Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim propisima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor