Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Direktiva (EU) 2018/843 donesena 30. svibnja 2018.uz razne druge izmjene predviđa i omogućavanje javnog pristupa Registru stvarnih vlasnika (članak 30.spoemnute Direktive), jer to omogućava promatranje i istraživanje od strane civilnog društva i novinara. Ovo doprinosi borbi protiv zloupotrebe pravnih entiteta u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, a kroz istraživanje zloupotreba i efekte koja ta istraživanja posljedično imaju. To u ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (pa i ovog Obrasca prethodne procjene) nije predviđeno, što je u suprotnosti s ciljevima Direktive (EU) 2018/843 na koju se ove Izmjene i dopune pozivaju. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća iz razloga što je u komentaru netočno navedeno da se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca ne uvodi javni pristup Registru stvarnih vlasnika. U točki 3. Obrasca (Utvrđivanje ishoda odnosno promjena) izrijekom se navodi: "Radi povećanja transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma, a radi raspolaganja točnim informacijama o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata osnovanih u državama članicama, Zakonom se uvodi javan pristup podacima koji se nalaze u Registru stvarnih vlasnika.".