Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 A1 Hrvatska d.o.o. PRILOG 1. Poštovani, A1 Hrvatska d.o.o. (dalje: A1) ovim putem iznosi svoje očitovanje na objavljeni Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom (dalje: Obrazac) temeljem informacija iz Obrasca. U Obrascu se navodi da je cilj donošenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom (dalje: Zakon) „Ozakonjenje nezakonito izgrađene i nezakonito rekonstruirane infrastrukture u smislu upravnih propisa kojima se uređuje upravno područje prostornog uređenja i gradnje radi njihova uključivanja u pravni promet kao zakonito izgrađenih građevina, a što će omogućiti njihovu rekonstrukciju, stavljanje u rad u određenim slučajevima i omogućit će pribavljanje sredstava za njihovo održavanje i financiranje iz različitih izvora, uključujući i sredstva EU“. S obzirom da nije navedeno koje je preduvjete potrebno ispuniti da se ozakonjene provede, A1 skreće pažnju da je potrebno razlikovati ozakonjene infrastrukture kao građevine uz primjenu propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje od ozakonjenja u smislu rješavanja pitanja vlasništva nad infrastrukturom i imovinsko pravnih odnosa koje podrazumijeva i plaćanje naknada za korištenje zemljišta na kojoj se infrastruktura nalazi. Stoga, obzirom da iz Obrasca nije jasno na koji se način misli provesti uvođenje nezakonito izgrađene i rekonstruirane infrastrukture u pravni promet kao zakonito izgrađenih građevina te koji će biti preduvjeti za ozakonjenja, A1 skreće pažnju da se takav postupak ne smije provoditi na štetu razvoja tržišnog natjecanja. U dijelu rješavanja pitanja vlasništva i naknada koje se plaćaju, potrebno je voditi računa da predloženi Zakon ne utječe primjenu odredbi drugih zakona i pod zakonskih akata kojima se uređuju navedena pitanja. A1 je uvjeren da je predlagatelj Zakona vodio o svemu navedenom računa s obzirom da se u Obrascu navodi da se: „Propisom se ne uvode naknade niti davanja kojima bi se male i srednje poduzetnike opteretilo administrativnim troškovima niti se djeluje na tržišnu konkurenciju i konkurentnost unutarnjeg tržišta EU. Pitanja koja se uređuju Zakonom su takva da neće imati izravnih učinaka na male i srednje poduzetnike“. Po objavi Zakona na e-savjetovanju A1 će se moći detaljnije očitovati ali zaključno skreće pažnju predlagatelju Zakona da prilikom donošenja Zakona treba voditi računa posebno o tržištima, poput tržišta elektroničkih komunikacija, gdje jedan poduzetnik ima dominaciju nad infrastrukturom pri čemu, kako je nedavno istaknuto od strane Saborskog odbora za pomorstvo promet i infrastrukturu, jedinice lokalne samouprave u većini slučajeva ne mogu ostvariti naknadu za pravo puta od gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture na svom području. Dodatno, A1 skreće pažnju da je financiranje održavanja takve infrastrukture uključeno u naknadu za najam infrastrukture koje drugi operatori plaćaju tom poduzetniku. Stoga prilikom donošenja Zakona i o tome treba voditi računa kako bi se izbjegla dvostruka nadoknada istih troškova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sve navedeno uzet će se u obzir prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona.