Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o dostavi propisanih i ostalih informacija u SRPI i Hanfi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA PROPISANIH INFORMACIJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA I U SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA, Članak 10. Ovim putem tražimo pojašnjenje kategorija „ostale propisane informacije“ i „ostale informacije koje nisu propisane“ iz dokumenta: https://www.hanfa.hr/getfile/43418/SRPI-popis%20kategorija,%20obja%C5%A1njenje-pdf.pdf Naime, iz dokumenta nije razvidna razlika između navedenih kategorija budući da se pojedini primjeri informacija, a koji su navedeni u obje kategorije, temelje na relevantnim propisima koji nameću obvezu javne objave izdavateljima. Smatramo da se kategorija „ostale propisane informacije“ odnosi na sve informacije koje su propisane bilo kojim propisom koji nameće obvezu izdavatelju da objavi određenu informaciju (primjerice Pravila Burze, Zakon o trgovačkim društvima). Dok bi se „ostale informacije koje nisu propisane“ odnosile na informacije čija objava nije propisana niti jednim propisom, a izdavatelji ih objavljuju radi transparentnosti na tržištu. Naime, izdavatelji imaju praksu objaviti i informacije koje nisu propisane niti jednim propisom radi održavanja visoke razine transparentnosti na tržištu. Ako tumačenje iznad nije ispravno, molimo detaljnije pojašnjenje razlike između kategorija „ostale propisane informacije“ i „ostale informacije koje nisu propisane“ na način da se u navedenom dokumentu definira, u odnosu na obje kategorije, opseg propisa temeljem kojih proizlazi obveza izdavatelja za objavom informacija pored onih propisanih Zakonom o tržištu kapitala. Također, molimo uputu pod kojom kategorijom bi se trebale objaviti informacije koje izdavatelj objavljuje radi transparentnosti na tržištu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru. Budući da navedena materija nije predmet ovoga Pravilnika, navedene komentare će Hanfa uzeti u obzir u svom daljnjem postupanju te će, kao i do sada, sve izdavatelje izvijestiti o svim eventualnim promjenama koje se odnose na transparentnost izdavatelja. Dodatno skrećemo pozornost da se za sva pitanja u pogledu transparentnosti izdavatelja možete Hanfi obratiti na adresu elektroničke pošte transparentnost@hanfa.hr.