Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Senija Ledić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Poštovani, smatram potrebnom izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, držeći da argument koji podržava potrebu za izradu nacrta prijedloga zakona valja, pored navedenog u obrsacu, tražiti i u činjenici što je gotovo svim izmjenama organizacijskih, ali i procesnih propisa u pravosuđu u posljednjih nekoliko godina jačana odgovornost, ne samo čelnika pravosudnih tijela kako se navodi u obrscu, već i ostalih pravosudnih dužnosnika, poglavito sudaca. Kada je riječ o sudovima i sucima, primjerice, detaljnije je uređeno pitanje stegovne odgovornosti sudaca, pojedini drugostupanjski sudovi, poput županijskih, postali su u određenim pravnim područjima građanske grane sudovanja specijalizirani drugostupanjski sudovi, a s obzirom na aktualno uređenje izvanrednog pravnog lijeka revizije u građanskim stvarima, županijski sudovi u značajno većem broju predmeta zadnjih godina predstavljaju posljednju instancu u odlučivanju o pravima građana, u kaznenoj grani sudovanja odlučuju o odgovornosti za najteža kaznena djela te mogu izreći kaznu dugotrajnog zatvora. Stoga smatram da bi cilj koji se namjerava zakonom postići trebao biti i izjednačavanje plaća sudaca (i ostalih pravosudnih dužnosnika) propisivanjem istog koeficijenta za sve suce svih drugostupanjskih sudova, što znači sudaca županijskih sudova (sadašnji koeficijent je 4,55) s plaćama sudaca Visokoga trgovačkog, Visokog upravnog i Visokog prekršajnog suda (sadašnji koeficijent je 5,70). Nije, naime, prihvatljivo da se prvostupanjski suci tretiraju na jednak, a drugostupanjski suci na nejednak način. Osim nejednakog tretiranja sudaca županijskih sudova sa sucima drugih drugostupanjskih sudova, suci županijskih sudova su gotovo podcjenjivački tretirani i u odnosu prema nekim prvostupanjskim sucima, i to onima koji obnašaju dužnost predsjednika upravnih i trgovačkih sudova za koje je propisan koeficijent 4,98 usprkos tome što su zakonski uvjeti za imenovanje sudaca županijskih sudova stroži od onih propisanih za imenovanje predsjednika upravnih i trgovačkih sudova. Također, smatram neprihvatljivim i propisivanje istog koeficijenta za predsjednika trgovačkih i upravnih sudova (4,98) s predsjednicima županijskih sudova koji nisu nadležni za postupanje u predmetima iz nadležnosti USKOK-a jer se time izjednačavaju predsjednici prvostupanjskih i nekih drugostupanjskih (opet županijskih) sudova. Kako zakonodavac propisuje razliku u koeficijentima između sudaca prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova, takva logika zahtijeva i razliku u koeficijentima između predsjednika prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova. S poštovanjem, mr.sc. Senija Ledić, sutkinja Županijskog suda u Splitu Primljeno na znanje .
2 ivo bakalić Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Poštovani, Povodom otvorenog savjetovanja o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika slobodan sam dostaviti svoj komentar. Držim da je najavljenu izmjenu zakona potrebno iskoristiti za konačno napuštanje naslijeđenog socijalističkog, jugoslavenskog sustava uravnilovke u određivanju plaća sudaca te propisati zakonska rješenja koja će donijeti kvalitetni pomak u toj materiji. Sukladno navedenom, predlažem da se u sustavu plaća sudaca uvede način određivanja plaća kakav postoji u pojedinim državama EU za koje volimo kazati da pripadaju našem pravnom i civilizacijskom krugu. Konkretno, predlažem napuštanje jedinstvenog koeficijenta plaća sudaca za pojedine sudove te uspostavu sustava koeficijenata koji će se na određenom sudu povećavati s ostvarenim brojem godina sudačkog staža. Na navedeni način, npr. sudac prvostupanjskog suda s 30 godina sudačkog staža trebao bi dosegnuti ili gotovo dosegnuti najniži koeficijent sudačke plaće suca na pripadajućem višem sudu. Takvim sustavom koeficijenata potaknulo bi se suce da ostanu na pojedinim sudovima te svojim iskustvom u neposrednom kontaktu pomognu mlađim kolegama u njihovom radu. Ujedno, time bi se smanjila presija prvostupanjskih sudaca na natječajima za suce viših sudove. Koristim priliku iskazati uvjerenje da će se najavljene izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugim pravosudnih dužnosnika donijeti s ciljem da iste stupe na snagu i primjenjuju se jer želim vjerovati da se nikada više u Zakonu o plaćama sudaca i drugim pravosudnih dužnosnika, kao uostalom i u drugim zakonima naše države, neće dogoditi da se jedna zakonska odredba primjenjuje samo jednu godinu nakon donošenja, a potom uporno suspendira od primjene slijedećih 16 godina kao što se je to dogodilo s člankom 5. Zakona o plaćama sudaca i drugim pravosudnih dužnosnika koji je bio suspendiran od primjene od 2000. do 2016. godine. S poštovanjem Ivo Bakalić, sudac Trgovačkog suda u Splitu Primljeno na znanje .