Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ocjenom stanja te posljedicama koje će donošenjem Zakona proisteći u Izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) broj 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, a kojima se poslovi Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA) istaknuta je pogrešna pretpostavka da će Nacionalnim programom reformi za 2018. jačati konkurentnost gospodarstva i niti unaprijeđeno poslovno okruženje. Tome u prilog govore pisma podrške gospodarstvenika Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping koje su dane u prilogu ovoga dopisa (Prilog). S obzirom da nismo mogli utjecati na novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim se ukida HZTA i poslovi prebacuju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) ovim putem želimo istaknuti da su glavne premise za ukidanje HZTA pogrešne. Naime, kao glavni razlozi ukidanja navode se dva osnovna cilja: povećanje učinkovitosti rada zavoda i agencija te rasterećenje državnog proračuna. Niti jedan od tih razloga nema činjeničnu osnovu što potkrepljujemo dubinskom analizom koju je HZTA načinio i iz koje se vidi da će ovom odlukom trpjeti i hrvatsko gospodarstvo i državni proračun. Poslovi koje sada HZTA, temeljem Zakona o provedbi Uredbe (EU) broj 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, odrađuje za gospodarstvo bit će daleko usporeniji, ako ne i onemogućeni i samim time će financijsku učinak biti kontraproduktivan, odnosno predstavljat će opterećenje za proračun. Prijedlogom Zakona, također, nisu uzete u obzir obveze koje su kod pristupanja EU preuzete kroz Nacionalnu strategiju kemijske sigurnosti, ali i druge akte definirane u predpristupnim pregovorima. Poseban učinak ukidanja HZTA i prebacivanja poslova u Hrvatski zavod za javno zdravstvo je negativni učinak na gospodarstvo kako po pitanju učinkovitosti tako i po pitanju financijskih gubitaka. Argumentacija je dana preko e-savjetovanja kod savjetovanja o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) broj 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija. Uključivanje HZTA među zavode i agencije koje treba ukinuti ili pripojiti datira još od 2001. godine. Dubinskom analizom koja je tada načinjena jasno je definirano da ukidanje Zavoda ima negativni financijski učinak i negativni učinak na gospodarstvo. Pogrešno je navedeno da je tijelo s ogromnim aparatom upravljanja prihvatljivije za krajnje korisnike jer se poslovi koji se trebaju odrađivati za gospodarstvo mogu brže i učinkovitije obavljati u maloj ustanovi nego u velikoj s brojnim stepenicama u subordinaciji. Tome govore u prilog i komentari gospodarstvenika (Prilog). Kod utvrđivanja gospodarskih učinaka i utvrđivanja učinaka na tržišno natjecanje pogrešno je navedeno da niti u jednom sektoru ukidanje HZTA neće imati učinak na gospodarstvo, a posebice na mikro, male i srednje poduzetnike. Sloboda kretanja roba, funkcioniranje tržišta i konkurentnost gospodarstva, razmjena dobara i usluga koji će biti usporeni pa čak u nekim slučajevima i onemogućeni imat će značajan učinak kako na cijenu roba i usluga tako i na ukupne uvjete za poslovanje na tržištu. Samim tim će se povećati i troškovi proizvodnje, osobito nabave materijala. To će se odraziti na gospodarske učinke, odnosno na rezultate zaštitu tržišnog natjecanja, na rad i tržište rada. Zakon će sasvim sigurno imati učinke na tržišnu konkurenciju i konkurentnost unutarnjeg tržišta EU, a posebice na mikro poduzetnike jer će učinkovitost HZTA i brzina usluga koje će se pružati prema mikro, malim i srednjim poduzetnicima zbog preglomaznog aparata uvelike usporiti i smanjiti. Sukladno rezultatima prethodne procjene potrebno je načiniti ponovnu procjenu učinaka propisa i uvažiti mišljenja gospodarstvenika dana na Odluku o ukidanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (Prilog). Ocjenom sredstava potrebnih za provođenje zakona pogrešno je definirano je da za provedbu Zakona o provedbi Uredbe (EU) broj 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ovdje želimo istaknuti da je Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping neprofitna ustanova, a ne proračunski korisnik. Plaće ravnatelja, zamjenika ravnatelja, tajnice ravnatelja i ostalih deset djelatnika toksikoloških službi nisu isplaćivane na teret hrvatskog proračuna, nego iz sredstava ostvarenih na tržištu. Preseljenjem tih djelatnika u proračunskog korisnika kao što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo plaća tih djelatnika isplaćivat će se iz hrvatskog proračuna. PRILOG: PRIMJEDBE GOSPODARSTVENIKA, ZAPRIMLJENE ELEKTRONIČKOM POŠTOM, NA ODLUKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UKIDANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING I PREBACIVANJE POSLOVA U HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Originalna elektronička pošta s podacima o pošiljateljima nalaze se u arhivi Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA) i zaštićena je sukladno Uredbi GDPR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Wednesday, October 17, 2018 8:25 AM Subject: hzta - podrška Poštovani, u višegodišnjoj poslovnoj suradnji s HZTA-om imamo samo pozitivna iskustva. Želimo Vam pružiti podršku za nastavak rada Vaše institucije na način na koji ste do sada funkcionirali i izraziti zadovoljstvo s uslugama vašeg Zavoda po pitanju kompetencije, brzine odgovora i stručnosti iz područja zakonodavstva i rada s kemikalijama. S poštovanjem, SAPONIA d.d. M. Gupca 2, Osijek Hrvatska ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Thursday, October 11, 2018 8:18 AM Subject: Ukidanje HZTA Poštovani, Ovim putem želim izraziti podršku Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping. Ne razumijemo ideju Vlade gašenja Vas kao institucije jer ste od tolikog značaja za Hrvatsko gospodarstvo. Osim toga ne dvojim da će eventualnim gašenjem Zavoda doći do otežavanja izvršenja obveza i dodatne birokracije koja već ionako otežava poslovne procese tvrtki u Hrvatskoj. Sa Zavodom uspješno surađujemo već godinama i možemo potvrditi da smo iznimno zadovoljni uvijek vrhunskom i stručnom pomoći oko pitanja opasnih kemikalija te ostalih upita vezanih uz našu djelatnost. Smatramo da bi gašenje Zavoda u ovoj formi bio gubitak za Republiku Hrvatsku jer sprječavanje otrovanja i drugih štetnih učinaka kemikalija te svekolika pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključene opasne kemikalije je vrlo bitna stvar za tvrtke poput naše kojoj je jedna od osnovnih djelatnosti rad s kemikalijama. Nadam se da će Vlada imati sluha jer tvrtke koje svakodnevno surađuju sa Zavodom imaju najbolju predodžbu koliko je Zavod bitan za poslovanje i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svojih djelatnika. Sretno i srdačan pozdrav, AEKS d.o.o, Omladinska 45 10310 Ivanić Grad, HR M: +385 99 685-5143 T: +385 1 2881-440 www.aeks.hr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Tuesday, October 2, 2018 4:29 PM Subject: Ukidanje HZT Poštovanje, neugodno me iznenadila informacija da se razmatra ukidanje HZT-a i stranice otrovno.com kad je to jedna iznimno ažurna, radiša, indormativna i korisna služba. Neposredni kontakt s građanima je iznimno bitan danas kada se zbog birokracije često mora čekati, a kod pitanja toksičnosti bitno je info dobiti čim prije! Djelatnici uredno odgovaraju i daju informacije, sigurna sam kako nama građanima tako i drugim službama. Ukinuti ovako nešto što zapravo FUNKCIONIRA u ovoj državi u kojoj malo toga funkcionira bilo bi zaista non sense. Molim vas, nemiojte donositi odluke koje nemaju veze s razumom i ostavite nam HZT u funkciji! Hvala! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Wednesday, September 26, 2018 3:22 PM Subject: Ukidanje Zavoda Poštovani, Vi nam pružate dragocjenu pomoć. Vaši odgovori su vrlo brzi dok od drugih ustanova čekamo dugo odgovor i vrlo često ga upće ne dobijemo. Ne slažem se sa odlukom ukidanja Zavoda. S poštovanjem, Eurosjaj d.o.o. Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb Phone: +385 21 373 699 Fax: +385 21 373 655 www.surtec-eurosjaj.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Tuesday, September 25, 2018 10:56 AM Subject: RE: HZTA Poštovani, u potpunosti se slažemo sa svim dosadašnjim primjedbama gospodarstvenika i pridružujemo se pismima podrške. Želimo vam da uspijete u vašim nastojanjima. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka 51000 Rijeka, Brajšina 13 www.dezinsekcija.hr telefon: +385 51 506 940 +385 51 506 920 Bespl.tel. 0800 212 533 Fax: +385 51 512 769 e-mail:dezinsekcija@ri.t-com.hr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Monday, September 24, 2018 9:17 PM Subject: Podrška HZTA Cijenjeni djelatnici HZTA, Moja podrška biti će nešto drugačija, u obliku prijedloga, te upućena onima koji bi je trebali pročitati, a nadam se da hoće. Surađivali smo sa vašim zavodom nešto više od godinu dana. Ne znam kojim bih riječima hvale mogao u potpunosti izraziti znanje, kompetentnost, profesionalnost, ali i pristojnost, humanost i želju za pomoći, koja je pružena mojim kolegama i meni tijekom kontakta sa vašim kolegama iz zavoda. U ovom prilično sivom i vrlo često nedovoljno kompetentnom Svijetu, vaš zavod je pravo osvježenje, kako veoma korisnim informacijama i savjetima koji se dobivaju izuzetno brzo, tako i humanošću djelatnika. Tijekom posljednjih godina imali smo kontakte sa mnogim zemljama Europe prilikom procesa registracije naših proizvoda i slobodno mogu reći da nitko nema takvu instituciju kao što je vaša – a svima nam treba. Obratiti ću se sada gospodi političarima, te ako imate mogućnost, molim vas da moje pismo dostavite na pravu adresu gdje će ga netko i pročitati. Cijenjena gospodo Vlade Republike Hrvatske, Uvodnim dijelom obratio sam se djelatnicima Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, jer su prije svega oni ti koji pružaju uslugu koja je od veoma važnog društvenog značaja i sigurnosti za ljude i okolinu. Društveno izabrana elita ima dužnost brinuti o napretku svojega društva i kada se tako nešto ne događa, tada ne postoje opravdanja, a pogotovu ne mogu biti financijskog podrijetla, koja su vjerujem posljedica vaše odluke. Ne može se sve mjeriti novcem i proračunom, ali se može vratiti u obliku mnogo veće koristi, pa na kraju mjeriti i financijski. Naučio sam da svatko čuje ono što želi čuti i iz kuta koji mu odgovara. Pokušat ću vam prikazati ono što možda ne vidite u instituciji koja radi izvrsno i iznijeti razloge zbog kojih trebate ostaviti stvari kakvim su sada i još više pomoći da i dalje napreduju. Pretpostavljam da je to relativno jednostavna politička odluka. 1) HZTA okuplja na jednom mjestu znanstveno i pravno znanje, koje je neophodno za opstanak u nepreglednom i vrlo često nerazumljivom moru EU odredbi, te daje neophodnu pomoć. I to radi odlično. To je direktna korist Hrvatskoj. Veoma je teško naći visoko obrazovanog kemičara koji poznaje svoju struku i razumije pravne odredbe, koje kao da su pisane namjerno da ih nitko ne bi razumio. 2) Pokušajte vlastitu instituciju koja radi odlično i očito ima izvrsnu organizaciju preslikati na druga mjesta u Hrvatskoj. Umjesto da je utopite u drugu veću i oduzmete joj značaj, pokušajte dovesti još stručnih ljudi i koncentrirati još veće znanje na mjestu koje odlično radi. 3) HZTA je jedinstven primjer znanja na jednom mjestu i odmah može postati izvozna usluga koja se može izvrsno naplatiti. Siguran sam da „know-how“ može biti izvezen u obliku „branda“ kao i usluga mnogim državama u tzv. Regiji, ali i zemljama EU, Bliskog Istoga i Sjeverne Afrike, odmah. Probajte stoga, prije no što provedete vašu odluku, razgovarati sa ljudima iz HZTA. Možda mogu zarađivati mnogo više od onoga što „koštaju“ i puniti proračun Države zaradom. Zašto ne bismo izvozili pamet koje imamo mnogo, ali je slabo cijenimo i prečesto malo koristimo? Zar nije dovoljan primjer Imunološki zavod? I koliko vidim postoji konačno politička volja da se jedna vrhunska institucija spasi. Institucija koja je bila na samom vrhu Svijeta u svojoj djelatnosti. 4) Budućnost Svijeta je u zdravoj hrani i ekološki zdravoj okolini, koliko god to nekima sada ne odgovara ili to ignoriraju. Kao planeta nemamo baš odviše izbora. Tehnologije koje se bavi ovim problemima predstavljaju i veoma ozbiljno tržište koje neprestano raste. Međutim, danas je osim razvoja takvih tehnologija neophodno potrebno imati instituciju koja svakodnevno prati propise koje nije jednostavno pratiti, kao i smjer u kojim treba ići i u što treba ulagati, te što treba razvijati. HZTA već sada ima takva znanja na jednom mjestu. Iako je uloga na određenim i uredbom definiranim djelatnostima, HZTA mora pratiti mnogo toga i tako sakupljeno znanje je sada fantastičan kapital. Nadam se da ne moram posebno naglašavati koliko je važna sigurnost i svijest ljudi o tome, ali znanja koja postoje u HZTA šira su i mogu se upotrijebiti. 5) Cijenjena gospodo, probajte prilikom vaših odluka misliti na vašu obitelj. Na vaše unuke i njihovu budućnost. Hrvatska je svima nama koji smo rođeni u njoj, zauvijek jedina domovina i tu se, koliko god ponekada bili nezadovoljni ili kritični, svi mi najbolje osjećamo i to nam je jedina prava kuća. Nemojte dozvoliti da se rasipamo po Svijetu. Zadržite našu mladost kod kuće. To vam govorim jer dugo živim van Hrvatske - i znam što govorim. U nadi da će HZTA ostati HZTA i da ćemo se svi veseliti njihovim uspjesima u budućnosti, te da će i dalje pružati svoju neophodnu stručnu pomoć, molim vas da ponovno razmislite o svojoj odluci. S osobitim poštovanjem, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poštovani, Osatina Grupa d.o.o. s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping surađuje godinama te smo dobro upoznati s iznimnom kvalitetom i profesionalnošću rada navedenog Zavoda. Budući da smo firma koja svakodnevno zapošljava velik broj ljudi, potrebna nam je daljnja suradnja sa Zavodom budući da našim djelatnicima pružaju adekvatna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. Pri svakom našem upitu uvijek su na usluzi savjetima oko pravilnog rukovanja opasnim kemikalijama do brze organizacije i provedbe edukacije o sigurnom radu s kemikalijama. Iz spomenutih razloga izražavamo punu podršku Zavodu kao i zabrinutost radi postupka da se navedena institucija ugasi, kao i da se neki poslovi prebace na drugu instituciju kojom bi se dosadašnji poslovi znatno usporili što bi dovelo do nezadovoljstva i usporavanja obaveza. Nadamo se da će nadležne vlasti reagirati te da neće ukinuti rad Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping budući da isti svojim radom štiti dobrobit kako naših zaposlenika tako i ostalih građana. S poštovanjem OSATINA GRUPA d.o.o. KRALJA TOMISLAVA 91 SEMELJCI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Friday, September 21, 2018 11:54 AM Subject: Pismo potpore Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping Poštovani gospodine Lovrić, želim Vam ispred zavoda kao glavnoj i odgovornoj osobi zahvaliti na suradnji te pohvaliti i zahvaliti se svim djelatnicima zavoda na višegodišnjoj uspješnoj i izvrsnoj suradnji. Uvijek ste bili tu kad je potrebno, a nadam se da će te biti i ubuduće. Zavodu u cjelini želim sreću i uspjeh u budućem radu te se nadam da ćemo i dalje surađivati s Vama kao samostalnim i neovisnim Hrvatskim Zavodom za toksikologiju i antidoping. Lijepi pozdrav, LUSH | Manufacturing LUSH manufaktura d.o.o., Augusta Šenoe 5, 10434 Strmec, Hrvatska (Croatia) tel. +385 1 6468 132 https://www.lush.hr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Thursday, September 20, 2018 9:43 AM Subject: Podrška HZTA Poštovani g. Lovrić i djelatnici HZTA, još jednom bih Vam željela uputiti podršku za rad Zavoda te zahvaliti na stručnoj podršci i pomoći prilikom rješavanja problematike vezane za kemikalije, STL-ove, CLP, REACH. HZTA na priznat, stručan i strukturiran način pruža podršku industriji u provođenju nacionalnih i europskih propisa iz područja kemikalija. Informira nas o izmjenama i dopunama istih te pomaže da budemo usklađeni s njima uzimajući u obzir specifičnosti industrije. Lijepi pozdrav, INA - Industrija nafte, d.d. Urinj 53 HR - 51221 Kostrena ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Thursday, September 20, 2018 9:05 AM Subject: Podrška HZTA Poštovani djelatnici HZTA, želimo Vam pružiti podršku za nastavak rada HZTA kao dosada jer uz Vašu stručnu pomoć smo sigurni da se imamo kome obratiti s obzirom na svakodnevne probleme vezane za kemikalije. Nadamo se da će tako i ostati. Srdačan pozdrav INA MAZIVA d.o.o. ČLAN INA GRUPE Radnička cesta 175 10000 Zagreb Croatia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Wednesday, September 19, 2018 9:18 AM Subject: HZT podrška Poštovani g. Lovrić, moram izraziti podršku ako je u pitanju očuvanje Vašeg zavoda, jer smo više nego zadovoljni uslugama vašeg zavoda po pitanju kompetencije, brzine odgovora i stručnosti. Izuzetno mi je drago surađivati sa profesionalnim i entuzijastičnim ljudima iz vašeg sastava, te bi poželio da se drugi zavodi ponašaju barem približno vašem, Best regards/lijep pozdrav Gallus representative Sales consumables - Application manager Heidelberg-Hrvatska d.o.o. Lučko 27, 10250 Lučko, Hrvatska Telephone number: +385 91 6530 942 Fax number: +385 1 6530 406 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Wednesday, September 19, 2018 7:59 AM Subject: Podrška - HZTA Poštovani, Ne želimo pripajanje Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Pribojavamo se da takva odluka riskira usporavanje sustava koji je sada brz i efikasan. Kroz predavanja i radionice u 15 godina suradnje sa Zavodom svi naši djelatnici osposobljeni su za samostalan rad sa kemikalijama, kao i vođenje dokumentacije o kemikalijama. Zahvalni smo svim djelatnicima HZTA na stručnoj pomoći koja je uvijek bila dostupna bez ikakve odgode, što je rijetkost kod hrvatskih institucija. Informacije vezane uz regulativu kemikalija dostupne su i brzo se prosljeđuju, vrlo kompetentni djelatnici Zavoda s dobro organiziranim sustavom bez iznimke pružaju adekvatnu stručnu pomoći u području rada s opasnim kemikalijama čak i kada naš upit nije direktno u njihovoj domeni. Ovo je jedna od rijetkih institucija na koju nemamo niti jednu primjedbu te smo izuzetno zadovoljni i zahvalni na iskazanoj suradnji te se istoj nadamo i u budućnosti. Imate punu podršku naše firme za daljnji samostalni rad. Hidro.Lab. d.o.o. Ružićeva 32 51 000 Rijeka Tel: 051 268 565 Fax: 051268 566 e-mail: hidrolab@hidrolab.hr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- From: bonton.Info [mailto:Info@bon-ton.hr] Sent: Tuesday, September 18, 2018 12:44 PM Subject: Žalba na Odluku o ukidanju HZTA Poštovani, Obzirom na dugogodišnju uspješnu suradnju moramo iskazati svoje nezadovoljstvo Odlukom o ukidanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Tijekom naše dugogodišnje suradnje HZTA je uvijek bio partner od kojega smo dobili pravovremene, konkretne, i ono najbitnije, točne informacije koje su nam bile nit vodilja u daljnjem poslovanju i postupanju. Osim što smo od nadasve ljubaznih i stručnih zaposlenika uvijek dobili odgovore na sva pitanja, moramo napomenuti kako su zaposlenici HZTA bili ti koji su potpomogli našu edukaciju o stvarima bitnim za naše poslovanje, te nam time omogućili da svojim kupcima prezentiramo proizvode na ispravan način, te uklonimo svaku njihovu sumnju. Upravo zbog toga danas imamo razgranatu mrežu zadovoljnih kupaca, a to ne bi bilo moguće bez stručne pomoći. Ovim putem Vas molimo da se razmotri ukidanje Odluke o ukidanju HZTA jer se bojimo da više nećemo imati neovisnog, stručnog partnera čije savjete slijedimo i prema njima postupamo! Srdačan pozdrav / Best regards, Bon - Ton d.o.o. Malomlačka 7 HR - 10 020 Zagreb OIB: 52931027628 T: +385 (0)1 62 62 401 F: +385 (0)1 62 62 402 e-mail : info@bon-ton.hr Web: www.bon-ton.hr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Tuesday, September 18, 2018 10:47 AM Subject: Podrška - NE ukidanju HZTA Poštovani, Ne želimo pripajanje HZTA nekoj drugoj instituciji. Vama i svim djelatnicima HZTA želimo zahvaliti za način na koji radite i u ime svih zaposlenika, koji su pohađali edukacije pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping. U trideset godina dugoj suradnji sa Zavodom svjedočili smo izvrsnosti koju ova državna institucija živi kao primjer profesionalnog i nesebičnog partnera, koji je uvijek spreman pružiti stručan savjet. Moram iznijeti zabrinutost zbog mogućeg pripajanja Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Mišljenja sam da takva odluka riskira usporavanje procesa koji sada funkcioniraju te se provode u minimalnom mogućem roku. Molim Vladu Republike Hrvatske da shvati potrebu klijenata Zavoda na održavanjem njegovih usluga na postojećoj razini u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. Također, iz navedenog razloga pozivam Vladu Republike Hrvatske da još jednom sagleda rad Zavoda za toksikologiju i antidoping, te primjedbe njegovih partnera iz realnog sektora. Do sada su sve vlade RH uspješno uništile mnoge odlične privredne subjekte. Sjetite se samo „CHROMOS-a“. Nije li tu bilo zaposleno tisuće radnika? Gdje su oni sada? Dakle, nemojte uništavati ono što dobro funkcionira kao što funkcionira HZTA. Poštovani stručnjaci HZTA, imate punu potporu svih radnika „CHROMOS“ d.o.o. Samobor da i dalje ostanete samostalni i svoji. CHROMOS“ d.o.o. Samobor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Tuesday, September 18, 2018 10:27 AM Subject: Podrška HZTA Poštovani g. Lovrić, dugogodišnja suradnja sa Zavodom i korištenje vaših usluga uvijek su bili ugodni i korisni. Moramo napomenuti da nam vaša stručnost i dostupnost svakodnevno pomaže u rješavanju prepreka u poslovanju. Smatramo da je za daljnji tijek nesmetanog protoka informacija kao i edukacije s ovog specifičnog područja ključan samostalni rad Zavoda. Iz spomenutih razloga imate našu potpunu podršku u borbi protiv ukidanja samostalnosti rada i pripajanja državnoj instituciji. S poštovanjem, DVG CHEMIA d.o.o vlasnik franšize BENS Consulting za Hrvatsku Završje 17 b | 10090 Zagreb | Hrvatska www.bens-consulting.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subject: Komentar Sent: 14 Sep 2018 15:48 Poštovani, kao i prije dvije godine, do mene je opet dopro glas o zatvaranju ili pripajanju vašeg Zavoda nekoj drugoj ustanovi. Teško je napisati bilo što dodatno od onoga što sam napisao u svibnju 2016. Potrebno je napomenuti da pri ukidanjima ili pripajanjima treba voditi računa i o potrebama struke. Zavod koji godinama radi stvorio je renome, ali i odnos s korisnicima kemikalija. Kemikalije se široko koriste a iznimno mogu biti opasne za čovjeka i okoliš. Nedopustivo je da se u doba posebne koncentriranosti Europe na ispravno korištenje kemikalija, Zavod koji se jedini na taj način njima bavi, ukida ili pripaja bilo kome. Svaka od tih radnji, znamo iz brojnih primjera, nepovratno će unazadit će pozitivan trend kontrole nad kemikalijama. Srdačan pozdrav, Agroproagro Zagreb ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Friday, September 14, 2018 10:39 AM Subject: Podrška HZTA Poštovani, Ovim putem se iskreno zahvaljujem svim djelatnicima Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping na nesebičnoj pomoći. Pohvaljujem iznimnu stručnost, savjetovanje i brzinu u rješavanju problematike vezane za stavljanje u promet sve većeg broja kemikalija na hrvatsko tržište. Svakodnevno se susrećemo s novim izmjenama i dopunama brojnih zakona i uredbi stoga bez Zavoda i djelatnika, čija je profesionalnost na visokoj razini, daljnje poslovanje bi bilo znatno teže, a svi imamo jedan zajednički cilj – osigurati krajnjim korisnicima sigurnu uporabu kemikalija sukladno zakonskim propisima. Nadam se da će Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping nastaviti s jedinstvenim, uhodanim, načinom rada, na zadovoljstvo svih nas, korisnika Vaših usluga. Imate moju potpunu podršku. Srdačan pozdrav, Trpinjska ulica 3 10 000 Zagreb, Croatia T: + 385 1 62 31 358 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Thursday, September 13, 2018 8:26 AM Subject: Komentar na ukidanje HZTA Poštovani, prvotno Vam se želim zahvaliti za posao i način na koji ga radite. Kako u svoje tako i u ime velikog broja mojih klijenata. U deset godina uspješne suradnje: neovisno da li se radi o dokumentaciji ili savjetovanju konstanta je visoka razina motiviranosti i kompetentnosti! Gospodine Lovrić, Vaše vođenje primjer je kako sustav treba funkcionirati. Eventualno ukidanje dovodi do niza različitih situacija koje za efekt imaju otežano poslovanje gospodarstvenicima. Radne aktivnosti će se znatno usporiti te se postavlja pitanje organizacije sustava a nadalje rješavanje dnevnih otvorenih situacija bit će upitno/znatno otežano. Mjera će našteti gospodarstvenicima. Zavod treba ostati funkcionirati kao i do sada: zasebna i samostalna cjelina. Zavod funkcionira i to ne treba mijenjati i dovesti korisnike usluga u suprotnu situaciju. S obzirom na učestalost raznih izmjena u propisima gospodarstvenicima je potrebna neovisna i samostalna institucija u ovom obliku kako bi svoje obveze izvršavali sukladno istima. Kod odluke o ukidanju potrebno je sagledati, čuti poruke koje dolaze iz sektora koji koristi usluge, koji je kompetentan: distribucija (maloprodaja, veleprodaja), proizvodnja, uvoznici/unosnici, korisnici kemikalija i opasnih kemikalija. Kao netko tko zastupa navedene sektore evidentno ih uočavam isključivo u negativnom kontekstu. Molim Vladu za sagleda sve činjenice iz kuta sektora koja koristi usluge koje se pružaju prije donošenja odluke o ukidanju. S poštovanjem, GJ CONSULTING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Tuesday, September 11, 2018 1:42 PM Subject: Poštovani, iznenađeni smo viješću o mogućnosti ukidanja Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA), ali se nadamo da do toga ipak neće doći. U popriličnom broju zakona i propisa, u radu vezanim s opasnim kemikalijama, te zaštiti zdravlja ljudi i okoliša, HTZA je institucija u kojoj možemo dobiti konkretne odgovore na upite, zahvaljujući profesionalnim, stručnim i ljubaznim djelatnicima. U današnjem svijetu, uporaba kemikalija sve je veća, što je velika opasnost za korisnike istih, ali i opasnost za okoliš, ako se s njima ne postupa pravilno. HZTA je institucija koja stalno, sustavno i temeljito informira i savjetuje pravne i fizičke osobe o promjena vezanim za kemikalije koje se događaju u Europskoj Uniji. Institucija je to u kojoj djelatnici, u bitnim situacijama, daju svoje stručno mišljenje o gorućoj problematici. Internetska stranica je posložena tako da informira pravne osobe vezane za sve zakone i zakonske promjene, vezane uz njihovu djelatnost. U svojim nastojanjima da svima pruže informacije, osiguran je i helpdesk koji izvrsno funkcionira. Na bilo koji upit, a koji se odnosi na područje djelatnosti HZTA, dobijemo stručne, konkretne i brze odgovore. Djelatnici su stručni, stalno dostupni i ljubazni. Svojom stručnošću pružaju informacije i tako pružaju podršku pravnim osobama, što je od velike važnosti za funkcioniranje sustava i primjene zakonskih odredaba u području rada s opasnim kemikalijama. Kako smo već naveli, HZTA ima vrlo važnu ulogu u zaštiti zdravlja ljudi i očuvanju okoliša. On je, sasvim sigurno, od velikog značaja za sve subjekte u Republici Hrvatskoj koji trebaju uporište i savjete u radu s opasnim kemikalijama. Na kraju ćemo rezimirati da je HZTA institucija koje ima sve potrebne informacije o predmetnoj tematici, a koje su nama potrebne za poslovanje u skladu sa zakonom, bez lutanja i traženja odgovora na krivim mjestima. Želimo Vam puno uspjeha u Vašem daljnjem radu! Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. 32100 Vinkovci Dragutina Žanića-Karle 47A ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Monday, September 10, 2018 1:03 PM Subject: Potpora HZTA Poštovani, Tijekom dugogodišnje suradnje sa HZTA moram napomenuti da se nikada nije dogodilo da nisam dobila odgovor na pitanje koje sam vam postavila, pa čak i u slučajevima kada nije bilo u vašoj nadležnosti. HZTA jedna je od rijetkih institucija na koju se možemo osloniti da ćemo dobiti adekvatnu potporu i informacije. Stručno osoblje koje je izuzetno pristupačno i ljubazno olakšava svima nama koji radimo sa kemikalijama razumijevanje i poštivanje propisa kojih je svaki dan sve više. Organizacija edukacija i tečajeva je izuzetno brza i kvalitetna, i smatram da HZTA treba nastaviti samostalno sa radom i kao do sada. Iskreno se protivimo ukidanju HZTA i pripajanju drugoj instituciji. Lp, Meteor d.o.o. P.Preradovića 235 | 31400 Đakovo| Hrvatska tel: 00385 (0)31 840 188 fax: 00385 (0)31 818 057 gsm: 00385 (0) 98 465 130 www.meteor.hr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- From: Ana A.P. Potočki [mailto:Ana.Potocki@alca.eu] Sent: Monday, September 10, 2018 9:21 AM To: zdravko.lovric@hzt.hr Subject: podrška Poštovani, sa HZTA surađujem već 9 godina i mogu reći da mi je bio od iznimne pomoći u podršci i valstitom poslovnom razvoju u branši za koju radim, kako meni tako i tvrtkama za koje sam posao odrađivala. Od prvog dana suradnje s Vaše strane ističem iznimnu edukativnu, savjetodavnu i posofesionalnu podršku stručnih djelatnika Zavoda. Uz sve navedeno, moram istaknuti i kvalitetnu i brzu komunikaciju s djelatnicima Zavoda. Ne vidim razlog zašto bi se nešto što funkcionira dobro na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga mijenjalo. U slučaju da moje mišljenje na bilo koji način može pomoći, imate moj potpis/ mišljenje/ podršku i slobodno me kontaktirajte. lp ALCA Zagreb d.o.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Friday, September 7, 2018 3:30 PM Subject: podrška HZTA Poštovani djelatnici HZT-a, nakon dugogodišnje i odlične naše zajedničke suradnje, zaista ne razumijem, ne vidim razloge zbog čega se HZT zatvara, mijenja, prelazi, pripaja nekom drugom Zavodu, kad je kao samostalna cjelina radio besprijekorno. Deset godina sam radila kao odgovorna osoba za kemikalije u mojoj kompaniji. U tom periodu mijenjali su se zakonski propisi, Hrvatska je postala članicom EU i bez vaše stručne pomoći, podrške i savjeta, ni sama ne znam kako bih u šumi svih tih propisa, Uredbi i Deklaracija sve to odradila. Puno sam naučila na vašim edukacijama, kao i veliki dio naših zaposlenika koji su također pohađali vaše stručne tečajeve. Vaše internetske stranice su me oduševljavale aktualnošću, pojašnjenjima, odgovorima i zanimljivostima. Na telefonski poziv uvijek sam čula ljubazan glas, strpljivost sugovornika i spremnost za pomoć i suradnju. I na kraju, ne znam kako će ta "djelatnost" izgledati u budućnosti. Samo se bojim, nikako ne bih željela da tako ozbiljan i odgovoran pristup poslu s vrlo opasnim zagađivačima okoliša i ugroze zdravlja ljudi, postane samo mala, marginizirana služba u nekom od naših Ministarstava. Srdačan pozdrav, Dukat mliječna industrija d.d. M. Čavića 9, 10 000 Zagreb T: + 385 1 239 24 02; F: + 385 1 2393 362; www.dukat.hr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sent: Thursday, September 6, 2018 6:38 PM Subject: HZTA Poštovani gospod Primljeno na znanje Primljeno na znanje.