Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva financija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARINA KRAJNOVIĆ PRILOG 2. U prethodnom savjetovanju o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu (iz rujna) odgovoreno je da je u pripremu novi Zakon o proračunu, međutim u ovom novom obrascu nije navedeno da će se donositi novi Zakon o proračunu. Planira li se donošenje novog Zakona o proračunu tijekom 2019. godine ili dalje u budućnosti? Radi se o veoma važnom zakonu za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a svaka promjena zakona za sobom povlači potrebu usklađivanja softverskih rješenja koja se koriste u proračunskom računovodstvu. Stoga je za lokalnu i područnu samoupravu iznimno važno da na vrijeme budu upoznate s novim obvezama i promjenama u proračunskom računovodstvu. U svakom slučaju, potrebno je odrediti primjereni vacatio legis (ne 8 dana!) kako bi se lokalna i područna samouprava mogla na vrijeme pripremiti i uskladiti svoje poslovanje. Sam Zakon ne bi trebalo donositi bez savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, pri čemu to savjetovanje ne bi trebalo trajati kraće od 30 dana, što je uostalom i propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama. Uključivanjem javnosti, a i adresata koji će primjenjivati zakon, postižu se kvalitetnija zakonska rješenja. Hvala Prihvaćen U pripremi je donošenje novog Zakona o proračunu pri čemu će navedeno bit usklađeno.
2 MARINA KRAJNOVIĆ PRILOG 2. Potrebno je Pravilnik o PDV-u uskladiti s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Obrazloženje: Prema Pravilniku o PDV-u, e-račun je i onaj koji je izdan na papiru, potpisan, skeniran i poslan e-poštom. Međutim, Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisano je da su e-računi samo strojno čitljivi računi, usklađeni s europskom normom. Račun u PDF-u nije e-račun u smislu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Kako ne bi nastala zbrka, potrebno je uskladiti Pravilnik o PDV-u s novim konceptom e-računa. Potreba za usklađivanjem oba propisa još je očitija kad se zna da Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ne predviđa novčane kazne za gospodarske subjekte koji NE ŽELE ili NE MOGU izdati e-račun u smislu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (stukturirani račun u skladu s europskom normom). Kako bi se mogući problemi otklonili, treba Pravilnikom o PDV-u urediti što je to e-račun, pa će se na taj način postići jednoobraznost u postupanju. Primljeno na znanje Podzakonski propisi nisu sastavni dio Plana zakonodavnih aktivnosti, međutim Vaša primjedba je dostavljena na znanje nadležnim ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu financija.
3 MARINA KRAJNOVIĆ PRILOG 2. Potrebno je donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu Obrazloženje: Zakon o proračunu nije usklađen s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim su Zakonom još 2009. ukinuta poglavarstva kao izvršna tijela. Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, u županiji župan. Proračun predlaže općinski načelnik, gradonačelnik ili župan, a ne poglavarstvo (to već skoro 10 godina!) Potrebno je i druge odredbe Zakona o proračunu, u kojima se spominju poglavarstva, uskladiti s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Primljeno na znanje Donošenje novog Zakona o proračunu je predviđeno u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 10. siječnja 2019. i koji je dostupan na poveznici https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2019/136%20sjednica%20VRH//136%20-%202.pdf Svi adresati će biti uključeni o u postupak koji će prethoditi upućivanju u procedure donošenja, a svima će biti dana mogućnost sudjelovanja i kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje će svakako trajati najmanje 30 dana, a predviđeno je da zakon bude donesen u redovnoj proceduri tj. u dva čitanja u Hrvatskom saboru.