Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vinko Medvid  , Članak 2. Poštovani Da li u objektima koji kolju između 10 000 i 25 000 jedinki vrijeme utrošeno za provođenje pregleda iz članka 24. stavka 1. veće od vremena propisanog Prilogom II. ovoga Pravilnika neće biti moguće naplatiti ? Znači li to da ovlašteni veterinar u objektu nema pravo na plaću za svoje radno vrijeme, ako ono traje dulje od propisanog u tablicama ? Prihvaćen Poštovani, navedena dopuna Pravilnika odnosi se na visinu pristojbe koja se obračunava subjektima u poslovanju s hranom koji su upisani u Upisnike Nadležnog tijela.