Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 21. Predlaže se kraći rok za stupanje na snagu ovih izmjena pravilnika, te primjena istog za sve postupke u tijeku. Ovo se posebno odnosi na predloženu odredbu prema kojoj se javna dražba produžuje za deset minuta ukoliko ponuda dolaze prije isteka vremena za nadmetanje. Trenutno važeći sustav u praksi daje "nesvrsishodnu" prednost "zadnjoj evidentiranoj ponudi", te umjesto očekivanog ostvarenja najviše cijene (temeljem najviše ponude) upravo ta "zadnja" ponuda biva utvrđena za najpovoljniju. Drugi ponuditelji često nisu u mogućnosti predati svoju veću ponudu zbog ograničenja sustava pod čime se misli na propisani dražbeni korak (1 ili 3) i propisanog konačnog vremena za završetak dražbe. Nije prihvaćen "Duži" rok za stupanje na snagu je nužan radi tehničke prilagodbe sustava.
2 ALEN VAJCL PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 15. Sama mogućnost tehničke nedostupnosti i mogući elektronskih ometanja ukazuje na ovaj sustav pogoduje više eventualnim nepravilnostima, nezakonitostima i mogućim raznim malverzacijama nego prijašnji. Posebno što većina ljudi ne posjeduje dovoljno informatičkog obrazovanja da se u ovaj način prodaje uključi, a i da prilikom sudjelovanja shvati sve mogućnosti koje je netko drugi mogao upotrijebiti na način da se sudjelovanje te osobe ometa ili onemogući na dražbi. Informatičko je doba koje daje mnoge blagodati, ali i mogućnosti svakakvih zlouporaba. Šta znači jednoj osobi koja nije dovoljno informatičke obrazovana ili je i obrazovana informatički ali nema prakse oko hakiranja i sličnih nezakonitih informatičkih djela, pojam nedostupnosti ili poteškoća. Kada se dražba zaključi obično će ista odustati od daljnjeg sudjelovanja i interesovanja za tu dražbu i provjeravanja nepravilnosti i nezakonitosti. Nije prihvaćen Tehničkim nedostupnostima u smislu ovoga članka ne smatraju se poteškoće na strani korisnika, već isključivo na strani sustava u nadležnosti FINA-e. Nije moguće tehničke nedostupnosti na strani dražbovatelja predvidjeti niti uvjetovati produženje vremena za dražbu eventualnim hakerskim napadima na sustav koji koristi dražbovatelj.
3 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 12. Predlaže se kao posebnu funkcionalnost (uz predviđeni način predaje/isticanja ponuda) omogućiti ponuditelju da naznači u sustavu (i time ponudi) najvišu cijenu koju je spreman ponuditi, a koja nije vidljiva ostalim sudionicima u dražbi. Informatički sustav bi u tom slučaju sukladno ostalim predanim ponudama automatski, uz predviđeni dražbeni korak povećavo njegovu ponudu do maksimalnog ponuđenog iznosa ovisno o ostalim ponudama. Primljeno na znanje Napominje se kako u ovom trenutku takvo uređenje predstavlja promjenu koncepta koji je postavljen na temeljima da ponuditelji sami dražbuju, bez automatiziranog sustava licitiranja, koji bi zahtijevao veća ulaganja u izradu aplikativnog rješenja.
4 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 11. Najveći dosadašnji problem za ovrhovoditelja kod elektronskih dražbi, a posebno kod stečaja, gdje minimalna cijena rapidno pada do 1 kn, je nemogućnost povećanja cijene, osim određenog broja dražbovnih koraka (prije 3 po novom prijedlogu 10). Naime, ovrhovoditelji često brane cijenu, na način da odluče do koje će cijene dražbovati, i time onemogućuju raznim kupcima, da kupe nekretninu po vrlo niskim cijenama. Međutim, određivanjem dražbovnih koraka, ovrhovoditelj ne može doći do cijene koju smatra realnom. Npr. nekretnina vrijedi 5.000.000 kn, po novom Pravilniku bit će omogućeno 10 dražbovnih koraka po 20.000 kn, tako da ovrhovoditelj ukoliko sam dražbuje može povećati cijenu za maksimalno 200.000 kn, a htio bi nekretninu kupiti barem za 3.500.000 kn, i tako očuvati vrijednost i prodajnu cijenu. Početna cijena na drugoj dražbi u stečaju je 2.500.000 kn. Ovo je i u interesu ovršenika a i ovrhovoditelja, jer će ovako namiriti i veći dio svoje tražbine. Sada su ovrhovoditelji prisiljeni osnivati nova trgovačka društva sa kojima bi onda dražbovali i podigli cijenu na 3.500.000 kn, jer sa 10 dražbovnih koraka može se doći maksimalno do 2.700.000 kn. Kod banaka je gotovo nemoguće osnivati nova društva za tu namjenu. Zato smatramo da je najbolje omogućiti dražbovanje bez dražbovnih koraka, i omogućiti kupcima da postignu željenu cijenu od početne 2.500.000 kn dođu do željenih 3.500.000 kn. A onda se kroz institut jamčevine, onemogućuje bilo kakva neozbiljnost sudionika. Svakako predlažemo mogućnost samostalnog izbora visine dražbenog koraka, budući da su ovrhovoditelji , u našem slučaju Banke - zainteresirani postići određenu cijenu nekretnine kako bi namirili što veći dio potraživanja, ukoliko procjene da je to ujedno i odgovarajuća tržišna cijena nekretnine. Na žalost zbog činjenice da kupci do zadnjeg trenutka kalkuliraju i ne žele dići cijenu, niti za ovršenika nije od koristi da se nekretnine prodaju po početnoj cijeni i ispod njihove stvarne cijene Nije prihvaćen Izmjenom pravila da način da se produljuje vrijeme dražbovanja od zadnje ponude omogućiti će se svim zainteresiranim dražbovateljima da povećavaju cijenu novim ponudama, što je u skladu s ciljem da se nekretnina stekne po najvišoj ponuđenoj cijeni, a ne po određenoj cijeni radi namirenja što većeg dijela tražbine.
5 KSENIJA FLACK-MAKITAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 11. Postavilo se pitanje u praksi da li dražbeni koraci moraju biti ograničeni, možda u slučaju nepostojanja dražbenog koraka bi se dražbe brže dovršile. Trebalo bi iz sadržaja zahtjeva za prodaju izbaciti da sud upisuje dražbeni korak jer je ionako određen ovim Pravilnikom, pa ga je nepotrebno prepisivati. Djelomično prihvaćen Dražbeni korak je nužan radi srečavanja zlouporaba, a određuje se prema utvrđenoj vrijednosti predmeta prodaje zbog čega je potrebno ovisno o utvrđenoj vrijednosti predmeta prodaje odrediti dražbeni korak. Upisivanje dražbenog koraka u zahtjevu za prodaju postaje opcionalno.
6 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 10. S obzirom na iskustva u svakodnevnom radu predlažemo uvođenje mogućnosti određivanja maksimalnog iznosa koji je pojedini ponuditelj spreman ponuditi za određeni predmet uz navođenje konkretne ponude. U nastavku smo u kratkim koracima i primjerima nastojali opisati kako bi proces izgledao: Stavljanje ponude: Kod stavljanja ponude ponuditelji bi mogli unijeti: a) jednu (trenutnu) ponudu i b) svoj maksimalnu ponudu ( u ovom slučaju proces licitiranja bi se odvijao „sistemski“ jer na ovaj način ponuditelj bi u suštini dao uputu (FINA-i) da automatski putem uspostavljenog sistema licitira „u ime“ ponuditelja sve do maksimuma koji je ponuditelj spreman ponuditi; a u tehničkom smislu to bi značilo dodavanje samo jednog dodatnog polja na postojeću platformu) Iznos maksimuma je gornja granica koju je pojedini ponuditelj spreman platiti i može se zadati odmah i mijenjati sve do isteka dražbe. Maksimalna ponuda čuva se u tajnosti. Niti jedan sudionik ne može vidjeti maksimalnu ponudu drugog ponuditelja dok god taj ponuditelj „pobjeđuje“ na dražbi. Ponuditeljeva maksimalna ponuda otkriva se samo ako su drugi ponuditelji ponudili veći iznos (znači ponuditelj je nadlicitiran). Primjer: Ponuditelj XY licitira na dražbi s početnom cijenom od 100 HRK (unosi se ponuda kako je opisano AD a). Ponuditelj XY je spreman za predmet prodaje ponuditi maksimalno 300 HRK, stoga se unosi i ponuda na iznos od 300 HRK (unosi se maksimum kako je opisano AD b). Trenutno je najpovoljniji ponuditelj XY sa ponudom od 100 HRK. Ponuda će se automatski povećati samo ako netko drugi postavlja ponudu. Ako za vrijeme trajanja dražbe ponuditelj XY ne odluči promijeniti svoj maksimum više ne mora licitirati. Povećanje ponude: Npr. dražbeni korak je definiran u iznosu 5 HRK Primjer: Drugi ponuditelj ZW pokušava nadmašiti ponudu Ponuditelja XY. On može vidjeti trenutačnu ponudu Ponuditelja XY od 100 HRK, ali ne može vidjeti maksimalni iznos od 300 HRK. Ponuditelj ZW unosi ponudu od 105 HRK (jedan dražbeni korak). Sistem FINE (FINA) automatski diže na 110 HRK (jer ima uputu Ponuditelj XY da licitira do maksimalno 300 HRK) i Ponuditelj XY je opet najpovoljniji ponuditelj. Drugi ponuditelj ZW dodatno unosi svoju maksimalnu ponudu od 200 HRK. Sistem (FINA) naizmjence diže ponude po jedan dražbeni korak i dolazi do iznosa 200 HRK (što je uputa drugog ponuditelja ZW da je to njegova najveća ponuda) te automatski podiže za još jedan dražbeni korak na 205 HRK (jer ima uputu da je Ponuditelj XY spreman ići do 300 HRK) te je Ponuditelj XY ponovno najpovoljniji ponuditelj. Ukoliko više ponuditelja zada isti maksimum, prihvaća se maksimum prvog ponuditelja. Stavljanje ponuda u zadnjem trenutku („sniping“): Ovakav sustav sprječava profitiranje u zadnjim trenucima dražbe („sniping“) jer svaki ponuditelj u svakom trenutku može sistemu (FINA-i) dati uputu koja je njegova maksimalna ponuda. U ovakvom sustavu „sniping“ funkcionira samo ako drugi ponuditelji ne razumiju način rada platforme (stavljaju jednu po jednu ponudu a ne koriste mogućnost unosa maksimuma). Kako bi se izbjeglo nepoznavanje način rada platforme, u pozivu za sudjelovanje koji FINA objavljuje može se raspisati način sudjelovanja. Primjer: trenutno je Ponuditelj XY najpovoljniji ponuditelj sa ponudom od 205 HRK (maksimalna ponuda 300 HRK). „Sniper“ daje ponudu od HRK 250 u posljednjih nekoliko sekundi. Sistem (FINA) naizmjence diže ponude po jedan dražbeni korak – Ponuditelj XY i dalje pobjeđuje na dražbi sa automatskom ponudom od 255 HRK (jer je Ponuditelj XY sistemu (FINA-i) dao uputu da licitira do 300 HRK). Ako „sniper“ da maksimalnu ponudu od 400 HRK sistem (FINA) naizmjence diže ponude po jedan dražbeni korak te „sniper“ pobjeđuje sa ponudom od 305 HRK (ali Ponuditelj XY je ionako bio spremni ići do 300 HRK pa ovakav ishod nije nepovoljan). Završetak dražbe: Pobjeđuje Ponuditelj XY i plaća svoj maksimum ili manje (ako su drugi ponuditelji stavili niže ponude ili manje maksimume kako je ranije opisano) ili Ponuditelj XY gubi ako netko nudi više od njegovog maksimuma. Zaključno: Na ovaj način uvijek pobjeđuje najveća ponuda – a ne posljednja koja je ručno zadana. Nije važno kada se licitira ako ponuditelj znaju koji su njihovi maksimumi. Ako je pojedina ponuda najviša pobijediti će na dražbi čak i ako je ponuda postavljena najranije. Napominjemo da po ovom principu djeluju pojedine vodeće aukcijske platforme poput primjerice eBay-a, te nam se čini da ovakav sustav optimizirao postupak prodaje bez negativnih učinaka na ovršenike niti kvalitetu samog postupka. Primljeno na znanje Napominje se kako u ovom trenutku takvo uređenje predstavlja promjenu koncepta koji je postavljen na temeljima da ponuditelji sami dražbuju, bez automatiziranog sustava licitiranja, koji bi zahtijevao veća ulaganja u izradu aplikativnog rješenja.
7 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 10. Nacrt Pravilnika nije usklađen sa zadnjim Nacrtom Ovršnog zakona od 26.09.2018. U nacrtu Zakona u čl. 107. st. 3. predviđeno je (3) Očekivano prikupljanje ponuda traje do 10,00 sati trećeg radnog dana od dana početka prikupljanja ponuda. U nacrtu Pravilnika čl. 17. st. 1. se ne mijenja (1) Prikupljanje ponuda u elektroničkoj javnoj dražbi traje deset radnih dana. a st. 2. čl. 17. se mijenja nacrtom Pravilnika na način Članak 17. stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Ponude se prikupljaju elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sati. Iznimno, ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produžuje se za deset minuta sve dok od najpovoljnije valjane ponude ne protekne deset minuta bez valjane ponude.“ Dakle, i st. 1. i st. 2. čl. 17. Pravilnika, nije u skladu sa odredbom čl. 107. st. 3 Nacrta Ovršnog zakona od 26.09.2018. Smatramo da je odredba čl. 107. st. 3. nacrta OZ-a puno bolje rješenje, jer nema smisla da prikupljanje ponuda traje 10 dana, jer je iskustvo pokazalo da se ponude najčešće daju zadnji dan pred kraj roka. Također nema smisla čekanje uz kompjuter do ponoći, jer je to moguće rješavati tijekom dana. Smatramo nedopustivim rješenje trajanja nadmetanja do 24 sata ili dulje. Ova odredba pretvara dražbe u stresna noćna dežurstva onih za one koji ih obavljaju i zahtjeva iznalaženje praktičnijeg i ugodnijeg rješenja. Odredba kojom se produžuje prikupljanje ponude za deset minuta, je dobra, i zato ju treba staviti tijekom dana. Nastavno na navedeno, smatramo kako nije dobro rješenje iz nacrta OZ-a iz čl. 108. st. 1. (1) Usmenu javnu dražbu provodi sud u zgradi suda ako su obje stranke suglasne da se nekretnina proda na usmenoj javnoj dražbi. Prema toj odredbi usmena javna dražba provodi se uz suglasnost obje stranke. Nerijetko u postupku sudjeluje i više ovrhovoditelja i više ovršenika, tako da je već ovo "obje" stranke vrlo upitno. Trebalo bi stajati sve stranke. Ali dvojbeno je hoće li se ovršenik dati suglasnost za takvu prodaju. Načelno ovršenik u ovršnom postupku nije kooperativan, a posebno je teško očekivati da daje suglasnost na koji način će mu se prodati nekretnina. Načelno se ovakva prodaja usmenom dražbom pred sudom pokazala puno brža, efikasnija, transparentnija i bolja za ovršenika. Bilo bi dobro da ovrhovoditelj može birati način prodaje. Nije prihvaćen Prijedloga Pravilnika se predlaže na temelju trenutno važećeg Ovršnog zakona, dok će se po donošenju i stupanju na snagu novog Ovršnog zakona donijeti novi pravilnici kojim će se detaljnije razraditi usvojena zakonska rješenja.
8 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 10. Predlaže se odrediti da vrijeme završetka dražbe bude radnim danom u 15:00 ili 16:00 sati s predloženim produžecima od 10 min. Obzirom na tehničke mogućnosti informatičkog sustava zaista nije opravdano da se dražbe odvijaju u noćnim satima, posebice imajući u obzir uobičajeno radno vrijeme ponuditelja koji su pretežito pravne osobe ili za njih to obavljaju punomoćnici. Nije prihvaćen Radi se o materiji koja je regulirana Ovršnim zakonom te ju nije moguće različito regulirati podzakonskim aktom. Novim Ovršnim zakonom će se urediti predloženo.
9 igor baruškin PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 10. treba odrediti konačni rok dokad to nadmetanje može vremenski da traje. Prihvaćen Prihvaćeno.
10 KSENIJA FLACK-MAKITAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 9. Dodani stavak 4. u ovom članku ne bi trebao biti uvjetovan tehničkim preduvjetima, već bi se to trebalo odrediti vremenski, odnosno točno odrediti rok kada će se sudu od FINE omogućiti uvid u podatke iz sustava elektroničke javne dražbe i ne vidim razloga zašto bi sudac morao za to pisati poseban zahtjev FINI, da mu omogući uvid u podatke koji se tiču radnji koje FINA poduzima u stečajnom predmetu kojim je zadužen. Mislim također da bi tu trebalo dodati i da se to odnosi na stečajne postupke, a ne samo na ovrhu, kako ne bi kasnije suci u ovrsi imali uvid u te podatke, a suci u stečaju ne. Općenito su stranke, koliko sam imala prilike čuti poprilično nezadovoljne sa tom tajnošću postupka prodaje kod FINE, jer smatraju sada više nego ranije kada je prodaju provodio sud da se tu nešto pokušava "namjestiti". Nisam sigurna da takva tajnost postupka prodaje je dobro rješenje. Stečajni upravitelji također su izrazili potrebu da budu informirani o tijeku prodaje, jer im je to potrebno da sastave tromjesečna izvješća sudu, a do podataka o tijeku prodaje ne mogu doći u sadašnjem sustavu dražbovanja, odnosno trebaju imati posebna znanja da bi kroz sustave koji su dostupni putem stranice FINE mogu zaključiti da li je do prodaje došlo ili nije. Djelomično prihvaćen Agencija će na pisani zahtjev nadležnog tijela koje je odredilo postupak prodaje elektroničkom javnom dražbom dostaviti nadležnom tijelu podatke iz sustava elektroničke javne dražbe vezane uz određenu prodaju. Razmjena pismena u tu svrhu između suda i Agencije može se obaviti i elektroničkom poštom ako je pismeno potpisano naprednim elektroničkim potpisom temeljenom na kvalificiranom certifikatu suca ili ovlaštenog službenika suda i ovlaštenog radnike Agencije. Potrebni podaci za dostavu pismena na opisani način bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije.
11 KSENIJA FLACK-MAKITAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 8. Kod povrata jamčevina trebalo bi uspostaviti učinkovitiji sustav na način da FINA koja prima na svoj račun uplate jamčevina iste i vrati onima čija ponuda nije navedena kao najviša valjana ponuda u izvještaju o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi i da o tome odluku donese FINA. Naime, cijeli taj sustav daje FINI ovlasti provoditi vitalan dio stečajnog postupka-prodaju imovine stečajnog dužnika, no sva odgovornost za njegovo funkcioniranje prebacuje se prvenstveno na sud, a sud u cijeli postupak dražbovanja kod FINE nema niti uvid, pa u ovakvom međuodnosu FINE i suda treba razmisliti o tome da se FINI daju ovlasti da ona donosi odluke u stvarima koje provodi umjesto suda. Primljeno na znanje Davanje ovlasti Financijskoj agenciji da donosi određene odluke u postupku mjesto suda bit će predloženo u Nacrtu prijedloga novog Ovršnog zakona.
12 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 7. Predlažemo ovrhovoditelja, nositelja založnog prava, imatelja tražbine veće od vrijednosti nekretnine ili ukoliko je sam uknjižen kao založni vjerovnik i nema drugih vjerovnika koji su uknjiženi na nekretnini i bez obzira na vrijednost - osloboditi obveze plaćanja jamčevine. Ovrhovoditelju je jako važna činjenica da zna ima li još uplaćenih jamčevina ili ne, ako već ne može dobiti podatak o tome tko je uplatitelj, premda bi i to u ovom slučaju trebalo biti transparentno budući da se događa neki pravno-poslovni odnos koji pretpostavlja da sve bude razvidno i transparentno, a ne samo da to možemo saznati na zahtjev tijela koje vodi postupak kada ono to zatraži. Susrećemo se u praksi zbog te tajnosti s manipulacijama ovršenika povezanih s kupcima i trenutno sudjelovanje na dražbi elektroničkim putem podsjeća na igranje igara na sreću u kojim do kraja ne znate hoće li netko tek zadnje dvije minute potvrditi sudjelovanje u dražbi. Predlažemo da FINA poziv na uplatu predujma za provođenje EJD dostavlja i osobno ovrhovoditelju na adresu sjedišta putem pošte i da se smatra da rok za uplatu predujma teče od dana dostave ovrhovoditelju putem pošte, a ne od dana objave na oglasnoj ploči FINE. Primljeno na znanje Napominje se kako se radi o materiji koja je regulirana zakonom te ju nije moguće različito regulirati podzakonskim aktom.
13 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 7. Predlaže se izmjena kojom bi se razlučni vjerovnik koji je u prvi po redoslijedu namirenja bio oslobođen plačanja jamčevine. Prijedložena izmjena ima za cilj povećanje broja kupaca koji sudjeluju u dražbama u stečajnim postupcima, jer dio razlučnih vjerovnika obzirom na davno dospjelo, a nepodmireno dugovanje stečajnog dužnika u trenutku dražbe nema više mogućnost osigurati dodatna sredstva za jamčevinu, a zainteresirani su za sudjelovanje u dražbi i plaćanje kupoprodajne cijene prijebojem. Primljeno na znanje Napominje se kako je za navedeno potrebna podloga u zakonskom aktu.
14 ALEN VAJCL PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 7. Ovršni zakon i Stečajni zakon koji su na snazi dozvoljavaju razlučnom vjerovniku sudjelovanje na dražbi bez obveze uplate jamčevine, pa ne znam otkuda da se u ovom Pravilniku nigdje ne spominje ta mogućnost. Prema tome razlučni vjerovniku koji već ima potraživanje koja u pravilu prelaze pravu vrijednost nekretnine koja se prodaje moraju ići u dodatni trošak i ponovno uplaćivati jamčevinu. Prijedlog je da se razlučnom vjerovniku dozvoli da se na kraju dražbe pozove od strane suda da li želi po istoj najpovoljnijoj cijeni kupiti predmet prodaje u slučaju da je iznos ponuđene kupovnine manji od iznosa potraživanja koje razlučni vjerovnik ima na predmetu prodaje. Drugi bi prijedlog bio da razlučni vjerovnik ima mogućnost da odredi do kojeg iznosa kupovnine želi predmet prodaje kupiti prebijanjem svog potraživanja sa kupovnimom. Ta mogućnost bi razlučnom vjerovniku bila omogućena na način da ovjerenu izjavu do kojeg iznosa želi kupiti predmet prodaje bez obveze plaćanja kupovnine preda sudu, te bi su u slučaju okončanja dražbe vidjelo da li je ponuđena kupovnina veća od iznosa koji je razlučni vjerovnik postavio u svojoj izjavi ili nije. Dakako trebalo bi i u toj situaciji dati mogućnost ili nekako omogućiti i sudionicima dražbe da znaju ili budu obaviješteni o činjenici da je razlučni vjerovnik odredio iznos do kojeg želi kupiti predmet kupoprodaje bez plaćanja kupovnine, s tim da i u tom slučaju treba i razlučnom vjerovniku dati za pravo sudjelovati u nastavku dražbe bez plaćanja kupovnine i ako postignuta cijena bude veća od onog iznosa koji je on naveo kao iznos za koji želi kupiti predmet prodaje bez plaćanja kupovnine. Dakako tu treba odrediti rokove eventualnog zastoja dražbe dok se sudionici ili razlučni vjerovnik ne obavijesti o bitinim činjenicama za nastavak dražbe. Primljeno na znanje Napominje se kako se radi o materiji koja je regulirana zakonom te ju nije moguće različito regulirati podzakonskim aktom.
15 KSENIJA FLACK-MAKITAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 5. Iz razgovora sa stečajnim upraviteljima zamijetila sam da bi smatrali kao korisno rješenje, kada bi im se takav poziv na uplatu predujma dostavio putem elektroničke pošte jer često ne znaju kada će ili kada je sud dostavio FINI isprave za prodaju, pa bi im trebalo omogućiti da se kao i neke druge grupe korisnika usluga FINE registriraju kao takvi na FINI za primanje takvih objava. To bi im sigurno olakšalo svakodnevni posao jer ne bi trebali na dnevnoj bazi pregledavati objave FINE. Vjerujem da na taj način bi se umanjio broj propuštanja pravovremenog uplaćivanja ovog predujma, jer u stečajnom postupku nema predviđene obustave postupka ako se predujam ne uplati kao što je to u ovršnom postupku. Primljeno na znanje Napominje se kako komunikacija putem e-maila nije siguran kanal elektroničke komunikacije te se ne može sa sigurnošću utvrditi korisnika e-mail adrese, niti potvrditi primitak pismena. Registracija na FINA-i za primanje objava FINA-e nije predmet Pravilnika.
16 KSENIJA FLACK-MAKITAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 4. Kada FINA utvrdi da postoje neke nelogičnosti, greške u pisanju ili slično u ispravama koje joj sud dostavlja radi provedbe prodaje bilo bi korisno da se i takva obavijest dostavi sudu elektroničkim putem radi bržeg postupanja suda i FINE, jer ovršni i stečajni postupci spadaju u hitne postupke, a prosjek trajanja elektroničke javne dražbe je od 12-14 mjeseci. Primljeno na znanje Napominje se kako se radi na ostvarenju tehničkih preduvjeta radi uspostave sigurnog kanala elektroničke komunikacije suda i tijela u postupku.
17 KSENIJA FLACK-MAKITAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 2. Elektronička komunikacija sa Financijskom agencijom je nužnost i to tijekom cjelokupnog procesa prodaje, pa ju ne bi trebalo ograničiti na specifične odluke suda ili podatke FINE kao što se to ovdje predlaže. S obzirom da se uvodi e-komunikacija na sudove primjerice sa odvjetnicima od 1.1.2019., ne vidim zbog čega se to ne bi odnosilo i na FINU i to za sve odluke suda koje se tiču njenog postupanja po ovom Pravilniku. U praksi se svakodnevno suočavamo sa time da o tome da je nekretnina prodana ili da treba vratiti jamčevinu saznamo od stranaka koje nas oko toga informiraju i požuruju postupanje suda, a sud još nije primio nikakvu obavijest FINE o tome, pa onda telefonskim putem molimo FINU da nam dostavi određene isprave i to skenirane putem elektroničke pošte, kako primjerice stranka koja je uplatila jamčevinu i kojoj je hitno da te novce dobije natrag kako bi mogla sudjelovati u daljnjim dražbama ne bi na to trebala čekati dok sud i FINA ne izmijene poštom svoje podatke. Primljeno na znanje Napominje se kako je za navedeno potrebna podloga u zakonskom aktu. Navedeno nije predmet reguliranja podzakonskim aktom.
18 ALEN VAJCL PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU, Članak 1. U Pravilniku treba odrediti položaju prilikom sudjelovanja na dražbama za ovrhovoditelje i razlučne vjerovnike. Nije mi jasno da se o tome nije uopće vodilo brige unatoč odredbama Stečajnog odnosno još više Ovršnog zakona. Primljeno na znanje Položaj ovrhovoditelja i razlučnih vjerovnika nije predmet reguliranja podzakonskim aktom.