Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KLARA BARIĆ  , ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA (Narodne novine, br. 14/14) KOJE SE MIJENJAJU Čl. 15, stavak (1) nedostaje predmet provjere (pregled strojeva za primjenu pesticida) Primljeno na znanje Ove izmjene i dopuna Zakona se donose isključivo radi provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Poradi navedenoga, druge izmjene nisu u ovom trenutku moguće, međutim komentar je primljen na znanje te će se obvezno razmotriti kod iduće izmjene Zakona.