Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o vozačkim dozvolama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nikica Miščević III. OBRAZAC VOZAČKE DOZVOLE, Članak 4. (3) Obrazac vozačke dozvole sadrži sljedeće podatke: 1. prezime vozača, 2. ime vozača, 3. datum i mjesto rođenja, 4a. datum izdavanja vozačke dozvole, 4b. datum isteka važenja vozačke dozvole, 4c. naziv nadležnog tijela, 5. broj vozačke dozvole, 6. fotografija vozača, 7. potpis vozača, 9. kategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati, 10. datum prvog izdavanja za svaku kategoriju vozila, 11. datum isteka valjanosti za svaku kategoriju vozila, 12. ograničenja i 13. OIB. Da se u stavku tri članka 4 doda i krvna grupa vozača. Nije prihvaćen Izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole propisan je Prilogom I Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama i Direktive Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama. Propisani obrazac ne sadrži podatak o krvnoj grupi vozača, a Direktiva ne predviđa mogućnost dodavanja na vozačku dozvolu podataka koji nisu propisani i koji nisu potrebni za upravne stvari vezane uz vozačku dozvolu.
2 Denis Peloza V. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE, 1. Izdavanje vozačke dozvole na temelju položenog vozačkog ispita Pohvalno. Konačno će biti rješeno pitanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti. Prijedlozi su bili na minimalno 12 do 18 ili čak 24 mjeseci, a predlagač je predvidio prihvatljivih 15 mjeseci. Navedeno znači uštedu kandidatima za vozače (građanima), uštedu vremena i smanjenje birokracije, te je primjeren te u slučaju opravdane odgode ili mirovanja tijeka osposobljavanja. Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje.
3 Denis Peloza 3. Zamjena vozačke dozvole države članice EGP-a, Članak 10. U članku 11. kako obvezujući prilog je " uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci", da li je pretpostavka da podnositelj zahtjeva koji posjeduje valjanu vozačku dozvolu jedne od države članica EGP-a zdravstveno sposoban, odnosno da druge članice EGP-a prilikom takvog postupka neće tražiti lječničko uvjerenje od osobe koja vozačku dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj želi zamijeniti Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na predložene izmjene Pravilnika. Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama ne propisuje obvezu prilaganja zdravstvenog uvjerenja u postupku zamjene vozačke dozvole izdane u drugoj državi članici EGP-a, ali države članice mogu, nakon savjetovanja s Europskom komisijom, primijeniti svoje nacionalne propise u vezi s uvjetima različitim od onih navedenih u Direktivi.