Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat protuminskog djelovanja OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1.OPĆE INFORMACIJE Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, s konačnim prijedlogom Zakona u svrhu integracije HCR-a u MUP-a, krivi je potez izvršnih institucija Republike Hrvatske i kao takav nije u interesu Republike Hrvatske, domovinske sigurnosti i njenih građana. Navedenom provedbom integracije HCR-a u MUP-a odnosno izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju za razminiranje blokirao bi neometani nastavak obavljanja djelatnosti iz područja protuminskog djelovanja. Konkretni argumenti za navedeno su, da do sada nisu na održanim sastancima sa UV HCR-a, Ministarstvu unutarnjih poslova, te Vijeća za domovinsku sigurnost izneseni argumenti koji idu u prilog ovakvoj provedbi. Bitna činjenica je da ne postoji analiza provedbenog tijela, to je Ministrastvo unutarnjih poslova koje je podnositelj ovog Obrasca prethodne procjene, što bi trebao biti preduvjet za provedbu izmjene zakona. Tijekom svih aktivnosti sindikata nije bilo razumnih i u interesu RH jasnih argumentiranih odgovora, ni na jedno pitanje koje se odnosilo na napravljenu analizu koja bi provođenje zaključaka opravdalo. Navedeno definitivno daje potvrdu da takva analiza nije niti napravljena, a što je potvrdio koordinator HCR-a na sastanku sa sindikatom da u radnoj skupini analiza nije bila u predmetu rasprave radne skupine. Postoji i realna mogućnost odljeva većeg broja vrlo stručnih kadrova iz domene protuminskog djelovanja, što će dovesti do zastoja i usporavanja obavljanja djelatnosti iz područja protuminskog djelovanja, jer su 72% pirotehničara podnijela zahtjev za izračun mirovinskih prava. Ukoliko će im prava u svojstvu državnih službenika biti umanjena i manja od mirovine aktivirati će zakonsko pravo na odlazak mirovinu. Sindikati nisu dobili odgovore ni na pitanja na koji način će se regulirati, odnosno zadržati stečena prava navedenih zaposlenika. Takvo neizvjesno stanje već uzima danak u odljevu stručnih kadrova. Zaposlenici koji su 20 godina sudjelovali u stvaranju HCR-a imaju specifična znanja koja nisu raspoloživa na tržištu rada pa bi njihov odlazak značajno narušio ili čak potpuno blokirao nastavak neometanog provođenja protuminskog djelovanja u RH. Poslovi razminiranja izgubili bi na dinamici ili bi došlo do njihove potpune obustave čime bi se narušio nacionalni interes razminiranja RH. Sve gore navedeno definitivno ima utjecaj u točkama 2., 3., 4. i 5. što možemo elaborirati. Iz svega navedenog navod u točci 1.5. da je prijedlog zakona dio programa rada Vlade Republike Hrvatske iz „Nacionalni program reformi 2018.“ Opis mjere: „Mjera 4.1.3. Unaprjeđenje javne uprave.“ u potpunosti promašena referenca i razlog, jer kao što je do sada elaborirano ne postoji dokaz da je napravljena analiza provedbe prijedloga o pripojenju HCR-a Ministarstvu unutarnjih poslova. U nastanku dostavljamo vrlo bitne argumente da je sam postupak provođenje implementacije HCR-a u MUP izazvao negativni utjecaje čime je narušena sigurnost pirotehničara i obavljanje poslova razminiranja. Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o ukidanju pojedinih agencija među kojima se nalazi i naša kuća "Hrvatski centar za razminiranje", od 02.kolovoza 2018.g. i rasprave provedene na sjednici "Vijeća za domovinsku sigurnost" koja se održala dana 02.10.2018.g. u uredu Predsjednice Republike, sindikati koji djeluju unutar HCR-a mišljenja su da kad je u pitanju "Hrvatski centar za razminiranje" takva odluka nije u interesu Republike Hrvatske, domovinske sigurnosti i njenih građana. Od kada je sustav razminiranja prepoznao opasnost koja prijeti mogućom integracijom HCR-a u MUP-a zavladala je nevjerica i nesigurnost svih zaposlenika u sustavu. Nad sustav se nadvilo opće nezadovoljstvo i nesigurnost svih dijelova sustava ( HCR, HUP, Sindikati i svi ostali zaposlenici ), te je takovo stanje rezultiralo sa dva teška minska incidenta koja su se dogodila u razmaku od pet dana. Prvi se dogodio dana 05.10.2018.g. tijekom završne kontrole u Kotar šumi na projektu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ gdje je došlo do aktivacije PP mine PROM-1, ali samo božjom providnošću nije bilo smrtnog stradavanja i ranjavanja petorice pirotehničara koji su taj dan radili u završnoj kontroli. Drugi se dogodio dana 10.10.2018.g. kod Osijeka tijekom realizacije projekta Naturavita. Iznimno smo sretni što je i ovaj minski incident prošao samo sa lakšim ranjavanjem i bez težih posljedica. Na temelju iznesenih činjenica evidentno je da u sustavu zbog neizvjesnosti vlada opće ne zadovoljstvo, ne sigurnost, socijalna i sva druga ugroza koja je proizašla iz zaključka Vlade o pripojenju HCR-a u MUP. Nitko od Sindikata ili drugih zainteresiranih strana nije dobio nikakvu analizu od strane predstavnika MUP-a ili neki drugi pokazatelj iz kojeg bi se utvrdila bilo kava dobit za RH od provođenja integracije što dodatno pojačava neizvjesnost kod svih dionika u sustavu razminiranja, a već se konkretno u dva slučaja odrazilo na sigurnost obavljanja poslova razminiranja koji zahtjeva visoku koncentraciju i pribranost zaposlenika. Smatramo da je potrebno zaštiti interese Republike Hrvatske jer odluka o ukidanju HCR-a nije utemeljena na stvarnim i realnim benifitima koji bi proizašli iz nje za Republiku Hrvatsku. Narušavanje stečenog ugleda u svjetskoj zajednici ne bi trebalo podržati jer odluka o gašenju HCR-a i oduzimanja javne ovlasti istog donosi negativnu sliku o Republici Hrvatskoj. Postoji i realna mogućnost odljeva većeg broja vrlo stručnih kadrova iz domene protuminskog djelovanja, što ugrožava provedbu nacionalnog plana razminiranja. Slijedom svega navedenog očekujemo brzu reakciju svih nadležnih, u cilju da izbjegnemo nove „minske incidente“ jer navedena situacija definitivno utječe na kvalitetu obavljanja poslova, a što za posljedicu može imati smrtna stradavanja kako zaposlenika tako i civilnog stanovništva. Za datum provedbe trebalo bi postavi kada se steknu formalno-pravni uvjeti, a to su završetak poslova razminiranja u RH u nadležnosti HCR-a i prilagodba zakonskih okvira. Primljeno na znanje Ne postoji opasnost od ugroze provođenja protuminskog djelovanja RH niti se predviđaju nikakvi poremećaji niti blokade u pogledu funkcioniranja s obzirom da su polazno i glavno načelo implementacije te prioritet ispunjavanje svih dosadašnjih zadaća (izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a) reguliranih normativnim aktima koji uređuju način funkcioniranja, djelokrug rada, obveze i odgovornosti HCR-a, uvjetovano potrebom ispunjavanja zadaća definiranih Strategijom nacionalne sigurnosti odnosno implementacije i operacionalizacije Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju utvrđuje se da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu. U tom pogledu nema gubitaka sadašnjih prava niti stvarnih razloga za kadrovskim odljevom. Ne predviđa se izmjena postojećeg imena Hrvatskog centra za razminiranje, što pridonosi zadržavanju istaknutog međunarodnog identiteta i prepoznatljivosti, te daljnjeg razvitka uz implementaciju stečenih iskustava te dodatno korištenjem postojećih kapaciteta stručnih službi za razvoj i potporu unutar MUP-a. Brzina i efikasnost sustava nije upitna, naprotiv, reorganizacijom, otklanjanjem nedostataka i podrškom potpornih službi, okrupnjavanjem stručnih kapaciteta i međusektorskom suradnjom očekuje se podizanje sposobnosti u pogledu brzine intervencije, a za primjer se može uzeti policijski sustav koji reagira na intervencije u roku nekoliko minuta, a ne sati. Ostvarivanjem brže i kvalitetnije koordinacije službi za interveniranje, postiže se kohezivnost i objedinjavanje stručnog kadra te razmjena profesionalnih znanja i iskustava, ukupno znatno smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove, i što je posebno važno - znatno olakšan, učinkovitiji i brži sustav povlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova za što će biti ustrojene specijalizirane službe (primjerice 2018. g. MUP-u je za modernizaciju radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite i vatrogasnih vozila odobreno 85% bespovratnih sredstava iz europskih fondova od predviđenog troška nabave koji iznosi više od 293 milijuna kuna). Nepovoljna dobna struktura (u pogledu radnog staža) postavlja pitanje održivosti sustava zbog čega je nužna reorganizacija čime se omogućava kadrovska fluktuacija.
2 Hrvatski sindikat humanitarnog razminiranja-HSHR OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1.OPĆE INFORMACIJE Prijedlog izmjene Zakona o protu minskom djelovanju u svrhu integracije HCR-a u MUP-a, krivi je i za RH gubitnički akt kojim se prvi puta u povijesti moderne RH provodi nasilno, ne prijateljsko i birokratsko preuzimanje jedne javne ustanove od strane tijela državne uprave ( MUP ). Sindikati su od dana 02.08.2018.g. kad je Vlada RH donijela zaključak poduzeli niz aktivnosti sa svrhom utvrđivanja korisnosti ovakve integracije u MUP-a. Održani su sastanci sa UV HCR-a, u Uredu predsjednice RH gđe. Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu branitelja, te Vijeća za domovinsku sigurnost. Tijekom svih aktivnosti nije bilo razumnih i interesu RH jasnih i istinitih odgovora ni na jedno pitanje koje se odnosilo na napravljenu analizu koja bi provođenje zaključaka opravdalo. Svi odgovori predstavnika MUP-a mogu se svesti u jednu rečenicu koja glasi. "Tako je odlučio g. Ministar i mi kao službenici samo provodimo odluku". Kao predstavnici sindikata ostajemo bez riječi jer je očito da nije uopće provedena ozbiljna analiza što RH takovom integracijom dobiva. Osim lijepih obećanja koja nisu provediva nema nikakvih drugih pokazatelja za koja možemo ustvrditi da su realna i da će donijeti neko poboljšanje u sustav protu minskog djelovanja. Mišljenja smo da se u provođenje zaključaka Vlade RH kad je u pitanju MUP ušlo potpuno ne pripremljeno, bez i jednog ozbiljnog argumenta koji bi provođenje takove integracije opravdao. Biti ćemo jedini u svijetu koji su svojoj krovnoj organizaciji oduzeli pravno osobnosti, osramotit ćemo se na razini međunarodne zajednice, sustav koji zbog dobrog rada HCR-a na području povlačenja sredstava iz EU fondova i u ovom trenutku nema neplaćenih potraživanja, dovest ćemo na rub opstojnosti i operativne funkcionalnosti te sve što se stvaralo dvadeset godina baciti niz rijeku. Pravo pitanje je, zašto i kome je to u interesu? Da li je moguće da ćemo po tko zna koji put uništiti vlastitu struku i vlastito znanje koje smo stvarali i prikupljali od Domovinskog rata do danas? Da li je moguće da ćemo devastirati sustav koji je prepoznat u svijetu kao jedan od najboljih. Da, na žalost u RH je sve moguće pa i ovakav nikome shvatljiv silan nasrtaj predstavnika MUP-a na HCR i ako znaju da to nije dobro i korisno za RH a ni za MUP. Na kraju moramo istaknuti da smo protiv ovog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protu minskom djelovanju jer ga smatramo štetnim za interese RH i protu minske zajednice u cijelosti. Protiv smo bilo kakve integracije HCR-a ili njegovih dijelova u MUP-a ili neku drugo tijelo državne. Za HSHR: Mario Barjaktarić Primljeno na znanje Ne postoji opasnost od ugroze provođenja protuminskog djelovanja RH niti se predviđaju nikakvi poremećaji niti blokade u pogledu funkcioniranja s obzirom da su polazno i glavno načelo implementacije te prioritet ispunjavanje svih dosadašnjih zadaća (izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a) reguliranih normativnim aktima koji uređuju način funkcioniranja, djelokrug rada, obveze i odgovornosti HCR-a, uvjetovano potrebom ispunjavanja zadaća definiranih Strategijom nacionalne sigurnosti odnosno implementacije i operacionalizacije Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Ne predviđa se izmjena postojećeg imena Hrvatskog centra za razminiranje, što pridonosi zadržavanju istaknutog međunarodnog identiteta i prepoznatljivosti, te daljnjeg razvitka uz implementaciju stečenih iskustava te dodatno korištenjem postojećih kapaciteta stručnih službi za razvoj i potporu unutar MUP-a.
3 DRAŽEN KIŠ OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1.OPĆE INFORMACIJE U Uredu predsjednice Republike u utorak 02.10.2018.g. održana je 13. sjednica Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike na kojoj se raspravljalo o mjestu i ulozi protuminskog djelovanja (humanitarnog razminiranja) u sustavu domovinske sigurnosti. Uz članove Vijeća u radu sjednice sudjelovali su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost dr. sc Robert Kopal, posebni savjetnik ministra obrane general Dragutin Repinc, pomoćnici ministra unutarnjih poslova Damir Trut i Cvjetko Obradović, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Zdravko Modrušan, predsjednica Upravnog vijeća HCR-a Đurđa Adlešić, predstavnici sindikata iz područja humanitarnog razminiranja Željko Tkaičević i Mario Bajraktarić te predsjednik Udruge poslodavaca humanitarnog razminiranja Boris Sigur. Na početku sjednice ravnatelj HCR-a g. Zdravko Modrušan održao je prezentaciju o dosadašnjem radu HCR-a nakon čega je otvorena rasprava o zaključku Vlade RH od 02.08.2018 o integraciji HCR-a u sustav MUP-a, kao i o ulozi HCR-a u sustavu domovinske sigurnosti. Predsjednica upravnog vijeća gđa. Đurđa Adlešić ukazala je na međunarodne preuzete obveze HCR-a i moguće štete koje proizlaze iz moguće fuzije HCR-a u sustav MUP-a. Tijekom rasprave velika većina članova Vijeća ustraje na potrebi da se od predstavnika MUP-a dobije kvalitetna analiza na temelju koje bi se mogli donijeti relevantni zaključci da li je integracija HCR-a u MUP u interesu RH i sustava domovinske sigurnosti, te što bi to donijelo RH i razminiranju. Članovima vijeća nije jasno zašto se toliko žuri u realizaciji istog, a da nije provedena javna rasprava o temi koja je predmetom sjednice vijeća. Postavljena pitanja članova vijeća predstavnicima MUP-a nisu kvalitetno elaborirana, te je tijekom sjednice postalo vidljivo da nema prave analize i da članovi vijeće ne mogu dobiti konkretne odgovore na pitanja o analizi i mogućim poboljšani ma koje bi sustav konzumirao u slučaju integracije HCR-a u MUP. Pred kraj sjednice priliku da kažu svoje stavove dobili su predstavnici sindikata i poslodavca. Sindikati su članovima vijeća iznijeli tri bitne činjenice koje ukazuju da ovakav pokušaj preuzimanja nadležnosti HCR-e nije u interesu RH i domovinske sigurnosti, te da sve tri ključne razine ( socijalna, operativna i sigurnosna ) ne mogu biti ostvarene integracijom u MUP. Predstavnici Sindikata su otvoreno iskazali nepovjerenje prema ovakvoj integraciji, te najavili nastavak aktivnosti sa ciljem upoznavanja javnosti o štetnosti oduzimanja pravne osobnosti HCR za RH, sustav razminiranja i sustav domovinske sigurnosti. Predstavnik poslodavaca g. Boris Sigur je također izrazio veliku zabrinutost HUP-a zbog mogućeg ukidanja HCR-a te pojasnio zašto to nije dobro za sustav. Na kraju sjednice zaključak vijeća je da se u ovom trenutku ne može donijeti zaključak o opravdanosti integracije HCR-e u MUP-a, jer od predstavnika MUP-a Vijeće domovinske sigurnosti nije dobilo konkretne odgovore i analize što će biti bolje za RH i domovinsku sigurnost ako HCR bude integriran u MUP-a. Primljeno na znanje Ne postoji opasnost od ugroze provođenja protuminskog djelovanja RH niti se predviđaju nikakvi poremećaji niti blokade u pogledu funkcioniranja s obzirom da su polazno i glavno načelo implementacije te prioritet ispunjavanje svih dosadašnjih zadaća (izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a) reguliranih normativnim aktima koji uređuju način funkcioniranja, djelokrug rada, obveze i odgovornosti HCR-a, uvjetovano potrebom ispunjavanja zadaća definiranih Strategijom nacionalne sigurnosti odnosno implementacije i operacionalizacije Zakona o sustavu domovinske sigurnosti.
4 Sindikat protuminskog djelovanja OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U djelu obrasca točka 2. analiza postojećeg stanja točka 2.1. navodi se unapređenje i racionalizacija javne uprave, za takvo nešto mora postojati analiza koja bi argumentirala koja su to unapređenje i racionalizacije koje bi se postigle u odnosu na postojeće stanje. Iz do sada navedenog vidljivo je da takva analiza ne postoji. Točka 2.3 u prijedlogu vladi RH nije predstavljena analiza, a ista nije ni potvrđena u razgovorima s nadležnim ministarstvima. Time je upitan zaključak vlade RH. Nije prihvaćen Ne postoji opasnost od ugroze provođenja protuminskog djelovanja RH niti se predviđaju nikakvi poremećaji niti blokade u pogledu funkcioniranja s obzirom da su polazno i glavno načelo implementacije te prioritet ispunjavanje svih dosadašnjih zadaća (izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a) reguliranih normativnim aktima koji uređuju način funkcioniranja, djelokrug rada, obveze i odgovornosti HCR-a, uvjetovano potrebom ispunjavanja zadaća definiranih Strategijom nacionalne sigurnosti odnosno implementacije i operacionalizacije Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju utvrđuje se da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu. U tom pogledu nema gubitaka sadašnjih prava niti stvarnih razloga za kadrovskim odljevom. Ne predviđa se izmjena postojećeg imena Hrvatskog centra za razminiranje, što pridonosi zadržavanju istaknutog međunarodnog identiteta i prepoznatljivosti, te daljnjeg razvitka uz implementaciju stečenih iskustava te dodatno korištenjem postojećih kapaciteta stručnih službi za razvoj i potporu unutar MUP-a. Brzina i efikasnost sustava nije upitna, naprotiv, reorganizacijom, otklanjanjem nedostataka i podrškom potpornih službi, okrupnjavanjem stručnih kapaciteta i međusektorskom suradnjom očekuje se podizanje sposobnosti u pogledu brzine intervencije, a za primjer se može uzeti policijski sustav koji reagira na intervencije u roku nekoliko minuta, a ne sati. Ostvarivanjem brže i kvalitetnije koordinacije službi za interveniranje, postiže se kohezivnost i objedinjavanje stručnog kadra te razmjena profesionalnih znanja i iskustava, ukupno znatno smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove, i što je posebno važno - znatno olakšan, učinkovitiji i brži sustav povlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova za što će biti ustrojene specijalizirane službe (primjerice 2018. g. MUP-u je za modernizaciju radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite i vatrogasnih vozila odobreno 85% bespovratnih sredstava iz europskih fondova od predviđenog troška nabave koji iznosi više od 293 milijuna kuna). Nepovoljna dobna struktura (u pogledu radnog staža) postavlja pitanje održivosti sustava zbog čega je nužna reorganizacija čime se omogućava kadrovska fluktuacija.
5 Sindikat protuminskog djelovanja OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3.UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Točka 3.1 i 3.2. zakonska izmjena za preuzimanje prava i obveza HCR-a u MUP nije dovoljna da se osigura nesmetano obavljanje djelatnosti iz područja protuminskog djelovanja, jer se integracijom u MUP kao što je navedeno na sastanku u Ministarstvu unutarnjih poslova da će ostaviti samo dio zaposlenika i organizacijske strukture na poslovima protuminskog djelovanja, što će definitivno dovesti do narušavanja uhodanog sustava kojeg čine stručni i upućeni zaposlenici u svaki detalj tog posla. Bilo kakva izmjena u organizaciji je sama po sebi visoko rizična aktivnost koja ima utjecaj na neometan nastavak poslovanja. Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju utvrđuje se da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.
6 Sindikat protuminskog djelovanja OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 4.UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Točka 4.1. donošenjem zakona o izmjenama važećeg zakona protuminskog djelovanja, kao što je navedeno u obrazloženju da će se promijeniti nositelj prava, navedenim se neće osigurati nesmetano provođenje djelatnosti iz protuminskog djelovanja. Na sastanku je od strane MUP-a navedeno da će na tim poslovima ostaviti samo zaposlenike i organizacijske dijelove HCR-a koji operativno rade i direktna su potpora poslovima razminiranja, što znači da će biti napravljena reorganizacija sustava, što za posljedicu ima rizik od zastoja u obavljanju poslovanja. Dodatni problem izazvati će činjenica da će se tim pristupom izgubiti specifična znanja i iskustva zaposlenika koji rade na poslovima koji su indirektna potpora poslovima protuminskog djelovanja, a MUP ih ne smatra bitnim za neometan nastavak obavljanja poslovanja. Što dokazuje da nije napravljena ozbiljna i detaljna analiza utjecaja pripojenja HCR-a Ministarstvu unutarnjih poslova. Primljeno na znanje Ne postoji opasnost od ugroze provođenja protuminskog djelovanja RH niti se predviđaju nikakvi poremećaji niti blokade u pogledu funkcioniranja s obzirom da su polazno i glavno načelo implementacije te prioritet ispunjavanje svih dosadašnjih zadaća (izvida, provođenja tehničkih izvida, kontrole kvalitete u obavljanju poslova razminiranja, stručnih nadzora, geodetske premjere, održavanja stanja obilježenosti MSP-a i vođenje evidencije minsko informacijskog sustava te održavanje GIS-a) reguliranih normativnim aktima koji uređuju način funkcioniranja, djelokrug rada, obveze i odgovornosti HCR-a, uvjetovano potrebom ispunjavanja zadaća definiranih Strategijom nacionalne sigurnosti odnosno implementacije i operacionalizacije Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju utvrđuje se da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.
7 Sindikat protuminskog djelovanja OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5.UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Točka 5.4.2. zbog ne provedene sveobuhvatne analize sindikati opravdano strahuju od mogućeg gubitka radnih mjesta. Točka 5.4.12. samim postupkom pripojenja HCR-a Ministarstvu unutarnjih poslova automatski se gubi status prava iz kolektivnog ugovora i pravo na kolektivno pregovaranja jer u MUP-u djeluju sindikati koji su reprezentativni i direktno sudjeluju u kolektivnom pregovaranju. Točka 5.4.13. drugi očekivani učinak: 1) Posotji i realna mogućnost odljeva većeg broja vrlo stručnih kadrova iz domene protuminskog djelovanja, što će dovesti do zastoja i usporavanja obavljanja djelatnosti iz područja protuminskog djelovanja, jer su 72% pirotehničara podnijela zahtjev za izračun mirovinskih prava i ukoliko će im prava u svojstvu državnih službenika biti umanjena i manja od mirovine aktivirati će zakonsko pravo na odlazak mirovinu. 2) Zaposlenici koji su 20 godina sudjelovali u stvaranju HCR-a imaju specifična znanja koja nisu raspoloživa na tržištu rada, ako ne prihvate ponuđene uvjete, a još uvijek nisu poznati, njihov bi odlazak značajno narušio ili čak potpuno blokirao nastavak neometanog provođenja protuminskog djelovanja u RH. 3) Poslovi razminiranja izgubili bi na dinamici ili bi došlo do njihove potpune obustave čime bi se narušio nacionalni interes razminiranja RH. Primljeno na znanje Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju utvrđuje se da će do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastaviti obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.