Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti 2018.-2028.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Zečević NACIONALNI PREVENTIVNI PROGRAM, 4. Ciljna skupina i organizacija Programa   Poštovani, s obzirom na to da djeca i odrasli sa različitim patološkim promjenama oka imaju niz psiholoških i/ili neuropsiholoških problema, mislimo da bi bilo važno da se uključuje psiholozi u dijagnostiku, tretmane i rehabilitaciju u području slabovidnosti kao što se već radi u svijetu. U svijetu je već standradna procedura da djeca koja su u riziku za razvoj slabovidnosti, kao i djeca i odrasli koji već imauju slabovidnost ili drugu patologiju oka, prolaze niz psiholoških evaluacija, uključujući i neuropsihološku, kao i odgovarajućih tretmana i rehabilitaciju. Stručnjaci su davnih dana prepoznali da patologija oka pogađa svakodnevno funkcioniranje osoba, počevši od standradnih psiholoških problema i psihopatologije (npr teškoće u prilagodbi na novo zdravstveno stanje, depresija, teškoće u prilagođavanju na životine aktivnosti, anksioznost, i druge moguće ozbiljnije patološke promjene), pa sve do specifičnih problema npr oštećenja vizualne memorije, vizuomotorne memorije, vizuomotorne funkcije, vizuokonstrukcijskih sposobnosti, vizuopereceptivnih sposobnosti, kao i niza drugih specifičnih neuropsiholoških funkcija koja su važne za svakodnevno funkcioniranje, akademsko postignuće, samostalnost, radnu sposobnost itd. Iz tog razloga važno je uključiti psihologa u dijagnostiku i tretman u području patologije oka, kako bi psiholog mogao da predvidi, dijagnosticira i tretira moguća (neuro)psihološka oštećenja i poremećaje vezani za patologiju oka, za koju oftamolozi nisu obrazovani niti imaju obrazovanje ili odgovarajuće dozvole za upotrebu potrebnih dijagnostičkih instrumenata. Kao i da shodno tome psiholozi pruže odgovarajuće psihološke tretmane i rehabilitaciju (najčešće bihevioralne tretmane) za koje su obrazovani. U RH psiholozi obično nisu zaposleni na Odjelima ili Klinikama za oftamologiju, te smatramo da ovim Nacrtom možete biti u jedinstvenoj mogućnosti da istaknete značaj i ulogu koju psiholozi imaju u dijagnostici i tretmanima sekundarnih problema patologije oka u RH, te na taj način potaknete suradnju između oftamologa i psihologa, koja je za sada na vrlo niskim razinama. Najčešći razlog za to je činjenica da studenti medicine najčešće uopće nisu obrazovani u području psihologije i koje sve usluge psiholozi pružaju, te shodno tome oftamolozi vrlo rijetko traže suradnju psihologa. Nadam se da ćete uzeti ove komentare u obzir jer bi bilo značajno za zdravlje pacijenata da se pojača suradnja psihologa i stručnjaka za patologiju oka! Pozdrav, Ivan Zečević, mag. psyc Primljeno na znanje Primljeno na znanje.