Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA . Nije prihvaćen Komentar je prazan.
2 Zoran Anušić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 7 kani se proširiti djelatnost isplate mirovina i na društva za životno osiguranje koja imaju dozvolu ili odobrenje za životno osiguranje, ali samo za III. stup. Isto se može primijeniti i na II stup. To je rješenje kojem su pribjegle neke druge zemlje sa II stupom u odsustvu specijaliziranih MODova (ili anuitetskih društava). U hrvatskom kontekstu to bi bilo i primjerenije i praktičnije umjesto da se HZMO upliće u osiguravateljni posao i privatni business i osniva MODove. Nadalje, moglo bi se razmisliti i o mogućnosti da anuitete isplaćuju i neki drugi osiguravatelji, a ne samo životna osiguranja. Također, ovdje bi valjalo razmisliti o mogućnosti da u II stupu fondovi isplaćuju doživotne programirane isplate, modificirane kao varijabilni anuiteti, što se trenutno razmatra u nekim zemljama. Trebalo bi pravno ispitati da li bi se hrvatski sustav isplate kapitaliziranih mirovina mogao proširiti i na varijabilne anuitete isplaćivane preko fondova. Time bi se krug mogućih isplatitelja kapitaliziranih mirovina proširio s MODova na druga osiguranja i na mirovinske fondove. Člankom 63 predviđa se smanjiti nagradu za uspješnost za MOD s 25% na 10% jer “stopa od 25% za navedenu naknadu nije primjerena za mirovinsko osiguravajuće društvo s obzirom da je mirovinsko osiguravajuće društvo prema zakonskim propisima obvezna institucija za isplatu mirovine, a drugi subjekti u financijskoj industriji takvu naknadu naplaćuju do iznosa od najviše 20-22%.” Naknada za uspješnost uopće nije primjerena za MOD i isplatu mirovina iz kapitaliziranog sustava. Dapače, ona je konfliktna interesima članova. Veća uspješnost može se ostvariti obaranjem jediničnih faktora anuiteta (recimo ukalkuliravanjem vrlio niskih budućih prinosa). S druge strane, anuiteti su zagarantirani od strane države, pa je logično i da sva zarada od ulaganja tehničkih rezervi pripadne korisnicima anuiteta. Zato su troškovi isplate anuiteta od prvog dana bili regulirani kroz jednu i jednostruku naknadu – 5% na ulazu kod potpisa ugovora – i više ništa do kraja isplate. Naknada za uspješnost ubačena je 2013 bez smislenog obrazloženja, a ovim je Zakonom treba ukinuti, a ne smanjiti. Člankom 92 ulazna naknada od 5% razdvaja se na 1,5% doznake na ulazu i 3,5% od “primljene doznake raspoređeno za vrijeme trajanja isplate mirovine”. Da li je predlagatelj razmislio o primjeni i implikacijama ovog prijedloga? Kako će se naplaćivati 3,5% od “primljene doznake raspoređeno za vrijeme trajanja isplate mirovine? Da li će se na početku izračunati 3.5% doznake pa će se podijeliti s preostalim mjesecima života? Koji su to preostali mjeseci života? Što ako netko umre nedugo nakon prve mirovine? Da li se naknada naplaćuje ako je netko imenovan kao korisnik u zagarantiranom razdoblju? Da li će se 3,5% odbijati od svake mirovine? Koliko će efektivno naknade platiti netko dugovječan (i više od 5% na ulazu). Sva su se ova pitanja razmatrala 1999 kad je pripreman prvi Zakon o isplati kapitaliziranih mirovina, pri čemu je odredba o najviše 5% jednokratne i jedinstvene naknade pri sklapanju ugovora bila najbolje rješenje kojeg bi vrijedilo vratiti u ovaj Zakon. (stavovi ne odražavaju stavove institucije u kojoj sam zaposlen) Primljeno na znanje čl.7. Komentar se odbija. Radi povećanja broja subjekata koji mogu vršiti isplate mirovina iz III. stupa predlaže se proširiti djelatnost isplate i na društva za životno osiguranje koja imaju dozvolu ili odobrenje za rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje društva za životno osiguranje. Društva za životno osiguranje mogu pokrivati biometrijske rizike koji su u skladu s Direktivom EU 2016/2341 uvedeni kao novi pojam, a društva za osiguranje raspolažu stručnim, organizacijskim i informacijskim znanjima i regulirani su subjekt nadzora Agencije. Slijedom navedenog isplatu bi moglo vršiti mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo za životno osiguranje i mirovinsko društvo. čl.63. Odbijen - Osim mirovinskih osiguravajućih društava i drugi subjekti u financijskoj industriji naplaćuju takve naknade (a to su društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, koja upravljaju tzv. private equity i venture capital fondovima) do iznosa od najviše 20-22%. Također, svi ostali fondovi ne garantiraju minimum isplate te smatramo da je naknada za uspješnost od 10% primjerena i potrebna za cijenu garancije minimalne mirovine. Ovdje je potrebno voditi računa i o različitim osnovama/postulatima poslovanja takvih društava za upravljanje i MOD-a. čl.92. Primljeno na znanje - Snižavanjem naknade na ulazne troškove na 1,5% doznake administrativno rasterećujemo početne troškove. Način raspoređivanja naplate 3,5% primljene doznake za vrijeme trajanja isplate mirovine će se razmotriti.
3 Blaženko Radoš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Poštovana gospodo, nadam se da ste svjesni da podizanjem dobne granice za odlazak u mirovinu izravno kažnjavate generaciju koja je iznijela teret najveće krize kao i Domovinskog rata. Nadam se da znate da su ljudi prije odlazili u mirovinu sa 50 godina života, a danas bi čovjek u ovakovim, teškim poslovnim uvjetima trebao tek zapravo početi raditi. Predlažem da za obične radnike po pogonima, skladištima, na otvorenome, dobna granica bude 40 godina radnog staža bez obzira na godine života, bez ikakvog penaliziranja, a za osobe koje rade u uredima i upravama 66 godina života, sa najmanje 40 godina mirovinskog staža. Isto tako, bez odgađanja i HITNO provesti temeljitu provjeru svih dodijeljenih mirovina u cilju otkrivanja lažnih i nezasluženih mirovina, počinitelje natjerati da vrate sav dobiveni novac plus kamate, plus novčana kazna plus zatvorska kazna. Ujedno predlažem da se Gradu Zagrebu uzme 1% prireza za podmirenje mirovina, tvrtkama koje ostvaruju super dobit, ista dobit oporezuje sa 1% višim porezom i novac usmjeri u mirovinski fond. Nije prihvaćen Nije predmet izmjene ovog Zakona.
4 Verica Podobnik PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA meni jedna stvar nikako nije jasna. Radi se o tome da moja sestra i moje obje šogorice, koje su imale manju plaću od mene a sestra je bila na Zavodu za zapošljavanje kao višak za zbrinjavanje dok nije imala godine za mirovinu, i sad imaju veću mirovinu od mene koja sam izdvajala u mirovinski deset godina minimalno duže od njih. Kažnjena sam jer sam bila i u II mirovinskom stupu iako sam prebacila novac u I stup kad sam stekla uvjete za mirovinu. Da nisam prebacija II stup imala bi mirovinu 1880,00 kn, a ovako sam dobila 2.300,00 kn sa 31 godinom staža, fakultetski obrazovana i radila u dobrim firmama. Užas, što će tek biti sa našom djecom koja su bila obavezna ući u II stup. Očito da je formula za izračun mirovina pogrešna, jer da sam taj novac stavljala u madrac, sad bi bila bogataš. Nije prihvaćen Nije predmet izmjene ovog Zakona.
5 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 3. PZID ZMOD-a pojedine se odredbe mijenjaju: 1.c) korisnicima dopunskih mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda pri čemu nastupa kao institucija za strukovno mirovinsko osiguranje 6. korisnik mirovine je osoba kojoj mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje mirovinu i dopunsku mirovinu na temelju ugovora o mirovini 30. (biometrijski rizici su rizici povezani sa smrću, invalidnosti i dugovječnosti) predlaže se obrisati ovu točku budući se nigdje ne spominje u ovom Zakonu da bi nužno postojala u pojmovima 56. prekogranična djelatnost je ponuda mirovinskih programa, pri čemu je odnos između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika uređen socijalnim i radnim pravom mjerodavnim za područje programa strukovnog mirovinskog osiguranja države članice koja nije matična država članica 66. Društvo prenositelj je mirovinsko osiguravajuće društvo ili institucija za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice koje prenosi sve ili dio ugovora iz mirovinskih programa, tehničkih pričuva te drugih obveza i prava kao i pripadajuće imovine ili njezine novčane protuvrijednosti na drugo mirovinsko osiguravajuće društvo ili instituciju za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice Objašnjenje: Usklađenje terminologije s pojmovima definiranim u ovom Zakonu Djelomično prihvaćen 1.c) Primljeno na znanje - Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona 6. Odbijen - Nije potrebno mijenjati definiciju koja glasi: “6. korisnik mirovine je osoba koja prima mirovinu u skladu s ovim Zakonom” 30. Odbijen - Postoji mogućnost korištenja ovog izraza u podzakonskim aktima koji će biti doneseni na temelju ovoga Zakona. 56. Primljeno na znanje - Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona 66. Prihvaćen
6 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 7. PZID ZMOD-a mijenja se stavak 4. Zakona: „4. društvo za životno osiguranje koje ima dozvolu ili odobrenje za rad Agencije može obavljati poslove iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka, u skladu s odredbama ovog zakona“ Objašnjenje: Ovako iznesen prijedlog onemogućuje ravnopravnu tržišnu utakmicu svih sudionika koji isplaćuju mirovine iz 3. stupa. Kako bi se spriječilo stvaranje nejednakih pozicija na tržištu i omogućavanje nelojalne konkurencija, potrebno je svim sudionicima na tržištu omogućiti iste uvjete rada i poslovanja, u skladu sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09 i 80/13) i člankom 49. Ustava Republike Hrvatske. Svako suprotno postupanje ne služi unaprjeđivanju sustava dobrovoljne mirovinske štednje već potkopava sustav dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. U slučaju da se društvima za životno osiguranje omogući isplata mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja sukladno odredbama Zakona o osiguranju, također se i korisnici mirovina iz 3. stupa stavljaju u neravnopravan položaj. Potrebno je istaknuti da klasična renta (odnosno mirovinska renta, sukladno prijedlogu izmjena Zakona o osiguranju) nije istoznačan niti istovrstan pojam kao mirovina koju isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo na temelju doznaka iz dobrovoljnih mirovinskih fondova na temelju zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava. Razlike u odnosu na dobrovoljnu mirovinu su: segregacija tehničkih pričuva posebno za mirovine na temelju doznaka iz otvorenih mirovinskih fondova, posebno za mirovine na temelju doznaka iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova, isplata viška, zakonsko poimanje tehničkih pričuva, tretman naknada i troškova kao i poseban tretman naknade za uspješnost. Osim toga, društvo za životno osiguranje ni u kom slučaju nije obvezno ponuditi određene vrste mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, kao što je to slučaj kod zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava. Posljedice koje mogu proisteći usvajanjem ovakvog prijedloga unose kaos i zbrku u sustav dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Budući je isplata mirovina, jasno i nedvosmisleno, definirana jedino kroz opće odredbe Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14 i 29/18), predlaže se da svi sudionici na tržištu isplaćuju mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja sukladno Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima. Nije prihvaćen Društva za životno osiguranje u skladu s odredbom članka 4. Direktive IORP II mogu obavljati poslove IORP-a prema režimu Solventnosti II.
7 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 8. PZID ZMOD-a predložena izmjena u članku 11. stavak 3. točka 3. Predlaže se brisanje riječi „isplata mirovina“ Objašnjenje: Usklađivanje s člankom 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Prihvaćen Prihvaćen
8 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 9. PZID ZMOD-a predloženo je dodavanje članka 11.b. Predlaže se izmjena u članku 11.b stavak 7. u točkama 1. i 2., brišu se riječi „članova i“, i u točki 1. riječi „obveza mirovinskog programa“ zamjenjuje se riječima „ugovora iz mirovinskih programa“ Objašnjenje: Usklađivanje s ostalim odredbama ovog Zakona. Potrebno u cijelom tekstu Zakona izmijeniti pojam „obveza mirovinskog programa“ u „ugovori iz mirovinskih programa“ u odgovarajućem broju i padežu kako bi smisao definicija iz članka 3. PZID ZMOD-a ostao postojan i nedvosmislen. Naime, ispravan prijevod iz Direktive IORP2 bi bio „obveze mirovinske sheme“ što podrazumijeva fazu akumulacije, a ne fazu dekumulacije. U mirovinskim osiguravajućim društvima tehničke pričuve čine obvezu po ugovorima o mirovinama te nije potrebno posebno naglašavati obveze mirovinskog programa. Članak 12. stavak 1. Direktive IORP2: „Member States shall allow IORPs registered or authorised in their territories to transfer all or a part of a pension scheme's liabilities, technical provisions, and other obligations and rights, as well as corresponding assets or cash equivalent thereof, to a receiving IORP“ Djelomično prihvaćen Prihvaćen je prijedlog da se u članku 11.b stavku 7. u točkama 1. i 2. brišu riječi „članova i“, dok prijedlog za zamjenom riječi: “obveza mirovinskog programa“ riječima “ugovora iz mirovinskih programa” nije prihvaćen iz razloga što je naveden pojam u skladu s člankom 12. stavkom 1. Direktive IORP II
9 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 9. PZID ZMOD-a predložena izmjena u članku 11.b stavak 11. Predlaže se brisanje se riječi „potencijalnim korisnicima mirovina i“ Objašnjenje: Ako se radi prekogranični prijenos onda nema potencijalnih korisnika jer se radi prijenos postojećih ugovora. Prihvaćen Prihvaćen
10 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 9. PZID ZMOD-a predložena izmjena u članku 11.b stavak 16. riječi „preuzetim ugovorom“ zamjenjuju se riječima „ugovorom o preuzimanju“ te se riječi „ugovor o osiguranju“ zamjenjuju riječima „ugovor o mirovini“ Objašnjenje: Ispravak krivog prijevoda i translacije u smislu ovog Zakona Prihvaćen Prihvaćen
11 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 19. PZID ZMOD-a navedene su izmjene članka 26. Predlažemo da se stavak 10. premjesti na neko drugo odgovarajuće mjesto. „(10) Društvo je dužno provjeravati(!) ispunjava li imatelj kvalificiranog udjela propisane uvjete za stjecanje tog udjela i o izvršenoj provjeri obavijestiti Agenciju u skladu s odredbama pravilnika Agencije iz članka 102. ovoga Zakona.“ Objašnjenje: S obzirom da se ovim stavkom propisuje redovno provjeravanje navedenih uvjeta, predlažemo staviti taj stavak na drugo mjesto, a ne pod naslov "Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu". Prihvaćen Prihvaćen
12 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 25. PZID ZMOD-a ispraviti riječ „25.“ u „35.a.“ Objašnjenje: U članku 18. PZID ZMOD-a predloženo je brisanje članka 25. koji postaje članak 35a, stoga članak 25. više ne postoji. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
13 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 28. PZID ZMOD-a stavak 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase: „3. nad čijom imovinom kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) nije otvoren, ne vodi se, niti je proveden stečajni postupak, odnosno nije pokrenut i ne vodi se postupak predstečajne nagodbe, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem nije utjecala na otvaranje stečaja, odnosno pokretanje postupka predstečajne nagodbe 4. koja nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u Društvu, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem nije utjecala na otvaranje stečaja, pokretanja predstečajne nagodbe, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad.“ Objašnjenje: Ispravak smisla rečenice Prihvaćen Prihvaćen
14 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 29. PZID ZMOD-a predložene su izmjene članka 41. ZMOD-a. Prvu odredbu izmijeniti tako da glasi: "U članku 41. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase: ,,(2) Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave Društva Agenciji podnosi nadzorni odbor Društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina. Za svaki mandat člana uprave potrebno je prethodno ishoditi odobrenje Agencije. (3) Rješenje o odobrenju ili odbijanju odobrenja Agencija dostavlja i kandidatu za člana uprave. Agencija može izdati odobrenje i za kraći mandat nego što je zatraženo.“. " Objašnjenje: Ostaviti dostavu predloženom kandidatu za člana uprave. Sukladno čl. 4. Zakona o općem upravnom postupku omogućava se dostava zainteresiranoj strani, što kandidat jest. Nije prihvaćen (2) - Odbijen - U PZID je predložen identičan tekst stavka 2. (3) - Odbijen - Odbija se ostaviti dostavu predloženom kandidatu za člana uprave iz razloga što se rješenje dostavlja stranci u postupku, a kandidat za člana uprave nije stranka u postupku
15 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 36. PZID ZMOD-a u izmjenama članka 49. st. 2. ZMOD-a obrisati riječi „ prema potrebi", a riječi „aktuarskim djelatnostima“ zamjenjuju se riječima „poslovima aktuarske funkcije“ u stavku 2. i podtočki 12. istog stavka Objašnjenje: Aktuarska funkcija je unutar ovog Zakona obvezna ključna funkcija te je potrebno da postoje pisane politike u vezi s obavljanjem poslova aktuarske funkcije. Aktuarska djelatnost nije pojam koji se koristi u hrvatskom zakonodavstvu. Isto je potrebno izmijeniti u prekršajnim odredbama članak 201. stavak 1. točka 14. Prihvaćen Prihvaćen
16 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Članak 44. PZID ZMOD-a mijenja se i glasi U članku 56. stavku 2. riječi: „Ovlašteni aktuar“ zamjenjuju se riječima: „Imenovani ovlašteni aktuar“. Objašnjenje: Ispravak pogrešnog navoda. Prihvaćen Prihvaćen
17 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 46. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 58. stavak 2. Riječi „preuzetim ugovorom“ zamjenjuju se riječima „ugovorom o preuzimanju“ Objašnjenje: Terminološko usklađivanje. Nije prihvaćen Odbijen iz razloga što nije potrebno raditi razliku između pojmova: „preuzetim ugovorom“ i „ugovorom o preuzimanju“.
18 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Izmijeniti članak 61. stavak 5. PZID ZMOD-a tako da glasi: „(5) Društvo je dužno uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati politike o transakcijama relevantnih osoba s financijskim instrumentima u koje ulaže Društvo, s ciljem sprječavanja sukoba interesa.“ Obrazloženje: Zakon o tržištu kapitala (čl. 57.) propisuje praćenje osobnih transakcija samo relevantnih osoba. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
19 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 50. PZID ZMOD-a predložena izmjena u članku 66. stavak 3. točka 5. riječi „Društva“ zamjenjuje se riječju „Društvo“ Objašnjenje: „Društvo“, odnosi se na predmetni MOD te pružatelje usluga na koje je ono izdvojilo poslove ili usluge, predlažemo to ne mijenjati, već ostaviti kako je ranije pisalo. Prihvaćen Prihvaćen
20 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 52. PZID ZMOD-a predlaže se izmjena u članku 68.a. točka 4. na način da se iza riječi „pomoći“ doda riječ „potencijalnim“. Objašnjenje: Radi se o potencijalnim korisnicima koji još nisu sklopili ugovor o mirovini. Prihvaćen Prihvaćen
21 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 55. PZID ZMOD-a predložena izmjena da se u članka 71. u stavka 1. Predlažemo da se riječi „mirovinskog programa“ zamijene riječima „mirovinskih programa“, a iza riječi „potencijalne korisnike mirovine“ dodaju riječi „iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova“ Objašnjenje: Ovaj PZID ZMOD definira mirovinski program kao program isplate mirovina uključujući ugovor, sporazum, punomoć ili cjelokupnost pravila, propisa ili izjava kojima se reguliraju međusobna prava i obveze između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine u vezi s isplatom mirovine, a koji mora sadržavati postupak za određivanje mirovine, učestalost i trajnost isplata te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o izboru mirovinskog programa. Svaki potencijalni korisnik ima pravo birati oblik mirovine koji sam želi, odnosno odabrati jedan mirovinski program iz ponude mirovinskog osiguravajućeg društva. Stoga je potrebno pisati u množini. Isto tako, navedene odredbe bi se trebale odnositi samo na potencijalne korisnike mirovina iz ZDMF, budući se IORP2 direktiva odnosi samo na strukovno mirovinsko osiguranje. Djelomično prihvaćen Izmjena koja se odnosi na riječi „mirovinskih programa“ prihvaća se, a ne prihvaća se da se iza riječi „potencijalne korisnike mirovine“ dodaju riječi „iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova”.
22 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 57. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 76. Propisati da se dosadašnja točka 4. briše Objašnjenje: "4. rezerve iz dobiti iskazane u bilanci koje se mogu koristiti za pokriće gubitaka, ako već nisu raspoređene za raspodjelu korisnicima mirovina." Rezerve iz dobiti se po ovom Zakonu ne raspoređuju korisnicima, raspoređuju se viškovi tehničkih pričuva koji se eksplicitno ne iskazuju u bilanci. Nije prihvaćen Nova točka je 5., a ne 4. Može se brisati drugi dio rečenice tj. ako već nisu raspoređene za raspodjelu korisnicima mirovina
23 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 58. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 77. Propisati da se stavak 3. mijenja i glasi: „(3) Druge stavke iz stavka 1. točke 2. ovoga članka su rezerve s naslova vrednovanja imovine koje nisu izvanrednog karaktera.“ Objašnjenje: Dosadašnja točka 1. nije primjenjiva na MOD-ove u smislu ovog Zakona budući su doznake jednokratne. Nije prihvaćen Iz razloga što uvijek mogu postojati troškovi pribave osiguranja u izračunu tehničke pričuve.
24 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 59. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 79. Umjesto riječi „U stavku 2. točki 1. riječ: „bruto“ briše se.“ napisati: „Stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Potrebna granica solventnosti Društva za poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. jednaka je iznosu tehničke pričuve obračunate na dan obračuna pomnoženoj se sa 0,04.“ Stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Potrebna granica solventnosti Društva za ostale poslove osim poslova iz članka 9. stavka 1. točke 3. jednaka je iznosu tehničke pričuve obračunate na dan obračuna pomnoženoj se sa 0,01.““ Objašnjenje: Odredbe stavka 2. točke 3. su u koliziji s ovim Zakonom, odnosno odredbama o najkraćem trajanju isplate mirovina (5 godina), stoga se brišu. Također rizični kapital nije u skladu s ovim Zakonom. Ispravlja se netočan navod o datumu na koji se računaju tehničke pričuve. U praksi je to datum obračuna granice solventnosti, odnosno izvještaja (tromjesečno, godišnje), a nikako zadnji dan prethodne poslovne godine, kako je bilo navedeno. Postojeća odredba o potrebnoj granici solventnosti je propisana za poslove strukovnog mirovinskog osiguranja. Predlažemo manji koeficijent za ostale poslove, isto kao što je direktivom IOPR2 propisano za tontine, budući je imovina za pokriće tehničkih pričuva najsličnija imovini za takvo osiguranje. „5. Za poslove iz članka 2. stavka 3. točke (b) podtočke i. Direktive 2009/138/EZ (poslove u kojima se osnivaju udruženja članova kako bi zajednički kapitalizirali svoje doprinose i potom raspodijelili tako prikupljena sredstva između preživjelih ugovaratelja osiguranja ili nasljednika umrlih ugovaratelja osiguranja (tontine)), potrebna granica solventnosti jednaka je iznosu od 1 % njihove imovine.“ Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
25 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 61. PZID ZMOD-a predloženo je dodavanje članka 81.a. Dopisati iza riječi „imovine za pokriće tehničkih pričuva“ riječi „i to“ Objašnjenje: Prije zareza dodati riječi „i to“ budući se višak sredstava sastoji od viška sredstava za pokriće isplate mirovina i viška sredstava za pokriće budućih troškova isplate mirovina. Prihvaćen Prihvaćen
26 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 63. PZID ZMOD-a mijenja se članak 84. ZMOD-a. Dodati izmjenu stavka 3. i izmijeniti predloženi tekst za stavak 4. "U članku 84. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Tehničke pričuve moraju biti dovoljne da omoguće trajno ispunjavanje svih razumno predvidivih obveza koji proizlaze iz ugovora o mirovinama, uključujući buduće troškove poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva.“ U članku 84. stavak 4. mijenja se i glasi: „(4) Imovina za pokriće tehničkih pričuva mijenja vrijednost uplatama doznaka iz obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te jednokratnim uplatama za nove ugovore o mirovini, isplatama mirovina, djelomičnim jednokratnim isplatama, isplatama viška vrijednosti imovine za pokriće tehničkih pričuva i isplatama drugih zajamčenih isplata koje proizlaze iz ugovora o mirovini, prijenosom naknada za pokriće troškova poslovanja Društva, uplatama iz interventnih pričuva i prijenosom vlastitih sredstava Društva te prinosom od ulaganja tih sredstava.“" Objašnjenje: U skladu s aktuarskom praksom i praksom mirovinskog osiguranja, u stavku 3. se zahtijeva dostatnost tehničkih pričuva. U stavku 4. preciznije se definira kretanje imovine za pokriće tehničkih pričuva. Prihvaćen čl.63. Primljeno na znanje - Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona čl.84. Prihvaćen - Imovina za pokriće tehničkih pričuva mijenja vrijednost uplatama doznaka iz obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te jednokratnim uplatama za nove ugovore o mirovini, isplatama mirovina, djelomičnim jednokratnim isplatama, isplatama viška vrijednosti imovine za pokriće tehničkih pričuva i isplatama drugih zajamčenih isplata koje proizlaze iz ugovora o mirovini, prijenosom naknada za pokriće troškova poslovanja Društva i prijenosom vlastitih sredstava Društva te prinosom od ulaganja tih sredstava.
27 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 63. PZID ZMOD-a brisati dio teksta: „U stavku 5. brojka: „25%“, zamjenjuje se brojkom: „10%“, a riječi: „naknade“ i „naknada“ zamjenjuju se riječima: „nagrade“ i „nagrada“.“ Objašnjenje: Ne postoji valjano obrazloženje za promjenom postotka „naknade za uspješnost“ budući se izmjenama cijelog paketa mirovinskih zakona onemogućuje Društvu da posluje na način da osigurava dobro i razborito upravljanje njegovim poslovima. Nije problem samo osiguranje pokrivanja troškova redovnog poslovanja nego i visoko postavljene granice solventnosti. Ovim umanjenjem izravno se onemogućava usklađivanje poslovanja Društva za rad po ovom Zakonu, kao i ulazak novih poslovnih subjekata na tržište mirovinskog osiguranja budući da je za odobrenje za rad, uz poslovni plan za sljedećih pet godina, potrebno priložiti i potvrdu ovlaštenog aktuara o tome je li Društvo sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrstu i opseg poslova koje će obavljati (čl. 16. st 1. t. 7.). Argument za smanjenje naknade je prema PZID ZMOD: „društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima takvu naknadu naplaćuju do iznosa od najviše 20-22%, zbog čega iznos od 25% nije primjeren za mirovinsko osiguravajuće društvo.“. Nije jasno kakve garancije nude AIF-ovi, i u odnosu na što je postotak izražen. Nerazumljiv je i argument da je MOD jedino društvo za isplatu mirovina i da iz tog razloga nagrada nije primjerena. Upravo je ovakva vrsta nagrađivanja stimulans za uspješno poslovanje te posljedično pridonosi i korisnicima mirovine. Osim toga, potpuno je neprimjeren argument da ostali isplatitelji iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja mogu isplaćivati samo manje iznose, pogotovo ako se zna da je ovim paketom izmjena mirovinskih zakona predloženo povećanje tog „manjeg“ iznosa na čak 100.000,00 kn. A posebno imajući u vidu činjenicu da su korisnici mirovine koji raspolažu s većim iznosom neusporedivo rjeđi od onih ispod tog iznosa. Također, naknada za uspješnost je sasvim dobar pojam, uvriježen svuda, ne vidimo razlog za izmjenom. Nije prihvaćen Smanjenje naknade ima za cilj buduće veće iznose budućih mirovina i bolju socijalnu sigurnost gradjana.
28 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 66. PZID ZMOD, članak 88. Stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: „(1) Ako imenovani ovlašteni aktuar Društva potvrdi u godišnjem financijskom izvještaju da vrijednost imovine za pokriće tehničkih pričuva nakon odbitka iznosa naknade za uspješnost iz članka 84. stavka 5. ovog Zakona i iznosa koji se uplaćuje u interventne pričuve prema članku 81.a., u obveznom mirovinskom osiguranju prelazi 110% vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovinama koje je Društvo sklopilo, Društvo može raspodijeliti višak vrijednosti imovine za pokriće tehničkih pričuva, uz odgovarajuću primjenu članka 135. ovog Zakona, do iznosa koji prelazi tu vrijednost u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka. (2) Ako imovina za pokriće tehničkih pričuva nakon odbitka iznosa naknade za uspješnost iz članka 84. stavka 5. ovog Zakona i iznosa koji se uplaćuje u interventne pričuve prema članku 81.a., u obveznom mirovinskom osiguranju prelazi 115% vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovinama koje je Društvo sklopilo, Društvo je obvezno raspodijeliti višak vrijednosti imovine za pokriće tehničkih pričuva, uz odgovarajuću primjenu članka 135. ovog Zakona, do 110% vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovini koje je Društvo sklopilo, u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka.“ Objašnjenje: Postojeća odredba nije dovoljno precizna budući da primjenom članaka 81.a i 84 uz ovaj članak razina viška imovine za pokriće tehničkih pričuva sigurno pada ispod 110%. Kod malih i jako volatilnih portfelja vrlo lako može doći do manjka sredstava, što se ovim izmjenama pokušava izbjeći. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
29 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 66. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 88. U stavcima 4. i 5. predmetnog članka riječi „pripisat“ i „pripisuje“ zamijeniti riječima „raspodijelit“ i „isplaćuje“, odnosno predlažemo brisanje tog članka PZID ZMOD-a. Objašnjenje: Što znači pripisati u smislu ovog Zakona a u vezi čl. 89? Ukoliko je intencija bila da se višak ne isplaćuje jednokratno, nego da se na temelju viška uvećava mirovina, onda treba izmijeniti i članak 89. i odgovarajuće prekršajne odredbe. Nije prihvaćen Zaključeno je da je primjerenije propisati pripis viška nego jednokratnu isplatu istog.
30 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 67. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 90. umjesto riječi „Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.“ upisati „Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. briše se“ Objašnjenje: Stavak 2. koji je sada 3. brisati jer to već piše u članku 85. st. 2. Uskladiti prekršajne odredbe. Prihvaćen Prihvaćen
31 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Članak 78. PZID ZMOD-a izmijeniti da glasi: Članak 110. mijenja se i glasi: „Mirovina koja se isplaćuje u skladu s ovim Zakonom može biti predmet ovrhe na način i u visini kako je to propisano zakonom koji uređuje ovrhe.“ Objašnjenje: Dodaju se riječi: „i u visini“ Nije prihvaćen Nepotrebno dodavanje riječi: “i u visini” budući da je Ovršni zakon detaljno uređuje postupak prisilnog ostvarivanja tražbina.
32 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 79. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 111. Izmijeniti da glasi: U članku 111. iza riječi „člana fonda“ dodaju se riječi: „odnosno iznosa izravne jednokratne uplate.“ Objašnjenje: Ispravljen smisao rečenice. Prihvaćen Prihvaćen
33 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 82. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 115. stavak 2. Predlaže se ostaviti nepromijenjeno. U istom članku u stavku 5. brišu se riječi „prije njezina umanjenja za naknadu Društva“ Objašnjenje: Odredba stavka 2. dovodi korisnike mirovina u neravnopravan položaj u smislu slobode odabira kada će i koju mirovinu izabrati. Izmjena stavka 5. u skladu s izmjenama članka 135. ZMOD-a. Nije prihvaćen Smanjenje naknade ima za cilj buduće veće iznose budućih mirovina i bolju socijalnu sigurnost gradjana.
34 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Nakon članka 83. PZID ZMOD-a dodati novi članak kojim bi se izmijenio čl. 118. ZMOD na način da: "Članak 118. stavak 1. mijenja se i glasi: „Središnji registar osiguranika, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Porezna uprava, Matični uredi i druge nadležne institucije razmjenjuju s Društvom podatke o korisnicima mirovine, članovima njihovih obitelji i imenovanim korisnicima koji su vezani za ostvarivanje ili prestanak prava na mirovinu iz ovog Zakona.“ Članak 118. stavak 2. mijenja se i glasi: „Nadležne institucije iz stavka 1. ovog članka obavještavaju Društvo o traženim podacima u roku od osam dana od dana saznanja za određenu činjenicu, odnosno od dana traženja.“" Obrazloženje: Člankom 109. ZMOD propisana je dužnost obavještavanja Društva o činjenicama koje utječu na isplatu mirovine samo u odnosu na korisnika mirovine. Društvo nema mogućnosti saznanja bilo kakvih činjenica koje utječu na isplatu ako je došlo do smrti korisnika mirovine, posebno ako se radi o pojedinačnim mirovinama bez imenovanih korisnika. Budući je čl. 108. st. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano: „Središnji registar osiguranika, Porezna uprava i druge nadležne institucije dužne su Zavodu dostavljati podatke propisane posebnim propisima.“, potrebno je i ovim Zakonom omogućiti razmjenu podataka između isplatitelja mirovina i ostalih nadležnih institucija u svrhu pravodobnog obavješćivanja o podacima koji utječu na isplatu mirovine, prestanak ili promjenu prava. Člankom 118. ovog Zakona propisuju se obveze i rokovi u kojima nadležne institucije dostavljaju informacije MOD-ovima, a koje se tiču osiguravanja isplate mirovina i ispravnog obračuna tehničkih pričuva (cjelovitost podataka). Podredno, potrebno je i u ovom Zakonu definirati u kojim rokovima prestaje obveza iz ugovora o mirovini zbog okolnosti koje je izazvao korisnik primanja. Navodimo da je čl. 4. st. 3. ZMOD, definirana primjena drugih propisa kada se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, ali bi prestanak prava i zastaru trebalo definirati i u ZMOD. Zakon o obveznim odnosima definira prestanak obveze zbog nemogućnosti ispunjenja kao i zastaru prava i zastaru potraživanja te bi se isti instituti trebali radi jasnoće urediti i u ovom Zakonu. S druge strane, Zakon o mirovinskom osiguranju poznaje obustavu isplate mirovine u okolnostima koje je izazvao korisnik primanja (čl. 95. st. 4. ZOMO). Dodatno, ZOMO poznaje i zastaru dospjelih, a neisplaćenih primanja čl. 4. st.2. što bi se moglo primijeniti i u ovom Zakonu. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
35 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 85. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 120. na način da se briše riječ „pravne“. Predlaže se ostaviti riječ "pravne". Prijedlog izmjene stavka 2. ispraviti da glasi: „Stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Odredbe ovoga dijela Zakona na odgovarajući način se primjenjuju i na osobe koje, u skladu s odredbama ovoga Zakona, nude mirovinske programe za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice u Republici Hrvatskoj.“ Objašnjenje: U svrhu olakšanog nadzora nad tim poslovima, a u skladu s ostalim odredbama ovog Zakona, potrebno je omogućiti da samo pravne osobe mogu vršiti ponudu mirovinskih programa za mirovinska osiguravajuća društva i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje koje djeluju na području Republike Hrvatske, kako je to bilo i do sada. Pravilnikom o ponudi mirovinskih programa su propisane kompetencije koje osoba koja ih nudi mora imati. Dopuštanjem fizičkim osobama da rade posao ponude otežao bi se nadzor nad njima. U čl. 122. u stavku 1. ostalo je (1) Osobe iz članka 120. ovoga Zakona ne smiju nuditi mirovinske programe u vremenu u kojem im je Agencija, Hrvatska narodna banka, odnosno drugo nadležno tijelo oduzelo odobrenje za rad, u skladu s posebnim propisima. Nije jasno kako nadležno tijelo može oduzeti fizičkoj osobi odobrenje za rad koje nije ni dobilo. Članak 120. se odnosi na ponudu mirovinskih programa, pri čemu, u skladu s člankom 121. osobe koje nude mirovinske programe nastupaju kao prodajni zastupnici na temelju pisanog ugovora s Društvom. Smisao odredbe stavka 2. je i da su osobe koje nude mirovinske programe za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice na području Republike Hrvatske obuhvaćene ovim Zakonom. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
36 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 86. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 123. Točku 6. izmijeniti da glasi: „6. upoznati potencijalnog korisnika promjenjive mirovine o isplaćenom iznosu naknade koju mu Društvo isplaćuje te o naknadama koje korisnici promjenjivih mirovina plaćaju Društvu na temelju ugovora o mirovinama." Objašnjenje: Prilikom sklapanja ugovora o mirovini, korisnik mirovine ugovara iznos mirovine u visini koju Društvo jamči. Na visinu mirovine značajniji utjecaj imaju odabrane tablice smrtnosti, prilagodbe za rizike kao i uračunata kamatna stopa, nego visina naknade. Rizik ulaganja snosi Društvo, osim u slučaju promjenjivih mirovina (varijabilni anuiteti), kod kojih podatak o visini naknade ima više smisla. Prema tome, ne postoji propis kojim bi se nametalo obavještavanje korisnika fiksnih mirovina o visini naknada. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
37 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Nakon članka 86. PZID ZMOD, dodati novi članak koji glasi: „Članak 126. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Društvo koje isplaćuje mirovine u okviru obveznog mirovinskog osiguranja dužno je sklopiti ugovor o mirovini sa svakim članom obveznog mirovinskog fonda koji izabere to Društvo, kao i s članom obitelji preminulog člana obveznog mirovinskog fonda koji ima pravo na obiteljsku mirovinu na temelju odredbi zakona koji uređuje obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. u članku 126. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „2. osoba koja sklapa ugovor o mirovini dužna je Društvu pružiti informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), koje su potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.“. Dosadašnji stavci 2. postaje stavak 3., a stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi: „(4) Članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu iza smrti osiguranika iz obveznog mirovinskog osiguranja, mogu sklopiti ugovor o mirovini pod uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.““ Objašnjenje: Budući se paketom izmjena zakona iz mirovinskog osiguranja, mirovinska osiguravajuća društva dovode u potencijalno nepovoljan položaj, predlaže se izmjena članka 126. stavka 1. kako bi Društvo moglo napraviti procjenu o isplativosti prihvata potencijalnog korisnika iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Stavak 2. se dodaje budući je isto pitanje na sličan način uređeno prijedlogom izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi „korisnika mirovine“ zamjenjuju se riječima „osiguranika“ budući ne postoji mogućnost novog ugovaranja obiteljske mirovine nakon smrti postojećeg korisnika mirovine. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
38 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 87. PZID ZMOD, kojom se mijenja članak 127., u točki 4. potrebno je iza riječi: „Zakona“, dodati riječi: „kada je to primjenjivo“ Objašnjenje: Nije potrebno kod svake obiteljske mirovine imenovati staratelja. Prihvaćen Prihvaćen
39 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 87. PZID ZMOD-a mijenja se članak 127. Potrebno je iza drugog retka dodati tekst: „Točka 7. mijenja se i glasi: „7. broj bankovnog računa korisnika mirovine“" Objašnjenje: Predlaže se brisati brojeve bankovnih računa bračnih drugova i imenovanih korisnika kao obvezne podatke sadržaja ugovora o mirovini. Budući da takvi korisnici kreću s isplatom tek nakon smrti osnovnog korisnika, broj računa je podatak koji se u tom razdoblju više puta može promijeniti što nije od nikakvog utjecaja na isplatu mirovine osnovnom korisniku. U slučaju smrti korisnika mirovine, te aktivacije bračnog druga ili imenovanog korisnika koji kreću u isplatu, ionako su u obvezi dostaviti broj računa u trenutku aktivacije. Prihvaćen Prihvaćen
40 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 90. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 132. U skladu s ovim člankom potrebno je ažurirati i članak 106. Ovdje je uveden pojam „početnih mirovina“ iako isti termin nije uveden u članku 106. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, za koji predlažemo da glasi: „Jedinični iznosi početnih mirovina Članak 106. (1) Društvo je dužno Agenciji dostaviti podatke o predloženim jediničnim iznosima početnih mirovina i zajamčenim isplatama imenovanim korisnicima najkasnije 60 dana prije nego što su uvedene. Navedeni podaci moraju biti detaljno obrazloženi uzimajući u obzir gospodarske i aktuarske parametre na kojima se temelje predloženi jedinični iznosi, s mišljenjem ovlaštenog aktuara. (2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na bilo kakvu promjenu jediničnih iznosa početnih mirovina ili zajamčenih isplata. (3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka, kao i način i rokove izvještavanja Agencije.“ U čl 107. i 108. također napisati „početnih mirovina“ umjesto „mirovina“ U članku 132. stavak (2) se mijenja i glasi: "(2) U slučaju da godišnji akumulirani iznosi iz stavka 1. ovoga članka iznose do 10% iznosa koji je doznačen prije sklapanja ugovora o mirovini, Društvo će uvećati iznos mirovine sukladno ugovorenoj vrsti i obliku mirovine prema jediničnim iznosima mirovina koju su vrijedili u vrijeme sklapanja ugovora o mirovini i uz odgovarajuću primjenu članka 135. ovoga Zakona." Dodaje se stavak (3) koji glasi: "(3) U slučaju da godišnji akumulirani iznosi iz stavka 1. ovoga članka iznose preko 10% iznosa koji je doznačen prije sklapanja ugovora o mirovini, Društvo će sklopiti aneks ugovora o mirovini s korisnikom mirovine kojim će utvrditi novu svotu mirovine prema jediničnim iznosima mirovina koji su vrijedili u vrijeme sklapanja ugovora o mirovini i uz odgovarajuću primjenu članka 135. ovoga Zakona." Obrazloženje: Nema smisla određivati ukupno novi iznos mirovine po trenutno važećim jediničnim iznosima mirovina u slučaju naknadne uplate doprinosa u sitnom iznosu, npr. Regos čisti prolazne račune ili osoba umirovljenik radi honorarni posao ili zamrzne mirovinu iz 1. stupa da bi nastavila raditi dok joj se cijelo vrijeme isplaćuje mirovina iz 2. Stupa. Prijedlog je u korist zaštite korisnika mirovina, budući da postoji objektivna mogućnost da novi iznos mirovine bude značajno niži od prvotno ugovorenog. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
41 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 92. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 135. Izmijeniti da glasi: U članku 135. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Pri određivanju jediničnih iznosa mirovine Društvo je dužno u mirovinu uračunati razboritu procjenu naknade u visini koja omogućava ispunjavanje svih relevantnih troškova Društva. Stavci 2., 3. i 4. brišu se. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2. i mijenja se i glasi: (2) Društvo ne može korisnicima mirovine ili imenovanim korisnicima iz obveznog mirovinskog osiguranja naplatiti druge naknade, osim naknada za pokriće troškova poslovanja koje su uračunate pri određivanju jediničnih iznosa mirovine. Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 3." Objašnjenje: Kako bi bili ispunjeni uvjeti dostatnosti tehničkih pričuva, preporučuje se ne propisivati limit naknada, već ista ovisi o organizacijskoj i troškovnoj strukturi svakog pojedinog Društva, pri čemu se propisuje, u skladu s praksom, da je procjena tih troškova razborita i opravdana. Umjesto visine uračunatih troškova u jedinične iznose mirovina, ključan faktor po kojemu se potencijalni korisnik odlučuje o izboru pravne osobe koja će mu isplaćivati mirovinu jest visina iznosa mirovine. Naime, dva društva mogu imati jednake naknade pri čemu se, uz drugačije ostale parametre (kamatna stopa, tablice smrtnosti i dr.), iznos mirovine može značajno razlikovati. Ovakav prijedlog izmjena ovog članka je u skladu s člankom 106. ZMOD-a, koji obvezuje Društvo koje isplaćuje mirovine po ovom Zakonu, da prilikom dostave podataka Agenciji o predloženim jediničnim iznosima mirovina detaljno obrazloži sve gospodarske i aktuarske parametre koji utječu na te iznose. Osim toga, naglašavamo potrebu liberalizacije naknada za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja čime se osigurava da svi pravni subjekti koji isplaćuju mirovine iz III. Stupa, mogu po tržišnim principima određivati visinu potrebne naknade, što u konačnici doprinosi i korisnicima mirovina. Dodatno, bitno je napomenuti da, u skladu s odredbama članka 79. važećeg ZMOD-a, visina granice solventnosti koju je Društvo dužno osigurati, iznosi 4% tehničkih pričuva. To znači da bi se od predložene naknade u visini 5% odmah trebalo izdvojiti 80% tog iznosa u kapital te da Društvu na raspolaganju za pokriće svih troškova poslovanja preostaje samo 20% od iznosa zakonom dopuštene naknade. Nije prihvaćen Smanjenje naknade ima za cilj buduće veće iznose budućih mirovina i bolju socijalnu sigurnost gradjana.
42 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 94. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 137. Rečenica kojom se mijenja stavak 3. glasi: U stavku 3. riječi: ,,uspostavilo Društvo“ zamjenjuje se riječju: ,,uspostavio subjekt nadzora“, a riječ: ,,Društva“ riječima: ,,subjekta nadzora“. Brojka: ,,5“ zamjenjuje se brojkom: ,,6“. Objašnjenje: Ispravak roda Prihvaćen Prihvaćen
43 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 104. PZID ZMOD kojim se mijenja članak 153., ostaviti „Preporuku upravi Društva“ kao jednu od nadzornih mjera. Objašnjenje: Proširivanje vrsti nadzornih mjera koje Agencija može izreći. U nastavku teksta Zakona navode se i objašnjavaju sve nadzorne mjere, pri čemu je Preporuka upravi Društva ostala. Nije prihvaćen Preporuka ostaje i propisana je člankom 154. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Odredbama su brisane preporuke kao nadzorna mjera koja se može izricati, ali su ostale u Zakonu kao mogućnost izricanja od strane Agencije u slučaju kada se utvrde slabosti, manjkavosti, nedostaci i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa.
44 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 104. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 153. U rečenici kojom se definira stavak 2. iza riječi „prema odredbama ovog Zakona“ dodati riječi „u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. godine o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 i Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe.“ Objašnjenje: Smatramo da nema podloge u EU propisima koji nameću da izrijek bude takav za svaku nadzornu mjeru. To se odnosi valjda samo na Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 i Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
45 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U članku 104. PZID ZMOD-a kojom se mijenja članak 153. stavak 3., iza riječi: „osobe“, nadodati riječi: „uz poštivanje odredbi Uredbe 2016/679 o zaštiti podataka“ Objašnjenje: Objava podataka u skladu s Uredbom o zaštiti podataka. Primljeno na znanje Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
46 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 105. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 160. dodavanjem nove točke 5. Izmijeniti da glasi: „5. ako Društvo ne raspolaže dostatnom imovinom za pokriće tehničkih pričuva“. Objašnjenje: Nije jasno značenje nove točke u članku 160. ZMOD, budući da manjak imovine za pokriće tehničkih pričuva znači da je imovina za pokriće tehničkih pričuva manja od traženog pokrića. Društvo ne može osigurati dostatne tehničke pričuve jer ih niti ne može osigurati po njihovoj naravi, već oblikovati od primljenih doznaka, odnosno, u slučaju manjka, uplatom sredstava iz interventnih pričuva ili vlastitih sredstava. Između riječi „ili“ navedene su dvije stvari koje zapravo isto znače, ako zanemarimo gornju opasku. Dovoljno je napisati „ako Društvo ne raspolaže dostatnom imovinom za pokriće tehničkih pričuva“ u skladu s čl. 87. ovog Zakona. Prihvaćen Prihvaćen
47 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 108. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 167. brisanjem riječi „pravnim“, „pravnoj“ i „pravnom“. Predlaže se ne mijenjati članak 167. ZMOD. Objašnjenje: Smatramo da bi i dalje samo pravne osobe trebale nastupati kao prodajni zastupnici Društva. Napominje se da je usvajanjem Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14) omogućeno da samo pravne osobe mogu nastupati kao prodajni zastupnici Društva, te su se dotadašnji prodajni zastupnici morali uskladiti s obvezama novog Zakona. Nepoznato je zbog čega je predlagatelj ponovo promijenio mišljenje. Nije prihvaćen Navedene izmjene su u skladu s izmjenama članka 120. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.
48 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Člankom 118. PZID ZMOD-a predložena je izmjena članka 201. Potrebno je ispraviti: Točka 10. „aktuarskim djelatnostima“ zamijeniti riječima „poslovima aktuarske funkcije“. Točka 23. ako u pogledu tehničkih pričuva ne postupa u skladu s odredbama članka 84. stavka 1. ovoga Zakona tako što ih ne oblikuje od doznaka i jednokratnih uplata osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo ili ne postupa u skladu sa stavkom 2. navedenog članka pa tehničke pričuve ne vodi odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata osoba u društvo te dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova ili ne postupa u skladu sa stavkom 3. navedenog članka pa tehničke pričuve nisu dovoljne da omoguće trajno ispunjavanje svih razumno predvidivih obveza koje proizlaze iz ugovora o mirovinama, uključujući buduće troškove poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva ili ostvari naknadu za uspješnost protivno stavku 5. ili je obračuna protivno stavku 6. i 7. tog članka Točka 43. ako prilikom isplate mirovine u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ne postupa u skladu s odredbama članka 115. stavka 1. ovoga Zakona tako što ne ponudi doživotnu mirovinu ili ne postupi u skladu sa stavkom 5. tog članka tako što isplati djelomičnu jednokratnu isplatu korisniku mirovine u visini većoj od 30% od ukupno primljene doznake Točka 44. ako u pogledu usklađivanja visine mirovine ne postupa u skladu s odredbom članka 116. ovoga Zakona tako što ne usklađuje visinu mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje za prethodno polugodište. Točka 46. ako u pogledu naknade postupi protivno odredbama članka 135. stavka 1. ovoga Zakona tako što pri određivanju jediničnih iznosa mirovina ne uračuna razboritu procjenu naknade u visini koja omogućava ispunjavanje svih relevantnih troškova Društva ili postupi protivno stavku 2. tog članka tako što korisnicima mirovine ili imenovanim korisnicima iz obveznog mirovinskog osiguranja naplati druge naknade, osim naknada za pokriće troškova poslovanja koje su uračunate pri određivanju jediničnih iznosa mirovine. Objašnjenje: Usklađenje prekršajnih odredbi prema predloženim izmjenama. Primljeno na znanje Komentare ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona
49 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U Članku 123. PZID ZMOD-a navode se članci po kojima Agencija treba donijeti pravilnike. Provjeriti brojeve članaka. Objašnjenje: Neispravne oznake članaka. Prihvaćen Prihvaćen
50 Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U prijelaznim i završnim odredbama PZID ZMOD, za članka 123., potrebno je dodati članak 123.a koji glasi: „Članak 123.a (1) Korisniku mirovine koji prima mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje sukladno ugovoru o mirovini sklopljenim s mirovinskim osiguravajućim društvom, a koji je bio obvezno osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje te je ostvario staž osiguranja s povećanim trajanjem, odredit će se i isplaćivati mirovina određena samo na temelju članaka 79. do 90. Zakona o mirovinskom osiguranju, kao da je bio osiguran u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, ako korisnik mirovine zahtjev za određivanje mirovine prema ovom članku podnese mirovinskom osiguravajućem društvu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. (2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, mirovinsko osiguravajuće društvo će obustaviti isplatu mirovine odnosnom korisniku s posljednjim danom mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za određivanje mirovine, i taj zahtjev bez odgađanja uputiti područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja korisniku isplaćuje osnovnu mirovinu određenu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, uz obavijest o datumu obustave isplate mirovine. (3) Po primitku zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donijet će rješenje o prestanku prava na osnovnu mirovinu i o ostvarivanju prava na mirovinu određenu člancima 79. do 90. Zakona o mirovinskom osiguranju. (4) Mirovina određena prema zahtjevu iz stavka 1. ovog članka pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca s kojim je mirovinsko osiguravajuće društvo obustavilo isplatu mirovine određene na temelju ovog Zakona. (5) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, mirovinsko osiguravajuće društvo će sredstva prenesena s osobnog računa korisnika mirovine, umanjene za svotu iz članka 135. stavak 1. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i za svote isplaćene mirovine, u roku od 30 dana po primitku zahtjeva iz stavka 1. ovog članka prenijeti u državni proračun. (6) Mirovinsko osiguravajuće društvo će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona obavijestiti svoje korisnike mirovina o mogućnosti određivanja njihove mirovine samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti prema stavku 1. ovog članka. (7) Zahtjev za određivanje mirovine prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ujedno je i zahtjev za raskid ugovora o mirovini iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.“ Objašnjenje: Implementiranjem ovog članka omogućuje se korisnicima mirovina raskinuti ugovor o mirovini koji je sklopljen sukladno Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima te ostvarivanje prava na mirovinu samo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (uz prestanak prava na osnovnu mirovinu). Slično rješenje je već jednom ponuđeno kroz Zakon o dopuni zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN 144/11), u trenutku kad je omogućeno bivšim članovima obveznog mirovinskog fonda – korisnicima mirovine koji su dobrovoljno pristupili obveznom mirovinskom fondu na temelju individualne kapitalizirane štednje, da raskinu ugovor o mirovini te ostvare pravo na mirovinu samo po Zakonu o mirovinskom osiguranju, jer je to za njih tada bilo povoljnije. Djelomično prihvaćen Komentar ćemo razmotriti i sukladno tome prilagoditi Nacrt prijedloga zakona