Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU GONG zanima zašto plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu ne predviđa nikakve zakonodavne aktivnosti vezano za Politiku otvorenih podataka. Izdvajamo tek neke od primjedbi iz poglavlja “Otvoreni podaci i njihova ponovna uporaba u Republici Hrvatskoj: Ocjena stanja” ovog dokumenta: - Ne postoji obveza unosa metapodataka na Portal otvorenih podataka. - Omogućavanje pristupa dinamičkim podacima korištenjem API nije prisutno u dovoljnoj mjeri. - Iako u strateškim dokumentima postoje smjernice, mjere i preporuke za uporabu otvorenih podataka javnih tijela, ne postoji jedinstveni dokument koji ih objedinjuje. Smatramo da su ovo problemi koji bi trebali biti adresirani i planom zakonodavnih aktivnosti Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva za 2019. godinu. Primljeno na znanje Zakonodavne aktivnosti vezane uz otvorene podatke utvrdit će se po usvajanju izmjena Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi podataka javnog sektora. Prijedlog Direktive je u završnoj fazi, o njemu je provedena završna rasprava na Radnoj skupini Vijeća EU (WP TELE) te se očekuje da će uskoro biti upućen u zakonodavni postupak. Transpozicija Direktive bit će provedena izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama u rokovima koji budu propisani Direktivom.