Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA Poštovani/e, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavlja svoje mišljenje vezano uz Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta. Naime u konkretnom slučaju Nacrtom Pravilnika predviđena je izmjena čl.11.st.3. važećeg Pravilnika te Pravobraniteljica pozdravlja navedenu izmjenu. Međutim Pravobraniteljica želi ukazati i na čl.11.st.1. važećeg Pravilnika koji govori o poštivanju dostojanstva djeteta i ovršenika prilikom provedbe ovrhe, kao i o postupanju s dužnim obzirom prema djetetu, ovršeniku i članovima njegovog kućanstva. Naime Pravobraniteljica smatra da bi u predmetnoj odredbi, pored navedenog, svakako trebalo dodatno naglasiti i specifične potrebe djeteta, ovršenika i članova njegovog kućanstva obzirom na njihov eventualni invaliditet (odnosno teškoće u razvoju djeteta), narušeno zdravstveno stanje kao i trudnoću. O navedenim specifičnim potrebama bi svakako trebalo voditi računa prilikom provedbe ovrhe te, shodno svakom pojedinačnom slučaju, osigurati primjereni i odgovarajući tretman, posebice medicinski i psihološki. Stoga Pravobraniteljica predlaže da se čl.11.st.1. dopuni na način da isti glasi: „Ovršni sudac, odnosno sudski ovršitelj dužan je pri provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta paziti na dostojanstvo djeteta radi čije predaje se provodi ovrha i ovršenika te na to da se prema djetetu, ovršeniku i članovima njegovog kućanstva postupa s dužnim obzirom, vodeći pritom računa i o njihovim specifičnim potrebama obzirom na eventualni invaliditet, trudnoću i narušeno zdravstveno stanje.“ PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Višnja Ljubičić, dipl. iur. Prihvaćen Prihvaća se.