Izvješće o provedenom savjetovanju - Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Mihelić 4. OPIS MJERE I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 4.1. Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele Predlazemo da obracunsko vrijeme bude od 1.1.2017 do 31.12.2017 godine. Razlog tome jest to sto se krave u sustavu krava-tele u vecini slusajeva tele u proljece, pa prema tome sve one koje su oteljene u 2017. godini prije 1. rujna ne bi dobile potporu. Nije prihvaćen Program potpore odnosi se na razdoblje od 2018. do 2020. godine te je u trenutku izrade Programa bilo je nužno definirati programsko razdoblje kao kriterij za prihvatljivost grla. S obzirom da postupak donošenja samog Programa prolazi određenu proceduru, sasvim je bilo izvjesno da to razdoblje ne može biti uračunato u prihvatljivo razdoblje. Iz toga je razloga definirano 12 – mjesečno razdoblje kao razdoblje programske godine i računa se od 1.rujna prethodne godine do 30. kolovoza tekuće godine.