Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka-dostava popisa upućenih osoba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA ODLUKU O NAČINU i ROKOVIMA DOSTAVE POPISA UPUĆENIH OSOBA, Članak 4. Odnosi li se navedena odredba na povlaštene informacije koje se odnose isključivo na financijske instrumente izdavatelja koji vodi popis upućenih osoba ili i na povlaštene informacije koje se odnose na financijske instrumente drugih izdavatelja, a za koje izdavatelj koji vodi popis upućenih osoba sazna kroz svoje redovno poslovanje? Primljeno na znanje Navedena odredba odnosi se na povlaštene informacije koje se odnose na tog izdavatelja. Dostavlja se popis upućenih osoba koji sastavlja i ažurira izdavatelj, a ne popisi upućenih osoba drugih izdavatelja na kojima se eventualno nalaze njegovi zaposlenici
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA ODLUKU O NAČINU i ROKOVIMA DOSTAVE POPISA UPUĆENIH OSOBA, Članak 6. Članak 18. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 596/2014 na koji se i poziva ova Odluka propisuje da izdavatelji prosljeđuju popis upućenih osoba nadležnom tijelu na njegov zahtjev što je prije moguće. U recitalu Uredbe (EU) br. 596/2014 se izričito navodi kako je popis upućenih osoba važan alat u okviru provođenja istrage od strane nadležnog tijela. Nastavno na navedeno, ne vidimo potrebu za dostavom popisa upućenih osoba na tromjesečnoj osnovi, već samo na zahtjev nadzornog tijela u situacijama kada nadležno tijelo provodi istragu. Dostava popisa na tromjesečnoj osnovi bi predstavljala operativno opterećenje posebice u odnosu na one izdavatelje koji kroz redovno poslovanje zaprimaju povlaštene informacije koje se odnose na financijske instrumente drugih izdavatelja. Konačno, ako bi se ostalo pri stavu periodične dostave popisa upućenih osoba predlažemo da se dostava izvršava samo na godišnjoj osnovi te da se rok za dostavu produži do 31.01. Nije u potpunosti jasno što predstavlja važeći popis upućenih osoba i sve njegove eventualne izmjene u dolje navedenim razdobljima. Znači li navedeno da se dostavlja popis upućenih osoba samo za one povlaštene informacije koje su nastale u relevantnom tromjesečju? Znači li navedeno da se dostavlja popis upućenih osoba za one povlaštene informacije koje nisu nastale u relevantnom tromjesečju, ali je u relevantnom tromjesečju došlo do izmjena u popisu (nove osobe na popisu, informacija više nije povlaštena jer je javno objavljena)? Ako je u relevantnom tromjesečju identificirano nekoliko povlaštenih informacija da li je potrebno za svaku povlaštenu informaciju izraditi posebnu datoteku u XML formatu ili je moguće dostaviti jednu datoteku koja bi obuhvatila sve povlaštene informacije? Djelomično prihvaćen Točno je da su popisi upućenih osoba važan alat za regulatore prilikom istraga o mogućim zlouporabama tržišta i kako bi se identificirale osobe koje imaju pristup povlaštenim informacijama. Upravo iz navedenih razloga, Hanfa vidi potrebu za dostavom popisa upućenih osoba na tromjesečnoj osnovi, a kako bi mogla provoditi svoje nadzorne aktivnosti. U skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014, na popisu upućenih osoba pojedinog izdavatelja nalaze se osobe koje imaju pristup povlaštenim informacijama koje se odnose na tog izdavatelja. Rokovi dostave su produženi na 15. siječnja, travnja, srpnja i listopada. Da, navedeno znači da se dostavlja popis upućenih osoba samo za one povlaštene informacije koje su nastale u relevantnom tromjesečju te ako je u relevantnom tromjesečju došlo do izmjena u popisu. Ako nije bilo nikakvih izmjena, dostavlja se popis upućenih osoba koji je Hanfi dostavljen prethodno tromjesečje. Neće biti potrebno izrađivati više posebnih datoteka, već se sve dostavlja u jednoj datoteci.