stavka računa se u staž osiguranja kao 16 mjeseci. (4) Svakih 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 7. računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci. KOMENTAR točka 1. stavak 1.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od dva mjeseca jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti strojovođe koja je propisana posebnim propisima i uvećane psihofiziološke napore koji se ne mogu izbjeći zbog samog procesa organizacije rada. Napominjemo da su upravo psihofiziološki napori i cirkadijurni ritam, kojeg Vi zanemarujete, bili osnova za utvrđivanje staža osiguranja kao 18. mjeseci. Prema ovom prijedlogu ugrožava se sigurnost željezničkog prometa i nemoguće je očekivati da će strojovođe moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. KOMENTAR točka 1. stavak 2.: Zadržati istu razinu prava, jer se za ta radna mjesta ništa nije promijenilo. Taj posao zahtjeva rad s vozilima u pokretu, penjanje na njih, iskakanje, zaustavljanje i sl. Nemoguće je s više od 57 godina života obavljati taj posao. KOMENTAR točka 1. stavak 3.: a) Prebrojavanje za ostvarivanje tog prava vrvi pogreškama i privatnim tumačenjem koji vlakovi se broje, a koji ne. HŽI pri utvrđivanju broja vlakova tumači da se broje samo određeni vlakovi, tzv. redoviti vlakovi, iako su svakodnevno u prometu i drugi vlakovi. Zašto postoji vozni red i u njega ucrtani vlakovi koje HŽ ne broji? Očito zbog namjere da se onemogući dio radnika u stjecanju prava na uvećani staž s osnova broja vlakova! b) Uloga komandnog stola u reguliranju kretanja vlakova i/ili manevarskih vožnji upravo je presudna za priznavanje prava na uvećani staž. Komandni stol isključuje suradnike koji postavljaju skretnice, ulazne ili izlazne signale, zaštitne branike na cestovnim prijelazima i sl. Prometnik vlakova (radnik) sve informacije i sve radnje potrebne za sigurno i uredno kretanje vlakova i/ili manevarskih vožnji saznaje tim komandnim stolom i naređuje tim komandnim stolom. Smještaj uređaja ne može biti podloga za pravo na uvećani staž. Ista uloga mu je bez obzira da li je u posebnoj zgradi ili u dijelu zgrade – na 2. ili 3. katu, u cijeloj zgradi ili u dijelu zgrade, u prizemlju, podrumu i sl. KOMENTAR točka 1. stavak 6.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od jednog mjeseca, jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada, te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Rad na ispravnosti i kontroli vagona i vlakova te pregled svih vrsta tereta u svim vremenskim uvjetima, zahtjeva potpunu psihofizičku koncentraciju kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti željezničkog prometa, a samim tim i zaštitu okoline i ljudstva . Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti radnika koja je propisana posebnim propisima. Terenski rad i obavljanje poslova po kolosijecima gdje se odvija promet zahtjeva potpunu koncentraciju koja se s godinama definitivno gubi. Prema ovom prijedlogu nemoguće je očekivati da će radnici moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. Smatramo da su i dosadašnja prava na granici s obzirom na sve navedeno. KOMENTAR točka 1. stavak 7.: Skretničari koji rade u kolodvorima (službenim mjestima) u kojima neposredno (ručno na licu mjesta) ne rukuje skretnicama dobili su naziv skretničar – kolodvorski radnik tako da su isključeni iz uvećanja staža. Za skretničare koji neposredno rukuju skretnicama nisu se ni u jednoj okolnosti stvorili uvjeti za neko smanjenje. Nije prihvaćen Već prethodno obrazloženo.
6 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 15. Kao osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta u željezničkom prometu utvrđuju se: Članak 15. KOMENTARI članak 15. treba glasiti: 1) Kao osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta u željezničkom prometu utvrđuju se: 1. radna mjesta strojovođe elektrovučnih i dizelvučnih vozila za prugu 2. radna mjesta rukovatelja manevre i manevrista 3. radno mjesto prometnika vlakova 4. radno mjesto strojovođe na manevarki 5. radno mjesto pomoćnika strojovođe 6. radno mjesto pregledača vagona 7. radno mjesto skretničar (radnik) koji neposredno (ručno na licu mjesta) rukuje skretnicama. (2) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. stavak 1. ovog članka računa staž osiguranja kao 18 mjeseci. (3) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 2. do 6. ovoga stavka računa se u staž osiguranja kao 16 mjeseci. (4) Svakih 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 7. računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci. KOMENTAR točka 1. stavak 1.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od dva mjeseca jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti strojovođe koja je propisana posebnim propisima i uvećane psihofiziološke napore koji se ne mogu izbjeći zbog samog procesa organizacije rada. Napominjemo da su upravo psihofiziološki napori i cirkadijurni ritam, kojeg Vi zanemarujete, bili osnova za utvrđivanje staža osiguranja kao 18. mjeseci. Prema ovom prijedlogu ugrožava se sigurnost željezničkog prometa i nemoguće je očekivati da će strojovođe moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. KOMENTAR točka 1. stavak 2.: Zadržati istu razinu prava, jer se za ta radna mjesta ništa nije promijenilo. Taj posao zahtjeva rad s vozilima u pokretu, penjanje na njih, iskakanje, zaustavljanje i sl. Nemoguće je s više od 57 godina života obavljati taj posao. KOMENTAR točka 1. stavak 3.: a) Prebrojavanje za ostvarivanje tog prava vrvi pogreškama i privatnim tumačenjem koji vlakovi se broje, a koji ne. HŽI pri utvrđivanju broja vlakova tumači da se broje samo određeni vlakovi, tzv. redoviti vlakovi, iako su svakodnevno u prometu i drugi vlakovi. Zašto postoji vozni red i u njega ucrtani vlakovi koje HŽ ne broji? Očito zbog namjere da se onemogući dio radnika u stjecanju prava na uvećani staž s osnova broja vlakova! b) Uloga komandnog stola u reguliranju kretanja vlakova i/ili manevarskih vožnji upravo je presudna za priznavanje prava na uvećani staž. Komandni stol isključuje suradnike koji postavljaju skretnice, ulazne ili izlazne signale, zaštitne branike na cestovnim prijelazima i sl. Prometnik vlakova (radnik) sve informacije i sve radnje potrebne za sigurno i uredno kretanje vlakova i/ili manevarskih vožnji saznaje tim komandnim stolom i naređuje tim komandnim stolom. Smještaj uređaja ne može biti podloga za pravo na uvećani staž. Ista uloga mu je bez obzira da li je u posebnoj zgradi ili u dijelu zgrade – na 2. ili 3. katu, u cijeloj zgradi ili u dijelu zgrade, u prizemlju, podrumu i sl. KOMENTAR točka 1. stavak 6.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od jednog mjeseca, jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada, te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Rad na ispravnosti i kontroli vagona i vlakova te pregled svih vrsta tereta u svim vremenskim uvjetima, zahtjeva potpunu psihofizičku koncentraciju kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti željezničkog prometa, a samim tim i zaštitu okoline i ljudstva . Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti radnika koja je propisana posebnim propisima. Terenski rad i obavljanje poslova po kolosijecima gdje se odvija promet zahtjeva potpunu koncentraciju koja se s godinama definitivno gubi. Prema ovom prijedlogu nemoguće je očekivati da će radnici moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. Smatramo da su i dosadašnja prava na granici s obzirom na sve navedeno. KOMENTAR točka 1. stavak 7.: Skretničari koji rade u kolodvorima (službenim mjestima) u kojima neposredno (ručno na licu mjesta) ne rukuje skretnicama dobili su naziv skretničar – kolodvorski radnik tako da su isključeni iz uvećanja staža. Za skretničare koji neposredno rukuju skretnicama nisu se ni u jednoj okolnosti stvorili uvjeti za neko smanjenje. Nije prihvaćen Već prethodno obrazloženo.
7 Sindikat željzničara Hrvatske II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 15. članak 15. treba glasiti: 1) Kao osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta u željezničkom prometu utvrđuju se: 1. radna mjesta strojovođe elektrovučnih i dizelvučnih vozila za prugu 2. radna mjesta rukovatelja manevre i manevrista 3. radno mjesto prometnika vlakova 4. radno mjesto strojovođe na manevarki 5. radno mjesto pomoćnika strojovođe 6. radno mjesto pregledača vagona 7. radno mjesto skretničar (radnik) koji neposredno (ručno na licu mjesta) rukuje skretnicama. (2) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. stavak 1. ovog članka računa staž osiguranja kao 18 mjeseci. (3) Svakih 12 mjeseci (ili najmanje pretežiti dio godine) provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 2. do 6. ovoga stavka računa se u staž osiguranja kao 16 mjeseci. (4) Svakih 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu iz točke 1. podtočke 7. računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci. KOMENTAR točka 1. stavak 1.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od dva mjeseca jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti strojovođe koja je propisana posebnim propisima i uvećane psihofiziološke napore koji se ne mogu izbjeći zbog samog procesa organizacije rada. Napominjemo da su upravo psihofiziološki napori i cirkadijurni ritam, kojeg Vi zanemarujete, bili osnova za utvrđivanje staža osiguranja kao 18. mjeseci. Prema ovom prijedlogu ugrožava se sigurnost željezničkog prometa i nemoguće je očekivati da će strojovođe moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. KOMENTAR točka 1. stavak 2.: Zadržati istu razinu prava, jer se za ta radna mjesta ništa nije promijenilo. Taj posao zahtjeva rad s vozilima u pokretu, penjanje na njih, iskakanje, zaustavljanje i sl. Nemoguće je s više od 57 godina života obavljati taj posao. KOMENTAR točka 1. stavak 3.: a) Prebrojavanje za ostvarivanje tog prava vrvi pogreškama i privatnim tumačenjem koji vlakovi se broje, a koji ne. HŽI pri utvrđivanju broja vlakova tumači da se broje samo određeni vlakovi, tzv. redoviti vlakovi, iako su svakodnevno u prometu i drugi vlakovi. Zašto postoji vozni red i u njega ucrtani vlakovi koje HŽ ne broji? Očito zbog namjere da se onemogući dio radnika u stjecanju prava na uvećani staž s osnova broja vlakova! b) Uloga komandnog stola u reguliranju kretanja vlakova i/ili manevarskih vožnji upravo je presudna za priznavanje prava na uvećani staž. Komandni stol isključuje suradnike koji postavljaju skretnice, ulazne ili izlazne signale, zaštitne branike na cestovnim prijelazima i sl. Prometnik vlakova (radnik) sve informacije i sve radnje potrebne za sigurno i uredno kretanje vlakova i/ili manevarskih vožnji saznaje tim komandnim stolom i naređuje tim komandnim stolom. Smještaj uređaja ne može biti podloga za pravo na uvećani staž. Ista uloga mu je bez obzira da li je u posebnoj zgradi ili u dijelu zgrade – na 2. ili 3. katu, u cijeloj zgradi ili u dijelu zgrade, u prizemlju, podrumu i sl. KOMENTAR točka 1. stavak 6.: Smatramo da se nisu stekli uvjeti za smanjenje od jednog mjeseca, jer se na tim radnim mjestima nije ništa promijenilo što bi utjecalo na poboljšanje uvjeta rada, te umanjilo štetu na zdravlje i radnu sposobnost radnika. Rad na ispravnosti i kontroli vagona i vlakova te pregled svih vrsta tereta u svim vremenskim uvjetima, zahtjeva potpunu psihofizičku koncentraciju kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti željezničkog prometa, a samim tim i zaštitu okoline i ljudstva . Pored toga predlagatelj zanemaruje potrebu zadovoljavanja zdravstvene sposobnosti radnika koja je propisana posebnim propisima. Terenski rad i obavljanje poslova po kolosijecima gdje se odvija promet zahtjeva potpunu koncentraciju koja se s godinama definitivno gubi. Prema ovom prijedlogu nemoguće je očekivati da će radnici moći raditi do dobne granice koje predlaže predlagatelj. Smatramo da su i dosadašnja prava na granici s obzirom na sve navedeno. KOMENTAR točka 1. stavak 7.: Skretničari koji rade u kolodvorima (službenim mjestima) u kojima neposredno (ručno na licu mjesta) ne rukuje skretnicama dobili su naziv skretničar – kolodvorski radnik tako da su isključeni iz uvećanja staža. Za skretničare koji neposredno rukuju skretnicama nisu se ni u jednoj okolnosti stvorili uvjeti za neko smanjenje. Nije prihvaćen Već prethodno obrazloženo.
8 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 15. Prema EU regulativi (Uredba) postoje strojovođe s dozvolom A i B. Naziv strojovođa za prugu treba zamijeniti sa strojovođa B, a strojovođa na manevarki treba zamijeniti sa strojovođa A. stajati strojovođa Nije prihvaćen Svrha ove reforme nije administrativno uređenje instituta staža osiguranja s povećanim trajanjem tako da se nekoga uključuje ili isključuje bez potrebne stručne dokumentacije. Predloženo rješenje se temelji na stručnoj procjeni prema zatečenim radnim mjestima. Vaš prijedlog dovela bi do povećanja broja osiguranika koji mogu ostvariti staž s povećanim trajanjem, a posljedično bi se i dodatno opteretili poslodavci plaćanjem doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem za te osiguranike.
9 Nezavisni hrvatski sindikati II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 16. Protivimo se predloženom rješenju kojim se pravo na staž s povećanim trajanjem odnosi na vozače teretnih vozila nosivosti jednake ili veće od 7,5 tona. Naime, važećim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosi se na radna mjesta vozača teškog teretnog vozila dopuštene mase jednake ili veće od 7,5 tona te sukladno propisima teretna motorna vozila klasificiraju se na temelju ukupne mase i to uglavnom u tri kategorije: - teretna motorna vozila ukupne mase do 3,5 t - teretna motorna vozila ukupne mase do 7,5 t - teretna motorna vozila ukupne mase veće ili jednake od 7,5t. Dakle, kategorizacija motornih vozila već postoji te je besmisleno stvarati novu kategoriju i samim time dovoditi do dodatnih problema u vezi ostvarivanja prava na staž s povećanim trajanjem. Nadalje, tječemo dojam kako je cilj predlagatelja Zakona smanjiti broj radnih mjesta na kojima se ostvaruje pravo na staž s uvećanim trajanjem i to konkretno radnih mjesta vozača teretnih motornih vozila. Prijedlogom se isključivo smanjuje broj radnika koji će ostvariti pravo na staž s povećanim trajanjem, a ujedno se smanjuje i pravo s dosadašnjih 15 mjeseci na 14 mjeseci staža za 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu vozača teretnog motornog vozila, bez ikakve studije, istraživanja ili bilo kakvog dokumenta koji govori u prilog predloženog rješenja, odnosno koje dokazuje da radna mjesta vozača teretnog vozila ukupne mase veće ili jednake od 7,5 tona nisu osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta, a što je apsolutno neprihvatljivo. Slijedom navedenog predlažemo da se članak 16. stavak 1. točka 1. izmijeni na način da glasi: „1. radno mjesto vozača teretnog vozila ukupne mase jednake ili veće od 7,5 tona“. Nadalje u pogledu članka 16. stavak (2) svakako treba uzeti u obzir narav posla, a samim time i posljedice na zdravlje i život vozača teretnih motornih vozila ukupne mase vozila veće ili jednake od 7,5 tona, kao i vozača autobusa u redovitom javnom međugradskom prijevozu putnika, koji više vremena provode u vozilu ili u slučaju vozača autobusa u neprimjerenim hotelskim ili motelskim sobama, nego kod svojih kuća, koji prema službenim izjavama koje dolaze i iz EU zbog neodgovarajućih parkirnih prostora svoje odmore trebaju provoditi u vozilima kako ista ne bi ostala bez nadzora. Sukladno navedenom, potrebno je za vozače teretnih vozila ukupne mase veće ili jednake 7,5 tona, kao i vozače autobusa u redovitom javnom međugradskom prijevozu putnika, svakih 12 mjeseci provedenih na tim radnim mjestima računati u staž osiguranja kao 15 mjeseci. Nije prihvaćen Stručnom revizijom radnih mjesta u cestovnom prometu utvrđeno je da je došlo do smanjenja preostalog rizika za razvoj bolesti i gubitak odnosno smanjenje radne sposobnosti. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje umjesto termina „dopuštena masa“ koji izaziva proturječnosti, predlažu termin „nosivost“ koji podrazumijeva dopuštenu masu tereta do koje se vozilo može opteretiti prema deklaraciji proizvođača. Na taj način ne bi došlo do promjene u broju osiguranika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Razlog tome je i činjenica da je stručna dokumentacija na temelju koje je ranije utvrđivan staž osiguranja s povećanim trajanjem za navedenu kategoriju osiguranika bila definirana kriterijem „nosivosti“. Termin „ukupna masa“ (masa vozila + masa tereta koji se prevozi na vozilu + masa osoba koje se nalaze na vozilu + masa priključnog vozila s teretom, ako je ono pridodano vučnom vozilu) nije istovjetan terminu „dopuštena masa“ koji se koristi u važećem Zakonu i njegovo korištenje bi za posljedicu imalo administrativno povećanje broja osiguranika sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem čime bi se dodatno opteretili poslodavci plaćanjem doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem za te osiguranike. Napominjemo da svrha ove reforme nije administrativno uređenje instituta staža osiguranja s povećanim trajanjem tako da se nekoga uključuje ili isključuje u staž osiguranja s povećanim trajanjem bez potrebne stručne dokumentacije.
10 Sindikat hrvatskog vozača II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 16. U članku 16. stavak (1) alineja 1 predlagatelj navodi da pravo na radni staž s uvećanim trajanjem imaju vozači teretnih vozila nosivosti jednake ili veće od 7,5 tona. Prema sadašnjem Zakonu o radnom stažu s uvećanim trajanjem pravo na radni staž s uvećanim trajanjem imaju vozači teretnih vozila ukupne mase veće ili jednake 7,5 tona. (težina vozila + dozvoljena nosivost). Kroz sve propise uvijek se teretna motorna vozila klasificiraju na temelju ukupne mase i to uglavnom u tri kategorije: • Teretna motorna vozila ukupne mase do 3,5 t • Teretna motorna vozila ukupne mase do 7,5 t • Teretna motorna vozila ukupne mase veće ili jednake od 7,5 tona. Sukladno navedenom prije svega je besmisleno izmišljati novu kategorizaciju teretnih motornih vozila i samim time dovoditi do dodatnih problema u pogledu ostvarenja prava na radni staž s uvećanim trajanjem. Sudeći prema dosadašnjim iskustvima, predlagatelj zakona ima za cilj smanjiti broj poslova na kojima se ostvaruje pravo na radni staž s uvećanim trajanjem, i to baš u sektoru prometa ili konkretnije na vozačima teretnih motornih vozila. Ovakvim prijedlogom isključivo se smanjuje broj radnika koji će ostvariti pravo na radni staž s uvećanim trajanjem, a ujedno se i smanjuje pravo sa dosadašnjih 15 mjeseci na 14 mjeseci radnog staža za 12 mjeseci provedenih na radnom mjestu vozača teretnog motornog vozila. Predlagatelj nije napravio nikakvu studiju, istraživanje ili bilo kakav dokument koji govori u prilog tome da radna mjesta vozača koji upravljaju teretnim motornim vozilima ukupne mase veće ili jednake od 7,5 tona nisu osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta, već nastoji isključivo smanjiti broj vozača koji bi ostvarili pravo na radni staž s uvećanim trajanjem kao i prava onima koji će ostvarivati navedena prava, što je apsolutno neprihvatljivo. U cilju stvaranja pozitivnih efekata ovog zakona, jednostavnosti primjene i prije svega poštenog priznavanja da su radna mjesta vozača teretnih motornih vozila ukupne mase veće ili jednake 7,5 tona osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta, ne smije se pristati na sadašnji prijedlog da se koristi nosivost veća ili jednaka od 7,5 tona. Članak 16. stavak (1) alineja 1 treba glasiti: radno mjesto vozača teretnog vozila ukupne mase jednake ili veće od 7,5 tona. Nadalje u pogledu članka 16. stavak (2) svakako treba uzeti u obzir narav posla a samim time i posljedice na zdravlje i život vozača teretnih motornih vozila ukupne mase vozila veće ili jednake od 7,5 tona kao i vozača autobusa u redovitom javnom međugradskom prijevozu putnika koji više vremena provode u vozilu ili u slučaju vozača autobusa u neadekvatnim hotelskim ili motelskim sobama nego kod svojih kuća, koji prema službenim izjavama koje dolaze i iz EU zbog neadekvatnih parkirnih prostora svoje odmore trebaju provoditi u vozilima kako ista ne bi ostala bez nadzora. Sukladno navedeno potrebno je za vozače teretnih vozila ukupne mase veće ili jednake 7,5 tona kao i vozače autobusa u redovitom javnom međugradskom prijevozu putnika, svakih 12 mjeseci provedenih na tim radnim mjestima računati u staž osiguranja kao 15 mjeseci. Nije prihvaćen Stručnom revizijom radnih mjesta u cestovnom prometu utvrđeno je da je došlo do smanjenja preostalog rizika za razvoj bolesti i gubitak odnosno smanjenje radne sposobnosti. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje umjesto termina „dopuštena masa“ koji izaziva proturječnosti, predlažu termin „nosivost“ koji podrazumijeva dopuštenu masu tereta do koje se vozilo može opteretiti prema deklaraciji proizvođača. Na taj način ne bi došlo do promjene u broju osiguranika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Razlog tome je i činjenica da je stručna dokumentacija na temelju koje je ranije utvrđivan staž osiguranja s povećanim trajanjem za navedenu kategoriju osiguranika bila definirana kriterijem „nosivosti“. Termin „ukupna masa“ (masa vozila + masa tereta koji se prevozi na vozilu + masa osoba koje se nalaze na vozilu + masa priključnog vozila s teretom, ako je ono pridodano vučnom vozilu) nije istovjetan terminu „dopuštena masa“ koji se koristi u važećem Zakonu i njegovo korištenje bi za posljedicu imalo administrativno povećanje broja osiguranika sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem čime bi se dodatno opteretili poslodavci plaćanjem doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem za te osiguranike. Napominjemo da svrha ove reforme nije administrativno uređenje instituta staža osiguranja s povećanim trajanjem tako da se nekoga uključuje ili isključuje u staž osiguranja s povećanim trajanjem bez potrebne stručne dokumentacije.
11 Sindikat strojovođa Hrvatske II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 25. Protivimo se rješenju sukladno kojem troškove izrade stručne dokumentacije izrađene prema metodologiji, koju pravilnikom propisuje ministar nadležan za mirovinsko osiguranje, snosi podnositelj poticaja. Naime, ovakvim rješenjem stavljaju se u nepovoljniji položaj radnici čiji sindikat ili poslodavac ne mogu financirati izradu stručne dokumentacije. Dakle, ovakvim rješenjem država diskriminira radnike po osnovi imovnog stanja, što je zabranjeno sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Ustavu RH. Problem je osobito ozbiljan jer se radi o ugrožavanju zdravlja radnika, s obzirom da se staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosi, između ostalog, na osiguranike koji su zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te na osiguranike kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla. Kao primjer navodimo djelatnike hitne medicinske pomoći, čiji Sindikat nema dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškova za izradu stručne dokumentacije, a poslodavac ne želi financirati isto te im se stoga staž osiguranja ne može računati s povećanim trajanjem bez obzira na štetnost radnog mjesta za zdravlje i radnu sposobnost radnika, a sigurni smo da primjera ima još, osobito među lošije plaćenim radnim mjestima, jer niska plaća povlači za sobom nisku sindikalnu članarinu te nemogućnost financiranja izrade stručne dokumentacije. Slijedom svega navedenoga, predlažemo izmjenu stavka 5. navedenog članka na način da glasi: „ (5) Troškove izrade stručne dokumentacije snosi državni proračun“, ili neku drugu formulaciju koja bi određivala obvezu da se troškovi za izradu stručne dokumentaciju snose iz javnih sredstava. Nije prihvaćen Prema važećem Zakonu, kao i prema ovom prijedlogu Zakona trošak izrade stručne dokumentacije snosi podnositelj poticaja te stoga nije prihvatljivo da troškovi izrade stručne dokumentacije idu na teret državnog proračuna.
12 Nezavisni hrvatski sindikati II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 25. Protivimo se rješenju sukladno kojem troškove izrade stručne dokumentacije izrađene prema metodologiji, koju pravilnikom propisuje ministar nadležan za mirovinsko osiguranje, snosi podnositelj poticaja. Naime, ovakvim rješenjem stavljaju se u nepovoljniji položaj radnici čiji sindikat ili poslodavac ne mogu financirati izradu stručne dokumentacije. Dakle, ovakvim rješenjem država diskriminira radnike po osnovi imovnog stanja, što je zabranjeno sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Ustavu RH. Problem je osobito ozbiljan jer se radi o ugrožavanju zdravlja radnika, s obzirom da se staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosi, između ostalog, na osiguranike koji su zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te na osiguranike kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla. Kao primjer navodimo djelatnike hitne medicinske pomoći, čiji Sindikat nema dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškova za izradu stručne dokumentacije, a poslodavac ne želi financirati isto te im se stoga staž osiguranja ne može računati s povećanim trajanjem bez obzira na štetnost radnog mjesta za zdravlje i radnu sposobnost radnika, a sigurni smo da primjera ima još, osobito među lošije plaćenim radnim mjestima, jer niska plaća povlači za sobom nisku sindikalnu članarinu te nemogućnost financiranja izrade stručne dokumentacije. Slijedom svega navedenoga, predlažemo izmjenu stavka 5. navedenog članka na način da glasi: „ (5) Troškove za izradu stručne dokumentacije snosi državni proračun“, ili neku drugu formulaciju koja bi određivala obvezu da se troškovi za izradu stručne dokumentaciju snose iz javnih sredstava. Također, smatramo kako bi se i za radno mjesto poštara trebao računati staž osiguranja s povećanim trajanjem zbog visokog rizika nastanka ozljeda i bolesti. Kod poštara je pri svakodnevnom obavljanju poslova moguće ozljeđivanje radnika zbog mehaničkih opasnosti, bez obzira na primjenu pravila rada na siguran način i korištenje osobnih zaštitnih sredstava, mogući su češći padovi i ozljede zbog pada (posjekline, hematomi, modrice, ogrebotine, ubodi, nagnječenja, iščašenja, prijelomi), zbog dugotrajnog hodanja ili vožnje na biciklu / mopedu po svim meteorološkim uvjetima, a postoji velika mogućnost razvoja bolesti sustava za kretanje, prvenstveno zglobova i kralježnice, izloženi su napadima i ugrizima životinja kao i utjecaju vanjskih čimbenika, odnosno nepovoljnih klimatskih uvjeta na zdravlje, kao što su solarno zračenje, temperatura, vlaga zraka, vjetar i padaline, a što rezultira ozeblinama, žuljevima, rovovskim stopalom, hipotermijom, toplotnim udarom, sunčanicom, raznim promjenama na koži (često zloćudnim), izloženi su velikom opterećenju zbog svakodnevnog nošenja pošiljaka te stresu od rada sa strankama, što može izazvati razne psihosomatske bolesti. Nije prihvaćen Već prethodno odgovoreno. Što se tiče prijedloga da se i za radno mjesto poštara računa staž osiguranja s povećanim trajanjem, napominjemo da svrha ove reforme nije administrativno uređenje instituta staža osiguranja s povećanim trajanjem tako da se nekoga uključuje ili isključuje u staž osiguranja s povećanim trajanjem bez potrebne stručne dokumentacije. Navodimo kako ne postoji zapreka da se uputi poticaj za utvrđivanje tog radnog mjesta kao radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Pritom napominjemo da je uz poticaj potrebno priložiti stručnu dokumentaciju izrađenu sukladno Pravilniku o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 45/00), o kojoj ovo Ministarstvo pribavlja mišljenje specijaliziranih znanstvenih ili stručnih ustanova (stručnjaci medicine rada i zaštite na radu), a radi procjene opravdanosti zahtjeva.
13 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 25. Članak 25. Prijedloga Zakona Protivimo se rješenju sukladno kojem troškove izrade stručne dokumentacije izrađene prema metodologiji, koju pravilnikom propisuje ministar nadležan za mirovinsko osiguranje, snosi podnositelj poticaja. Naime, ovakvim rješenjem stavljaju se u nepovoljniji položaj radnici čiji sindikat ili poslodavac ne mogu financirati izradu stručne dokumentacije. Dakle, ovakvim rješenjem država diskriminira radnike po osnovi imovnog stanja, što je zabranjeno sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Ustavu RH. Problem je osobito ozbiljan jer se radi o ugrožavanju zdravlja radnika, s obzirom da se staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosi, između ostalog, na osiguranike koji su zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te na osiguranike kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla. Kao primjer navodimo djelatnike hitne medicinske pomoći, čiji Sindikat nema dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškova za izradu stručne dokumentacije, a poslodavac ne želi financirati isto te im se stoga staž osiguranja ne može računati s povećanim trajanjem bez obzira na štetnost radnog mjesta za zdravlje i radnu sposobnost radnika, a sigurni smo da primjera ima još, osobito među lošije plaćenim radnim mjestima, jer niska plaća povlači za sobom nisku sindikalnu članarinu te nemogućnost financiranja izrade stručne dokumentacije. Slijedom svega navedenoga, predlažemo izmjenu stavka 5. navedenog članka na način da glasi: „(5) Troškove izrade stručne dokumentacije snosi državni proračun“, ili neku drugu formulaciju koja bi određivala obvezu da se troškovi za izradu stručne dokumentaciju snose iz javnih sredstava. Nije prihvaćen Već prethodno odgovoreno.
14 Sindikat željzničara Hrvatske II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 25. Članak 25. Prijedloga Zakona Protivimo se rješenju sukladno kojem troškove izrade stručne dokumentacije izrađene prema metodologiji, koju pravilnikom propisuje ministar nadležan za mirovinsko osiguranje, snosi podnositelj poticaja. Naime, ovakvim rješenjem stavljaju se u nepovoljniji položaj radnici čiji sindikat ili poslodavac ne mogu financirati izradu stručne dokumentacije. Dakle, ovakvim rješenjem država diskriminira radnike po osnovi imovnog stanja, što je zabranjeno sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Ustavu RH. Problem je osobito ozbiljan jer se radi o ugrožavanju zdravlja radnika, s obzirom da se staž osiguranja s povećanim trajanjem odnosi, između ostalog, na osiguranike koji su zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima te na osiguranike kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla. Kao primjer navodimo djelatnike hitne medicinske pomoći, čiji Sindikat nema dovoljno financijskih sredstava za pokrivanje troškova za izradu stručne dokumentacije, a poslodavac ne želi financirati isto te im se stoga staž osiguranja ne može računati s povećanim trajanjem bez obzira na štetnost radnog mjesta za zdravlje i radnu sposobnost radnika, a sigurni smo da primjera ima još, osobito među lošije plaćenim radnim mjestima, jer niska plaća povlači za sobom nisku sindikalnu članarinu te nemogućnost financiranja izrade stručne dokumentacije. Slijedom svega navedenoga, predlažemo izmjenu stavka 5. navedenog članka na način da glasi: „ (5) Troškove izrade stručne dokumentacije snosi državni proračun“, ili neku drugu formulaciju koja bi određivala obvezu da se troškovi za izradu stručne dokumentaciju snose iz javnih sredstava. Nije prihvaćen Već prethodno odgovoreno.
15 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 26. Pozdravljamo proširenje kruga osiguranika - osoba s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Međutim, mišljenja smo da taksativnim nabrajanjem određenih dijagnoza ili skupina određenih dijagnoza i dalje postoji bojazan da će određena skupina osoba s invaliditetom s težim/teškim dijagnozama/stanjima biti nepravedno zakinuta, a čije dijagnoze pripadaju drugim skupinama bolesti, odnosno drugim organskim sustavima koje ovaj prijedlog ne nabraja mada vrlo vjerojatno mogu opravdati uvjet za stjecanje statusa osiguranika kojima se računa staž s povećanim trajanjem ako je njihova bolest/stanje takvog intenziteta da uzrokuje trajne posljedice za život i rad. Naime, nabrajanjem samo određenih dijagnoza, odnosno skupina bolesti dovodimo u opasnost izostavljanje određenih dijagnoza (poput nekih rijetkih bolesti, sistemskih, genetskih i sl.) koje su takvog stupnja, odnosno takvog intenziteta da postoji velika vjerojatnost da mogu uzrokovati trajne posljedice za život i rad, a što bi se utvrdilo vještačenjem. Stoga predlažemo da lista stanja/bolesti/dijagnoza bude otvorena kako bi odredba bila široko primjenjiva. U tom smislu smatramo najznačajnijim staviti naglasak na vještačenje kako bi se u svakom konkretnom slučaju moglo utvrditi je li konkretna bolest/stanje takvog intenziteta da uvjetuje trajne posljedice za život i rad osiguranika - osobe s invaliditetom, te bi upravo ova okolnost trebala biti odlučujući uvjet za utvrđivanje prava na staž s povećanim trajanjem. Time bi se otklonila i bojazan mogućeg obuhvata onih osiguranika koji ne udovoljavaju propisanim kriterijima za ostvarivanje prava na staž osiguranja s povećanim trajanjem. Slijedom navedenog predlažemo da se u članku 26. stavku 1. iza riječi kolica doda: „…i druge bolesti/dijagnoze/stanja pod uvjetima propisanima stavkom 2. istog članka.“ Nije prihvaćen Ovakvim terminološkim uređenjem žele se otkloniti bilo kakve proturječnosti u tumačenju tijekom vještačenja te se želi izbjeći svrstavanje prevelikog broja bolesnika koji ne zadovoljavaju kriterije za staž osiguranja s povećanim trajanjem, dok se istovremeno uključuju skupine bolesnika kojima je to potrebno.
16 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 26. Također, predlažemo da se datum početka staža osiguranja s povećanim trajanjem prilikom vještačenja utvrđuje iz medicinske dokumentacije od onog datuma koji je naveden i vidljiv iz zahtjevu priložene medicinske dokumentacije iz koje se vidi trajnost zdravstvenog stanja, odnosno da je trajna bolest tada postojala, pod uvjetom da je osoba bila u radnom odnosu. Naime, često nam se pritužuju osobe s invaliditetom da im staž osiguranja s povećanim trajanjem nije priznat od datuma stvarnog nastanka trajne bolesti u osiguranju već od datuma vještačenja. Kako bi se izbjegli dodatni postupci prema žalbi bilo bi neophodno da se već u ovom Zakonu članak 26. dopuni sa stavkom 4. koji bi glasio: „(4) Ako se na temelju medicinske i druge dokumentacije vještačenjem može nedvojbeno utvrditi da su kod osiguranika - osobe s invaliditetom postojale trajne posljedice za život i rad i ranije od datuma vještačenja, uzeti će se taj datum kao datum za početak računanja staža s povećanim trajanjem.“ Nije prihvaćen Navedeno je već uređeno člankom 128. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 i 62/18), kao i člankom 22. Uredbe o metodologijama vještačenja (Narodne novine, br. 67/17 i 56/18). Iznimno od pravila da se kao datum nastanka oštećenja organizma smatra datum kada je na temelju pregleda dano mišljenje vijeća vještaka, propisana je mogućnost da se datum nastanka oštećenja organizma prije obavljenog pregleda utvrdi na temelju medicinske dokumentacije iz ranijeg razdoblja.
17 Denis Peloza II. RADNA MJESTA, ZANIMANJA I OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM, Članak 26. (3) Osiguranicima – osobama s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa se kao 15 mjeseci. Možda je predlagatelj trebao uzeti u obzir raznovrstnost i specifičnosti oštećenja i radna mjesta kod osoba s invaliditetom, te navedeno ima posljedični utjecaj i vezano je na prijedlog u članku 27. (3)prijedloga. Smatram da je obzriom na rizičnost nužno uvesti dodatna 2 kriterija za osobe s invaliditetom, odnosno sa 16 za 12 i 18 za 12 mjeseci za najteže skupine OSI kao aktivnih ili budućh osiguranika. Na ovaj način su sve osobe s invaliditetom koje nažalost ispunjavaju pravno formalne kriterije svedene na kriterij 15 za 12 mjeseci nezavisno o stupnju tjelesnog oštećenja. Posebno bi bilo značajno stimulirati ulazak radni odnos kao aktivnih osiguranika za osobe s invaliditetom. Ukoliko predlagač smatra da je rješavanja kriterija prekompleksno , predlaže se primjeniti povoljniji opći uvjet na način da članak glasi: (3) Osiguranicima – osobama s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa se kao 16 mjeseci. Nije prihvaćen Stupanj povećanja staža osiguranja se nije mijenjao u odnosu na važeći Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, ali se proširuje krug osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti staž s povećanim trajanjem. Radi se o krugu osiguranika – osoba s invaliditetom čija su oboljenja navedena u Zakonu te se u svim slučajevima radi se o bolestima koje uzrokuju trajne posljedice na život i rad. Napominjemo kako je predloženo da se osobama s invaliditetom iz članka 1. točke 3. Nacrta prijedloga zakona staž osiguranja s povećanim trajanjem računa i po osnovi zaposlenja u nepunom radnom vremenu.
18 Nezavisni hrvatski sindikati III. SNIŽAVANJE DOBNE GRANICE ZA STJECANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU, Članak 27. Predlažemo dopunu članka na način da se iza stavka 5. doda novi stavak 6.: „(6) Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik iz članka 24. stavak 2. i kada napuni minimalno 25 godina staža na poslovima tih zanimanja, bez obzira na godine starosti“. Navedeno se predlaže jer su uzroci smanjenja radne sposobnosti slabljenje fizičkih i psihičkih funkcija organizma (smanjenje motoričkih funkcija i koordinacije, slabljenje izdržljivosti koštano – mišićnog tkiva, smanjenje mogućnosti podnošenja opterećenja srčano- žilnog sustava, smanjivanje kognitivnih sposobnosti – koncentracija, percepcija, pažnja, povišena razina stresa na radu zbog prirode posla, odgovornost za veći broj ljudi i materijalna dobra). Nije prihvaćen U mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti osigurava se rizik starosti, a ne rizik mirovinskog staža pa je za stjecanje prava na starosnu mirovinu potrebno propisati dobnu granicu. Time se ujedno postiže i održivost mirovinskog sustava i primjerenost mirovina.
19 Denis Peloza III. SNIŽAVANJE DOBNE GRANICE ZA STJECANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU, Članak 27. Prijedlozi izmjena na prijedlog članak 27. (3) na način da se utvrde kriteriji ili se uvedu povoljniji jedinstveni uvjeti u odnosu na predloženo. Varijanta A: (3) Osiguranicima – osobama s invaliditetom iz članka 1. točke 3. ovoga Zakona snižava se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu iz članka 33. i članka 180. Zakona o mirovinskom osiguranju i to: 1. po jednu godinu za svakih 5 godina provedenih u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 15 mjeseci. 2. po jednu godinu za svake 4 godine provedene u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 16 mjeseci 3. po jednu godinu za svake 3 godine provedene u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 18 mjeseci. Varijanta B: (3) Osiguranicima – osobama s invaliditetom iz članka 1. točke 3. ovoga Zakona snižava se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu iz članka 33. i članka 180. Zakona o mirovinskom osiguranju po jednu godinu za svake četiri godine provedene u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 16 mjeseci. Nije prihvaćen Već prethodno odgovoreno.
20 Luka Vučemilo OBRAZLOŽENJE, Uz članak 24. Predlažem da se dodatno uključi i liječnike na popis zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Nije prihvaćen Napominjemo da svrha ove reforme nije administrativno uređenje instituta staža osiguranja s povećanim trajanjem na način da se nekoga uključuje ili isključuje u staž osiguranja s povećanim trajanjem bez potrebne stručne dokumentacije. Nema zapreke da se uputi poticaj za utvrđivanje radnog mjesta kao novog radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Poticaj može dati poslodavac ili sindikat. Pritom napominjemo da je uz poticaj potrebno priložiti stručnu dokumentaciju izrađenu sukladno Pravilniku o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 45/00), o kojoj ovo Ministarstvo pribavlja mišljenje specijaliziranih znanstvenih ili stručnih ustanova (stručnjaci medicine rada i zaštite na radu), a radi procjene opravdanosti zahtjeva.
21 Luka Vučemilo OBRAZLOŽENJE, Uz članak 25. Predlaže se proširiti popis davatelja poticaja za utvrđivanje odnosno ukidanje radnih mjesta i zanimanja na kojima bi se staž osiguranja računao s povećanim trajanjem. Smatram neprihvatljivim da su jedino poslodavci i sindikati zakonski ovlašteni kao davatelji poticaja za utvrđivanje radnih mjesta i zanimanja na kojima bi se staž osiguranja računao s povećanim trajanjem. Naime, nisu svi zaposlenici članovi sindikata, a niti je nužno poslodavcu stalo i niti ima motiv da se za njegove zaposlenike utvrdi gore navedeno. Popis bi se trebao proširiti i na same stranke od interesa, a to su zaposlenici jer jedino oni imaju pravi motiv jer se bore za sebe. Ovdje ima smisla uključiti i medicinu rada i zaštitu na radu kao moguće stranke koje mogu dati poticaj. Nije prihvaćen Važećim Zakonom, kao i ovim prijedlogom Zakona propisano je tko može biti podnositelj poticaja i tko snosi troškove izrade stručne dokumentacije.
22 Denis Peloza OBRAZLOŽENJE, Uz članak 26. Prijedlog i komentar upisani neposredno na članku 26. prijedloga Zakona. Nije prihvaćen Već prethodno odgovoreno.
23 Denis Peloza OBRAZLOŽENJE, Uz članak 27. Prijedlog uz komentar i obrazloženje upisan neposredno kod prijedloga zakona pod člankom 27. Nije prihvaćen Već prethodno odgovoreno.