Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jelena Čuveljak Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa za 2019. godinu A što je sa realizacijom plana za 2018. godinu, jer je za prvo tromjesečje bio predviđen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, a još nije nacrt bio na javnoj raspravi. Primljeno na znanje Sukladno Terminskom planu zakonodavnih aktivnosti Vlade RH Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku predviđen je za IV kvartal 2018.