Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Elda Pliško Horvat NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU,, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Nevjerojatno! Upravo Zaklada koja je pridonijela poboljšanju standarda mnogih mladih koji bi bez te pomoći bili u nezavidnoj situaciji te bili primorani i prekinuti školovanje, ukida se prva među brojnim nepotrebnim agencijama! Pitam se na koji će to način Ministarstvo "preuzeti" rad Zaklade, takva objašnjenja se ovdje ne vide! Osim toga, veći dio sredstava za funkcioniranje Zaklade i stipendiranje mladih dobivalo se iz donacija, pa ne stoji informacija o tome da se financirala iz državnog proračuna! Primljeno na znanje Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Prijedloga smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine, osim ukidanja Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu i to na način da poslove iz njezine nadležnosti preuzima Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predviđeno je ukidanje niza agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima (ukupno 54). Dakle, nije osnovana tvrdnja da se Zaklada ukida prva među brojnim nepotrebnim agencijama. S obzirom na preuzimanje poslova od strane Ministarstva, iz odredaba predloženoga Zakona jasno proizlazi da će poslove iz nadležnosti Zaklade pa tako i dodjeljivanje stipendija, preuzeti Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ističe se da je analizom postojećeg stanja utvrđeno kako dolazi do preklapanja u poslovima Zaklade i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Naime, Zaklada dodjeljuje godišnje oko 400 stipendija za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, a Ministarstvo dodjeljuje 13.400 stipendija sinergijom sredstava državnog proračuna i EU fondova, te je utvrđeno kako bi preuzimanje nadležnosti Zaklade od strane Ministarstva pridonijelo učinkovitosti sustava. U odnosu na financijska sredstva potrebna za provođenje Zakona, obrazloženje je dano u dijelu II. uvodnoga dijela Prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu, s Konačnim prijedlogom zakona.