Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Bačić Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka i uporabu zra čnih snimaka, Članak 6. Navedene svrhe snimanja ne pokrivaju sve svrhe snimanja definirane u članku 4. Kako prije zatvorene zagrade ne postoje , …) to znači da su svrhe snimanja u zagradi jedine dopuštene?! Nije prihvaćen Svrhe snimanja navedene u članku 6. stavak 1. točka 7. Uredbe preuzete su iz Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) članak 98. stavak 1.
2 Željko Bačić Snimanje iz zraka, Članak 3. Stavak 5. članka 4. nije jasan. U stavku 5. članka 1. navodi se da se ciljano snimanje iz zraka vojnih i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu obavlja se na temelju suglasnosti vlasnika odnosno korisnika. To podrazumijeva da će MORH izdati posebnu suglasnost za snimanje vojnih objekata, a npr. Zračna luka Pula za snimanje prostora te zračne luke. Teško je u tom kontekstu shvatiti kako se članak 5. stavak 1. koji se odnosi na vojne i civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu može odnositi na izvještavanje o kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, prometne nesreće. Nadalje, nije jasan izričaj … „u kojem slučaju se iznimno pribavlja jedno odobrenje za snimanje iz zraka“. Nije jasno u odnosu na što se odnosi ili tko pribavlja jedno odobrenje za snimanje iz zraka. Nije prihvaćen Ciljana snimanja industrijskih lokacija i građevina za potrebe vlasnika se mogu obavljati bez odobrenja za snimanje iz zraka ukoliko se snimljeni materijal neće na bilo koji način objavljivati, a ciljano snimanje iz zraka za potrebe izvještavanja o kulturnim i sportskim priredbama / manifestacijama te izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, prometne nesreće, prirodne nepogode mogu na temelju jednog odobrenja za snimanje iz zraka snimati isključivo televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.
3 Željko Bačić Snimanje iz zraka, Članak 3. Predmetni članak nije obuhvatio dio aktivnosti snimanja iz zraka koje su vrlo raširene, a odnose se na snimanje društvenih događanja za vlastite ili ograničene potrebe (svadbe, proslave, društvena događanja). Ta snimanja su vrlo česta, a ne mogu se podvesti pod „izvještavanja o kulturnim i sportskim priredbama/manifestacijama te izvanrednim događajima“. Obzirom da predmetna kategorija snimanja nije definirana, moglo bi se zaključiti da nije dozvoljena?! Primljeno na znanje Navedena snimanja se mogu obavljati sukladno članku 3. stavka 4. Uredbe odnosno na lokaciji vlasnika ili korisnika lokacije te se na takva događanja u skladu sa navedenom odredbom ova Uredba ne primjenjuje.
4 Robert Podvezanec UREDBA O SNIMANJU IZ ZRAKA U novoj Uredbi o snimanju iz zraka definitivno treba uvesti jednostavnost postupka. Npr. Fizička ili pravna osoba, neovisno da li je ili nije registrirana za djelatnost za snimanja iz zraka, nalazi se na putu ili se uopće ukaže prilika snimiti nešto zanimljivo iz zraka korištenjem bespilotne letjelice, a nema vremena zatražiti prethodno odobrenje za snimanje iz zraka, naravno poštujući pravila letenja bespilotnim zrakoplovom. U tom slučaju je nemoguće znati unaprijed koja će to lokacija biti i prema tome se ne može unaprijed ishoditi odobrenje za snimanje. Zbog takvih slučajeva, Članak 5. stavak 1 definitivno komplicira cijeli postupak i treba ga ili promijeniti ili ukloniti, a slijedom toga i ostale stavke koje su vezane na taj članak/stavak. Napomena da se ovdje pretpostavlja da to nešto zanimljivo za snimiti nije neki vojni objekt ili neko drugo zabranjeno područje, većinom se tu radi o snimanju krajolika i sl. Nije prihvaćen Zakonom o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) članak 98. propisano je da snimanje iz zraka u Republici Hrvatskoj mogu obavljati isključivo osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka, a Uredba o snimanju iz zraka kao podzakonski akt mora biti usklađen sa zakonskom odredbom.
5 Ivan Delač Ciljano snimanje, Članak 4. Smatram da nema potrebe da se snimljeni materijal neke lokacije za potrebe vlasnika te lokacije mora davati DGU-u na odobrenje prije javnog objavljivanja. Koja je svrha toga? Nadalje, stavak 6 - ako je snimka već emitirana uživo koja je svrha njenog naknadnog pregleda!? Ukratno, potrebno je ukloniti stavak 4 i 6. Nije prihvaćen Klasificiranost podataka propisana je Zakonom o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) odredbama koje reguliraju zaštitu podataka obrane, a odredbe ove Uredbe usklađene su sa istima te stoga snimljeni materijal prije njegove objave mora proći postupak pregleda u svrhu izdavanja odobrenja za uporabu zračnih snimaka osim u slučaju snimanja iz zraka iz članka 4. stavka 5. i 6. i članka 3. stavka 4. ove Uredbe.
6 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Pregled snimljenog materijala, Članak 12. Članak 12. st. 2. Što u slučaju kad nismo trebali odobrenje, a radi se o klasificiranim podacima? Kako ćemo znati da se radi o klasificiranim podacima i da je potrebno poduzeti potrebne mjere. Nije prihvaćen Uvjeti za obavljanje snimanja iz zraka u slučajevima kada se ne primjenjuje ova Uredba propisani su člankom 3. stavkom 4. i člankom 4. stavkom 2. Uredbe.
7 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Pregled snimljenog materijala, Članak 11. Članak 11. st. 1. Nigdje se ne definira što su klasificirane snimke i tko ih klasificira, te kako snimatelj može znati da je snimio klasificiranu snimku? Članak 11. st 2. Vrijedi isto kao članak 10.3. Nije prihvaćen Klasificiranost podataka propisana je Zakonom o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) odredbama koje reguliraju zaštitu podataka obrane, a odredbe ove Uredbe usklađene su sa istima.
8 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Pregled snimljenog materijala, Članak 10. Članak 10. st 3. Što ako DGU ne odgovori u roku od 15 dana? Trebalo bi dopuniti članak, da se smatra da je odgovor pozitivan ukoliko odgovor nije stigao u roku od 15 dana, jer se inače ugrožava poslovanje podnositelja zahtjeva. Nije prihvaćen Propisani rok nije prekluzivan već instruktivan.
9 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Pregled snimljenog materijala, Članak 9. Članka 9 st 3. Većina alata se nalazi u oblaku, pa je zapravo jako teško ispuniti zahtjeve ovog članka. Možda definirati da se iznošenjem ne smatra obrada i pohrana podataka u oblaku, ukoliko se ne radi o javnoj objavi. Nije prihvaćen Bez obzira na način korištenja snimljeni materijal mora proći postupak pregleda u svrhu izdavanja odobrenja za uporabu zračnih snimaka.
10 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Pregled snimljenog materijala, Članak 9. Novi tekst čl 9 st.2. U slučaju da pravna ili fizička osoba koja je pribavila odobrenje za snimanje nije u roku od 8 dana od isteka odobrenja dostavila snimke na pregled, smatra se da snimanje nije izvršeno. [ovime se pojednostavljuje provedura; i povećava se disciplina u dostavi snimaka na pregled] Nije prihvaćen Bez obzira na način korištenja snimljeni materijal mora proći postupak pregleda u svrhu izdavanja odobrenja za uporabu zračnih snimaka.
11 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka i uporabu zra čnih snimaka, Članak 6. Članak 6. st 1. točka 10 predlažemo brisanje radi pojednostavljenja postupka, a i odabir senzora može ovisiti o konkretnoj situaciji. Nije prihvaćen Navođenje vrste snimanja je obavezno.
12 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Zahtjev za odobrenje za snimanje iz zraka i uporabu zra čnih snimaka, Članak 6. Članak 6. st 1. Pojednostaviti proceduru prijave i maksimalno koristiti elektronski dostupne evidencije. Na primjer podaci na webu sudskog registra su ažurniji od bilo kojeg izvoda ili kopije na papiru. Omogućiti online predavanje zahtjeva. Apsurdno je svaki puta uz svaki zahtjev predavati iste podatke o snimatelju. Nije prihvaćen Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka mora sadržavati člankom 6. stavkom 1. Uredbe sve propisane podatke bez obzira da li se zahtjev predaje elektroničkim ili analognim putem.
13 Hrvatska udruga bespilotnih sustava UREDBA O SNIMANJU IZ ZRAKA Imamo primjer snimanja vlastite kuće radi javne objave oglasa o prodaji. Treba li dozvola za snimanje i objavu i na osnovu kojeg članka/stavka. Imamo primjer dronova za utrke (FPV) koji imaju kameru za upravljanje letjelicom. Da li takve snimke podliježu ovoj Uredbi i po kojem članku. Primljeno na znanje Ova Uredba se ne primjenjuje na snimanja iz zraka koja se obavljaju sustavima bespilotnih zrakoplova isključivo za osobne potrebe vlasnika (članak 3. stavak 4. Uredbe). Snimanje koje se obavlja kod utrka dronova nije snimanje iz zraka u smislu ove Uredbe ukoliko nije obuhvaćeno područje izvan područja natjecanja.
14 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Ciljano snimanje, Članak 4. Članak 4. st.7 Prema definicijama iz članka 2. snimatelj ne upravlja bespilotnim zrakoplovom. Predlažemo novi tekst: Ciljano snimanje potrebno je obavljati sukladno odredbama propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prihvaćen Na način da članak 4. stavak 7. Uredbe glasi: „Operater snimanja koji upravlja bespilotnim zrakoplovom dužan je prilikom obavljanja ciljanog snimanja pridržavati se odredaba propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.“
15 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Ciljano snimanje, Članak 4. Članak 4. st 6. Naknadni pregled uživo objavljenih snimaka nema smisla jer su svi već imali priliku snimiti i dalje plasirati i prije nego se DGU uspjela izjasniti o odobrenju korištenja snimke. Nije prihvaćen Takvu vrstu snimanja i objavljivanja snimljenog materijala mogu obavljati isključivo televizijske kuće s nacionalnom koncesijom (stavak 5. ovog članka Uredbe).
16 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Ciljano snimanje, Članak 4. Novi stavak u članku 4. Za događanja koja ne podliježu Zakonu o javnom okupljanju nije potrebno tražiti odobrenje Državne geodetske uprave za snimanje iz zraka. [Ovdje želimo omogućiti snimanja svadbi, proslava, privatnih okupljanja i slično] Nije prihvaćen Navedena snimanja se mogu obavljati sukladno članku 3. stavka 4. Uredbe odnosno na lokaciji vlasnika ili korisnika lokacije.
17 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Ciljano snimanje, Članak 4. Čl. 4.st 5. Zašto samo televizije s nacionalnom koncesijom i njihovi suradnici imaju tako poseban tretman? Nije li to diskriminacija? Nije prihvaćen Ne radi se o diskriminaciji, jer su prava i obveze koncesionara posebno propisani drugim propisima.
18 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Pojmovnik, Članak 2. Članak 2.st.3. Industrijske lokacije i građevine su: tvornice, skladišta, silosi, elektrane, transformatorske stanice, građevine za vađenje nafte i plina, rezervoari, radarski i telekomunikacijski objekti, plinovodi, dalekovodi i drugi slični objekti Nije prihvaćen U odredbi Uredbe koja propisuje pojmove, pojam mora biti definiran te se ne može koristiti izričaj „i drugi slični objekti“.
19 Hrvatska udruga bespilotnih sustava Pojmovnik, Članak 2. U članku 2. st.1. definicija je preuska u odnosu na sadržaj članka 4. Ovdje se spominju samo izdvojene lokacije i građevine, a članak 4. govori o puno široj definiciji ciljanog snimanja iz zraka. Nije prihvaćen U članku 2. Uredbe su dani pojedini pojmovi i njihovo značenje, a u članku 4. posebno su propisani pojedini slučajevi ciljanog snimanja.
20 Darko Duda Pregled snimljenog materijala, Članak 10. Prateći međunarodnu regulativu vezanu uz snimanje iz zraka bespilotnim zrakoplovima, nigdje nismo naišli na slično pravilo po kojem vojska kontrolira civilne djelatnosti. Vjerujemo da postoje sigurnosni razlozi zbog kojeg snimanje u nekim zonama može biti potencijalna opasnost. Ali...: - Zar mislite da će itko tko ima namjeru zloupotrijebiti bespilotnu letjelicu u bilo koje kriminalne ili terorističke svrhe, najprije pitati vas za dozvolu?! I ako u tom trenutku ne obavlja snimanje, ili ga obavlja isključivo za vlastitu upotrebu, može čak ispasti i da je u potpunosti legalan. Iako je na dronu primjerice zakačen ekspolziv ili se koristi za krijumčarenje. - Cijeli teritorij Republike Hrvatske vrlo je detaljno prikazan na Google Earth i drugim mapama, koje nisu u vlasništvu niti pod kontrolom hrvatskih ustanova. Svakodnevno sateliti raznih zemalja i agencija snimaju puno više nego što se može snimiti komercijalnim dronom. Tko je njima dao dozvolu i zašto se od naših korisnika traži dozvola za nešto što već ionako postoji na internetu svima dostupno?! - Kakva je razlika ako netko snima "nedozvoljeni" objekt iz bespilotne letjelice ili sa zemlje (brda, nebodera, s teleobjektivom iz velike udaljenosti...)?! Ako je i snimanje sa zemlje takvih objekata protuzakonito, treba izjednačiti regulativu i sa snimanjem iz zraka. Da se ne spominje siva zona u koju spada turističko snimanje iz putničkog zrakoplova (tko je ikada za to tražio dozvolu?), iz slobodnog pada ili s padobrama i sl. - Svaki hrvatski korisnik je u diskriminirajućoj poziciji u odnosu na strance koji kod nas koriste bespilotne letjelice za snimanje iz zraka. Postavlja se pitanje, koliko vam stranaca (uglavnom amatera) traži odnosno dobije odobrenje za korištenje snimaka iz zraka!? A svjedoci smo da ih, posebice ljeti, masovno koriste, te snimke u vrlo kratkom roku objavljuju na internetu. - Znate li da je za snimanje u nekim zonama u Hrvatskoj, npr. oko aerodroma ili stadiona, dozvolu potrebno dobiti i od kineskih institucija? Je li i time indirektno ugrožen hrvatski teritorij?! Dakle, ovakva uredba je u mnogočemu nelogična, zastarjela i nepravedna. I kao takvu je praktički cijelu treba ukinuti jer nema smisla i trenutno ne postoji način kontrolirati one koji je se ne pridržavaju. Državna geodetska uprava bi se mogla baviti korisnijim stvarima (čija svrha sigurno nije gledanje sati i sati nečijeg vjenčanja). Jer na ovaj način neće se povećati ničija sigurnost, a čak naprotiv će se i smanjiti jer piloti umjesto da vrijeme provode na edukaciju i povećanje sigurnosti pri letenju bespilotnim zrakoplovom, moraju se baviti presnimavanjem i slanjem snimki, pripremi dokumentacije, popunjavanjem obrazaca... ukratko - nepotrebnom administracijom. Nadamo se da će prevladati razum i da će te se ugledati na neke naprednije države koje svoju sigurnosnu regulativu baziraju na prevenciji i edukaciji operatora bespilotnih zrakoplova, a ne na represiji. Nije prihvaćen Zakonom o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) članak 98. propisano je da snimanje iz zraka u Republici Hrvatskoj mogu obavljati isključivo osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka, a Uredba o snimanju iz zraka kao podzakonski akt mora biti usklađen sa zakonskom odredbom.
21 Darko Duda Pregled snimljenog materijala, Članak 10. Rok od 15 dana nema veze s realnošču. Možda ima ako se radi o geodetskom snimanju koje ne iziskuje hitnoću i za koje je potrebno dulje vrijeme obrade. No danas za objavljivanje zračnih video ili fotografskih snimaka, svaki rok dulji od par sati u velikom broju slučajeva više nema smisla. Ako imalo pratite informativne, zabavne ili društvene medije u ovom stoljeću, jasno vam je da su ovakva pravila zaostavšina davnih vremena koje treba osuvremeniti. Nije prihvaćen Zakonom o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) članak 98. propisano je da snimanje iz zraka u Republici Hrvatskoj mogu obavljati isključivo osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka, a Uredba o snimanju iz zraka kao podzakonski akt mora biti usklađen sa zakonskom odredbom.
22 Darko Duda Ciljano snimanje, Članak 4. Čl.4.(5) Zašto samo televizije s nacionalnom koncesijom? Trebale bi moći i ostale televizije (gradske, regionalne), ali isto tako i pojedinci. Danas tehnologija koju mnogi koriste vrlo jednostavno omogućuje emitiranje uživo, preko društvenih mreža ili portala. Zašto to ne bi mogle i druge privatne ili pravne osobe, ovog puta i iz zraka? Prilično diskriminirajuće. Nije prihvaćen Ne radi se o diskriminaciji, jer su prava i obveze koncesionara posebno propisani drugim propisima.
23 Darko Duda Snimanje iz zraka, Članak 3. Čl.3. (4) Što je to osobna potreba vlasnika? Znači li to da npr. vlasnik nekretnine smije objaviti takve fotografije pri prodaji ili iznjamljivanju iste na nekom internetskom portalu? Ili im se samo potaijice smije diviti i nikome ih ne smije pokazati? Pri fotografskom ili video snimanju lokacije ili građevine iz zraka, gotovo u pravilu se u pozadini vide i okolni objekti (čiji je vlasnik netko drugi), ili čak šira okolica ili dio grada. Što u tom slučaju, iako je očita namjera snimiti samo određeni objekt? Primljeno na znanje Ova Uredba se ne primjenjuje na snimanja iz zraka koja se obavljaju sustavima bespilotnih zrakoplova isključivo za osobne potrebe vlasnika (članak 3. stavak 4. Uredbe).
24 Darko Duda Snimanje iz zraka, Članak 3. Čl.3. (1) - Što je s kamerama ili foto-aparatima koji se ne nalaze na ili u zrakoplovu (avionu, helikopteru, bespilotnoj letjelici), nego npr. ako se nalazi na padobrancu, paraglideru, wingsuit letaču, balonu, zmaju, nekom padajućem predmetu ili objektu s padobranom i sl.? Također, kako zakon razlikuje snimanje iz zrakoplova od snimanja s npr. zgrade, nebodera, brda ili uzvisine, električnog, antenskog ili nekog drugog stupa (znaju biti vrlo visoki), vatrogasnih ljestava, dizalice, kamionskog krana, vrlo visokog štapa, sajle ili sl. Isto tako, je li status tog zrakoplova s kamerom isti ako se on nalazi na zemlji, bespilotni zrakoplov (dron) netko nosi u ruci ili leti na vrlo maloj visini, npr. ne više od 5 metara nad tlom. Ovo posljednje je vrlo čest slučaj u video i filmskoj produkciji gdje se koriste mobilne, manevarske i stabilizacijske karakteristike bespilotnog zrakoplova, te se praktički uopće ne snima iz visine. Dakle, najbolje bi bilo odrediti neku minimalnu visinu iznad tla odnosno okolnih objekata, ispod koje nije potrebno ishodovati odobrenja niti slati snimke na uvid. Jer to su visine s kojih svatko i bez bespilotnog zrakoplova može snimiti što god hoće, a nije obveznik ove Uredbe. Nije prihvaćen Člankom 3. stavkom 1. Uredbe propisano je: „Snimanje iz zraka je posebna operacija radova iz zraka, kod koje se uređaj za snimanje nalazi na ili u zrakoplovu“.