Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Interkapital d.d. Članak 3., (1) Osobe iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su uz obrazac iz članka 4. Agenciji dostaviti i potvrdu uređenog tržišta ili MTP-a na kojem sklapaju transakcije odnosno investicijskog društva posredstvom kojeg sklapaju transakcije da ne koriste tehniku visokofrekventnog algoritamskog trgovanja. Imajući u vidu činjenicu da je obilježje većine značajnih mjesta trgovanja u Uniji relativno otežana koordinacija pravne podrške i suradnje u smislu dostupnosti osoblja koje je ovlašteno i spremno izdavati bilo kakve vrste potvrda, osobama koje traže izuzeće potencijalno je otežano ili čak nemoguće dostavljanje odgovarajuće potvrde uređenog tržišta ili MTP-a na kojem obavljaju odgovarajuće transakcije. Dodatno, zbog nelikvidnosti financijskih instrumenata uvrštenih na Zagrebačku burzu spomenuta tehnika je objektivno nemoguća. Slijedom navedenog, predlaže se uz dostavu potvrde uređenog tržišta ili MTP-a na kojem se sklapaju transakcije propisati podredno i mogućnost dostave dokumentacije na temelju koje bi se mogla dokazati činjenica da osoba iz članka 4. st. 1. toč 10. Zakona o tržištu kapitala nema mogućnost korištenja tehnike visokofrekventnog algorimatskog trgovanja, primjerice: - dostavu Agenciji izjave osobe iz članka 4. st. 1. toč 10. Zakona o tržištu kapitala da ne posjeduje ili ne koristi infrastrukturu koja je namijenjena tome da na najmanju moguću mjeru skrati mrežna i druge vrste latentnosti u smislu definicije tehnike visokofrekventnog algoritamskog trgovanja iz članka 3. točke 131. Zakona o tržištu kapitala, tj. da ne koristi tehniku visokofrekventnog algorimatskog trgovanja. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća obzirom da je upravo potvrda treće strane – mjesta trgovanja koje omogućava ili ne omogućava tehniku visokofrekventnog trgovanja dokaz o nekorištenju istog kojeg Hanfa prihvaća kao relevantan. Ukoliko bi osoba koja koristi predmetno izuzeće imala problema s pribavljanjem istog od mjesta trgovanja, upućujemo iste da se obrate Hanfi s podacima o mjestu trgovanja kod kojeg takav problem neizdavanja potvrde postoji, pa će Hanfa u skladu sa svojim zakonskim ovlastima u komunikaciji s nadležnim regulatorom i/ili samim mjestom trgovanja riješiti navedeni problem, ukoliko isti postoji.