Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa potpora za poduzetnike s pečatom izvrsnosti Europske komisije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljiljana Sović Brkičić PROGRAM POTPORA ZA PODUZETNIKE S PEČATOM IZVRSNOSTI  EUROPSKE KOMISIJE , Predmet Programa Sustav bodovanja predložen nacrtom je preuzet iz natječaja IRI. Navedeni način bodovanja je nejasan, netransparentan i nemjerljiv. Uglavnom, što je projekt na nižem stupnju razvoja, te što je prijavitelji dalje od komercijalizacije proizvoda, dodjeljuje mu se više sredstava. Navedenim sustavom bodovanja načelno se potiču temeljna istraživanja (100%), a temeljna istraživanja treba poticati kroz programe koje provodi ministarstvo nadležno za znanost. Kroz natječaj koji se provodi kroz ministarstvo nadležno za gospodarstvo treba poticati dovršetak R&D, te komercijalizaciju proizvoda a što će potaknuti gospodarski rast. Raspodjeljivanja EU sredstava namijenjenih R&D prijaviteljima koji se na bave istraživanjem i razvojem ali su isti bonitetni, te projektima koji nisu niti započeli, nego predstavljaju ideju, koja nikada neće biti realizirana, niti će proizvodi biti komercijalizirani, je nenamjensko trošenje EU sredstava. Stoga u provedbi natječaja IRI i u provedbi predmetnog natječaja, jer se boduju projekti prijavitelja koji imaju Seal of Excellence iz programa SME Instrument treba preuzeti pravila prema kojima se provodi natječaj SME Instrument. Primljeno na znanje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je razmatralo mogućnosti provedbe Programa potpora za poduzetnike s Pečatom izvrsnosti Europske komisije, a koji su nositelji potvrde „Pečat izvrsnosti“ izdane od Europske komisije u okviru programa Obzor 2020. Nakon razmatranja mogućih opcija, Ministarstvo je zaključilo da odustaje od navedenog programa te će se predviđena sredstva za ovaj program usmjeriti u program kojim će se poticati inovacije u suradnji s HAMAG BICRO-om.
2 Cvjetko Brkičić Predmet Programa , Članak 1. EU potiče istraživanje i razvoj (R&D) kako bi razvojem inovativnih, patentno zaštićenih proizvoda tehnologija i usluga potakla gospodarski rast u zemljama članicama i u EU, te na taj način sustigla USA koja godinama svoj gospodarski rast bazira R&D. Stoga se sredstva namijenjena istraživanju i razvoju (R&D) trebaju namjenski trošiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Cvjetko Brkičić Značenje pojmova, Članak 4. Članak 4. točka 1. Primjedba – odnosi se na predmetni natječaj ali i na program IRI: U pitanjima i odgovorima (za program IRI) se navodi da se TRL 2-4 odnosi na industrijska istraživanja, a TRL 5-8 na eksperimentalni razvoj. Međutim, uopće nije jasno otkuda je preuzeta navedena terminologija, te zašto se koristi u natječaja jer u pojmovniku i industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj imaju sličan opis, a prijavitelji moraju taktizirati kako bi ostvarili što veći intenzitet potpore, a ukoliko su dobro umreženi mogu dobiti i intenzitet potpore 100%. Iz teksta u pravilniku (IRI UzP) je navedeno da nakon temeljnih istraživanja slijede industrijska istraživanja pa zatim eksperimentalni razvoj, stoga bi bilo korisno znati prema kojem izvoru je uvedena i korištena navedena klasifikacija. Nadalje, najveći intenzitet potpore određen za temeljna istraživanja od kojih se neka nikada neće komercijalizirati, a najmanji za eksperimentalni razvoj iako je cilj programa poticanje R&D, te razvoj inovativnih, patentno zaštićenih proizvoda i usluga, te komercijalizacija istih a što će potaknuti gospodarski rast. Umjesto navedene nejasne klasifikacije bolje je koristiti samo pojam istraživanje i razvoj i TRL, ili treba bolje definirati i pojasniti pojmove koji se koriste. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Ljiljana Sović Brkičić PROGRAM POTPORA ZA PODUZETNIKE S PEČATOM IZVRSNOSTI  EUROPSKE KOMISIJE , Maksimalni intenzitet potpore Obrazloženje – odnosi se i na natječaj IRI Prijedlog intenziteta potpore: (1) 90% ukoliko prijavitelj ima ishođene svjetske i/ili europske patente (oznaka EP ili WO) (2) 80% ukoliko prijavitelj ima ishođen hrvatski patent (oznaka HR) (3) 50% ukoliko prijavitelj nema ishođene patente Predloženi način bodovanja je jasan, transparentan i mjerljiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Hipersfera d.o.o. Maksimalni intenzitet potpore, Članak 9. U SME Instrument - Faza 2 intenzitet potpore je 70%. Molimo da se intenzitet potpore u ovom natječaju za Fazu 2 poveća do max 70% jer je nerealno očekivati da se za značajno manji intenzitet potpore trebaju isporučiti isti projektni rezultati i učinci. Navedeno predstavlja veliki problem za tvrtke s razvojnim projektima (koji su inače visokorizični i teško ih je financirati) jer se mora značajno povećati udio vlastitog sufinanciranja u kratkom vremenskom periodu (od objave eSavjetovanja do kraja godine kad se planiraju prve isplate potpora je samo 2 mjeseca vremena). Dakle, ova potpora gubi na prvotnom smislu i cilju poziva – da podupre visokokvalitetne razvojne projekte s certifikatom Seal of Excellence ako će se očekivati isti projektni rezultati i dugoročni učinci, a dio pravila se značajno mijenja i to na uštrb korisnika potpore (posebno se odnosi na intenzitet potpore, na značajno izmijenjena pravila pri definiranju troškova osoblja te vlastito zatvaranje financijske konstrukcije). Prijedlog: na neki način napraviti izuzetak od općenitih pravila prema OPKK jer se radi o projektima koji se niti ne evaluiraju prema tim pravilima nego se odnose na preporuke o izvrsnosti Europske komisije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Cvjetko Brkičić Maksimalni intenzitet potpore, Članak 9. Članak 9. Prijedlog: Intenzitet potpore: (1) 90% ukoliko prijavitelj ima ishođene svjetske i/ili europske patente (oznaka EP ili WO) (2) 80% ukoliko prijavitelj ima ishođen hrvatski patent (oznaka HR) (3) 50% ukoliko prijavitelj nema ishođene patente Obrazloženje – odnosi se i na natječaj IRI Predloženi način određivanja intenziteta potpore je jasan, transparentan i mjerljiv. Naime, pravila raspodjeljivanja sredstava i intenziteti potpore u predmetnom natječaju te u natječaju IRI su nejasno navedeni. Razumljivo je da se temeljna istraživanju subvencioniraju s intenzitetom potpore od 100%, ali u programima koje provodi Ministarstvo znanosti… Navodi se u uputama (IRI) da se subvencioniraju aktivnosti primijenjenog istraživanja (TRL 2-8). Međutim, da bi se provodio tako širok natječaj trebalo bi imati puno više sredstava, te puno bolje i kompetentnije administratore i evaluatore. U programima koji se provode kroz Ministarstvo gospodarstva… treba subvencionirati komercijalizaciju inovativnih proizvoda, a koja će omogućiti gospodarski rast, kao u SME Instrument natječaju. Znači, neprihvatljivo je subvencioniranje ideja i izjava, bez prethodnih i sadašnjih rezultata prijavitelja, te financiranje new-to-firm projekata, jer se radi o rasipanju novaca namijenjenih R&D, te o nenamjenskom raspodjeljivanju EU sredstava. Npr. da bi ste sudjelovali u SME Instrument natječaju morate biti na TRL 6, a cilj je stići na TRL 8 te je predviđeno trajanje projekta 24 ili 36 mjeseci. U SME Instrument intenzitet potpore u Phase 2 je 70%. U natječaju IRI netko je na TRL 2 i navodi da će na TRL 8 stići za 24 mjeseca te se bogato nagrađuju izjave prijavitelje i subvencioniraju milijunskim potporama. U natječaju IRI je cijeli sustav okrenut naopačke, umjesto da se s najvećim intenzitetom potpore potiču inovativni projekti (patentno zaštićeni proizvodi, tehnologije i usluge) koji će biti komercijalizirani te koji imaju najveći poslovni, gospodarski i tržišni potencijal, a koji će omogući gospodarski rast, s intenzitetom potpore od 100% potiču se „nazovi“ temeljna istraživanja te projekti new-to-firm projekti, a rezultati kojih nikada neće biti komercijalizirani Nadalje, temeljna istraživanja treba poticati kroz programe kojima se potiče znanost, pri ministarstvu nadležnom za znanost. Jer cilj programa IRI je poticanje R&D, komercijalizacija proizvoda i gospodarski rast. Nejasna, nepoštena i netransparentna pravila postavljena su samo da bi se EU sredstava namijenjena R&D nenamjenski potrošila. U pitanjima i odgovorima (program IRI) se navodi da se TRL 2-4 odnosi na industrijska istraživanja, a TRL 5-8 na eksperimentalni razvoj. Međutim, uopće nije jasno otkuda je preuzeta navedena terminologija, te zašto se koristi u natječaja kada jer u pojmovniku i industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj ima sličan opis, a prijavitelji moraju taktizirati kako bi ostvarili što veći intenzitet potpore, a pravila su napravljena tako da bi najveću subvenciju dobili oni koji nisu napravili ništa. U pravilniku je navedeno da nakon temeljnih istraživanja slijede industrijska istraživanja pa zatim eksperimentalni razvoj, stoga bi bilo korisno znati prema kojem izvoru je uvedena i korištena navedena klasifikacija. Nadalje, u predmetnom natječaju je samo u svrhu zlouporaba je navedeno da će se temeljna istraživanja subvencionirati 100%, jer se ne radi ni o kakvim istraživanjima, nego samo o new-to-firm projektima i nenamjenskom raspodjeljivanju EU sredstava. Stoga je predloženo da se intenzitet potpore određuje prema sadašnjem stanju projekta odnosno prema rezultatu (patentna zaštita), jer je isto mjerljivo i transparentno. Pitanja i odgovori: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-dostavu-projektnih-prijedloga-dodjelu-bespovratnih-sredstava-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-usluga-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-razvoja-2/ Kriterij 1.1.6. - Podrazumijeva se da projekt u proračunu aktivnosti targetira aktivnosti primijenjenog istraživanja, odnosno aktivnosti koja ciljaju TRL 3-8. Sukladno Uputama za prijavitelje TRL je def. Točkom 5.2.3.: Definicije i kriteriji za financiranje IRI u sklopu EU politika i zakona, i to na sljedeći način: TRL 1 :Bazična (fundamentalna) istraživanja TRL 2: Formuliranje tehnološkog koncepta TRL 3: Eksperimentalno dokazivanje koncepta TRL 4: Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta TRL 5: Validacija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 6: Demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju TRL 7: Demonstracija tehnologije u operativnom okruženju TRL 8: Uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav TRL 9: Uspješno dokazana tehnologija- konkurentna proizvodnja TRL 2 – 8 Industrijsko istraživanje se odnosi na 2-4, a eksperimentalni razvoj na 5-8 **** Nadalje, ukoliko se preuzima Seal of Excellence iz natječaja SME Instrument treba preuzeti cijeli natječaj pa i intenzitet potpore koji generalno iznosi 70%. The SME Instrument offers small and medium-sized businesses the following: • Business innovation grants for feasibility assessment purposes (optional phase I): EUR 50,000 (lump sum) per project (70% of total cost of the project); • Business innovation grants for innovation development & demonstration purposes (possible phase II): an amount in the indicative range of EUR 500,000 and 2,5 million (70% of total cost of the project as a general rule); • Free-of-charge business coaching (optional) in order to support and enhance the firm’s innovation capacity and help align the project to strategic business needs; • Access to a wide range of other business acceleration services and facilitated access to risk finance, to facilitate the commercial exploitation of the innovation. Feasibility study - Phase 1 Phase 1 helps you get a grip on the R&D, technical feasibility and commercial potential of a ground-breaking, innovative idea and develop it into a credible business plan for scaling it up. Projects will receive a lump sum of €50 000 and should last around 6 months. From concept to market - Phase 2 Phase 2 helps you develop your business concept further into a market-ready product, service or process aligned with your company's growth strategy. Activities could, for example, include trials, prototyping, validation, demonstration and testing in real-world conditions, and market replication. If the activity concerns a primarily technological innovation, a Technology Readiness Level (TRL) of 6 or above is envisaged. Projects will receive between € 0.5 and € 2.5 million but you can request a higher or lower amount, duly justified, when applying. Projects should normally take 12 to 24 months to complete, but could be longer in exceptional and well-justified cases. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Cvjetko Brkičić Iznos potpora , Članak 10. Primjedba / pitanje: Ukoliko se razvojni projekt sastoji od više projekata koji se mogu jasno razdvojiti jedan od drugog i neovisno provoditi npr. razvoj jednog proizvoda i razvoj drugog proizvoda, je li se moguće 2x prijaviti na natječaj npr. u 2018. i 2019. godini i moželi se i u 2019. godini prijaviti na natječaj prijavitelj koji ima 2 Seal of Excellence iz 2017. Sukladno: Članak 4. U smislu ovog Programa, pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja: 1. istraživačko-razvojni projekt podrazumijeva operaciju koja uključuje aktivnosti koje se protežu na jednu ili više kategorija istraživanja i razvoja, čiji je cilj precizne gospodarske, znanstvene ili tehničke prirode te je jasno unaprijed definiran. Istraživačko-razvojni projekt može se sastojati od nekoliko radnih paketa i uz jasne ciljeve uključuje aktivnosti koje će se provoditi (uključujući očekivane troškove) i pokazatelje za ocjenu ostvarivanja ciljeva. Kada se jedan ili više istraživačko-razvojnih projekata ne mogu jasno razdvojiti jedan od drugog i posebno kada nemaju neovisne mogućnosti za tehnološki uspjeh, smatraju se jednim projektom, istraživačko-razvojni projekt je obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studija izvedivosti; Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Antonio Vasilijević Prihvatljivi troškovi, Članak 11. “(6) Prihvatljivi troškovi za studije izvedivosti (Faza 1) troškovi su izrade studije.” Ovo bi se moglo tumačiti u smislu da su prihvatljivi troškovi projekta Faza 1 samo troškovi izrade studije/a, naručeni od pružatelja vanjske usluge. SME Phase1 u prihvatljive aktivnosti uključuje puno više od same izrade studije npr. “Activities can include, for example, risk assessment, market research, user involvement, analysis of regulatory constraints or standards regimes, intellectual property exploration and management, partner search, or feasibility assessment.” U većini od ovih aktivnosti mogu sudjelovati i zaposlenici prijavitelja a ne samo vanjske usluge. Iako proračun projekta Faza1 nema pojedinačne stavke eksplicite izražene, već samo “lump sum”, to ne znači da ne uključuje sve razne troškove nužne za provedbu tj. izradu studije izvedivosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Hipersfera d.o.o. Prihvatljivi troškovi, Članak 11. Možete li pojasniti što točno znači da se „Prihvatljivi troškovi popraćuju pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani“? Znači li to da se trebaju dostaviti ponude za troškove koji su navedeni u izvornom projektu prijavljenom za SME Instrument? Ako je tako, u SME instrumentu budžet je strukturiran i sintetiziran prema najvišim kategorijama prihvatljivih troškova, te u samom projektu nije detaljno raspisan i nisu dostavljane ponude. Detaljan proračun je napravljen, ali je dio dodatne dokumentacije koja se prolazi i provjerava prije samog potpisivanja ugovora s EK. Dakle, predlažemo da se i u sklopu ovog poziva prije potpisa ugovora o potpori provjerava detaljan budžet, a ne da se moraju slati sve ponude prilikom prijave na natječaj jer je proračun u samom projektu pojednostavljen zbog ograničenog broja stranica prijave. Dodatno, prikupljene ponude nisu na hrvatskom jeziku. U IRI natječaju su se trebale ponude prevoditi od strane sudskih tumača, što predstavlja veliki vremenski i financijski trošak za potencijalnog korisnika potpore. Mogu li se priložiti ponude na engleskom jeziku, budući da je i SME Instrument projekt na engleskom jeziku? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Hipersfera d.o.o. Prihvatljivi troškovi, Članak 11. Upućujemo na nelogičnost. Članak 11. navodi „Prihvatljivi troškovi eksperimentalnog razvoja (Faza 2) u smislu ovog Programa su ONI TROŠKOVI KOJE JE KORISNIK PRIJAVIO U OKVIRU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA FINANCIRANJE U PROGRAM INOVACIJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA (engl. SME Instrument)“. Nadalje se u Pravilniku navodi da se troškovi osoblja moraju definirati prema pojednostavljenoj metodi sufinanciranja, a ne onako kako su definirani u izvornom projektu prijavljenom na SME instrument. Dakle, ova dva pravila se izravno pobijaju. Pravila SME Instrumenta nemaju definiranu primjenu pojednostavljene metode sufinanciranja za troškove osoblja nego se to radi na drugačiji način. Ako su prihvatljivi troškovi koje je korisnik prijavio u okviru projektnog prijedloga za SME Instrument onda takvi trebaju i ostati jer će u suprotnom doći do značajne promjene u budžetnim stavkama, odnosno promjene cijelog projekta. Primjenom pojednostavljene metode sufinanciranja za troškove osoblja značajno će se smanjiti proračun projekta jer je u SME Instrumentu taj trošak formiran temeljem prosječnih plaća na razini EU u pojedinom sektoru (prosjeke plaća je moguće naći na internetu) i plaća koje bi korisnik potpore/poslodavac namjeravao dati u slučaju da dobije sufinanciranje (a koje su često veće nego postojeće plaće koje za razvojne start-upe obično ne reflektiraju niti prosjek nacionalne, a kamoli EU industrije). Zbog visoko specijaliziranih znanja potrebnih za izvođenje aktivnosti na projektu, visina plaće treba biti određena barem EU prosjekom za tu industriju i relevantan nivo iskustva, inače se aktivnosti neće moći odraditi po planu ili uopće. Također smatramo da je podizanje plaće postojećem stručnjaku zaposlenom kod Prijavitelja VRLO POZITIVNA stvar, jer se time omogućuje da se kvalificiranom radniku isplati naknada za rad koju zaslužuje (umjesto one koju si mali razvojni startup može priuštiti): (a) Radnik će biti sretniji i zadovoljniji te neće prvom prilikom otići u Irsku, (b) stvorit će se dodana vrijednost (predmet R&D aktivnosti) za tvrtku Prijavitelja, što je osnovni proizvod razvojne tvrtke (c ) država će naplaćivati veći porez i sva druga izdvajanja iz i na plaću. Takva situacija predstavlja win-win-win za sve tri strane (zaposlenik, tvrtka, država). Sve to naravno, pod uvjetom da Poslodavac NAKON ZAVRŠETKA PROJEKTA ZADRŽI plaću zaposlenika na barem istom nivou, najmanje onoliko dugo koliko je trajao projekt. Uz današnje metode izvještavanja o plaćama zaposlenika prema državi, trebalo bi biti moguće (i lako) napraviti automatiziranu provjeru i izvještavanje, da li se poslodavac nakon završetka projekta držao obaveza zadržavanja nivoa plaće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Hipersfera d.o.o. Ograničeni poziv , Članak 14. Smatramo da biste trebali omogućiti da se na poziv korisnici prijavljuju neovisno o tome kada su dobili pečat izvrsnosti. Dakle, da se moguće javiti na poziv npr. u 2019. za Seal of Excellence dobiven u 2017. godini. Razlog tomu je rizičnost razvojnih projekata i njihov kompliciraniji projektni ciklus (npr. ne mogu početi u bilo kojem trenutku jer to nije pogodno zbog prirode samog projekta ili poslovnog ciklusa poduzeća koje ga provodi). Primjerice, prijavitelj koji nije dobio sufinanciranje od Horizon2020 programa u 2017. nego samo Seal of Excellence, navedeni je projekt stavio na čekanje do povoljnijeg trenutka, a svoje resurse uložio u drugi R&D projekt te stoga nije moguće da se prijavi odmah na prvi poziv krajem 2018. godine jer su mu resursi trenutno usmjereni na drugi projekt. Međutim, mogao bi se prijaviti sa certifikatom Seal of Excellence iz 2017. godine na poziv za sufinanciranje u 2019.godini. Također, objava savjetovanja i ovog poziva do kraja godine ostavlja veoma malo vremena vlasnicima Seal of Excellence iz 2017. za prilagodbu značajno različitim pravilima s obzirom na pravila iz SME Instrumenta. Posebno se to odnosi na trošak osoblja i dostavu dodatne dokumentacije te osiguranje financijske konstrukcije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Cvjetko Brkičić Ograničeni poziv , Članak 14. Primjedba / pitanje: Ukoliko se razvojni projekt sastoji od više projekata (tehnologija) koji se mogu jasno razdvojiti jedan od drugog a R&D neovisno provoditi je li se moguće 2x prijaviti na natječaj npr. u 2018. i 2019. godini i je li se može u 2019. godini prijaviti na natječaj s Seal of Excellence iz 2017. (budući potencijalni prijavitelj ima 2 Seal of Excellnce iz 2017. godine), a jer se u projektnoj prijavi navodi da će se razvijati proizvod 1 i / ili proizvod 2…. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Hipersfera d.o.o. Podnošenje zahtjeva , Članak 15. Komentar na točku (4): Upućujemo na nelogičnosti. Ako se na troškove osoblja mora primijeniti pojednostavljena metoda izračuna troškova, onda će se troškovi projekta za ovaj poziv, u odnosu na troškove u izvornom projektu prijavljenom na SME Instrument značajno izmijeniti. Dakle, aktivnosti i troškovi iz izvornog projekta prijavljenog na SME Instrument svakako će se značajno izmijeniti ukoliko se budu morala koristiti nova pravila ovog poziva vezana uz definiranje proračuna. Prvenstveno mislimo na trošak osoblja, pa onda i neke druge komentare prethodno spomenute. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 Hipersfera d.o.o. Podnošenje zahtjeva , Članak 15. Komentar na točku (3f): EK ne traži odmah pri predaji projekta pisani dokaz o cjelokupnom zatvaranju financijske konstrukcije tj.vlastitom učešću (poput ugovora o kreditu ili traženog iznosa vlastitog učešća na računu) jer je to za velike razvojne projekte veoma teško dobiti, čemu smo mogli svjedočiti i iz nacionalnog IRI poziva kad se mnogi kvalitetni projekti nisu uspjeli niti prijaviti jer nisu uspjeli osigurati vlastito sufinanciranje za 2-4 godine unaprijed. Shvaćamo da se RH institucije pokušavaju osigurati u financijskom smislu, no ovakav stav „guši“ razvojne projekte te pokazuje nerazumijevanje realne situacije u poduzetništvu, a osobito razvojnom poduzetništvu. Javni sektor ima mnogo stabilnije izvore prihoda od privatnog sektora, no možete li za vašu instituciju i određeni projekt u ovom trenutku osigurati vlastiti udio sufinanciranja za 2-4 godine unaprijed, a proračun institucije se pravi unaprijed za 1 kalendarsku godinu? Smatramo da to nije realno tražiti, nego jednostavno neisplatiti potporu metodom nadoknade ako poduzetnik nije dostavio dokaze o isplati i pravilno provedenom projektu u proteklom kvartalu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 Hipersfera d.o.o. Dodjela potpore, Članak 18. Komentar na točku (5): Pohvaljujemo način isplate potpore, ovo je odlična mjera u skladu s ciljevima poziva i podrška razvojnim projektima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 Ljiljana Sović Brkičić PROGRAM POTPORA ZA PODUZETNIKE S PEČATOM IZVRSNOSTI  EUROPSKE KOMISIJE ,  Obveze korisnika Primjedba: Ukoliko je u projektnoj prijavi za SME Instrument obrazloženo da se neće provoditi javna nabava iako je iznos nabave robe veći od 500.000 kn (npr. već je sklopljen predugovor ili postignut načelni dogovor s podizvođačima, ili na tržištu nema 3 dobavljača za navedeno i sl.), onda se isto treba primijeniti i za natječaj u RH, ukoliko je tako navedeno u prijavi koja je dobila Seal of Excellence. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
17 Hipersfera d.o.o.  Obveze korisnika , Članak 19. Komentar na točku (7): Molimo da dodatno pojasnite postupke nabave jer je nejasno što će navedeno značiti u provedbi, a znamo da je na regularnim projektima upravo provedba nabave „najbolnija“ točka provedbe u kojoj se događaju najveće nepravilnosti. Znači li to da se neće primjenjivati tzv. Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi ili ipak hoće, ali u malo izmijenjenom obliku? Hoće li postojati poseban set pravila? Jesu li korisnici potpore obvezni uopće provoditi neki oblik nabave ispod 500.000 kn? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 Hipersfera d.o.o.  Obveze korisnika , Članak 19. Komentar na točku (1): Kako je prethodno spomenuto, EK ne traži odmah pri predaji projekta dokaz (pisani dokaz poput ugovora o kreditu i slično) o vlastitom financijskom učešću jer je to za velike razvojne projekte veoma teško dobiti. Tvrtke koje su u EU konkurenciji sposobne izboriti "Seal of Excellence" postoje zato da odrade posao, a ne zato da pronevjere dano im povjerenje. Stoga u EU H2020 pozivima pitanje "osiguranja" sufinanciranja se rješava na način da odgovorna osoba Prijavitelja potpiše da će se troškovi projekta plaćati sukladno potpisanom ugovoru, i ako na kraju prvog izvještajnog razdoblja tome nije tako, projekt se prekida i svi novci se moraju vratiti. Predlažemo isti koncept rješavanja "osiguranja sufinanciranja" Primljeno na znanje Primljeno na znanje
19 Cvjetko Brkičić  Obveze korisnika , Članak 19. Primjedba: Ukoliko je u projektnoj prijavi za SME Instrument obrazloženo da se neće provoditi javna nabava iako je iznos nabave robe veći od 500.000 kn (npr. već je sklopljen predugovor ili postignut načelni dogovor s podizvođačima, ili na tržištu nema 3 dobavljača za navedeno i sl.), onda se isto treba primijeniti i za natječaj u RH, ukoliko je tako navedeno u prijavi koja je dobila Seal of Excellence. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Ljiljana Sović Brkičić PROGRAM POTPORA ZA PODUZETNIKE S PEČATOM IZVRSNOSTI  EUROPSKE KOMISIJE , Izvor financiranja Primjedba: Da li je navedeni iznos dovoljan ukoliko se primijeni predloženi intenzitet potpore ili intenzitet potpore kao u SME Instrument-u? Intenzitet potpore treba korigirati kako je predloženo ili kako je u SME Instrument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 Cvjetko Brkičić Izvor financiranja , Članak 21. Primjedba: Da li je navedeni iznos dovoljan za subvencioniranje projekata koji imaju Seal of Excellence (a radi se o nekoliko projekata) ukoliko je predložen drugi intenzitet potpore od onog navedenog u predmetnom nacrtu? Intenzitet potpore treba korigirati kako je predloženo ili kako je u SME Instrument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje