Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva uprave za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI GONG pozdravlja što je u plan Ministarstva uprave uvršten Zakon o referendumu, jer već godinama upozoravamo na potrebu boljeg reguliranja referenduma. No sada predlažemo da kao dodatni korak uvrstitite i unaprjeđenje izbornog, ne samo referendumskog zakonodavstva. Podsjećamo da je prošlo osam godina od izvješća Ustavnog suda o nejednakoj težini glasa u izbornim jedinicama u Hrvatskoj. Stoga predlažemo da formirate radnu skupinu koja bi prionula sustavnoj izmjeni izbornog zakonodavstva. GONG-ove prijedloge oko poboljšanja izbornog zakonodavtsva možete vidjeti ovdje: http://gong.hr/media/uploads/gong_-_novo_izborno_zakonodavstvo,_za_web.pdf Dodatno, GONG predlaže da se u planu aktivnosti Ministarstva uprave uvrsti i zakonsko uređenje lobiranja, čime bi se prevenirala korupcija i povećala transparentnost. Zakonski okvir uključivao bi jasna pravila transparentnog kontaktiranja lobista s javnim službenicima/cama i uveo obavezu izvještavanja javnosti o takvim sastancima. Također, potrebno je uvesti obvezu kreiranja informacija o odnosima javnog i privatnog sektora (tzv. „duty to document“) te registar lobiranja i lobista koji se s vremenom mogu spojiti u jednu jedinstvenu bazu podataka. Preporuke GONG-a mogu se pronaći ovdje http://www.gong.hr/hr/dobra-vladavina/preporuke-za-regulaciju-lobiranja/. Prihvaćen Ministarstvo uprave prije svega pozdravlja angažman GONG-a te provedene analize i preporuke dane u cilju poboljšanja izbornog i referendumskog zakonodavstva. Kao što je vidljivo i iz samog Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva uprave za 2019. godinu, u isti su, osim Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvršteni Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu politički i izborni sustav, pri planiranju zakonodavnih aktivnosti vodi računa o unaprjeđenju pravnog i institucionalnog okvira pitanja iz svoga djelokruga, što je slučaj i s predmetnim Prijedlogom plana. Također, prilikom izrade nacrta prijedloga zakona iz svog djelokruga Ministarstvo uprave će, u skladu sa svojom uobičajenom praksom, osnovati odgovarajuće radne skupine čiji članovi će doprinijeti izradi što boljih i kvalitetnijih zakonskih rješenja. Planirana zakonska rješenja u svakom slučaju bit će usmjerena na unaprjeđenje političkog i izbornog sustava u Republici Hrvatskoj te daljnju demokratizaciju procesa vezanih uz referendum i izbore, i to kroz: - jasno i određeno uređenje predreferendumskih aktivnosti posebice načina prikupljanja potpisa birača (forma i sadržaj obrazaca za prikupljanje potpisa, način provjere i utvrđivanja točnog broja prikupljenih potpisa), utvrđivanje roka predaje prikupljenih potpisa te roka u kojem se mora izvršiti provjera broja i vjerodostojnosti svih prikupljenih potpisa; - dodatno uređenje pitanja preferencijalnog glasovanja na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor; - uvođenje preferencijalnog glasovanja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Vezano uz normativno uređenje lobiranja, a koje ste naveli u primjedbi, ističe se da je prepoznata potreba za pravnim uređenjem toga područja te će se ista potreba razmotriti u sklopu donošenja Akcijskog plana za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.