Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva obrane za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga bespilotnih sustava PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA OBRANE ZA 2019. GODINU, Prilog 1. - Obrazac prethodne procjene -Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o obrani Dostavljamo prijedlog, kojim bi Hrvatska kao zemlja članica EU, koja prati svjetske trendove i koja želi omogućiti razvoj inovativnih i suvremenih tehnologija, te pomoći razvoju cijele jedne perspektivne industrije koja je u porastu i kojim bi pomogli razvoju mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Predlažemo da se napravi usklađivanje sa novim okolnostima i da se u promjene Zakona o obrani uvrsti brisanje stavka 1. članka 96 i članaka 97, 98, 99 i 100. Time bi se ukinula potreba za donošenjem uredbe o snimanju iz zraka. Uskladili bi se sa drugim članicama EU, ukinulo bi se nepotrebno administriranje i doprinijelo značajnijem razvoju industrije temeljene na bespilotnim zrakoplovima - dronovima. Naime, motivacija uredbe i navedenih članaka Zakona o obrani je zaštita objekata značajnih za obranu od snimanja i javnog objavljivanja tih snimaka. Danas, u doba masovne i lake dostupnosti satelitskih snimaka vrlo visoke kvalitete za vrlo malo novaca pomalo je smiješno misliti da će se restrikcijama unutar hrvatske pravne regulative spriječiti nekoga da pribavi snimku nekog vojnog objekta ... Kako bi se spriječilo ometanje rada državnih službi, može se uz pomoć Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) definirati stalne ili adhoc zone zabrane letenja dronova i ostalih zrakoplova. Time snimanje iz zraka postaje djelatnost kao i svaka druga u zračnom prostoru i značajno se ukidaju administrativne zapreke za razvoj industrije bazirane na snimanju iz zraka. Također ljudski resursi DGU se oslobađaju za bavljenje njihovim temeljnim zadatkom, a ne sprečavanjem špijuniranja koje nikoga ne sprječava nego samo proizvodi papire. Da je i zakonodovac već shvatio kako je Uredba o snimanju iz zraka prerigidna pokazuje i njeno konstantno mijenjanje kako bi se maksimalno smanjio broj slučajeva kada je potrebno tražiti razna odobrenja. Predlažemo i sugeriramo da učinite dodatni korak, jer svima je jasno kako se sadašnjim rješenjem objekti od snimanja ne štite, a industriji se nameće nepotrebno bavljenje administracijom umjesto svojim poslom. Zbog toga predlažemo ukidanje članaka 97, 98, 99 i 100, te brisanje članka 96. st.1. Za razliku od ostalih promjena Zakona o obrani koje planirate, mišljenja smo da bi ova imala značajne učinke na mikro, malo i srednje poduzetništvo, a koje se uglavnom i bavi snimanjima iz zraka. Broj takvih poduzetnika je u porastu, doprinose broju radnih mjesta u RH i nije bez značaja za hrvatsku ekonomiju pomoći njihovu produktivnost i efikasnost. Ovaj prijedlog dostavljamo u dobroj vjeri kako suradnjom i obostranim uvažavanjem možemo sukreirati najbolje okvire za uspjeh i obostrano zadovoljstvo, te se približiti i uskladiti sa regulativama drugih EU članica. Primljeno na znanje Dostavljeni prijedlog primljen na znanje.