Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LIDIJA GRONJAK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA Primjedba na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (Narodne novine br. 45/17). U članku 23. stavak 1. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (Narodne novine br. 45/17) propisano je: „Zabranjuje se prodaja duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode, te biljnih proizvoda za pušenje, elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu osobama mlađim od 18 godina.“ No međutim u prekršajnim odredbama, odnosno člancima 40., 41., 42 i 43. istog Zakona nema propisane sankcije trgovcu za postupanja suprotna odredbi članku 23. stavak 1. odnosno za situaciju kada trgovac proda duhanske ili srodne proizvode maloljetniku. Navedena postupanja nisu riješena niti Zakonom o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) obzirom da je u članku 11. stavak 3. Zakona o trgovini propisano:“U trgovini na malo zabranjuje se prodaja duhana i duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina u skladu s posebnim propisom.“ i članak 11. stavak 5. kojim je propisano: „Prodavač mora uskratiti prodaju robe iz stavka 1., 3. i 4. ovoga članka kupcu ako procijeni da je mlađi od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid prodavaču neke od osobnih isprava.“ ali za navedena postupanja također nema propisane sankcije u prekršajnim odredbama. PRIJEDLOG Zakon bi sadržajno trebalo dopuniti kako je to bilo riješeno u Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine br.125/08, 55/09, 119/09, 94/13) u kojem je člankom 11. stavak 1. bilo propisano: „Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina.“, a postupanje, suprotno propisanim člankom, bilo je sankcionirano prekršajnom odredbom članka 27. stavak 1. točka 19. navedenog Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Branimir Jurković NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA Zakon je napravljen sa isključivim ciljem stvaranja novih nameta kako bi se neradnici u državnim službama imali iz čega financirati. Puna su vam usta poreznih rasterećenja, a ovdje se uvode novi parafiskalni nameti! Također, i dalje se provodi maloumna odluka o ograničavanju ambalaže na 10 ml koja se ne primjenjuje u članicama EU poput Irske! Električne cigarete se u normalnim članicama smatraju sredstvom pomoći u prestanku pušenja, a u državi gdje se medicinski zahvati izvode bez anestezije, državi u kojoj pušači financiraju pola proračuna zdravstva, državi staraca, državi u kojoj raste potrošnja kokaina, državi pustih sela i gradova se demotivira građane na pokušavanje prestanka pušenja daljnjim izjednačavanjem električnih cigareta sa klasičnim duhanskim proizvodima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.